ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA

Do 16. 5. 2021 hlasujte pro obec, která nejlépe obstála při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19. Další informace o soutěži zde.
Hlasování bylo ukončeno.


Bory (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Stejně jako většina ostatních obcí jsme se i my starali a stále se staráme o zdraví našich občanů zajišťováním ochranných pomůcek, distribucí dezinfekce za pomoci dobrovolných hasičů nebo různými preventivními kampaněmi na podporu zdraví. Co by…...
Počet hlasů: 3906
Přidej hlas obci Bory
Dlouhé (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Na začátku pandemie nás oslovil pan Leoš Škorpík z Radešínské Svratky s žádostí o pomoc při výrobě jednorázových ochranných štítů, které původně začal vyrábět doma pouze pro potřeby své ženy(zdravotní sestry). Zájem byl tak veliký, že v domácích…...
Počet hlasů: 6019
Přidej hlas obci Dlouhé
Dolní Cerekev (Jihlava)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Aktivizace dobrovolníků na začátku epidemie proběhla v D. Cerekvi velmi snadno. Kdo přímo nešil roušky, ptal se po šablonách, aby materiál přinesl nastříhaný. Další donesli buchty či jídlo pro šičky. Ve středu 18.3. už bylo našilo tolik roušek, že…...
Počet hlasů: 4917
Přidej hlas obci Dolní Cerekev
Hartvíkovice (Třebíč)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V březnu 2020 ušilo 11 místních žen 349 roušek pro naše občany, které jsme distribuovali přes náš "ROUŠKOVNÍK". Od Nadace ČEZ jsme získali 50.000,-, za které jsme pořídili pro všechny naše občany desinfekci, rukavice a nanovlákněnou roušku. v říjnu…...
Počet hlasů: 203
Přidej hlas obci Hartvíkovice
Heřmanov (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Heřmanov má pouhých 220 obyvatel a přesto zde nechybí dva obchody, pošta Partner, kulturní dům a komunitní škola. Snažíme se prostě zajistit co nejvíce služeb. Na všem jsme vždy spolupracovali se zastupiteli, dobrovolníky a hasiči. Naše obec je…...
Počet hlasů: 483
Přidej hlas obci Heřmanov
Jiřice (Pelhřimov)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Po vydání vládního nařízení o nutnosti nošení ochranných roušek se členové místního SDH a především mladí hasiči se svými oddílovými vedoucími zapojili do jejich přípravy a bezplatného dodání klientům Domu s pečovatelskou službou, pracovníkům…...
Počet hlasů: 190
Přidej hlas obci Jiřice
Křižánky (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V oblasti zdravotní a sociální jsme se především snažili zajistit občanům ochranné pomůcky. Křižánecké ženy se zaměřily na výrobu roušek, OÚ zajistil výrobu dezinfekce dle receptu WHO. Hasiči prováděli dezinfekci venkovních prostor. Seniorům a…...
Počet hlasů: 216
Přidej hlas obci Křižánky
Kynice (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Za uplynulý rok si lidé v obci pomáhali tím, že šili roušky (pro sebe i pro další obyvatele obce). Pánovi, který žije sám v domě, a je odkázán na pomoc druhých, pomáhala v době plošné karantény obec, resp. spoluobčané (především s dodávkou jídel,…...
Počet hlasů: 89
Přidej hlas obci Kynice
Libice nad Doubravou (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V březnu 2020 byl náš městys jakož i ostatní obce postaven před velkou výzvu, kdy ze dne na den musel čelit pandemii COVIDU-19. Zvedla se velká vlna solidarity v obci. V období, kdy byl nedostatek ochranných prostředků městys neváhal a ze svých…...
Počet hlasů: 458
Přidej hlas obci Libice nad Doubravou
Lípa (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Na jaře 2020 se naše ženy zapojily do šití roušek, které byly distribuovány v místním obchodě, na poště, na obecním úřadě a zájemcům z řad seniorů. Proběhl monitoring osamělých seniorů a jejich kontaktování s nabídkou pomoci. Všem seniorům nad 65…...
Počet hlasů: 383
Přidej hlas obci Lípa
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V obci fungovalo několik skupinek ochotných žen, které zdarma šily roušky. Jedna skupinka dodávala roušky pro občany na OÚ a do místní prodejny, druhá šila pro nemocnici v Novém Městě na Moravě, další pro domovy důchodců, podle potřeby. Na obci se…...
Počet hlasů: 259
