Číslo smlouvy Typ dokumentu Subjekt s kým IČO nebo osobní údaj Předmět smlouvy Cena (Kč) Datum uzavření Odkaz na základní smlouvu (zobrazeno číslo kmenové) Registr smluv
8064/20 smlouva Čestmír Emr osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3842 100000 13.8.2020 KUJIP01ALTWX [PDF] 13533464
8063/20 smlouva Jiří Preisler osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3270 95000 12.8.2020 KUJIP00YTXWG [PDF] 13533472
8047/20 smlouva Jaroslav Coufal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3456 100000 11.8.2020 KUJIP01ALZSB [PDF] 13522888
8048/20 smlouva Libor Petr osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3776 95000 11.8.2020 KUJIP01ALZU1 [PDF] 13522884
8049/20 smlouva Martin Chvátal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3823 100000 11.8.2020 KUJIP01ALZWR [PDF] 13522876
8050/20 smlouva Filip Doskočil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3851 100000 11.8.2020 KUJIP01ALZYH [PDF] 13522872
8026/20 smlouva Erik Sklenář osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0026 10000 11.8.2020 KUJIP01C3ED1 [PDF] 13506188
8027/20 smlouva Marek Totušek osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0047 20000 11.8.2020 KUJIP01C3E7V [PDF] 13506200
8028/20 smlouva Sylvie Troubilová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0004 1000 11.8.2020 KUJIP01C3DZ6 [PDF] 13506192
8029/20 smlouva Martina Janeková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0011 1000 11.8.2020 KUJIP01C3DPK [PDF] 13506196
8030/20 smlouva Kristina Veletová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0014 1000 11.8.2020 KUJIP01C3DIJ [PDF] 13506204
dodatek Pavel Klár osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0805- Dodatek č.1 0 11.8.2020 KUJIP01G1BRI [PDF] 13533456
dodatek Jana Sigmundová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3290 - dodatek č. 1 0 11.8.2020 KUJIP00YTXNP [PDF] 13533636
6369/20 dodatek Jana Škodová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3421 - dodatek č. 1 -18400 11.8.2020 KUJIP00YTXQA [PDF] 13533468
8042/20 smlouva Obec Borovná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0132 127000 10.8.2020 KUJIP01G1JTO [PDF] 13522556
8039/20 smlouva DIVADELNÍ SPOLEK BRNO osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0025 - poskytnutí dotace 50000 10.8.2020 KUJIP01ESNS8 [PDF] 13520632
8041/20 smlouva Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0034 - poskytnutí dotace 50000 10.8.2020 KUJIP01ESO63 [PDF] 13520636
7997/20 smlouva Matěj Šedý osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0032 10000 10.8.2020 KUJIP01C3EBB [PDF] 13501564
7998/20 smlouva Martin Schmied osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0037 20000 10.8.2020 KUJIP01C3E8Q [PDF] 13501556
7999/20 smlouva Sára Macková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0042 10000 10.8.2020 KUJIP01C3CAU [PDF] 13501552
8000/20 smlouva Julie Procházková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0012 1000 10.8.2020 KUJIP01C3DNU [PDF] 13500312
8001/20 smlouva Nela Procházková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0013 1000 10.8.2020 KUJIP01C3DK9 [PDF] 13500316
8002/20 smlouva Jakub Jan Antonů osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0021 1000 10.8.2020 KUJIP01C3D8X [PDF] 13500292
8003/20 smlouva Vojtěch Janků osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0023 1000 10.8.2020 KUJIP01C3D4H [PDF] 13500548
8004/20 smlouva Jonáš Venc osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0031 2000 10.8.2020 KUJIP01C3CT7 [PDF] 13501548
8005/20 smlouva Tomáš Bořil osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0033 1000 10.8.2020 KUJIP01C3COW [PDF] 13502024
8006/20 smlouva Tomáš Feldbabel osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0034 1000 10.8.2020 KUJIP01C3CRH [PDF] 13502020
8007/20 smlouva Petr Musil osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0035 1000 10.8.2020 KUJIP01C3CN1 [PDF] 13500556
8008/20 smlouva Jáchym Šisler osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0036 1000 10.8.2020 KUJIP01C3CKG [PDF] 13501268
8009/20 smlouva Eva Feldbabelová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0038 2000 10.8.2020 KUJIP01C3CJL [PDF] 13502012
8010/20 smlouva Vítězslav Havlíček osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0039 2000 10.8.2020 KUJIP01C3CHV [PDF] 13502016
8011/20 smlouva Michal Vosyka osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0040 2000 10.8.2020 KUJIP01C3CEA [PDF] 13501544
8012/20 smlouva Jitka Waldhauserová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0041 2000 10.8.2020 KUJIP01C3CDF [PDF] 13501540
8013/20 smlouva Rudolf Jun osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0043 1000 10.8.2020 KUJIP01C3C84 [PDF] 13500320
8014/20 smlouva Dominika Kocmánková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0044 1000 10.8.2020 KUJIP01C3C6E [PDF] 13500300
8015/20 smlouva Izabela Ranecká osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0045 1000 10.8.2020 KUJIP01C3C5J [PDF] 13500308
8016/20 smlouva Marcel Albini osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0048 2000 10.8.2020 KUJIP01C3C08 [PDF] 13500296
8017/20 smlouva Josef Kabrda osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0049 2000 10.8.2020 KUJIP01C3BZK [PDF] 13502032
8018/20 smlouva Eduard Kubelík osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0050 2000 10.8.2020 KUJIP01C3BXU [PDF] 13501560
8019/20 smlouva Kateřina Mičková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0051 2000 10.8.2020 KUJIP01C3BU9 [PDF] 13500304
8020/20 smlouva Markéta Vodrážková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Cena hejtmana - ID O02974.0052 10000 10.8.2020 KUJIP01C3BSJ [PDF] 13500552
8021/20 smlouva Maria Šimůnková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Cena hejtmana - ID O02974.0053 10000 10.8.2020 KUJIP01C3BRO [PDF] 13500544
8022/20 smlouva Eva Feldbabelová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Cena hejtmana - ID O02974.0054 10000 10.8.2020 KUJIP01C3BO3 [PDF] 13501800
8023/20 smlouva Josef Kabrda osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Cena hejtmana - ID O02974.0055 10000 10.8.2020 KUJIP01C3BN8 [PDF] 13502028
8024/20 smlouva Jan Vacek osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0024 1000 10.8.2020 KUJIP01C3D2R [PDF] 13501264
8025/20 smlouva Český Svaz Kickboxu, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020, ID dotace FV02773.0008 50000 10.8.2020 KUJIP01C3BLI [PDF] 13506948
7996/20 smlouva František Vokřínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0331 21600 10.8.2020 KUJIP01FQT78 [PDF] 13500288
8051/20 smlouva Město Třešť osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0017. 300000 10.8.2020 KUJIP01HLLVB [PDF] 13527012
8058/20 smlouva MAS kraje Vysočina o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace MAS kraje Vysočina o.p.s., ID dotace O02985.0001 59000 10.8.2020 KUJIP00YU5BG [PDF] 13533360
8052/20 smlouva Obec Velká Losenice osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0018. 300000 10.8.2020 KUJIP01HLLX1 [PDF] 13527008
8053/20 smlouva Obec Hodice osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0008. 300000 10.8.2020 KUJIP01HLLZR [PDF] 13527004
8044/20 smlouva Obec Ocmanice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0195 90000 7.8.2020 KUJIP01ET14H [PDF] 13522544
8032/20 smlouva Státní veterinární ústav Jihlava osobní údaj Smlouva o dílo - Studie na téma "Nemoci včely medonosné v Kraji Vysočina" 193000 6.8.2020 KUJIP01HYJBS [PDF] 13519188
dodatek Diecézní charita Brno osobní údaj Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby: osobní asistence Třebíč (5595277) 0 6.8.2020 KUJIP01B3JG4 [PDF] 13494404
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Dodatek č. II k Pověření na sociální služby, ID2464529 (NZDM BAN) 0 5.8.2020 KUJIP01B61UL [PDF] 13494396
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Dodatek č. II k Pověření na sociální služby, ID1758665 (NZDM eNCečko) 0 5.8.2020 KUJIP01B61X6 [PDF] 13494408
7984/20 smlouva Obec Dudín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0147 127000 4.8.2020 KUJIP01G1KEK [PDF] 13498048
7975/20 smlouva 4BIZ B2B s.r.o. osobní údaj Kupní smlouva - 10 000 ks FFP3, 4BIZ B2B 2044900 4.8.2020 KUJIP01F08VD [PDF] 13454556
8034/20 smlouva Alfred Habermann osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0005 - poskytnutí dotace 14900 3.8.2020 KUJIP01ESMWV [PDF] 13520628
8035/20 smlouva MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ HOUSLOVÉ KURZY BOHUSLAVA MATOUŠKA A JAKUBA JUNKA, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0009 - poskytnutí dotace 50000 3.8.2020 KUJIP01ESN2U [PDF] 13520624
7948/20 smlouva Vladimír Sysel osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3383 93750 3.8.2020 KUJIP00YTVZF [PDF] 13444476
7949/20 smlouva Michal Vetchý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3459 95000 3.8.2020 KUJIP00YTVSE [PDF] 13444472
7964/20 smlouva Pavel Sirový osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3604 95000 3.8.2020 KUJIP01ALTTC [PDF] 13449732
7950/20 smlouva Vlasta Bartošová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3634 120000 3.8.2020 KUJIP00YTW1Y [PDF] 13444480
7951/20 smlouva Josef Motl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3640 100000 3.8.2020 KUJIP00YTVVZ [PDF] 13444744
7965/20 smlouva Milada Vejtasová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3650 95000 3.8.2020 KUJIP01ALTBU [PDF] 13453596
7966/20 smlouva Martin Klaus osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3765 100000 3.8.2020 KUJIP01ALTKL [PDF] 13453604
7952/20 smlouva Bohuslav Sláma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3768 95000 3.8.2020 KUJIP00YTJB3 [PDF] 13444736
7953/20 smlouva Dušan Badinka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3771 120000 3.8.2020 KUJIP01AMF7R [PDF] 13444732
8036/20 smlouva P-TEAM s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0001 - poskytnutí dotace 50000 3.8.2020 KUJIP01ESNCG [PDF] 13520608
8037/20 smlouva Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0020 - poskytnutí dotace 50000 3.8.2020 KUJIP01ESNL7 [PDF] 13520612
8038/20 smlouva Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0022 - poskytnutí dotace 49000 3.8.2020 KUJIP01ESNQI [PDF] 13520620
8040/20 smlouva Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0031 - poskytnutí dotace 40000 3.8.2020 KUJIP01ESO0X [PDF] 13520604
7954/20 smlouva Vojtěch Koukal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3820 95000 3.8.2020 KUJIP00YTVT9 [PDF] 13444740
7955/20 smlouva Veronika Boháčková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3803 95000 3.8.2020 KUJIP00YTJ8I [PDF] 13444728
7956/20 smlouva Zdeněk Lukšů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3804 100000 3.8.2020 KUJIP01AMF9H [PDF] 13444724
7957/20 smlouva Vladimír Šmerda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3854 127500 3.8.2020 KUJIP00YTJ7N [PDF] 13444972
7963/20 smlouva Helena Navrátilová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3855 95000 3.8.2020 KUJIP00YTJDT [PDF] 13444976
7967/20 smlouva Marek Zelený osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3782 95000 3.8.2020 KUJIP01ALTAZ [PDF] 13453600
7968/20 smlouva Jiří Jelínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3806 100000 3.8.2020 KUJIP01ALTSH [PDF] 13453824
7969/20 smlouva Jiří Káňa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3833 95000 3.8.2020 KUJIP01ALTH0 [PDF] 13453808
7970/20 smlouva Pavlína Bednářová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3843 100000 3.8.2020 KUJIP01ALTPW [PDF] 13453820
7971/20 smlouva Vlasta Cahová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3844 95000 3.8.2020 KUJIP01ALTLG [PDF] 13453812
7972/20 smlouva Jiří Dundáček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3849 120000 3.8.2020 KUJIP01ALTDK [PDF] 13453800
7973/20 smlouva Miloslav Adam osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3856 120000 3.8.2020 KUJIP01ALTFA [PDF] 13453804
7974/20 smlouva Jiří Votipka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3857 100000 3.8.2020 KUJIP01ALTN6 [PDF] 13453816
7976/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Pověření k poskytování sociálních služeb - OCH ZR, SAS pro rodiny s dětmi (2021 - 2022) 0 3.8.2020 KUJIP01B61SV [PDF] 13460660
dodatek Šárka Přívozníková osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0152 - Dodatek č.1 - změna trv. bydliště 0 3.8.2020 KUJIP01F3CMR [PDF] 13453792
7983/20 smlouva Obec Bítovčice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0130 127000 31.7.2020 KUJIP01G1JX4 [PDF] 13498052
7986/20 smlouva Obec Rohy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0212 127000 30.7.2020 KUJIP01ET3RW [PDF] 13498044
7959/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0086, projekt "Kybernetická bezpečnost - Městský úřad Chorěboř" 96346 30.7.2020 KUJIP01BMNVE [PDF] 13452628
7960/20 smlouva Obec Kejžlice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0091, projekt "Projekt připojení konektivity na optickou síť" 48966 30.7.2020 KUJIP01BMNOD [PDF] 13452904
7961/20 smlouva Obec Šimanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0061, projekt "WWW stránky" 19020 30.7.2020 KUJIP01BMNX4 [PDF] 13452900
7856/20 smlouva Portimo, o.p.s. osobní údaj Pověření k poskytování sociální služby - sociální rehabilitace (identifikátor služby:1665497) 0 30.7.2020 KUJIP01B3JJP [PDF] 13426820
7927/20 smlouva Obec Kostelní Myslová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0169 127000 29.7.2020 KUJIP01ESZX7 [PDF] 13443016
8046/20 smlouva Obec Zbinohy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0259 127000 29.7.2020 KUJIP00YU4SA [PDF] 13522540
7928/20 smlouva Obec Bělá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0263 127000 29.7.2020 KUJIP00YU4JJ [PDF] 13443020
7930/20 smlouva Obec Horní Vilémovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0273 127000 29.7.2020 KUJIP01ET40G [PDF] 13443280
7931/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0275 127000 29.7.2020 KUJIP01ET3W7 [PDF] 13443468
7854/20 smlouva Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0044 12600 29.7.2020 KUJIP01F39G6 [PDF] 13426816
7863/20 smlouva Jimedis, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na financování provozních nákladů projektu „Pomoc rodinám s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů IV“. O02947.0003 125000 29.7.2020 KUJIP01B2Z5W [PDF] 13413272
7868/20 smlouva Obec Leština u Světlé osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0065 30000 29.7.2020 KUJIP01E91LC [PDF] 13436236
7869/20 smlouva Obec Dobronín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0046 15000 29.7.2020 KUJIP01E91OX [PDF] 13436332
7870/20 smlouva Městys Měřín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0021 30000 29.7.2020 KUJIP01E91QN [PDF] 13436328
7871/20 smlouva Obec Hořepník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0085 30000 29.7.2020 KUJIP01AHHVU [PDF] 13436336
7872/20 smlouva Obec Zvole osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0064 15000 29.7.2020 KUJIP01AHHXK [PDF] 13436348
7873/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0013 30000 29.7.2020 KUJIP01AHHZA [PDF] 13436344
7874/20 smlouva Obec Přibyslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0010 30000 29.7.2020 KUJIP01AHI2O [PDF] 13436340
7875/20 smlouva Obec Hamry nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0093 15000 29.7.2020 KUJIP01AHI4E [PDF] 13436476
7876/20 smlouva Město Bystřice nad Pernštejnem osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0014 30000 29.7.2020 KUJIP01AHI59 [PDF] 13436668
7877/20 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0025 45000 29.7.2020 KUJIP01AHI7Z [PDF] 13436672
7895/20 smlouva Obec Rouchovany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0076 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJ7S [PDF] 13437092
7897/20 smlouva Městys Luka nad Jihlavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0023 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJB8 [PDF] 13437876
7898/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0094 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJUL [PDF] 13438220
7899/20 smlouva Obec Kotlasy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0068 15000 29.7.2020 KUJIP01AHJR0 [PDF] 13438216
7900/20 smlouva Obec Číhošť osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0101 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJQ5 [PDF] 13438212
7901/20 smlouva Městys Větrný Jeníkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0116 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJOF [PDF] 13438208
7902/20 smlouva Městys Štoky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0112 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJMP [PDF] 13438388
7903/20 smlouva MĚSTYS MRÁKOTÍN osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0018 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJKZ [PDF] 13438392
