Formulář byl uzavřen 26. 11. 2019.

Více informací:
Táňa Mrázková, Odbor informatiky, E-mail: mrazkova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 104