Přidej hlas obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Díky spolupráci s takřka čtyřicítkou dobrovolných švadlenek, jež používaly vlastní nebo darovaný materiál, jsme mohli rozdat všem občanům roušky, které do schránek roznášeli mimo jiné také středoškoláci, kteří se přihlásili na pomoc. Na OÚ byl…...
Počet hlasů: 5020
Přidej hlas obci Osová Bítýška
Otín (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Na jaře 2020 nás všechny překvapila situace ohledně nemoci Covid-19. Vládní opatření byla jasná, ale ochranné pomůcky nebyly k sehnání. Některé obyvatelky obce Otín a Geršov využily svůj volný čas, jiné si ukradli každou minutu svého času a šily…...
Počet hlasů: 222
Přidej hlas obci Otín
Puklice (Jihlava)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V březnu 2020 se zapojilo do shánění materiálu, stříhání, šití a distribuce roušek neskutečně mnoho dobrovolníků. Roušky byly k dispozici také na poště, v obchodě a na obecním úřadě. Obec Puklice nabídla pomoc seniorům při zajištění nákupu, stejně…...
Počet hlasů: 134
Přidej hlas obci Puklice
Radňoves (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Nákup a distribuce ochranných prostředků (roušky, dezinfekce, jednorázové rukavice). Pomoc sociálně slabším spoluobčanům (finanční problémy se splácením nájmu, odpojení od elektřiny)....
Počet hlasů: 133
Přidej hlas obci Radňoves
Ruda (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V roce 2020 jsme vyhlásili akci Ruda šije roušky, do které se zapojilo zhruba 20 žen, které se rozdělily na šičky, střihačky a přípravářky. Vyrobilo se asi 1500 roušek, které jsme distribuovali nejen místním občanům, ale i do Domova důchodců ve…...
Počet hlasů: 143
Přidej hlas obci Ruda
Sazomín (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
I přes nedostatek dezinfekčních prostředků na počátku pandemie, se nám podařilo pro naše občany dne 17.3. zakoupit a do každého domu rozdat dezinfekce na ruce. Po zavedení povinnosti nosit roušky shromáždila skupinka několika sazomských žen potřebný…...
Počet hlasů: 1047
Přidej hlas obci Sazomín
Smrčná (Jihlava)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
V oblasti zdravotní a sociální se tak jako asi všude řešily roušky, dezinfekce a základní životní potřeby především starších a osamělých občanů. S první várkou roušek pomohly šikovné ženské z obce, na další přispěla obec profesionálním švadlenkám…...
Počet hlasů: 152
Přidej hlas obci Smrčná
Štěpkov (Třebíč)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Loňský rok nám začal poněkud jinak. V březnu kdy se začala šířit pandemie Covid - 19. Nikdo si nedokázal představit jak dlouhé bude toto období. Byli jsme rádi za jakoukoliv informaci o Covid - 19. Veškerá aktivita občanů začala šítím roušek. Velmi…...
Počet hlasů: 304
Přidej hlas obci Štěpkov
Třeštice (Jihlava)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Třeštice je malá obec, kde se všichni vzájemně znají. Nařízení vlády byla okamžitě předána občanům emailem a SMS zprávami. Občané ihned začali dodržovat opatření proti pandemii COVID-19. Asi deset žen začalo šít roušky z dodaného materiálu od…...
Počet hlasů: 266
Přidej hlas obci Třeštice
Věžnice (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Obec zajistila pro seniory ochranné zdravotní prostředky - roušky, které distribuovala. Dále nakoupila pro všechny své občany dezinfekci, kterou rozdala zdarma mezi obyvatele. Místní Dům s pečovatelskou službou zajišťuje pro seniory rozvoz obědů do…...
Počet hlasů: 77
Přidej hlas obci Věžnice
Vír (Žďár nad Sázavou)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Obec Vír již patnáct let provozuje pečovatelskou službu pro Vír a okolní obce a tak jsme brali jako samozřejmost, že musíme v době koronaviru zvládat problémy, které s ní přicházejí. Už 16. března začaly naše ženy šít roušky, které jsme od nich…...
Počet hlasů: 519
Přidej hlas obci Vír
Žižkovo Pole (Havlíčkův Brod)
Aktivity obce v oblasti zdravotní a sociální
Když v březnu 2020 začala pandemie, nikdo nečekal, že to bude trvat tak dlouho, nikdo nevěděl, co dělat. Moje aktivita začala náhodně. V obci si lidé začali šít roušky, já sama to neumím, tak jsem pozorovala, jak zde máme aktivní občany. Hned v…...
Počet hlasů: 129
Přidej hlas obci Žižkovo Pole

(Více informací: Ing. Petr Holý, 564 602 538, holy.p@kr-vysocina.cz a Mgr. Eva Leligdonová, 564 602 559, leligdonova.e@kr-vysocina.cz).