7904/20 smlouva Obec Dlouhá Brtnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0121 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJJ4 [PDF] 13438384
7905/20 smlouva Obec Svépravice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0042 15000 29.7.2020 KUJIP01AHJGJ [PDF] 13438820
7906/20 smlouva Městys Libice nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0056 30000 29.7.2020 KUJIP01AHJET [PDF] 13438816
7907/20 smlouva Obec Čechtín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0004 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKB1 [PDF] 13438812
7908/20 smlouva Obec Jezdovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0083 15000 29.7.2020 KUJIP01AHK8G [PDF] 13438808
7909/20 smlouva Město Horní Cerekev osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0122 30000 29.7.2020 KUJIP01AHK7L [PDF] 13439060
7910/20 smlouva Město Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0033 30000 29.7.2020 KUJIP01AHK5V [PDF] 13439048
7911/20 smlouva Obec Pikárec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0063 15000 29.7.2020 KUJIP01AHJVG [PDF] 13439052
7912/20 smlouva Obec Věcov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0007 15000 29.7.2020 KUJIP01AHJX6 [PDF] 13439056
7913/20 smlouva Obec Borovnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0049 15000 29.7.2020 KUJIP01AHJZW [PDF] 13439044
7914/20 smlouva Městys Sněžné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0131 30000 29.7.2020 KUJIP01AHK1F [PDF] 13439036
7915/20 smlouva Obec Maleč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0060 30000 29.7.2020 KUJIP01AHK35 [PDF] 13439040
7916/20 smlouva Obec Trnava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0044 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKDR [PDF] 13441584
7917/20 smlouva Město Svratka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0029 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKGC [PDF] 13441700
7918/20 smlouva Obec Police osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0079 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKI2 [PDF] 13441696
7919/20 smlouva Městys Mohelno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0041 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKJX [PDF] 13441692
7920/20 smlouva OBEC TŘEBELOVICE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0077 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKLN [PDF] 13441684
7921/20 smlouva Město Červená Řečice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0035 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKND [PDF] 13441688
7922/20 smlouva Město Habry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0015 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKW4 [PDF] 13441928
7923/20 smlouva Městys Česká Bělá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0082 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKUE [PDF] 13441932
7924/20 smlouva Obec Bory osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0073 15000 29.7.2020 KUJIP01AHKSO [PDF] 13441936
7925/20 smlouva Obec Nové Dvory osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0108 15000 29.7.2020 KUJIP01AHKQY [PDF] 13441920
7926/20 smlouva Městys Křižanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0088 30000 29.7.2020 KUJIP01AHKZP [PDF] 13441924
7865/20 smlouva Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. osobní údaj Darovací smlouva - Darování ochranných pomůcek Alzheimercentru Jihlava, z.ú při výskytu COVID-19 99881.5 29.7.2020 KUJIP01B2DGN [PDF] 13401968
7929/20 smlouva Obec Netín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0267 127000 28.7.2020 KUJIP01ET4CS [PDF] 13443276
7632/20 smlouva Zdeněk Adamec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3817 100000 28.7.2020 KUJIP01ESSJI [PDF] 13404944
7878/20 smlouva Obec Mysletice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0125 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIAK [PDF] 13436664
7879/20 smlouva Městys Bohdalov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0019 30000 28.7.2020 KUJIP01AHICA [PDF] 13436660
7880/20 smlouva Městys Nové Veselí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0051 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIE0 [PDF] 13436656
7881/20 smlouva Městys Vojnův Městec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0047 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIGQ [PDF] 13436652
7882/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0054 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIJB [PDF] 13436648
7883/20 smlouva Obec Polnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0030 30000 28.7.2020 KUJIP01AHJ6X [PDF] 13436644
7884/20 smlouva Obec Kuklík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0075 15000 28.7.2020 KUJIP01AHJ47 [PDF] 13436640
7885/20 smlouva Obec Škrdlovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0048 30000 28.7.2020 KUJIP01AHJ2H [PDF] 13436856
7886/20 smlouva Městys Ostrov nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0095 30000 28.7.2020 KUJIP01AHJ0R [PDF] 13436844
7887/20 smlouva Obec Opatov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0053 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIY8 [PDF] 13436848
7888/20 smlouva Městys Nový Rychnov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0062 30000 28.7.2020 KUJIP01AHIXD [PDF] 13436840
7889/20 smlouva Obec Rozsochy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0022 15000 28.7.2020 KUJIP01AHIVN [PDF] 13436852
dodatek Jan Jahoda osobní údaj Kotlíkové dotace II, PR02270.1672 - Dodatek č.1 (změna trv. bydliště) 0 28.7.2020 KUJIP01G1CXH [PDF] 13427468
dodatek Petr Caha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2253 - Dodatek č.1 (změna typu kotle) 20000 28.7.2020 KUJIP01G1CZ7 [PDF] 13427464
dodatek Josef Hofman, Petr Hofman osobní údaj Kotlíkové dotace III. PR02737.1833- Dodatek č. 1- převod nemovitosti 0 28.7.2020 KUJIP01G1BJM [PDF] 13427460
7840/20 smlouva Obec Babice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0125 127000 27.7.2020 KUJIP01G1K6O [PDF] 13426468
7842/20 smlouva Obec Chlum osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0157 127000 27.7.2020 KUJIP01G1LF8 [PDF] 13426472
7843/20 smlouva Obec Nejepín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0159 127000 27.7.2020 KUJIP01G1LBS [PDF] 13426464
7958/20 smlouva Obec Mastník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0184 127000 27.7.2020 KUJIP01ESZ2I [PDF] 13452632
7844/20 smlouva Obec Studenec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0269 127000 27.7.2020 KUJIP01ET47H [PDF] 13426476
7867/20 smlouva Obec Hořice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0034 30000 27.7.2020 KUJIP01E91KH [PDF] 13436116
7890/20 smlouva Obec Šlapanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0120 30000 27.7.2020 KUJIP01AHITX [PDF] 13437084
7891/20 smlouva Obec Lísek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0098 15000 27.7.2020 KUJIP01AHIR7 [PDF] 13437080
7892/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0031 45000 27.7.2020 KUJIP01AHIOM [PDF] 13437076
7893/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0011 30000 27.7.2020 KUJIP01AHIMW [PDF] 13437072
7894/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0040 30000 27.7.2020 KUJIP01AHIK6 [PDF] 13437096
7896/20 smlouva Obec Herálec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0008 30000 27.7.2020 KUJIP01AHJ9I [PDF] 13437868
7736/20 smlouva VČELKA sociální služby o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu) ID ZZ02764.0165, 0166. Identifikátor: 3183436, 7382079 800000 27.7.2020 KUJIP01B3JKK [PDF] 13413108
dodatek Karel Bulička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0656, dodatek č. 1 -14400 27.7.2020 KUJIP01F41EN [PDF] 13427472
8043/20 smlouva Obec Daňkovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0138 127000 23.7.2020 KUJIP01G1KW2 [PDF] 13522552
dodatek Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem osobní údaj Dodatek ke smlouvě Fond Vysočiny - Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 - projekt Celostátní kolo soutěže Opravář zemědělských strojů 2020 - ID FV02776.0005 0 23.7.2020 KUJIP01C3F1I [PDF] 13424004
7676/20 smlouva TJ Žďár nad Sázavou z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020, ID dotace FV02773.0007 15000 23.7.2020 KUJIP01C3EQ8 [PDF] 13408536
7670/20 smlouva Martina Koumarová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0017 2000 23.7.2020 KUJIP01C3DE3 [PDF] 13346672
7671/20 smlouva Tomáš Bořil osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0020 10000 23.7.2020 KUJIP01C3EPD [PDF] 13346668
7804/20 smlouva Obec Krásná Hora osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0173 121039 22.7.2020 KUJIP01ESZOG [PDF] 13419624
7806/20 smlouva Obec Nové Sady osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0191 127000 22.7.2020 KUJIP01ET1D8 [PDF] 13419612
7807/20 smlouva Obec Nový Telečkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0193 127000 22.7.2020 KUJIP01ET18X [PDF] 13419616
7820/20 smlouva Obec Sedletín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0218 127000 22.7.2020 KUJIP01ET3FK [PDF] 13421664
7814/20 smlouva Obec Bohušice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0241 127000 22.7.2020 KUJIP01ET255 [PDF] 13421660
7818/20 smlouva Obec Vidonín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0253 127000 22.7.2020 KUJIP00YU54F [PDF] 13421652
7673/20 smlouva Obec Vlkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0084, projekt "Webové stránky Obce Vlkov" 27900 22.7.2020 KUJIP01BMMMU [PDF] 13408528
7674/20 smlouva Obec Hodov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0028, projekt "Hodov - 2. etapa" 250000 22.7.2020 KUJIP01BMMJ9 [PDF] 13408512
7675/20 smlouva Město Jemnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0029, projekt "Optická síť ulice Větrná - Jemnice" 227139 22.7.2020 KUJIP01BMMIE [PDF] 13408516
7672/20 smlouva Obec Koněšín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0083, projekt "Optická síť Koněšín, 1. etapa, Rozvod trubek HDPE" 250000 22.7.2020 KUJIP01BMMNP [PDF] 13408524
7799/20 smlouva Obec Nové Syrovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0021 120000 21.7.2020 KUJIP01AQ27U [PDF] 13418420
7797/20 smlouva Obec Nevcehle osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0189 127000 21.7.2020 KUJIP01ET1GT [PDF] 13418396
7808/20 smlouva Obec Okarec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0196 127000 21.7.2020 KUJIP01ET13M [PDF] 13419620
7985/20 smlouva Obec Olšany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0199 127000 21.7.2020 KUJIP01ET0XN [PDF] 13498040
7821/20 smlouva Obec Záblatí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0257 127000 21.7.2020 KUJIP00YU4WQ [PDF] 13422308
7823/20 smlouva Obec Zubří osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0260 127000 21.7.2020 KUJIP00YU4QK [PDF] 13422300
7824/20 smlouva Obec Zvěrkovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0261 127000 21.7.2020 KUJIP00YU4OU [PDF] 13422296
7829/20 smlouva Obec Strachujov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0276 73217 21.7.2020 KUJIP01ET3UH [PDF] 13422556
7501/20 smlouva Obec Lesonice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0055, projekt "Optická síť Lesonice, Rozvod trubek HDPE, PD" 80000 21.7.2020 KUJIP01BML03 [PDF] 13394932
7500/20 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0069, projekt "Metropolitní síť Jaroměřice n. R. - VI. etapa" 228181 21.7.2020 KUJIP01BMKXP [PDF] 13394700
7496/20 smlouva Obec Trnava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0115, projekt "Optická síť Trnava, 5. etapa" 250000 21.7.2020 KUJIP01BMKVZ [PDF] 13394716
7493/20 smlouva Obec Studenec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0128, projekt "Optická síť Studenec, 1. etapa, Rozvod trubek HDPE" 250000 21.7.2020 KUJIP01BMKU4 [PDF] 13394724
7497/20 smlouva Obec Zadní Zhořec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0101, projekt "Webové stránky obce Zadní Zhořec" 34017 21.7.2020 KUJIP01BMKRJ [PDF] 13394704
7491/20 smlouva Eva Maria Spekhorstová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0005 20000 21.7.2020 KUJIP01C3ELX [PDF] 13325152
7492/20 smlouva Michaela Šrámková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0010 10000 21.7.2020 KUJIP01C3EJ7 [PDF] 13325148
7488/20 smlouva Matouš Adamec osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0025 10000 21.7.2020 KUJIP01C3EFR [PDF] 13325164
7481/20 smlouva Klára Klímová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0002 1000 21.7.2020 KUJIP01C3E3F [PDF] 13325180
7490/20 smlouva Adéla Koutná osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0003 1000 21.7.2020 KUJIP01C3E0U [PDF] 13325156
7485/20 smlouva Kristýna Bláhová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0006 2000 21.7.2020 KUJIP01C3DWL [PDF] 13325172
7487/20 smlouva Veronika Vencová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0029 2000 21.7.2020 KUJIP01C3CWS [PDF] 13325168
7486/20 smlouva Maria Šimůnková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0030 2000 21.7.2020 KUJIP01C3CVX [PDF] 13325176
7489/20 smlouva Markéta vodrážková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0019 2000 21.7.2020 KUJIP01C3DAN [PDF] 13325160
7498/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0097, projekt "Zajištění kybernetické bezpečnosti na městském úřadě" 155000 21.7.2020 KUJIP01BML4J [PDF] 13394708
7499/20 smlouva Obec Puklice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0092, projekt "Světluščin počítačový koutek" 47782 21.7.2020 KUJIP01BML1Y [PDF] 13394712
7502/20 smlouva Obec Znětínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0049, projekt "Webové stránky Obce Znětínek" 30492 21.7.2020 KUJIP01BML5E [PDF] 13394928
7495/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0120, projekt "Optická síť - II. až V etapa a WiFi hotspot ROWANet" 250000 21.7.2020 KUJIP01BML8Z [PDF] 13394720
7494/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0121, projekt "Zálohování a firewall - město Polná" 200000 21.7.2020 KUJIP01BMLAP [PDF] 13394728
7503/20 smlouva Obec Dyjice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0041, projekt "Optická síť Dyjice - 3. etapa" 90000 21.7.2020 KUJIP01BMLBK [PDF] 13394920
7364/20 smlouva Městys Vojnův Městec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0008 64263 21.7.2020 KUJIP01GLL4J [PDF] 13390060
7363/20 smlouva Město Velká Bíteš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0010 169661 21.7.2020 KUJIP01GLL2T [PDF] 13390064
7382/20 smlouva Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0010 - Regionální fotbalová akademie 2020-2021 1700000 20.7.2020 KUJIP01C3FJ0 [PDF] 13390620
7380/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0003 - Přístavba šaten zimního stadionu 1380412 20.7.2020 KUJIP01C3FHA [PDF] 13390464
7379/20 smlouva Třebíč Nuclears z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0007 - Výstavba multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě 954528 20.7.2020 KUJIP01C3FB4 [PDF] 13390456
7378/20 smlouva THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0009 - Rekonstrukce stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč. 2228188 20.7.2020 KUJIP01C3F7O [PDF] 13390460
7381/20 smlouva Město Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0004 - Výstavba sportovní haly v Novém Městě na Moravě. 6851141 20.7.2020 KUJIP01C3F5Y [PDF] 13390624
7801/20 smlouva Obec Cejle osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0133 127000 20.7.2020 KUJIP01G1JQ3 [PDF] 13419516
7802/20 smlouva Obec Doupě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0140 127000 20.7.2020 KUJIP01G1KRR [PDF] 13419524
7640/20 smlouva Město Habry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0150 94500 20.7.2020 KUJIP01ESYWJ [PDF] 13407908
7803/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0151 127000 20.7.2020 KUJIP01ESYVO [PDF] 13419520
7641/20 smlouva Obec Hostětice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0154 127000 20.7.2020 KUJIP01G1LLE [PDF] 13407900
7643/20 smlouva Obec Lesůňky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0175 127000 20.7.2020 KUJIP01ESZK0 [PDF] 13407892
7644/20 smlouva Obec Nová Ves u Světlé osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0190 127000 20.7.2020 KUJIP01ET1E3 [PDF] 13407888
7646/20 smlouva Obec Obyčtov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0194 127000 20.7.2020 KUJIP01ET172 [PDF] 13407880
7809/20 smlouva Obec Sázavka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0217 127000 20.7.2020 KUJIP01ET3GF [PDF] 13419604
7812/20 smlouva Obec Šlapanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0230 122461 20.7.2020 KUJIP01ET2Q8 [PDF] 13421540
7813/20 smlouva Obec Vanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0235 127000 20.7.2020 KUJIP01ET2HH [PDF] 13421544
7815/20 smlouva Obec Dolní Lažany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0242 127000 20.7.2020 KUJIP01ET23F [PDF] 13421656
7816/20 smlouva Obec Martínkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0247 127000 20.7.2020 KUJIP01ET1S5 [PDF] 13421648
