• Výpis nabídek
 • Přidat nabídku
 • Kontakty

 • Nápověda

 • Nápověda

  Nabídkovému řízení podléhá majetek:
  - jehož pořizovací cena je vyšší než 5.000,- Kč,
  - o nepotřebnosti majetku rozhodl písemně ředitel organizace, správce majetku,
  - správce majetku nabídku nepotřebného majetku předkládá v rozsahu informací: název, typ, parametry, rok pořízení pořizovací cena, počty kusů, prodejní - nabídková cena,
  - nabídka je po dobu 14 dnů zveřejněna na www stránkách Kraje Vysočina,
  - nabídka je automaticky odeslána elektronickou poštou organizacím jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina,
  - zájemce o nabízený nepotřebný majetek kontaktuje přímo nabízející organizaci - správce majetku.
  Nabídkovému řízení nepodléhá majetek:
  - který je natolik opotřebován nebo poškozen, že jej nelze nadále užívat, posouzení je v pravomoci správce majetku.