Seminář k realizaci projektů v OP VVV
Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16
10. 9. 2015
Seminář je pořádán pod záštitou Ing. Jany Fialové, radní Kraje Vysočina pro Oblast školství, mládeže a sportu.

Registrace na konferenci byla ukončena.

Program konference ke stažení

Účast na semináři je bezplatná, je nutná pouze registrace.
Seminář je pořádán v rámci projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina spolufinancovaného z ROP Jihovýchod.Logolink

V případě, že se nebudete moci semináře zúčastnit, oznamte nám prosím tuto skutečnost na adresu: leligdonova.e@kr-vysocina.cz , abychom mohli nabídnout uvolněné místo dalším zájemcům.

Více informací:
Stanislava Lemperová, Odbor regionálního rozvoje, E-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 532
Eva Leligdonová, Odbor regionálního rozvoje, E-mail: leligdonova.e@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 559