ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINALibice nad Doubravou (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
(např. výroba a distribuce ochranných pomůcek, dobrovolnictví v oblasti zdravotní a sociální péče apod.)
V březnu 2020 byl náš městys jakož i ostatní obce postaven před velkou výzvu, kdy ze dne na den musel čelit pandemii COVIDU-19. Zvedla se velká vlna solidarity v obci. V období, kdy byl nedostatek ochranných prostředků městys neváhal a ze svých finančních prostředků nakoupil látky a doplňkový materiál, který byl v té době nedostatkovým zbožím a místní občané začali zdarma šít roušky pro své spoluobčany. Poté místní paní podnikatelka darovala další látku na výrobu roušek i ochranné rukavice pro občany. Pracovníci obce do každé domácnosti distribuovali tyto roušky, ale také rozdělovali látku tak, aby si lidé mohli ušít roušky vlastními silami. Další pomocí, kterou městys zajistil bylo zajisté bezplatné poskytnutí desinfekce Anticovid, kterou pracovníci obce rozlévali za přísných hygienických opatření lidem do vlastních nádob. Starším občanům byla nabídnuta možnost zajištění nákupů a dovoz obědů ze školní jídelny.
Společné akce v obci a příklady mezigeneračního soužití
(např. společenské a volnočasové akce, návštěvy seniorů, kulturní a vzdělávací činnost)
Život v obci se v době pandemie COVID-19 nezastavil. I když byla uzavřena škola a děti nemohly absolvovat výuku klasickým způsobem, byla pro ně organizována online výuka. Mateřská škola nepřestala fungovat a zajišťovala svůj provoz i v této nelehké době. Pro děti byly organizovány aktivity ve venkovním prostředním tak, aby se nepotkávaly např. Čarodějnická stezka, projektové dny. Koncem května vládní opatření umožnila návrat dětí do škol a podařilo se zorganizovat i školní výlet v přírodě do Údolí řeky Doubravy. V červnu 2020 navštívili školu zástupci Kraje Vysočina a předali dětem ocenění "Zlatá jeřabina". Koncem prázdnin se podařilo Kulturní a školské komisi, která působí pod městysem Libice nad Doubravou tradiční Loučení s prázdninami s Milanem Řezníčkem, které bylo završeno videoprojekcí na hřišti. Zájemci z řad sportovní i nesportovní veřejnosti se mohli zúčastnit orientačního běhu v přírodě. Rekordní účast návštěvníků zaznamenaly i vánočně nazdobené Kladruby a další aktivity.
Aktivity k vytváření lepší dostupnosti služeb a zajištění informovanosti
(zajišťování dopravy do zdravotnických zařízení, na úřady či nákupy, zásobování v obci - léky, potraviny, věci denní potřeby, inovace v oblasti předávání informací občanům)
Starším občanům byla nabídnuta možnost zajištění nákupů a dovoz obědů ze školní jídelny.
Spolupráce s podnikatelským sektorem
(zapojení podnikatelů do činnosti obce, podpora pro podnikatele ze strany obce)
Místní podnikatelka nám darem poskytla látku na šití roušek, ochranné rukavice.
Projekty, které se podařilo realizovat i za ztížených podmínek
(např. infrastrukturní, oblast ŽP aj.)
V oblasti investic do obce se nic nezastavilo. Podařilo se zajistit výstavbu točny v Libické Lhotce, která pod Libici n.D. spadá a po 50 letech do této místní části zajíždí autobusy. Realizována byla i protipovodňová opatření v Libické Lhotce. V Libici nad Doubravou se podařilo vybudovat 13 zasíťovaných parcel pro nové rodinné domy. Byla zrekonstruována Kulturní stodola v areálu Pilnova statku, který městys Libice n.D. vlastní. Tato stodola nabídne zázemí nejen svatebčanům, pořadatelům kulturních akcí, jarmarků, ale také nabízí zázemí místním zájmovým spolkům a klubům.
Strasti a radosti
(co nejsložitějšího jste v této době museli řešit, co se povedlo atd.)
Tato doba nám přinesla více strastí než radostí.
Přidej hlas obci
Počet hlasů: 458

(Více informací: Ing. Petr Holý, 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz a Mgr. Eva Leligdonová, 564 602 559, leligdonova.e@kr-vysocina.cz).