Registrace byla ukončena 28.2.2021.

Více informací:
Petr Holý, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: holy.p@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 538
Oldřich Sklenář, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 562
Šestáková Lenka, Odbor regionálního rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, E-mail: sestakova.l@kr-vysocina.cz, Telefon: 564 602 564