Výběr školy:

Soutěžící:

  Jméno a příjmení: Třída:
1. 
2. 
3. 
4. 

Vedoucí týmu:

Účast týmu v soutěži Stavíme z Merkuru byla projednána s ředitelem školy:

Doprava do Náměště nad Oslavou a zpět:

POZOR!!! Svozový autobus na cestu zpět je zajištěn až na 24. 5. 2018. V případě, že se nechcete zúčastnit doprovodného programu na základně a chcete po skončení soutěže odjet zpět domů, je potřeba zajistit si vlastní odvoz.


Doprovodný program a ubytování: (zajišťuje a náklady hradí pořadatel soutěže)

Více informací:
Terezie Doleželová, Odbor školství, mládeže a sportu, E-mail: dolezelova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 958
Technické problémy:
Milan Lysa, Odbor informatiky, E-mail: lysa.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 323