7822/20 smlouva Obec Záborná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0258 127000 20.7.2020 KUJIP00YU4T5 [PDF] 13422312
7653/20 smlouva Obec Bystrá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0264 127000 20.7.2020 KUJIP00YU4HT [PDF] 13408032
7825/20 smlouva Město Přibyslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0268 127000 20.7.2020 KUJIP01ET4A2 [PDF] 13422304
7826/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0270 127000 20.7.2020 KUJIP01ET45R [PDF] 13422548
7827/20 smlouva Obec Horní Rožínka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0272 127000 20.7.2020 KUJIP01ET41B [PDF] 13422560
7828/20 smlouva Obec Hroznatín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0274 127000 20.7.2020 KUJIP01ET3ZS [PDF] 13422552
7176/20 smlouva Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje za účelem realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2020. 391328 20.7.2020 KUJIP01C3EX9 [PDF] 13383532
7317/20 smlouva Tereza Marková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0001 10000 20.7.2020 KUJIP01C3EMS [PDF] 13309700
7310/20 smlouva Anna Zajíčková osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Desetiměsíční stipendium - ID O02974.0015 20000 20.7.2020 KUJIP01C3EHH [PDF] 13309568
7315/20 smlouva Tadeáš Bukáček osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0007 2000 20.7.2020 KUJIP01C3DVQ [PDF] 13309688
7314/20 smlouva Veronika Peňázová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0008 2000 20.7.2020 KUJIP01C3DT0 [PDF] 13309692
7316/20 smlouva Vojtěch Čermák osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0016 2000 20.7.2020 KUJIP01C3DGT [PDF] 13309696
7313/20 smlouva Pavlína Pulicarová osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0018 2000 20.7.2020 KUJIP01C3DCD [PDF] 13309684
7312/20 smlouva Dominik Dvořák osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0022 1000 20.7.2020 KUJIP01C3D67 [PDF] 13309680
7311/20 smlouva Andrej Kovalčuk osobní údaj Darovací smlouva - Talent Vysočina a Cena hejtmana Vysočiny 2020 - Jednorázové stipendium - ID O02974.0028 2000 20.7.2020 KUJIP01C3CYI [PDF] 13309564
7206/20 smlouva Mateřská škola Bobrová, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 ID O02972.0001 16707.6 20.7.2020 KUJIP01B3X9D [PDF] 13384392
7207/20 smlouva Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 ID O02972.0002 45848.25 20.7.2020 KUJIP01B3XFJ [PDF] 13384400
7208/20 smlouva Mateřská škola Hrotovice,příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 ID O02972.0003 66267.6 20.7.2020 KUJIP01B3XJZ [PDF] 13384644
7209/20 smlouva Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 ID O02972.0004 78781.5 20.7.2020 KUJIP01B3XMK [PDF] 13384640
7210/20 smlouva Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0005 81635.4 20.7.2020 KUJIP01B3XP5 [PDF] 13384952
7211/20 smlouva Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0006 165957.75 20.7.2020 KUJIP01B3XRV [PDF] 13384956
7212/20 smlouva Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0007 92169 20.7.2020 KUJIP01B3XVB [PDF] 13384960
7213/20 smlouva Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0008 163272.9 20.7.2020 KUJIP01B3XYW [PDF] 13384968
7214/20 smlouva Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0009 199403.4 20.7.2020 KUJIP01B3Y0F [PDF] 13384972
7215/20 smlouva Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0010 165690 20.7.2020 KUJIP01B3Z6E [PDF] 13384976
7216/20 smlouva Mateřská škola Přibyslav osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0011 61446 20.7.2020 KUJIP01B3Z3T [PDF] 13385204
7217/20 smlouva Mateřská škola Sedmikráska osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0012 22383.9 20.7.2020 KUJIP01B3Z2Y [PDF] 13385216
7218/20 smlouva Mateřská škola Senožaty, okres Pelhřimov osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0013 21517.65 20.7.2020 KUJIP01B3YXU [PDF] 13385212
7219/20 smlouva Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0014 90835.5 20.7.2020 KUJIP01B3YU9 [PDF] 13385208
7220/20 smlouva Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0015 56837.55 20.7.2020 KUJIP01B3YRO [PDF] 13385224
7221/20 smlouva Mateřská škola Velká Bíteš,Masarykovo náměstí 86,příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0016 76513.5 20.7.2020 KUJIP01B3Y4V [PDF] 13385220
7222/20 smlouva Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0017 78624 20.7.2020 KUJIP01B3YO3 [PDF] 13385232
7223/20 smlouva Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0018 123645.9 20.7.2020 KUJIP01B3YLI [PDF] 13385228
7224/20 smlouva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0019 56920.5 20.7.2020 KUJIP01B3YKN [PDF] 13385396
7225/20 smlouva Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0020 95739 20.7.2020 KUJIP01B3Y7G [PDF] 13385392
7367/20 smlouva Obec Slavičky osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0020. 300000 20.7.2020 KUJIP01CPDRC [PDF] 13390048
7366/20 smlouva Obec Čechtín osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0015. 300000 20.7.2020 KUJIP01CPDPM [PDF] 13390052
7368/20 smlouva Obec Loukovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0012. 35000 20.7.2020 KUJIP01CPDNW [PDF] 13390068
7373/20 smlouva Obec Věžnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0018. 35000 20.7.2020 KUJIP01CPDKB [PDF] 13390280
7372/20 smlouva Město Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0011. 35000 20.7.2020 KUJIP01CPDIL [PDF] 13390276
7371/20 smlouva Obec Blažkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0004. 35000 20.7.2020 KUJIP01HLLLP [PDF] 13390272
7370/20 smlouva Městys Dolní Cerekev osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0019. 35000 20.7.2020 KUJIP01HLLMK [PDF] 13390268
7369/20 smlouva Městys Jimramov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0010. 35000 20.7.2020 KUJIP01HLLOA [PDF] 13390264
7374/20 smlouva Městys Krucemburk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0009. 35000 20.7.2020 KUJIP01HLLQ0 [PDF] 13390284
7365/20 smlouva Obec Herálec osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0011. 300000 20.7.2020 KUJIP01HLLSQ [PDF] 13390056
7796/20 smlouva Obec Jiratice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0164 83002 19.7.2020 KUJIP01ET079 [PDF] 13418404
7793/20 smlouva Obec Bácovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0126 127000 18.7.2020 KUJIP01G1K4Y [PDF] 13418416
7841/20 smlouva Obec Benetice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0129 127000 17.7.2020 KUJIP01G1JYZ [PDF] 13426480
7659/20 smlouva Obec Lhotice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0177 127000 17.7.2020 KUJIP01ESZGK [PDF] 13408004
7762/20 smlouva Obec Mysletín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0187 127000 17.7.2020 KUJIP01ET1K9 [PDF] 13416048
7645/20 smlouva Obec Nové Syrovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0192 127000 17.7.2020 KUJIP01ET1BI [PDF] 13407884
7798/20 smlouva Obec Okrouhlička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0197 127000 17.7.2020 KUJIP01ET101 [PDF] 13418392
7649/20 smlouva Obec Předín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0206 127000 17.7.2020 KUJIP01ET0JL [PDF] 13408052
7650/20 smlouva Obec Veselá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0237 127000 17.7.2020 KUJIP01ET2D1 [PDF] 13408044
7647/20 smlouva Obec Věžnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0252 127000 17.7.2020 KUJIP00YU565 [PDF] 13407872
7819/20 smlouva Obec Volevčice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0255 127000 17.7.2020 KUJIP00YU50Z [PDF] 13421640
7652/20 smlouva Obec Ždírec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0262 127000 17.7.2020 KUJIP00YU4M4 [PDF] 13408028
7654/20 smlouva Obec Heřmanice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0271 127000 17.7.2020 KUJIP01ET431 [PDF] 13408036
7376/20 smlouva TREMEDIAS, spolek osobní údaj Smlouva o poskytnutí účelové dotace na financování provozních nákladů projektu „Posilujeme zdravé vztahy v rodinách". ID O02947.0004 125000 17.7.2020 KUJIP01B2Z36 [PDF] 13390452
7226/20 smlouva Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0021 197379 17.7.2020 KUJIP01B3Y8B [PDF] 13385412
7227/20 smlouva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0022 147010.5 17.7.2020 KUJIP01B3YFC [PDF] 13385408
7228/20 smlouva Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0023 55849.5 17.7.2020 KUJIP01B3YCR [PDF] 13385424
7229/20 smlouva Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0024 114072 17.7.2020 KUJIP01B3YBW [PDF] 13385420
7230/20 smlouva Základní škola Měřín osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0025 19551 17.7.2020 KUJIP01B2YLV [PDF] 13385416
7231/20 smlouva Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0026 16471.35 17.7.2020 KUJIP01B2YIA [PDF] 13385692
7232/20 smlouva Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0027 169575 17.7.2020 KUJIP01B2YFP [PDF] 13385696
7233/20 smlouva Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0028 199812.9 17.7.2020 KUJIP01B2YEU [PDF] 13385700
7234/20 smlouva Základní škola Okříšky, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0029 20475 17.7.2020 KUJIP01B2Y9J [PDF] 13385704
7235/20 smlouva Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 okres Třebíč osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0030 190365 17.7.2020 KUJIP01B2Y8O [PDF] 13385708
7236/20 smlouva Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0031 50057.7 17.7.2020 KUJIP01B2Y53 [PDF] 13385716
7237/20 smlouva Základní škola Police, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0032 37485 17.7.2020 KUJIP01B2Y2I [PDF] 13385900
7238/20 smlouva Základní škola Polná, okres Jihlava osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0033 67977 17.7.2020 KUJIP01B2XZ4 [PDF] 13385912
7239/20 smlouva Základní škola Přibyslav osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0034 113022 17.7.2020 KUJIP01B2XWJ [PDF] 13386048
7240/20 smlouva Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0035 84378 17.7.2020 KUJIP01B2XR8 [PDF] 13386044
7241/20 smlouva Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0036 182519.4 17.7.2020 KUJIP01B2XQD [PDF] 13386056
7242/20 smlouva Základní škola Třešť osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0037 58763.25 17.7.2020 KUJIP01B2XNS [PDF] 13386052
7243/20 smlouva Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0038 61746.3 17.7.2020 KUJIP01B2XK7 [PDF] 13386064
7244/20 smlouva Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 IDO02972.0039 181613.25 17.7.2020 KUJIP01B2XGR [PDF] 13386060
7245/20 smlouva Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 IDO02972.0040 60505.2 17.7.2020 KUJIP01B2XE1 [PDF] 13386260
7246/20 smlouva Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 IDO02972.0041 47092.5 17.7.2020 KUJIP01B2XBG [PDF] 13386256
7247/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 IDO02972.0042 32400.9 17.7.2020 KUJIP01B2X8V [PDF] 13386268
7248/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Čáslavice osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0043 16789.5 17.7.2020 KUJIP01B2X3K [PDF] 13386264
7249/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0044 195914.25 17.7.2020 KUJIP01B2X2P [PDF] 13386276
7250/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0045 13125 17.7.2020 KUJIP01B2WXL [PDF] 13386272
7251/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola DOMAMIL, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0046 68591.25 17.7.2020 KUJIP01B2UGC [PDF] 13386280
7252/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0047 164793.3 17.7.2020 KUJIP01B2UDR [PDF] 13386284
7253/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Herálec osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0048 199978.8 17.7.2020 KUJIP01B2UA6 [PDF] 13386508
7254/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Horní Dubenky, příspěvková organizace, okres Jihlava osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0049 29820 17.7.2020 KUJIP01B2U7L [PDF] 13386504
7255/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Hořepník osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0050 59761.8 17.7.2020 KUJIP01B2U40 [PDF] 13386516
7256/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0051 93055.2 17.7.2020 KUJIP01B2U0K [PDF] 13386512
7257/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Lesonice, okres Třebíč, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0052 52951.5 17.7.2020 KUJIP01B2TY1 [PDF] 13386520
7258/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0053 51328.2 17.7.2020 KUJIP01B2TVG [PDF] 13386524
7259/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0054 11510.1 17.7.2020 KUJIP01B2TSV [PDF] 13386528
7260/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Opatov, okres Třebíč, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0055 7770 17.7.2020 KUJIP01B2TNK [PDF] 13386532
7261/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0056 47013.75 17.7.2020 KUJIP01B2TMP [PDF] 13386728
7262/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Valeč osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0057 5296.2 17.7.2020 KUJIP01B2TJ4 [PDF] 13386732
7263/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0058 21210 17.7.2020 KUJIP01B2TGJ [PDF] 13386736
7264/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Vilémov, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0059 32848.2 17.7.2020 KUJIP01B2TDY [PDF] 13386740
7265/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Lukavec osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0060 144927.3 17.7.2020 KUJIP01B2TAD [PDF] 13386744
7266/20 smlouva Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0061 90909 17.7.2020 KUJIP01B2T7S [PDF] 13386748
7267/20 smlouva Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0062 193863.6 17.7.2020 KUJIP01B2T47 [PDF] 13386760
7268/20 smlouva Školní jídelna Pacov osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0063 199080 17.7.2020 KUJIP01B2T1M [PDF] 13386764
7269/20 smlouva Základní škola a Praktická škola Chotěboř osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0064 99508.5 17.7.2020 KUJIP01B2SY8 [PDF] 13386768
7270/20 smlouva Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0065 153793.5 17.7.2020 KUJIP01B2STX [PDF] 13386772
7271/20 smlouva Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0066 142827.3 17.7.2020 KUJIP01B2SS2 [PDF] 13386960
7272/20 smlouva Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace osobní údaj Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_20_010 ID O02972.0067 60568.2 17.7.2020 KUJIP01B2SPH [PDF] 13386964
7393/20 smlouva Obec Meziříčko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích FV02775.0101 300000 17.7.2020 KUJIP01F7QP6 [PDF] 13390964
7394/20 smlouva Božimír Kobylka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0102 104160 17.7.2020 KUJIP01F7QQ1 [PDF] 13390968
7395/20 smlouva Jaroslava Syslová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0103 27000 17.7.2020 KUJIP01F7QSR [PDF] 13390972
7396/20 smlouva Věra Sedláková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0104 42000 17.7.2020 KUJIP01F7QVC [PDF] 13390976
7397/20 smlouva Jiří Čejka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0105 12000 17.7.2020 KUJIP01F7QX2 [PDF] 13390980
7398/20 smlouva Marie Jelínková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0106 16800 17.7.2020 KUJIP01F7QZS [PDF] 13390984
7399/20 smlouva Obec Budíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0108 29340 17.7.2020 KUJIP01F7R31 [PDF] 13390988
7400/20 smlouva Městys Křižanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0109 248490 17.7.2020 KUJIP01F7R4W [PDF] 13390992
7401/20 smlouva Radek Němec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0110 24000 17.7.2020 KUJIP01F7R6M [PDF] 13390996
7402/20 smlouva Lenka Brabencová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0111 15000 17.7.2020 KUJIP01F7R97 [PDF] 13391144
7403/20 smlouva Martin Nevěčný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0112 33600 17.7.2020 KUJIP01F7RBX [PDF] 13391148
7404/20 smlouva Obec Dolní Heřmanice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0113 66600 17.7.2020 KUJIP01F7RCS [PDF] 13391152
7405/20 smlouva Obec Vlkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0114 24000 17.7.2020 KUJIP01F7RFD [PDF] 13391156
7406/20 smlouva Obec Stáj osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0115 16200 17.7.2020 KUJIP01F7RG8 [PDF] 13391160
7407/20 smlouva Josef Tesař osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0116 12000 17.7.2020 KUJIP01F7RIY [PDF] 13391164
7408/20 smlouva Josef Kavalec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0117 15000 17.7.2020 KUJIP01F7RKO [PDF] 13391168
7409/20 smlouva Karel Bartoš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0118 41340 17.7.2020 KUJIP01F7RN9 [PDF] 13391172
7410/20 smlouva Aneta Křivánková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0119 42000 17.7.2020 KUJIP01F7RPZ [PDF] 13391176
7411/20 smlouva Lubomír Pisk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0120 17700 17.7.2020 KUJIP01F7RRP [PDF] 13391180
