Kraj Vysočina - logo

Akce konané na Krajském úřadě Kraje Vysočina
Aktuální akce pro dnešní den


09:00 - 18:00

Zkoušky oborné způsobilosti dle zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Pro přihlášené úředníky
Místo konání: D-2.03, D-3.04
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel. 564 602 151