Soutěžní formulář byl uzavřen 17. 4. 2018.

Více informací:
Terezie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, E-mail: dolezelova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 958