7412/20 smlouva Jiří Bis osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0122 34200 17.7.2020 KUJIP01F7RV5 [PDF] 13391184
7413/20 smlouva Vladimír Smejkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0123 66000 17.7.2020 KUJIP01F7RXV [PDF] 13391188
7414/20 smlouva Jaromír Rous osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0124 14400 17.7.2020 KUJIP01F7RZL [PDF] 13391292
7415/20 smlouva František Šoukal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0126 56000 17.7.2020 KUJIP01F7S3U [PDF] 13391296
7416/20 smlouva Jaroslav Zezula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0127 71400 17.7.2020 KUJIP01F7S5K [PDF] 13391304
7417/20 smlouva Jaroslav Bartůněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0128 12000 17.7.2020 KUJIP01F7S6F [PDF] 13391308
7418/20 smlouva Michal Vacek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0129 57960 17.7.2020 KUJIP01F7S85 [PDF] 13391312
7419/20 smlouva Milan Bárta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0130 27000 17.7.2020 KUJIP01F7SBQ [PDF] 13391316
7420/20 smlouva Vladimír Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0131 15000 17.7.2020 KUJIP01F7SDG [PDF] 13391320
7421/20 smlouva Obec Blažkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0133 30000 17.7.2020 KUJIP01F7SG1 [PDF] 13391408
7422/20 smlouva Obec Lavičky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0134 12000 17.7.2020 KUJIP01F7SIR [PDF] 13391412
7423/20 smlouva Jitka Turková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0135 18000 17.7.2020 KUJIP01F7SKH [PDF] 13391420
7424/20 smlouva Marcela Pecinová osobní údaj Smlouva o pPoskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0136 11300 17.7.2020 KUJIP01F7SM7 [PDF] 13391424
7425/20 smlouva Pavel Mužátko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0137 14100 17.7.2020 KUJIP01F7SOX [PDF] 13391428
7426/20 smlouva Petr Zejda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0138 21600 17.7.2020 KUJIP01F7SQN [PDF] 13391432
7427/20 smlouva Petra Šimková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0139 42000 17.7.2020 KUJIP01F7SSD [PDF] 13391436
7428/20 smlouva Vít Chalupa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0141 40000 17.7.2020 KUJIP01F7SWT [PDF] 13391444
7429/20 smlouva Josef Pykal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0142 42000 17.7.2020 KUJIP01F7SZE [PDF] 13391448
7430/20 smlouva Marek Stejskal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0143 18000 17.7.2020 KUJIP01F7T1X [PDF] 13391452
7431/20 smlouva Obec Podmoky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0144 26400 17.7.2020 KUJIP01F7T3N [PDF] 13391456
7432/20 smlouva Marie Kameníková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0145 122400 17.7.2020 KUJIP01F7T4I [PDF] 13393228
7433/20 smlouva David Fiala osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0147 27000 17.7.2020 KUJIP01F7T9T [PDF] 13393232
7434/20 smlouva Ladislav Svěrák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0149 114630 17.7.2020 KUJIP01F7TCE [PDF] 13393240
7435/20 smlouva Jiří Jaroš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0151 54000 17.7.2020 KUJIP01F7THP [PDF] 13393244
7436/20 smlouva Martin Ambrož osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0152 18000 17.7.2020 KUJIP01F7TIK [PDF] 13393236
7437/20 smlouva Olga Bezpalcová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0153 212600 17.7.2020 KUJIP01F7TKA [PDF] 13393332
7438/20 smlouva Antonín Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0154 60000 17.7.2020 KUJIP01F7TM0 [PDF] 13393328
7439/20 smlouva Vladislav Pokorný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0155 39900 17.7.2020 KUJIP01F7TOQ [PDF] 13393324
7440/20 smlouva Josef Krejčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0156 10200 17.7.2020 KUJIP01F7TRB [PDF] 13393340
7441/20 smlouva Jiří Vondrák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0157 34200 17.7.2020 KUJIP01F7TT1 [PDF] 13393344
7442/20 smlouva Jaroslav Ronovský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0158 30000 17.7.2020 KUJIP01F7TUW [PDF] 13393348
7443/20 smlouva Jiří Žák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0159 12000 17.7.2020 KUJIP01F7TXH [PDF] 13393336
7444/20 smlouva Jan Klobása osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0160 48900 17.7.2020 KUJIP01F7TZ7 [PDF] 13393352
7445/20 smlouva Blanka Gawliková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0161 94800 17.7.2020 KUJIP01F7U0V [PDF] 13393356
7446/20 smlouva Anna Braunová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0162 68400 17.7.2020 KUJIP01F7U3G [PDF] 13393444
7447/20 smlouva Romana Valová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0163 42000 17.7.2020 KUJIP01F7U4B [PDF] 13393468
7448/20 smlouva Petr Vaněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0164 18000 17.7.2020 KUJIP01F7U61 [PDF] 13393464
7449/20 smlouva Zdeněk NOVOTNÝ osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0165 54000 17.7.2020 KUJIP01F7U8R [PDF] 13393456
7450/20 smlouva Obec Nová Ves osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0166 24000 17.7.2020 KUJIP01F7UAH [PDF] 13393472
7451/20 smlouva Kamil Sýkora osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0167 22800 17.7.2020 KUJIP01F7UD2 [PDF] 13393548
7452/20 smlouva Jan Man osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0171 22200 17.7.2020 KUJIP01F7UK3 [PDF] 13393552
7504/20 smlouva František Dohnal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0173 30000 17.7.2020 KUJIP01F7UNO [PDF] 13395760
7505/20 smlouva Lada Ježková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0174 48000 17.7.2020 KUJIP01F7UOJ [PDF] 13396024
7506/20 smlouva Zdeňka Dvořáková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0175 42000 17.7.2020 KUJIP01F7USZ [PDF] 13396028
7453/20 smlouva Jana Kozojedová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0176 33000 17.7.2020 KUJIP01F7UVK [PDF] 13393544
7454/20 smlouva Petr Štefánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0177 48000 17.7.2020 KUJIP01F7UXA [PDF] 13393556
7455/20 smlouva Petr Bártů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0178 26400 17.7.2020 KUJIP01F7UZ0 [PDF] 13393560
7456/20 smlouva Pavel Vaněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0179 33000 17.7.2020 KUJIP01F7V0O [PDF] 13393668
7457/20 smlouva Obec Rožná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0180 23400 17.7.2020 KUJIP01F7V39 [PDF] 13393664
7458/20 smlouva Obec Březí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0181 120000 17.7.2020 KUJIP01F7V44 [PDF] 13393660
7459/20 smlouva Lesní a rybochovné hospodářství, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0183 16800 17.7.2020 KUJIP01F7V8K [PDF] 13393672
7460/20 smlouva Hana Špejtková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0184 57600 17.7.2020 KUJIP01F7VB5 [PDF] 13393676
7461/20 smlouva 1. LESNÍ REALITNÍ, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0185 100050 17.7.2020 KUJIP01F7VC0 [PDF] 13393680
7462/20 smlouva Jan Vencálek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0186 330000 17.7.2020 KUJIP01F7VEQ [PDF] 13393684
7463/20 smlouva Libor Cejpek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0187 24600 17.7.2020 KUJIP01F7VGG [PDF] 13393876
7464/20 smlouva Libor Konvalinka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0188 145260 17.7.2020 KUJIP01F7VJ1 [PDF] 13393880
7465/20 smlouva Rustikalisté s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0189 133080 17.7.2020 KUJIP01F7VKW [PDF] 13393888
7466/20 smlouva Petr Bartík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0190 21660 17.7.2020 KUJIP01F7VNH [PDF] 13393884
7467/20 smlouva Petr Němec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0192 60000 17.7.2020 KUJIP01F7VP7 [PDF] 13393892
7468/20 smlouva Jana Vytisková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0193 24000 17.7.2020 KUJIP01F7VRX [PDF] 13394204
7469/20 smlouva Miroslav Topil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0194 36000 17.7.2020 KUJIP01F7VTN [PDF] 13394216
7507/20 smlouva Vlastimil Matějů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0195 60000 17.7.2020 KUJIP01F7VVD [PDF] 13396032
7508/20 smlouva Petr Dobrovolný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0196 21000 17.7.2020 KUJIP01F7VX3 [PDF] 13396036
7470/20 smlouva Obec Bohdalín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0197 27000 17.7.2020 KUJIP01F7VZT [PDF] 13394212
7471/20 smlouva Petr Smejkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0198 57000 17.7.2020 KUJIP01F7W1C [PDF] 13394208
7472/20 smlouva Luboš Strašil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0199 20400 17.7.2020 KUJIP01F7W27 [PDF] 13394220
7473/20 smlouva Jitka Vrběcká osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0200 28800 17.7.2020 KUJIP01F7W4X [PDF] 13394376
7474/20 smlouva František Koumar osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0201 48000 17.7.2020 KUJIP01F7W7I [PDF] 13394384
7475/20 smlouva Marie Heilandová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0202 25200 17.7.2020 KUJIP01F7W8D [PDF] 13394388
7476/20 smlouva Vít Janák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0203 23100 17.7.2020 KUJIP01F7WBY [PDF] 13394392
7477/20 smlouva Bohuslav Eliáš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0204 19800 17.7.2020 KUJIP01F7WDO [PDF] 13394396
7478/20 smlouva Obec Pavlov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0205 168000 17.7.2020 KUJIP01F7WFE [PDF] 13394400
7479/20 smlouva František Čurda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0206 54000 17.7.2020 KUJIP01F7WG9 [PDF] 13394404
7480/20 smlouva Ilona Oberreiterová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0207 36000 17.7.2020 KUJIP01F7WJU [PDF] 13394412
7509/20 smlouva Vladimír Tlačbaba osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0208 40200 17.7.2020 KUJIP01F7WKP [PDF] 13396040
7510/20 smlouva FOWA Batelov, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0209 252000 17.7.2020 KUJIP01F7WMF [PDF] 13396044
7511/20 smlouva Vladimír Mikyska osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0210 33000 17.7.2020 KUJIP01F7WP0 [PDF] 13396048
7512/20 smlouva KINSKÝ Žďár, a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0211 499980 17.7.2020 KUJIP01F7WQV [PDF] 13396052
7513/20 smlouva Drahomíra Pospíchalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0212 21000 17.7.2020 KUJIP01F7WSL [PDF] 13396056
7514/20 smlouva Ondřej Kotěra osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0213 19800 17.7.2020 KUJIP01F7WUB [PDF] 13396272
7515/20 smlouva Lubomír Mokrý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0214 17760 17.7.2020 KUJIP01F7WXW [PDF] 13396276
7516/20 smlouva Eliška Puskeilerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0215 18000 17.7.2020 KUJIP01F7WZM [PDF] 13396280
7517/20 smlouva MVDr. Martin Petrlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0217 54000 17.7.2020 KUJIP01F7X3V [PDF] 13396284
7518/20 smlouva Marie Ferdová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0218 24000 17.7.2020 KUJIP01F7X4Q [PDF] 13396288
7519/20 smlouva Josef Láznička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0219 25800 17.7.2020 KUJIP01F7X6G [PDF] 13396292
7520/20 smlouva Marie Pohanková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0220 18000 17.7.2020 KUJIP01F7X86 [PDF] 13396296
7521/20 smlouva František Vokoun osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0221 29400 17.7.2020 KUJIP01F7XBR [PDF] 13396300
7522/20 smlouva Ladislav Chvoj osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0222 20400 17.7.2020 KUJIP01F7XCM [PDF] 13396584
7523/20 smlouva Zdeněk Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0223 18600 17.7.2020 KUJIP01F7XEC [PDF] 13396580
7524/20 smlouva František Rousek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0224 115620 17.7.2020 KUJIP01F7XHX [PDF] 13396592
7525/20 smlouva Milan Pecha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0227 15000 17.7.2020 KUJIP01F7XM8 [PDF] 13396596
7526/20 smlouva Miroslav Čekal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0228 10800 17.7.2020 KUJIP01F7XOY [PDF] 13396604
7527/20 smlouva Obec Sviny osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0230 22200 17.7.2020 KUJIP01F7XRJ [PDF] 13396608
7528/20 smlouva Josef Bobek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0231 12000 17.7.2020 KUJIP01F7XT9 [PDF] 13396612
7529/20 smlouva Obec Břevnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0232 30540 17.7.2020 KUJIP01F7XU4 [PDF] 13396616
7530/20 smlouva Josef Sedlák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0233 61800 17.7.2020 KUJIP01F7XWU [PDF] 13396624
7531/20 smlouva Městys Bobrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0234 399000 17.7.2020 KUJIP01F7XZF [PDF] 13396620
7532/20 smlouva Háva Zdeněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0235 48000 17.7.2020 KUJIP01F7Y1Y [PDF] 13396628
7533/20 smlouva Ludmila Doležalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0236 28800 17.7.2020 KUJIP01F7Y2T [PDF] 13396632
7534/20 smlouva Janová Pavlína osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0237 19200 17.7.2020 KUJIP01F7Y5E [PDF] 13396636
7535/20 smlouva Milan Musil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0238 22800 17.7.2020 KUJIP01F7Y69 [PDF] 13398116
7536/20 smlouva Obec Důl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0239 14280 17.7.2020 KUJIP01F7Y9U [PDF] 13398124
7537/20 smlouva Pavel Brož osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0241 72000 17.7.2020 KUJIP01FQY08 [PDF] 13398128
7538/20 smlouva Obec Ždírec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0242 499800 17.7.2020 KUJIP01FQXYP [PDF] 13398132
7539/20 smlouva Obec Panenská Rozsíčka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0243 52980 17.7.2020 KUJIP01FQXWZ [PDF] 13398488
7540/20 smlouva Stanislav Wasserbauer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0244 88000 17.7.2020 KUJIP01FQXU9 [PDF] 13399220
7541/20 smlouva Ing. PAVEL FRANCL osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0245 28080 17.7.2020 KUJIP01FQXSJ [PDF] 13399216
7542/20 smlouva Obec Vílanec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0246 177000 17.7.2020 KUJIP01FQXQT [PDF] 13399212
7543/20 smlouva Jaroslav CHALUPA osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0247 83100 17.7.2020 KUJIP01FQXPY [PDF] 13399232
7544/20 smlouva Petra Kotěrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0249 42000 17.7.2020 KUJIP01FQXN8 [PDF] 13399228
7545/20 smlouva František Prodělal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0251 15000 17.7.2020 KUJIP01FQXIX [PDF] 13399224
7546/20 smlouva Markéta Smejkalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0253 18000 17.7.2020 KUJIP01FQXEH [PDF] 13399236
7547/20 smlouva Petr Zítka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0255 36000 17.7.2020 KUJIP01FQXA1 [PDF] 13399248
7548/20 smlouva Zdeněk Lacina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0256 65250 17.7.2020 KUJIP01FQX96 [PDF] 13399244
7549/20 smlouva CHLORIS, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0257 18000 17.7.2020 KUJIP01FQX7G [PDF] 13399240
7550/20 smlouva Jaroslav Částka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0258 12000 17.7.2020 KUJIP01FQX5Q [PDF] 13399264
7551/20 smlouva Miroslav Totušek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0259 13800 17.7.2020 KUJIP01FQX25 [PDF] 13399260
7552/20 smlouva Jaroslav Voda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0260 23700 17.7.2020 KUJIP01FQX0F [PDF] 13399252
7553/20 smlouva Jana Navrkalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0261 16200 17.7.2020 KUJIP01FQWZR [PDF] 13399428
7554/20 smlouva Obec Benetice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0263 245700 17.7.2020 KUJIP01FQWX1 [PDF] 13399432
7555/20 smlouva Jana Kostková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0264 30000 17.7.2020 KUJIP01FQWUG [PDF] 13399436
7556/20 smlouva Vladimír Kulhánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0265 66000 17.7.2020 KUJIP01FQWSQ [PDF] 13399440
7557/20 smlouva Miloš Rybníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0266 101820 17.7.2020 KUJIP01FQWQ0 [PDF] 13399444
7558/20 smlouva Václav Kosour osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0267 68760 17.7.2020 KUJIP01FQWOA [PDF] 13399448
7559/20 smlouva František Špaček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0269 14400 17.7.2020 KUJIP01FQWLP [PDF] 13399452
7560/20 smlouva Marie Horká osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0270 24000 17.7.2020 KUJIP01FQWI4 [PDF] 13399456
7561/20 smlouva Obec Rozsochy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0271 45000 17.7.2020 KUJIP01FQWGE [PDF] 13399460
7562/20 smlouva Libuše Molová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0272 85620 17.7.2020 KUJIP01FQWEO [PDF] 13399464
