3. kolo Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

Dle předběžných informací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí, řídícího orgánu Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 bude možné získat až 120 000 Kč dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za jiný, ekologičtější zdroj tepla. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí se předpokládá v 2. polovině roku 2019 (závislé na postupu Ministerstva životního prostředí vůči krajům).


Výše dotace je odstupňována podle typu zdroje a je předpokládána na následující zdroje tepla:

Podpora bude navýšena o 7 500 Kč při realizaci výměny zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Dotace je určena POUZE domácnostem fyzických osob, netýká se právnických osob. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech či bytových domech s max. třemi bytovými jednotkami.


ZAMĚŘENÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE (na co je možné dotaci získat)
KDY a KDE ŽÁDAT o kotlíkovou dotaci

V sídle Kraje Vysočina – POZOR - ale až poté, co bude vyhlášena výzva! Informace o plánovaném vyhlášení výzvy budou včas uvedeny na stránkách https://www.kr-vysocina.cz/kotliky, v denním tisku a dalších sdělovacích prostředcích.CO NELZE PODPOŘIT
UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné provozovat v domácnostech staré, neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Od roku 2018 je pak zakázán prodej kotlů 3. emisní třídy.
Důležité odkazy
Seznam registrovaných výrobků

Kontakt:
kotliky@kr-vysocina.cz, 564 602 888
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava (detašované pracoviště Žižkova 16, Jihlava)

Abychom systém financování nastavili co nejvhodněji, prosíme o vyjádření nezávazného předběžného zájmu/nezájmu pomocí následujícího formuláře:
Email: *
Obec (místo realizace):
*
Mám zájem o dotaci na výměnu kotle v letech 2019 – 2021:
Za uvedených podmínek nemám zájem o kotlíkovou dotaci:
Mám zájem o zasílání informací o dotaci:
Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku:
Kontrolní otázka: Kolik hodin má den? *
Vyjádřením zájmu nevznikají žádné výhody při podání a vyřizování žádosti!