7563/20 smlouva Rostislav Koloušek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0273 20400 17.7.2020 KUJIP01FQWCY [PDF] 13399468
7564/20 smlouva Josef Fabík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0274 11400 17.7.2020 KUJIP01FQWB3 [PDF] 13399640
7565/20 smlouva Jan Fabík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0275 16800 17.7.2020 KUJIP01FQW9D [PDF] 13401592
7566/20 smlouva Pavel Vondrák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0276 42900 17.7.2020 KUJIP01FQW7N [PDF] 13401596
7567/20 smlouva Obec Hořice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0277 58200 17.7.2020 KUJIP01FQW5X [PDF] 13401600
7568/20 smlouva Antonín Váša osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0279 18000 17.7.2020 KUJIP01FQW1H [PDF] 13401604
7569/20 smlouva Pavel Pokorný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0281 12000 17.7.2020 KUJIP01FQVWD [PDF] 13401608
7570/20 smlouva Martin Holada osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0282 30000 17.7.2020 KUJIP01FQVVI [PDF] 13401612
7571/20 smlouva Jan Míchal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0283 16800 17.7.2020 KUJIP01FQVTS [PDF] 13401616
7572/20 smlouva Josef Bína osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0284 30000 17.7.2020 KUJIP01FQVR2 [PDF] 13401620
7573/20 smlouva Ing. Božena Doležalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0285 27000 17.7.2020 KUJIP01FQVPC [PDF] 13401944
7574/20 smlouva Markéta Fiedlerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0286 30000 17.7.2020 KUJIP01FQVMR [PDF] 13401948
7575/20 smlouva Jitka Merunková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0288 24000 17.7.2020 KUJIP01FQVK1 [PDF] 13401952
7576/20 smlouva Obec Kožlí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0289 156400 17.7.2020 KUJIP01FQVJ6 [PDF] 13401956
7577/20 smlouva Vladimír Marek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0290 20100 17.7.2020 KUJIP01FQVHG [PDF] 13401960
7578/20 smlouva Václav Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0291 24000 17.7.2020 KUJIP01FQVEV [PDF] 13401964
7579/20 smlouva Roman Pospíšil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0292 15600 17.7.2020 KUJIP01FQVC5 [PDF] 13401976
7580/20 smlouva Petr Šuhájek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0293 18000 17.7.2020 KUJIP01FQVAF [PDF] 13401972
7581/20 smlouva Ondřej Tomek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0294 114800 17.7.2020 KUJIP01FQV8P [PDF] 13402260
7582/20 smlouva Jan Kožený osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0297 24000 17.7.2020 KUJIP01FQV3E [PDF] 13402276
7583/20 smlouva Obec Sázavka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0298 60000 17.7.2020 KUJIP01FQV0T [PDF] 13402272
7584/20 smlouva Pavel Suchánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0299 10500 17.7.2020 KUJIP01FQUYA [PDF] 13402268
7585/20 smlouva Hana Kubů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0300 102000 17.7.2020 KUJIP01FQUXF [PDF] 13402264
7586/20 smlouva František Drápela osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0301 19200 17.7.2020 KUJIP01FQUVP [PDF] 13402492
7587/20 smlouva Obec Ruda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0302 34200 17.7.2020 KUJIP01FQUTZ [PDF] 13402496
7588/20 smlouva Josef Slavětínský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0303 23580 17.7.2020 KUJIP01FQUQE [PDF] 13402500
7589/20 smlouva Obec Lesná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0304 27000 17.7.2020 KUJIP01FQUPJ [PDF] 13402504
7590/20 smlouva Radek Šebesta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0305 15000 17.7.2020 KUJIP01FQUMY [PDF] 13402508
7591/20 smlouva Ludmila Urbanová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0306 36000 17.7.2020 KUJIP01FQUL3 [PDF] 13402512
7592/20 smlouva Jarmila Trtíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0307 24000 17.7.2020 KUJIP01FQUII [PDF] 13402516
7593/20 smlouva Obec Dobrá Voda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0311 40800 17.7.2020 KUJIP01FQUBH [PDF] 13404220
7594/20 smlouva Vladimír Holoubek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0312 36300 17.7.2020 KUJIP01FQU9R [PDF] 13404224
7595/20 smlouva František Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0313 100050 17.7.2020 KUJIP01FQU71 [PDF] 13404408
7596/20 smlouva Josef Bouma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0314 27000 17.7.2020 KUJIP01FQU5B [PDF] 13404404
7597/20 smlouva Miloslav Tvarůžek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0315 35220 17.7.2020 KUJIP01FQU2Q [PDF] 13404424
7598/20 smlouva Bohumír Sýkora osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0316 31200 17.7.2020 KUJIP01FQU00 [PDF] 13404420
7599/20 smlouva Zdeněk Danielka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0317 10800 17.7.2020 KUJIP01FQTZC [PDF] 13404416
7600/20 smlouva OBECNÍ ÚŘAD-LESY MOHELNO osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0318 349200 17.7.2020 KUJIP01FQTWR [PDF] 13404412
7601/20 smlouva Městys Sněžné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0319 42000 17.7.2020 KUJIP01FQTVW [PDF] 13404588
7602/20 smlouva Obec Nové Sady osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0320 72000 17.7.2020 KUJIP01FQTSB [PDF] 13404584
7603/20 smlouva Zdeněk Požár osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0321 38400 17.7.2020 KUJIP01FQTRG [PDF] 13404596
7604/20 smlouva Václav Valenta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0322 42000 17.7.2020 KUJIP01FQTOV [PDF] 13404592
7605/20 smlouva Ivana Sobotková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0323 45000 17.7.2020 KUJIP01FQTN0 [PDF] 13404604
7606/20 smlouva Josef Blaha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0325 33600 17.7.2020 KUJIP01HYW0S [PDF] 13404600
7607/20 smlouva Ladislava Šimůnková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0326 63000 17.7.2020 KUJIP01FQTGZ [PDF] 13404616
7608/20 smlouva Emil Cakl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0327 13500 17.7.2020 KUJIP01FQTF4 [PDF] 13404612
7609/20 smlouva Jiří Čermák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0328 24000 17.7.2020 KUJIP01FQTDE [PDF] 13404608
7610/20 smlouva Bohuslav Černík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0329 12000 17.7.2020 KUJIP01FQTBO [PDF] 13404624
7611/20 smlouva Městys Stonařov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0330 390000 17.7.2020 KUJIP01FQT83 [PDF] 13404620
7612/20 smlouva Marie Pospíchalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0332 24000 17.7.2020 KUJIP01FQT4N [PDF] 13404768
7613/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0333 190000 17.7.2020 KUJIP01FQT2X [PDF] 13404772
7614/20 smlouva Zdeněk Musil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0334 27000 17.7.2020 KUJIP01FQT07 [PDF] 13404776
7615/20 smlouva Jan Kubeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0335 35400 17.7.2020 KUJIP01FQSYO [PDF] 13404780
7616/20 smlouva Jiří Pohořelý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0337 48000 17.7.2020 KUJIP01FQSV3 [PDF] 13404784
7617/20 smlouva Obec Cejle osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0338 150000 17.7.2020 KUJIP01FQSTD [PDF] 13404788
7618/20 smlouva Stanislav Kocour osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0339 15000 17.7.2020 KUJIP01FQSQS [PDF] 13404792
7619/20 smlouva Petr Dočkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0341 18000 17.7.2020 KUJIP01FQSMC [PDF] 13404796
7620/20 smlouva Město Habry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0342 36000 17.7.2020 KUJIP01FQSLH [PDF] 13404800
7621/20 smlouva Jan Kafka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0347 39120 17.7.2020 KUJIP01FQSA0 [PDF] 13404804
7622/20 smlouva Libor Vařejka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0348 103800 17.7.2020 KUJIP01FQS95 [PDF] 13404916
7623/20 smlouva Jindřich Zedníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0349 69840 17.7.2020 KUJIP01FQS6K [PDF] 13404912
7624/20 smlouva František Komínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0350 27000 17.7.2020 KUJIP01FQS4U [PDF] 13404908
7625/20 smlouva Roman Bednář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0351 18000 17.7.2020 KUJIP01FQS3Z [PDF] 13404928
7626/20 smlouva Jiřina Bendová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0352 42300 17.7.2020 KUJIP01FQS19 [PDF] 13404924
7627/20 smlouva Miloslava Lolová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0353 55500 17.7.2020 KUJIP01FQRYV [PDF] 13404920
7628/20 smlouva Statek Lesolg, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0354 109800 17.7.2020 KUJIP01FQRX0 [PDF] 13404940
7629/20 smlouva Václav Pojezdný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0355 72000 17.7.2020 KUJIP01FQRVA [PDF] 13404936
7630/20 smlouva Radek Peštál osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0356 39000 17.7.2020 KUJIP01FQRTK [PDF] 13404932
7631/20 smlouva Obec Otín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0359 130200 17.7.2020 KUJIP01FQRNE [PDF] 13404948
7800/20 smlouva Obec Bačice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0127 127000 16.7.2020 KUJIP01G1K33 [PDF] 13419512
7655/20 smlouva Obec Dlouhé osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0145 127000 16.7.2020 KUJIP01G1KI0 [PDF] 13408040
7656/20 smlouva Obec Hornice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0153 127000 16.7.2020 KUJIP01G1LN4 [PDF] 13408016
7658/20 smlouva Obec Kamenná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0167 127000 16.7.2020 KUJIP01ET013 [PDF] 13408024
7642/20 smlouva Obec Kotlasy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0171 126000 16.7.2020 KUJIP01ESZTR [PDF] 13407896
7648/20 smlouva Obec Rozseč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0215 127000 16.7.2020 KUJIP01ET3KV [PDF] 13407876
7192/20 smlouva Obec Věž osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0238 127000 16.7.2020 KUJIP01ET2BB [PDF] 13384056
7663/20 smlouva Obec Vokov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0254 127000 16.7.2020 KUJIP00YU52P [PDF] 13408228
7664/20 smlouva Obec Vystrkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0256 127000 16.7.2020 KUJIP00YU4YG [PDF] 13408224
7665/20 smlouva Obec Kaliště osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0265 127000 16.7.2020 KUJIP00YU4GY [PDF] 13408220
7666/20 smlouva Obec Krásněves osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0266 127000 16.7.2020 KUJIP01ET4DN [PDF] 13408212
7390/20 smlouva První zámecká s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0003 - poskytnutí dotace 48000 16.7.2020 KUJIP01ESMSF [PDF] 13390792
7097/20 smlouva Vlasta Spěváčková osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3764 95000 16.7.2020 KUJIP00YTBYG [PDF] 13379556
7098/20 smlouva Petr Židlický osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3773 120000 16.7.2020 KUJIP00YTASH [PDF] 13379560
7099/20 smlouva Veronika Pacasová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3774 95000 16.7.2020 KUJIP00YTC8V [PDF] 13379548
7100/20 smlouva Radka Nová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3781 102500 16.7.2020 KUJIP00YTBT5 [PDF] 13379544
7389/20 smlouva Divadlo Za komínem z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0016 - poskytnutí dotace 50000 16.7.2020 KUJIP01ESNE6 [PDF] 13390796
7388/20 smlouva Castrum o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0017 - poskytnutí dotace 50000 16.7.2020 KUJIP01ESNF1 [PDF] 13390780
7387/20 smlouva Orel jednota Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0018 - poskytnutí dotace 50000 16.7.2020 KUJIP01ESNIM [PDF] 13390788
7386/20 smlouva cafe-art OKO s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0019 - poskytnutí dotace 50000 16.7.2020 KUJIP01ESNKC [PDF] 13390616
7385/20 smlouva Studentský klub Bystřicko, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0026 - poskytnutí dotace 50000 16.7.2020 KUJIP01ESNUY [PDF] 13390636
7384/20 smlouva OSTROV POHODY zapsaný spolek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0030 - poskytnutí dotace 39000 16.7.2020 KUJIP01ESNYE [PDF] 13390632
7383/20 smlouva Taneční klub Pelhřimov, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0032 - poskytnutí dotace 35000 16.7.2020 KUJIP01ESO2N [PDF] 13390628
7391/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0033 - poskytnutí dotace 35000 16.7.2020 KUJIP01ESO4D [PDF] 13390800
7101/20 smlouva Miluše Zejdová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3779 100000 16.7.2020 KUJIP00YTBL9 [PDF] 13379552
7102/20 smlouva Miroslav Doležal osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3780 120000 16.7.2020 KUJIP00YTCWJ [PDF] 13379664
7103/20 smlouva Petr Šoula osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3783 120000 16.7.2020 KUJIP00YTAV2 [PDF] 13380068
7104/20 smlouva Anna Dvořáková osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3784 120000 16.7.2020 KUJIP00YTC5A [PDF] 13380072
7105/20 smlouva Pavel Škrleta osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3785 95000 16.7.2020 KUJIP00YTBBN [PDF] 13380064
7106/20 smlouva Danuška Čápová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3786 95000 16.7.2020 KUJIP00YTCIH [PDF] 13380152
7107/20 smlouva Marie Lukešová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3787 120000 16.7.2020 KUJIP00YTC1U [PDF] 13380148
7108/20 smlouva Stanislav Hunal osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3788 120000 16.7.2020 KUJIP00YTCE1 [PDF] 13380144
7109/20 smlouva Vojtěch Rosický osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3789 96000 16.7.2020 KUJIP00YTBSA [PDF] 13380140
7110/20 smlouva Miloslav Kubát osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3790 93750 16.7.2020 KUJIP00YTBWQ [PDF] 13380136
7111/20 smlouva Petr Málek osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3795 100000 16.7.2020 KUJIP00YTBDD [PDF] 13380132
7112/20 smlouva Ladislav Prokop osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3801 100000 16.7.2020 KUJIP00YTCON [PDF] 13380128
7113/20 smlouva Alois Batelka osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3805 120000 16.7.2020 KUJIP00YTBQK [PDF] 13380124
7114/20 smlouva Josef Jaroš osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3807 120000 16.7.2020 KUJIP00YTB3R [PDF] 13380120
7115/20 smlouva Pavel Kacetl osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3809 88500 16.7.2020 KUJIP00YTBKE [PDF] 13380112
7116/20 smlouva Miloslava Poděbradská osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3810 120000 16.7.2020 KUJIP00YTAMB [PDF] 13282376
7117/20 smlouva Stanislav Hyrš osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3826 100000 16.7.2020 KUJIP00YTCCB [PDF] 13380648
7118/20 smlouva Jolana Smyčková osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3827 95000 16.7.2020 KUJIP00YTBIO [PDF] 13380652
7119/20 smlouva Martin Staněk osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3828 100000 16.7.2020 KUJIP00YTB6C [PDF] 13380636
7120/20 smlouva Eduard Čech osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3829 100000 16.7.2020 KUJIP00YTC0Z [PDF] 13380640
7121/20 smlouva Jaroslav Vetýška osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3830 120000 16.7.2020 KUJIP00YTC4F [PDF] 13380644
7122/20 smlouva Jana Hromádková osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3831 120000 16.7.2020 KUJIP00YTBGY [PDF] 13380804
7123/20 smlouva Milan Březina osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3832 120000 16.7.2020 KUJIP00YTAXS [PDF] 13380792
7124/20 smlouva Bohdan Čuhel osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3835 95000 16.7.2020 KUJIP00YTCUT [PDF] 13380796
7125/20 smlouva Marcela Kolářová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3836 120000 16.7.2020 KUJIP00YTCFW [PDF] 13380808
7126/20 smlouva Blanka Stoklasová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3837 95000 16.7.2020 KUJIP00YTCZ4 [PDF] 13380812
7127/20 smlouva Martin Krecl osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3838 120000 16.7.2020 KUJIP00YTCXE [PDF] 13380800
7128/20 smlouva Marie Vejvodová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3839 95000 16.7.2020 KUJIP00YTCPI [PDF] 13380848
7129/20 smlouva Martin Peřinka osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3840 120000 16.7.2020 KUJIP00YTAZI [PDF] 13380840
7130/20 smlouva Irena Salaquardová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3841 120000 16.7.2020 KUJIP00YTBNZ [PDF] 13380844
7131/20 smlouva Zuzana Engererová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3845 95000 16.7.2020 KUJIP00YTB77 [PDF] 13285156
7132/20 smlouva Vlastimil Malena osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3846 120000 16.7.2020 KUJIP00YTB9X [PDF] 13380836
7133/20 smlouva Josef Janoušek osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3847 95000 16.7.2020 KUJIP00YTD3D [PDF] 13285148
7134/20 smlouva Bohumil Hovorka osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3848 120000 16.7.2020 KUJIP00YTATC [PDF] 13382096
7135/20 smlouva Petr Tringl osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3850 120000 16.7.2020 KUJIP00YTCJC [PDF] 13382088
7136/20 smlouva Miroslav Šikýř osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3853 120000 16.7.2020 KUJIP00YTB11 [PDF] 13382092
7168/20 smlouva Sociální služby města Žďáru nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2, ID PR02738.0007. 15000 16.7.2020 KUJIP01B3JU6 [PDF] 13383288
7169/20 smlouva Nemocnice Počátky, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2; ID PR02738.0004. 21000 16.7.2020 KUJIP01B3JTB [PDF] 13383284
7170/20 smlouva Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2; ID PR02738.0005. 148000 16.7.2020 KUJIP01B3JQQ [PDF] 13383280
7171/20 smlouva Sociální služby města Havlíčkova Brodu osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2; ID PR02738.0001. 60000 16.7.2020 KUJIP01B3JPV [PDF] 13383276
7172/20 smlouva Dům sociálních služeb Pacov, p. o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2, ID PR02738.0002. 16000 16.7.2020 KUJIP01B3JMA [PDF] 13383272
7178/20 smlouva Město Lipnice nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0004 120000 15.7.2020 KUJIP01G1JOD [PDF] 13383528
7179/20 smlouva Městys Lukavec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0016 115180 15.7.2020 KUJIP01G1JHC [PDF] 13383520
7177/20 smlouva Městys Vojnův Městec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0044 120000 15.7.2020 KUJIP01AMXIQ [PDF] 13383524
7794/20 smlouva Obec Čechočovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0141 105000 15.7.2020 KUJIP01G1KQW [PDF] 13418412
7639/20 smlouva Obec Dědice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0144 127000 15.7.2020 KUJIP01G1KJV [PDF] 13407912
7203/20 smlouva Obec Domamil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0146 127000 15.7.2020 KUJIP01G1KGA [PDF] 13384380
7202/20 smlouva Obec Chlumek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0158 127000 15.7.2020 KUJIP01G1LED [PDF] 13384376
7201/20 smlouva Obec Chrtníč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0160 127000 15.7.2020 KUJIP01G1L92 [PDF] 13384372
7200/20 smlouva Obec Jamné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0162 127000 15.7.2020 KUJIP01G1L6H [PDF] 13384368
7657/20 smlouva Obec Jindřichovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0163 127000 15.7.2020 KUJIP01ET09Z [PDF] 13408020
7186/20 smlouva Obec Květinov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0174 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZNL [PDF] 13383740
7199/20 smlouva Obec Lhánice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0176 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZIA [PDF] 13384364
7198/20 smlouva Město Lipnice nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0179 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZDZ [PDF] 13384084
7660/20 smlouva Obec Malčín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0182 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZ7T [PDF] 13408008
7196/20 smlouva Obec Markvartice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0183 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZ53 [PDF] 13384060
7195/20 smlouva Obec Milešín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0185 127000 15.7.2020 KUJIP01ESZ1N [PDF] 13384064
7183/20 smlouva Obec Rácovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0207 127000 15.7.2020 KUJIP01ET0HV [PDF] 13383728
7662/20 smlouva Obec Sedlice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0219 125598 15.7.2020 KUJIP01ET3CZ [PDF] 13408232
7811/20 smlouva Obec Suchá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0227 127000 15.7.2020 KUJIP01ET2WE [PDF] 13421548
7184/20 smlouva Městys Úsobí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0233 127000 15.7.2020 KUJIP01ET2K2 [PDF] 13383732
8045/20 smlouva Obec Velké Tresné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0236 120000 15.7.2020 KUJIP01ET2FR [PDF] 13522548
7651/20 smlouva Obec Věžnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0239 127000 15.7.2020 KUJIP01ET28Q [PDF] 13408048
7817/20 smlouva Obec Pálovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0249 127000 15.7.2020 KUJIP01ET1PK [PDF] 13421636
7190/20 smlouva Obec Proseč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0250 127000 15.7.2020 KUJIP01ET1MZ [PDF] 13383756
6953/20 smlouva Lenka Chytková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3158 82500 15.7.2020 KUJIP00YTEEN [PDF] 13285568
6954/20 smlouva Hynek Pololáník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3162 120000 15.7.2020 KUJIP00YTDIA [PDF] 13285572
6955/20 smlouva Jan Kolář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3167 83412.75 15.7.2020 KUJIP00YTD6Y [PDF] 13285576
6956/20 smlouva Petr Kubala osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3169 95000 15.7.2020 KUJIP00YTE9C [PDF] 13285828
6957/20 smlouva Petr Ill osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3170 120000 15.7.2020 KUJIP00YTDK0 [PDF] 13285832
6958/20 smlouva Josef Zezula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3172 94950 15.7.2020 KUJIP00YTEYV [PDF] 13285836
6959/20 smlouva Petr Horák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3190 120000 15.7.2020 KUJIP00YTD8O [PDF] 13286004
6960/20 smlouva Jiří Wasserbauer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3192 120000 15.7.2020 KUJIP00YTDNL [PDF] 13286008
6961/20 smlouva Miroslav Novák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3194 102499.5 15.7.2020 KUJIP00YTDSW [PDF] 13286300
6962/20 smlouva Michal Wurm osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3196 102500 15.7.2020 KUJIP00YTDGK [PDF] 13286296
6963/20 smlouva Jan Nejedlý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3205 95000 15.7.2020 KUJIP00YTDQ6 [PDF] 13286308
6964/20 smlouva Jaroslav Herynek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3211 100000 15.7.2020 KUJIP00YTDY2 [PDF] 13286304
6965/20 smlouva Zdeněk Plaček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3213 100000 15.7.2020 KUJIP00YTEKT [PDF] 13286316
6966/20 smlouva Lucie Kopecká osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3221 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFA0 [PDF] 13269744
6967/20 smlouva Martin Havlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3227 120000 15.7.2020 KUJIP00YTDAE [PDF] 13269748
6968/20 smlouva Vlastislav Kazda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3237 100000 15.7.2020 KUJIP00YTDC4 [PDF] 13286312
6969/20 smlouva Rudolf Drozd osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3242 95000 15.7.2020 KUJIP00YTDEU [PDF] 13286320
6970/20 smlouva Adolf Zich osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3245 100000 15.7.2020 KUJIP00YTFSI [PDF] 13286328
6971/20 smlouva Marie Horáková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3247 120000 15.7.2020 KUJIP00YTE8H [PDF] 13286324
6972/20 smlouva Stanislav Hošek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3259 100350 15.7.2020 KUJIP00YTFWY [PDF] 13286332
6888/20 smlouva Tomáš Barák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3269 71250 15.7.2020 KUJIP01ALPYF [PDF] 13280836
6973/20 smlouva Jan Kučera osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3280 95000 15.7.2020 KUJIP00YTFMC [PDF] 13288736
6974/20 smlouva Petr Janoušek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3281 90000 15.7.2020 KUJIP00YTESP [PDF] 13289052
6892/20 smlouva Eva Ulrychová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3289 100000 15.7.2020 KUJIP00YTWL6 [PDF] 13280920
6893/20 smlouva Jana Čírtková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3298 120000 15.7.2020 KUJIP01AM0GF [PDF] 13280916
6975/20 smlouva Lubomír Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3306 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFO2 [PDF] 13289056
6976/20 smlouva Miroslav Stejskal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3335 120000 15.7.2020 KUJIP00YTGGZ [PDF] 13270560
6977/20 smlouva Ludmila Kodrasová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3340 120000 15.7.2020 KUJIP00YTGE9 [PDF] 13270568
6898/20 smlouva Martin Roháček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3363 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWT2 [PDF] 13281788
6900/20 smlouva Emilie Augustová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3400 86250 15.7.2020 KUJIP00YTWS7 [PDF] 13266692
6978/20 smlouva Jaroslav Kerouš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3406 120000 15.7.2020 KUJIP00YTEO9 [PDF] 13289060
6901/20 smlouva František Votoupal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3409 120000 15.7.2020 KUJIP00YTWVS [PDF] 13281992
6902/20 smlouva Vladana Drenková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3420 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWBK [PDF] 13281988
6979/20 smlouva Libor Prokůpek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3447 120000 15.7.2020 KUJIP00YTDMQ [PDF] 13289064
6980/20 smlouva Martin Kutiš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3471 127500 15.7.2020 KUJIP00YTGCJ [PDF] 13289068
6981/20 smlouva Lenka Černá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3472 127500 15.7.2020 KUJIP00YTGAT [PDF] 13289072
6904/20 smlouva Václav Nováček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3475 100000 15.7.2020 KUJIP01ALQ0Y [PDF] 13281984
6905/20 smlouva Jana Hospodková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3490 100000 15.7.2020 KUJIP00YTWPM [PDF] 13282212
6906/20 smlouva Petr Slavík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3495 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWNW [PDF] 13282208
6982/20 smlouva Blanka Vaňková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3499 100000 15.7.2020 KUJIP00YTE6R [PDF] 13289376
6983/20 smlouva Jaroslav Kopal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3511 120000 15.7.2020 KUJIP00YTG83 [PDF] 13289380
6908/20 smlouva Michal Ondráček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3517 67500 15.7.2020 KUJIP01ALPWP [PDF] 13282192
6984/20 smlouva Jaromír Horníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3519 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFQS [PDF] 13289384
6985/20 smlouva Pavel Řádek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3535 100000 15.7.2020 KUJIP00YTDUM [PDF] 13289388
7029/20 smlouva Radka Hronková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3540 120000 15.7.2020 KUJIP00YTIIB [PDF] 13291824
7030/20 smlouva Radka Hronková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3541 95000 15.7.2020 KUJIP00YTIGL [PDF] 13291840
6913/20 smlouva Martina Podsedník Olivová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3551 102500 15.7.2020 KUJIP00YTX57 [PDF] 13282204
6986/20 smlouva Zbyšek Oulický osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3552 120000 15.7.2020 KUJIP00YTEP4 [PDF] 13289392
6987/20 smlouva František Tobolka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3554 95000 15.7.2020 KUJIP00YTF0E [PDF] 13289396
6915/20 smlouva Václav Božek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3556 120000 15.7.2020 KUJIP00YTX9N [PDF] 13282188
6988/20 smlouva Jaroslav Koutek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3557 120000 15.7.2020 KUJIP00YTG6D [PDF] 13289400
6916/20 smlouva Petr Hlaváč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3561 120000 15.7.2020 KUJIP00YTX3H [PDF] 13282196
7020/20 smlouva Ondřej Jednota osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3568 120000 15.7.2020 KUJIP00YTJ2C [PDF] 13291416
6989/20 smlouva Milan Němec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3575 120000 15.7.2020 KUJIP00YTD2I [PDF] 13272460
6990/20 smlouva Soňa Burdová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3585 90000 15.7.2020 KUJIP00YTF8A [PDF] 13289404
6991/20 smlouva František Vlk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3603 120000 15.7.2020 KUJIP00YTAO1 [PDF] 13289408
6992/20 smlouva Miroslav Caha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3613 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFEG [PDF] 13289420
6993/20 smlouva Lenka Čapková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3617 95000 15.7.2020 KUJIP00YTDWC [PDF] 13290868
6918/20 smlouva Jaromír Šplíchal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3637 63750 15.7.2020 KUJIP00YTX62 [PDF] 13282368
6994/20 smlouva Aleš Samek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3638 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFKM [PDF] 13290872
6995/20 smlouva Jan Kafka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3651 95000 15.7.2020 KUJIP00YTEUF [PDF] 13290876
6996/20 smlouva Luboš Kafka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3652 95000 15.7.2020 KUJIP00YTE41 [PDF] 13290880
6997/20 smlouva Vladislav Sláma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3653 100000 15.7.2020 KUJIP00YTFYO [PDF] 13290884
6998/20 smlouva Václav Satrapa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3654 120000 15.7.2020 KUJIP00YTF6K [PDF] 13290888
6999/20 smlouva Pavel Kvasnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3656 95000 15.7.2020 KUJIP00YTE0L [PDF] 13290892
6921/20 smlouva František Dobeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3660 95000 15.7.2020 KUJIP01ALQ3J [PDF] 13282372
7000/20 smlouva Petr Michalčič osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3663 120000 15.7.2020 KUJIP00YTG4N [PDF] 13290896
7001/20 smlouva Ilona Kulhánková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3666 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFU8 [PDF] 13290900
7002/20 smlouva Jan Hamerník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3667 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFCQ [PDF] 13290904
7003/20 smlouva Marta Němcová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3669 100000 15.7.2020 KUJIP00YTEMJ [PDF] 13290908
7004/20 smlouva Bohuslav Kaláb osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3670 95000 15.7.2020 KUJIP00YTE2B [PDF] 13290912
7028/20 smlouva Martin Ureš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3684 120000 15.7.2020 KUJIP00YTIJ6 [PDF] 13291828
6926/20 smlouva Renáta Matějková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3685 127500 15.7.2020 KUJIP01AM0FK [PDF] 13282588
7005/20 smlouva Milan Wasserbauer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3692 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFIW [PDF] 13290916
7006/20 smlouva Petr Kučera osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3697 120000 15.7.2020 KUJIP00YTF4U [PDF] 13291040
7007/20 smlouva Miloslav Ondráček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3698 100000 15.7.2020 KUJIP00YTAQR [PDF] 13291044
7008/20 smlouva Dagmar Kučerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3699 120000 15.7.2020 KUJIP00YTF24 [PDF] 13291052
7009/20 smlouva Pavlína Kováčíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3706 127500 15.7.2020 KUJIP00YTG2X [PDF] 13291056
7010/20 smlouva Antonín Sukdolák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3715 127500 15.7.2020 KUJIP00YTG07 [PDF] 13291060
7011/20 smlouva Pavel Popek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3718 120000 15.7.2020 KUJIP00YTFG6 [PDF] 13291064
7012/20 smlouva Jindřich Mikyska osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3743 100000 15.7.2020 KUJIP00YTEI3 [PDF] 13291068
7013/20 smlouva František Janík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3747 95000 15.7.2020 KUJIP00YTEW5 [PDF] 13291324
7014/20 smlouva Anna Vořechovská osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3748 127500 15.7.2020 KUJIP00YTEGD [PDF] 13291316
7031/20 smlouva Vlasta Beranová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3749 120000 15.7.2020 KUJIP00YTID0 [PDF] 13291836
7032/20 smlouva Jan Elčkner osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3750 127500 15.7.2020 KUJIP00YTIC5 [PDF] 13291856
7015/20 smlouva Lukáš Krčma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3758 100000 15.7.2020 KUJIP00YTECX [PDF] 13291328
7016/20 smlouva Pavel Kopic osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3761 100000 15.7.2020 KUJIP00YTCAL [PDF] 13291444
7017/20 smlouva Karel Klapal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3762 95000 15.7.2020 KUJIP00YTCS3 [PDF] 13277756
7018/20 smlouva Josef Volfšic osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3763 100000 15.7.2020 KUJIP00YTCL2 [PDF] 13291448
7025/20 smlouva Jindřich Havelka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3766 95000 15.7.2020 KUJIP00YTISX [PDF] 13291436
7027/20 smlouva Pavel Sommer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3767 100000 15.7.2020 KUJIP00YTILW [PDF] 13291832
7022/20 smlouva Roman Michna osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3769 100000 15.7.2020 KUJIP00YTIY3 [PDF] 13291424
7035/20 smlouva Pavel Kameník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3772 120000 15.7.2020 KUJIP00YTI54 [PDF] 13291864
7023/20 smlouva Květoslava Slezáková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3800 102500 15.7.2020 KUJIP00YTIVI [PDF] 13291428
6936/20 smlouva Josef Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3815 127500 15.7.2020 KUJIP00YTW3O [PDF] 13283480
6937/20 smlouva Lukáš Strejček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3811 100000 15.7.2020 KUJIP00YTWDA [PDF] 13283484
6938/20 smlouva Bohumír Nix osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3812 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWZ8 [PDF] 13283496
6939/20 smlouva Jiří Valerian osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3814 90000 15.7.2020 KUJIP00YTW9U [PDF] 13283476
6941/20 smlouva Miluše Marešová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3816 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWHQ [PDF] 13283492
6940/20 smlouva Ludvík Kvasnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3818 95000 15.7.2020 KUJIP00YTWF0 [PDF] 13283488
6942/20 smlouva Renata Kovárníková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3819 120000 15.7.2020 KUJIP00YTW74 [PDF] 13283668
6943/20 smlouva Zdeněk Kott osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3824 120000 15.7.2020 KUJIP00YTWXI [PDF] 13283672
6944/20 smlouva Jaroslav Horníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3825 120000 15.7.2020 KUJIP00YTW5E [PDF] 13266688
6945/20 smlouva Filip Lán osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3777 95000 15.7.2020 KUJIP01AM0DU [PDF] 13283676
6947/20 smlouva Radka Košíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3778 95000 15.7.2020 KUJIP01AM0B4 [PDF] 13283680
6948/20 smlouva Jiří Halačka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3793 100000 15.7.2020 KUJIP01AM09E [PDF] 13283940
6949/20 smlouva Zdeněk Zich osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3821 100000 15.7.2020 KUJIP01AM07O [PDF] 13283952
6950/20 smlouva David Bartoš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3822 100000 15.7.2020 KUJIP01AM05Y [PDF] 13283968
6951/20 smlouva Michal Vondrů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3858 95000 15.7.2020 KUJIP01AM038 [PDF] 13283976
7036/20 smlouva Milan Juračka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3797 100000 15.7.2020 KUJIP00YTINM [PDF] 13291916
7151/20 smlouva TJ Sokol Havlíčkova Borová, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0043 15000 15.7.2020 KUJIP01F39BV [PDF] 13382788
7162/20 smlouva Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského náměstí 61/6 osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0041 32400 15.7.2020 KUJIP01F395P [PDF] 13383012
7033/20 smlouva Aleš Plodík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3791 95000 15.7.2020 KUJIP00YTI9K [PDF] 13291852
7021/20 smlouva Karel Martínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3792 95000 15.7.2020 KUJIP00YTIZY [PDF] 13291420
7034/20 smlouva Luboš Pavlas osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3794 95000 15.7.2020 KUJIP00YTI8P [PDF] 13291868
7026/20 smlouva Vladimíra Hrdličková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3796 95000 15.7.2020 KUJIP00YTIQ7 [PDF] 13291440
7024/20 smlouva Aleš Košťál osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3799 120000 15.7.2020 KUJIP00YTITS [PDF] 13291432
7019/20 smlouva Milan Tománek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3802 100000 15.7.2020 KUJIP00YTJ42 [PDF] 13291412
dodatek Petr Josef osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2274 - dodatek č.1 (změna zdroje vytápění) -25000 15.7.2020 KUJIP01G1CL5 [PDF] 13278952
dodatek Ilona Zástěrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1133, Dodatek č. 1 0 15.7.2020 KUJIP01AL9G1 [PDF] 13291980
dodatek František Kolář, Alena Brožová osobní údaj Kotlíkové dotace II, PR02270.0417, Dohoda o převodu práv a převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0417 0 15.7.2020 KUJIP01AL9BQ [PDF] 13291988
7761/20 smlouva Obec Baliny osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0128 127000 14.7.2020 KUJIP01G1K1D [PDF] 13416044
7205/20 smlouva Obec Černov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0136 127000 14.7.2020 KUJIP01G1L0B [PDF] 13384388
7045/20 smlouva Město Humpolec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0155 127000 14.7.2020 KUJIP01G1LKJ [PDF] 13294776
7048/20 smlouva Obec Jiřice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0165 127000 14.7.2020 KUJIP01ET05J [PDF] 13294764
7189/20 smlouva Obec Lípa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0178 127000 14.7.2020 KUJIP01ESZEU [PDF] 13383752
7805/20 smlouva Obec Litohoř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0180 127000 14.7.2020 KUJIP01ESZAE [PDF] 13419628
7197/20 smlouva Obec Lučice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0181 127000 14.7.2020 KUJIP01ESZ9J [PDF] 13384080
7051/20 smlouva Město Moravské Budějovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0186 127000 14.7.2020 KUJIP01ESYZ4 [PDF] 13294756
7661/20 smlouva Obec Podmoklany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0204 127000 14.7.2020 KUJIP01ET0M6 [PDF] 13408012
7187/20 smlouva Obec Radkovice u Hrotovic osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0208 127000 14.7.2020 KUJIP01ET0F5 [PDF] 13383744
7188/20 smlouva Obec Skorotice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0210 127000 14.7.2020 KUJIP01ET0AU [PDF] 13383748
7182/20 smlouva Obec Spělkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0224 127000 14.7.2020 KUJIP01ET32D [PDF] 13383724
7193/20 smlouva Obec Valeč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0234 127000 14.7.2020 KUJIP01ET2IC [PDF] 13384068
6884/20 smlouva Jana Kmeťová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3191 100000 14.7.2020 KUJIP01ALRWB [PDF] 13280824
6885/20 smlouva Marek Palán osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3206 94500 14.7.2020 KUJIP01ALRQ5 [PDF] 13280812
6886/20 smlouva Josef Zimmermann osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3266 120000 14.7.2020 KUJIP01ALRI9 [PDF] 13258108
6887/20 smlouva Josef Zimmermann osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3267 100000 14.7.2020 KUJIP01ALRFO [PDF] 13280816
6889/20 smlouva Libor Fila osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3271 120000 14.7.2020 KUJIP01ALSCW [PDF] 13280828
6890/20 smlouva Filip Vala osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3273 120000 14.7.2020 KUJIP01ALRY1 [PDF] 13280820
6891/20 smlouva František Havel osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3283 100000 14.7.2020 KUJIP01ALS2A [PDF] 13280832
6895/20 smlouva Jana Melicharová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3311 120000 14.7.2020 KUJIP01ALSTJ [PDF] 13281000
6903/20 smlouva Božena Vobořilová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3444 100000 14.7.2020 KUJIP01ALS7L [PDF] 13281980
6907/20 smlouva Josef Čermák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3497 127500 14.7.2020 KUJIP01ALSO8 [PDF] 13282176
6909/20 smlouva Pavel Koděra osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3526 120000 14.7.2020 KUJIP01ALSA6 [PDF] 13282164
6910/20 smlouva Přemysl Tomek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3534 100000 14.7.2020 KUJIP01ALS6Q [PDF] 13282160
6911/20 smlouva Oldřich Kubát osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3536 100000 14.7.2020 KUJIP01ALT0D [PDF] 13282184
6912/20 smlouva Zdeněk Horký osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3537 100000 14.7.2020 KUJIP01ALSGC [PDF] 13282168
6914/20 smlouva Jiří Nekula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3553 100000 14.7.2020 KUJIP01ALSI2 [PDF] 13282172
6917/20 smlouva Ladislav Sukdolák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3602 100000 14.7.2020 KUJIP01ALSYU [PDF] 13282364
6919/20 smlouva Věra Vamberová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3655 95000 14.7.2020 KUJIP01ALS0K [PDF] 13258840
6920/20 smlouva Miloslav Brzoň osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3658 120000 14.7.2020 KUJIP01ALRTQ [PDF] 13282360
6922/20 smlouva Vladimír Stupka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3661 109564.8 14.7.2020 KUJIP01ALSEM [PDF] 13262288
6924/20 smlouva Jiřina Maříková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3665 120000 14.7.2020 KUJIP01ALROF [PDF] 13282576
6925/20 smlouva Jiří Kupa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3668 95000 14.7.2020 KUJIP01ALRLU [PDF] 13282572
6927/20 smlouva Pavel Uhlíř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3687 100000 14.7.2020 KUJIP01ALSV9 [PDF] 13282580
6928/20 smlouva Hana Hořejšová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3700 120000 14.7.2020 KUJIP01ALRKZ [PDF] 13282568
6929/20 smlouva Monika Wasserbauerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3719 120000 14.7.2020 KUJIP01ALSKS [PDF] 13283044
6930/20 smlouva Zdeněk Wasserbauer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3723 120000 14.7.2020 KUJIP01ALSQY [PDF] 13283048
6931/20 smlouva Olga Thomayerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3724 100000 14.7.2020 KUJIP01ALRSV [PDF] 13283040
6932/20 smlouva Břetislav Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3745 102500 14.7.2020 KUJIP01ALT23 [PDF] 13283052
6933/20 smlouva Darina Jančoková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3746 95000 14.7.2020 KUJIP01ALSMI [PDF] 13283468
6934/20 smlouva Tomáš Krejčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3751 95000 14.7.2020 KUJIP01ALSSO [PDF] 13283472
6935/20 smlouva Pavel Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3760 102500 14.7.2020 KUJIP01ALS40 [PDF] 13283464
dodatek Bouzek Radek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0439 - Dodatek č. 1 (změna typu kotle) -25000 14.7.2020 KUJIP01G1CJF [PDF] 13278948
dodatek Pavel Šmahel osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2306- Dodatek č. 1 20000 14.7.2020 KUJIP01G1BF6 [PDF] 13291984
7040/20 smlouva Obec Častrov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0134 127000 13.7.2020 KUJIP01G1L4R [PDF] 13294604
7041/20 smlouva Obec Čechtín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0135 127000 13.7.2020 KUJIP01G1L16 [PDF] 13294612
7042/20 smlouva Město Červená Řečice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0137 127000 13.7.2020 KUJIP01G1KXX [PDF] 13294600
7043/20 smlouva Obec Dešov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0139 127000 13.7.2020 KUJIP01G1KTH [PDF] 13294608
7204/20 smlouva Obec Číchov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0142 100972 13.7.2020 KUJIP01G1KNB [PDF] 13384384
7044/20 smlouva Městys Dalešice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0143 127000 13.7.2020 KUJIP01G1KMG [PDF] 13294596
7180/20 smlouva Obec Dušejov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0149 127000 13.7.2020 KUJIP01G1K99 [PDF] 13383516
7795/20 smlouva Obec Horní Heřmanice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0152 127000 13.7.2020 KUJIP01G1LPU [PDF] 13418408
7046/20 smlouva Obec Chlístov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0156 127000 13.7.2020 KUJIP01G1LIT [PDF] 13294772
7047/20 smlouva Obec Jakubov u Moravských Budějovic osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0161 127000 13.7.2020 KUJIP01G1L87 [PDF] 13294768
7185/20 smlouva Obec Kalhov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0166 127000 13.7.2020 KUJIP01ET03T [PDF] 13383736
7052/20 smlouva Obec Olešná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0198 127000 13.7.2020 KUJIP01ET0ZD [PDF] 13294752
7053/20 smlouva Obec Oslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0201 127000 13.7.2020 KUJIP01ET0T7 [PDF] 13294744
7054/20 smlouva Obec Pavlov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0202 127000 13.7.2020 KUJIP01ET0RH [PDF] 13294988
7055/20 smlouva Obec Popůvky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0205 54247 13.7.2020 KUJIP01ET0LB [PDF] 13294980
7056/20 smlouva Obec Rantířov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0211 127000 13.7.2020 KUJIP01ET3TM [PDF] 13294984
7058/20 smlouva Obec Rouchovany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0214 127000 13.7.2020 KUJIP01ET3NG [PDF] 13297520
7059/20 smlouva Obec Senožaty osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0220 127000 13.7.2020 KUJIP01ET3B4 [PDF] 13297544
7060/20 smlouva Obec Slavičky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0221 127000 13.7.2020 KUJIP01ET38J [PDF] 13297548
7061/20 smlouva Obec Smrčná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0222 127000 13.7.2020 KUJIP01ET36T [PDF] 13297532
7062/20 smlouva Obec Sobíňov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0223 127000 13.7.2020 KUJIP01ET343 [PDF] 13297540
7063/20 smlouva Obec Strachoňovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0225 127000 13.7.2020 KUJIP01ET31I [PDF] 13297528
7194/20 smlouva Obec Sviny osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0228 127000 13.7.2020 KUJIP01ET2UO [PDF] 13384072
7066/20 smlouva Obec Vícenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0240 127000 13.7.2020 KUJIP01ET260 [PDF] 13297852
7067/20 smlouva Město Žirovnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0243 127000 13.7.2020 KUJIP01ET20U [PDF] 13297848
7191/20 smlouva Obec Kojatice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0245 127000 13.7.2020 KUJIP01ET1WL [PDF] 13383760
7068/20 smlouva Obec Křoví osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0246 127000 13.7.2020 KUJIP01ET1UV [PDF] 13297844
6813/20 smlouva SE.S.TA z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02980.0001. Dotace na provoz expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze 200000 13.7.2020 KUJIP01G2TV3 [PDF] 13269964
7137/20 smlouva Okresní agrární komora Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o dílo - Na základě položkového rozpočtu 160000 13.7.2020 KUJIP01FRYTU [PDF] 13382424
7074/20 smlouva Obec Ořechov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0011, projekt "Ořechovka - etapa I. - Ronov" 250000 13.7.2020 KUJIP01BMJ4X [PDF] 13297832
7075/20 smlouva Obec Řásná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0017, projekt "Optická síť obce Řásná - II. etapa" 178000 13.7.2020 KUJIP01BMJ27 [PDF] 13297820
7069/20 smlouva Obec Škrdlovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0020, projekt "Zabezpečení počítačové sítě obce Škrdlovice" 109853 13.7.2020 KUJIP01BMIZT [PDF] 13297816
7076/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0038, projekt "Rozšíření Metropolitní sítě Velké Meziříčí 2020" 250000 13.7.2020 KUJIP01BMJLK [PDF] 13298088
7077/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0045, projekt "Bezpečnost dat Velké Meziříčí 2020" 200000 13.7.2020 KUJIP01BMJKP [PDF] 13300300
7078/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0046, projekt "Rozšíření Metropolitní sítě Velké Meziříčí 2020" 50000 13.7.2020 KUJIP01BMJIZ [PDF] 13300292
7079/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0047, projekt "Integrace turistického portálu ve web systému města" 80000 13.7.2020 KUJIP01BMJG9 [PDF] 13300296
7080/20 smlouva Město Humpolec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0050, projekt "Obnova backup serveru" 165000 13.7.2020 KUJIP01BMIYY [PDF] 13300288
7081/20 smlouva Obec Mikulovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0053, projekt "Optická síť Mikulovice, 1. etapa, Rozvod trubek HDPE" 250000 13.7.2020 KUJIP01BMJO5 [PDF] 13300280
7082/20 smlouva Obec Smrčná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0060, projekt "WWW stránky" 24384 13.7.2020 KUJIP01BMIW8 [PDF] 13300272
7083/20 smlouva Obec Oslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0072, projekt "Webové stránky obce Oslavice" 42324 13.7.2020 KUJIP01BMITN [PDF] 13300284
7084/20 smlouva Obec Černíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0073, projekt "Bezpečná data OÚ Černíč" 26437 13.7.2020 KUJIP01BMJDO [PDF] 13300276
7085/20 smlouva Obec Rouchovany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0074, projekt "Bezpečnost a archivace dat obce Rouchovany" 76291 13.7.2020 KUJIP01BMISS [PDF] 13300500
7086/20 smlouva Obec Rouchovany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0076, projekt "Vysokorychlostní síť Obce Rouchovany" 184900 13.7.2020 KUJIP01BMIP7 [PDF] 13300512
7087/20 smlouva Město Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0093, projekt "IKT 2020 a Město Hrotovice" 100000 13.7.2020 KUJIP01BMJBY [PDF] 13300520
7088/20 smlouva Obec Jiřice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0094, projekt "Projekt připojení konektivity a realizace síťové infrastruktury" 117883 13.7.2020 KUJIP01BMINH [PDF] 13300524
7089/20 smlouva Město Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0098, projekt "Metropolitní síť města Hrotovice - 3. etapa" 250000 13.7.2020 KUJIP01BMJ98 [PDF] 13300516
7090/20 smlouva Město Počátky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0100, projekt "Centrální zabezpečení Metropolitní sítě města Počátky" 74177 13.7.2020 KUJIP01BMIMM [PDF] 13300528
7091/20 smlouva Obec Pavlínov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0102, projekt "Webové stránky Obce Pavlínov" 55071 13.7.2020 KUJIP01BMIJ1 [PDF] 13300540
7092/20 smlouva Obec Ořechov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0110, projekt "Webové stránky Obce Ořechov" 27900 13.7.2020 KUJIP01BMII6 [PDF] 13300536
7093/20 smlouva Městys Okříšky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0132, projekt "OS Okříšky, 1. etapa, Rozvod trubek HDPE" 250000 13.7.2020 KUJIP01BMIGG [PDF] 13300532
7094/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0129, projekt "Kybernetická bezpečnost v ZŠ a MŠ Černovice" 135109 13.7.2020 KUJIP01BMJ8D [PDF] 13300552
7095/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0131, projekt "Modernizace síťové infrastruktury v ZŠ a MŠ Černovice" 94749 13.7.2020 KUJIP01BMJ6N [PDF] 13300548
6865/20 smlouva Obec Vílanec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0004 200000 13.7.2020 KUJIP01GLLGV [PDF] 13277428
6866/20 smlouva Obec Nová Ves u Světlé osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0001 79650 13.7.2020 KUJIP01GLLE5 [PDF] 13277420
6867/20 smlouva Obec Borek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0011 65000 13.7.2020 KUJIP01GLLCF [PDF] 13278504
6868/20 smlouva Městys Kamenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0019 52574 13.7.2020 KUJIP01GLLAP [PDF] 13278508
7181/20 smlouva Obec Petrovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0203 127000 12.7.2020 KUJIP01ET0PR [PDF] 13383720
7064/20 smlouva Obec Střítež osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0226 127000 12.7.2020 KUJIP01ET2ZZ [PDF] 13297536
6789/20 smlouva Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0015 - poskytnutí dotace 350000 10.7.2020 KUJIP01ESI69 [PDF] 13267136
dodatek Město Kamenice nad Lipou osobní údaj Regionální kultura 2019 - ID FV02734.0048 - dodatek č. 1 0 10.7.2020 KUJIP01ESM87 [PDF] 13278940
6798/20 smlouva Město Kamenice nad Lipou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PCHÚ 2020 ID FV02751.0013 - poskytnutí dotace 100000 10.7.2020 KUJIP01ESMBS [PDF] 13267468
6800/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PCHÚ 2020 ID FV02751.0014 - poskytnutí dotace 44500 10.7.2020 KUJIP01ESMDI [PDF] 13267704
6801/20 smlouva Město Náměšť nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PCHÚ 2020 ID FV02751.0016 - poskytnutí dotace 69100 10.7.2020 KUJIP01ESMED [PDF] 13267708
6802/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PCHÚ 2020 ID FV02751.0020 - poskytnutí dotace 65443 10.7.2020 KUJIP01ESMG3 [PDF] 13267700
7039/20 smlouva Městys Jimramov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0034 120000 10.7.2020 KUJIP01AQ1UU [PDF] 13294436
6804/20 smlouva Obec Maleč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0040 120000 10.7.2020 KUJIP01AMXM6 [PDF] 13267688
7638/20 smlouva Obec Blatnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0131 127000 10.7.2020 KUJIP01G1JUJ [PDF] 13407916
7049/20 smlouva Obec Klatovec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0168 127000 10.7.2020 KUJIP01ESZZX [PDF] 13294760
7050/20 smlouva Obec Kostníky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0170 127000 10.7.2020 KUJIP01ESZUM [PDF] 13294748
6808/20 smlouva Obec Krahulov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0172 127000 10.7.2020 KUJIP01ESZR1 [PDF] 13269988
6809/20 smlouva Městys Opatov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0200 127000 10.7.2020 KUJIP01ET0U2 [PDF] 13269980
6810/20 smlouva Obec Radostín nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0209 127000 10.7.2020 KUJIP01ET0DF [PDF] 13269984
7057/20 smlouva Městys Rokytnice nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0213 127000 10.7.2020 KUJIP01ET3OB [PDF] 13297516
6811/20 smlouva Město Svratka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0229 127000 10.7.2020 KUJIP01ET2SY [PDF] 13269972
7065/20 smlouva Obec Trnava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0231 127000 10.7.2020 KUJIP01ET2PD [PDF] 13297828
6812/20 smlouva Obec Třebenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0232 127000 10.7.2020 KUJIP01ET2NN [PDF] 13269976
7070/20 smlouva Městys Jimramov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0244 127000 10.7.2020 KUJIP01ET1YB [PDF] 13297824
6815/20 smlouva Mikroregion Bystřicko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0001 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESMOZ [PDF] 13269968
6816/20 smlouva Platforma Humpolec, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0002 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESMPU [PDF] 13270264
6817/20 smlouva OUTDOOR FILMS s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0004 - poskytnutí dotace 40000 10.7.2020 KUJIP01ESMU5 [PDF] 13270284
6818/20 smlouva Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319 osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0006 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESMYL [PDF] 13270280
6819/20 smlouva Kulturní zařízení města Přibyslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0008 - poskytnutí dotace 36000 10.7.2020 KUJIP01ESN04 [PDF] 13270252
6894/20 smlouva Miroslav Zmrhal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3307 100000 10.7.2020 KUJIP01ALRET [PDF] 13280912
6896/20 smlouva Petr David osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3319 107500 10.7.2020 KUJIP01ALR6X [PDF] 13281080
6897/20 smlouva František Zeman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3339 100000 10.7.2020 KUJIP01ALR7S [PDF] 13281784
6899/20 smlouva Michaela Doležalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3364 120000 10.7.2020 KUJIP01ALR9I [PDF] 13281976
6923/20 smlouva Taťána Sukdoláková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3664 100000 10.7.2020 KUJIP01ALRC3 [PDF] 13282564
6820/20 smlouva Spolek Sakum Prdum osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0010 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESN4K [PDF] 13270256
6821/20 smlouva SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0012 - poskytnutí dotace 30000 10.7.2020 KUJIP01ESN6A [PDF] 13270268
6822/20 smlouva JUPITER club, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0013 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESN80 [PDF] 13270260
6823/20 smlouva Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0014 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESNAQ [PDF] 13270276
6825/20 smlouva Klub výtvarných umělců Horácka, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0021 - poskytnutí dotace 12000 10.7.2020 KUJIP01ESNOS [PDF] 13270536
6826/20 smlouva Městské kulturní a informační středisko v Humpolci osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0027 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESNWO [PDF] 13270540
6827/20 smlouva Městská knihovna v Třebíči osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Regionální kultura 2020 ID FV02750.0036 - poskytnutí dotace 50000 10.7.2020 KUJIP01ESO8T [PDF] 13271804
6775/20 smlouva Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Centru pro rodinu Vysočina, z.s. na projekt "Rodiny dnes". ID O02947. 0002. 125000 10.7.2020 KUJIP01B2Z1G [PDF] 13231148
6776/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje na financování provozních nákladů „Centra podpory rodin Ruth“ v roce 2020. ID O02947.0005 125000 10.7.2020 KUJIP01B2YZX [PDF] 13231548
6842/20 smlouva Městys Uhelná Příbram osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0058 30000 10.7.2020 KUJIP01E90N9 [PDF] 13272456
6843/20 smlouva Obec Rožná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0110 30000 10.7.2020 KUJIP01E90QU [PDF] 13272444
6844/20 smlouva Obec Obrataň osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0115 30000 10.7.2020 KUJIP01E90RP [PDF] 13272440
6845/20 smlouva Městys Dalešice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0084 15000 10.7.2020 KUJIP01E90UA [PDF] 13272452
6846/20 smlouva Obec Babice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0027 15000 10.7.2020 KUJIP01E90XV [PDF] 13272676
6848/20 smlouva Město Brtnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0105 30000 10.7.2020 KUJIP01E90ZL [PDF] 13276724
6849/20 smlouva Obec Lesonice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0109 30000 10.7.2020 KUJIP01E912Z [PDF] 13276720
6852/20 smlouva Obec Rohozná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0003 15000 10.7.2020 KUJIP01E914P [PDF] 13276944
6851/20 smlouva Městys Štěpánov nad Svratkou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0057 30000 10.7.2020 KUJIP01E916F [PDF] 13276948
6853/20 smlouva Městys Stará Říše osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0090 30000 10.7.2020 KUJIP01E91SD [PDF] 13276952
6854/20 smlouva Městys Opatov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0081 30000 10.7.2020 KUJIP01E91G1 [PDF] 13276956
6855/20 smlouva Městys Dolní Cerekev osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0052 30000 10.7.2020 KUJIP01E91F6 [PDF] 13276960
6856/20 smlouva Obec Kněžice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0127 30000 10.7.2020 KUJIP01E91EB [PDF] 13276964
6857/20 smlouva Městys Krucemburk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0001 30000 10.7.2020 KUJIP01E91CL [PDF] 13276968
6858/20 smlouva Obec Myslibořice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0114 15000 10.7.2020 KUJIP01E9190 [PDF] 13276972
6769/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Dalešice, okres Třebíč, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0042 12000 9.7.2020 KUJIP01F39KM [PDF] 13230056
6770/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0040 60000 9.7.2020 KUJIP01F39JR [PDF] 13230068
6744/20 smlouva Město Žirovnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02955.0002. 500000 9.7.2020 KUJIP01CPCRJ [PDF] 13223364
6745/20 smlouva Obec Hořice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice, ID O02941.0002. 3000000 9.7.2020 KUJIP01CPCVZ [PDF] 13223356
6746/20 smlouva Obec Petrovice osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0013. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCT9 [PDF] 13223352
6747/20 smlouva Obec Kotlasy osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0016. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCPT [PDF] 13223360
6748/20 smlouva Obec Myslibořice osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0019. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCN3 [PDF] 13223496
6749/20 smlouva Obec Trnava osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0012. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCKI [PDF] 13223500
6750/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0005. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCG2 [PDF] 13223484
6751/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0004. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCIS [PDF] 13223488
6752/20 smlouva Obec Libkova Voda osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0009. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCWU [PDF] 13223492
6753/20 smlouva Obec Rudolec osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0010. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCDH [PDF] 13223480
6754/20 smlouva Obec Věcov osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0006. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPCBR [PDF] 13223824
6756/20 smlouva Obec Křoví osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0014. 300000 9.7.2020 KUJIP01CPC7B [PDF] 13223840
6732/20 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu), ID ZZ02764.0169 Identifikátor: 4434081 1500000 9.7.2020 KUJIP01B3JWW [PDF] 13238652
6771/20 smlouva Městys Sněžné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0045 40000 9.7.2020 KUJIP01F39FB [PDF] 13230064
6772/20 smlouva Město Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0046 40000 9.7.2020 KUJIP01F39DL [PDF] 13230060
6757/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0005. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPDGV [PDF] 13223836
6758/20 smlouva Obec Březí nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0001. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPDE5 [PDF] 13223832
6759/20 smlouva Obec Radkovice u Budče osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0014. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPDCF [PDF] 13223852
6760/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0003. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPD69 [PDF] 13223848
6761/20 smlouva Obec Sloupno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0007. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPD9U [PDF] 13223844
6762/20 smlouva Obec Chýstovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0015. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPD8Z [PDF] 13223864
6763/20 smlouva Obec Kámen osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0016. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPD5E [PDF] 13223860
6764/20 smlouva Městys Uhelná Příbram osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0008. 35000 9.7.2020 KUJIP01CPD3O [PDF] 13223856
6765/20 smlouva Obec Cejle osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0006. 33995 9.7.2020 KUJIP01CPD1Y [PDF] 13223968
6766/20 smlouva OBEC VÍR osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na pořízení technického zařízení do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace FV02785.0002. 32990 9.7.2020 KUJIP01CPCYK [PDF] 13223964
6648/20 smlouva Zuzana Bendlová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO - PR02737.3153 102500 8.7.2020 KUJIP01F3CTS [PDF] 13214712
6730/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o individuální dotaci na akci "Pumptrack Český mlýn, Jihlava" 1320000 8.7.2020 KUJIP01GK2L8 [PDF] 13221452
6767/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - FV02757.0009 Město Telč 100000 8.7.2020 KUJIP01GKB6K [PDF] 13228236
6640/20 smlouva AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje za účelem realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2020. 438206 8.7.2020 KUJIP01C3ESY [PDF] 13209036
6652/20 smlouva Věra Hladíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3179 95000 8.7.2020 KUJIP01AMFDX [PDF] 13214976
6653/20 smlouva Jaromír Jaroš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3220 120000 8.7.2020 KUJIP01F3CVI [PDF] 13214980
6658/20 smlouva Radka Krumlová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3265 100000 8.7.2020 KUJIP01F3DI4 [PDF] 13215324
6659/20 smlouva Miroslav Panský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3275 100000 8.7.2020 KUJIP01F3D7N [PDF] 13215332
6662/20 smlouva Hana Veronika Konvalinková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3376 100000 8.7.2020 KUJIP01F3D5X [PDF] 13215336
6667/20 smlouva Oldřich Rokos osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3467 127500 8.7.2020 KUJIP01F3CZY [PDF] 13215616
6672/20 smlouva Josef Polák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3500 120000 8.7.2020 KUJIP01F3DMK [PDF] 13216092
6677/20 smlouva Michal Dobeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3594 100000 8.7.2020 KUJIP01F3CR2 [PDF] 13216096
6678/20 smlouva Helena Šabatková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3607 95000 8.7.2020 KUJIP01F3DB3 [PDF] 13216100
6687/20 smlouva Pavel Štábl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3702 93750 8.7.2020 KUJIP01F3D37 [PDF] 13216520
6688/20 smlouva Jaroslav Marek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3704 95000 8.7.2020 KUJIP01F3DKU [PDF] 13217004
6689/20 smlouva Petr Forétar osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3713 95000 8.7.2020 KUJIP01F3D9D [PDF] 13217008
6690/20 smlouva Jarmila Procházková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3714 94999.5 8.7.2020 KUJIP01F3DFJ [PDF] 13217012
6692/20 smlouva David Straka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3741 120000 8.7.2020 KUJIP01F3DEO [PDF] 13217240
6693/20 smlouva Bedřich Staněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3742 120000 8.7.2020 KUJIP01F3D1H [PDF] 13217260
6694/20 smlouva Jaroslav Komárek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3756 95000 8.7.2020 KUJIP01F3CY3 [PDF] 13217256
6755/20 smlouva Obec Věcov osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02924.0007. 300000 8.7.2020 KUJIP01CPC86 [PDF] 13223828
6797/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0014 120000 7.7.2020 KUJIP01G1JJ2 [PDF] 13267464
6731/20 smlouva Město Náměšť nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0030 120000 7.7.2020 KUJIP01AQ2C5 [PDF] 13221756
6639/20 smlouva Bílý kruh bezpečí, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na podporu poskytování sociálních služeb IDZZ02764.0164. 90000 7.7.2020 KUJIP01B612H [PDF] 13209044
6695/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0007 Město Ledeč nad Sázavou 42500 7.7.2020 KUJIP01GKBBV [PDF] 13219760
6696/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0008 Město Polná 48300 7.7.2020 KUJIP01GKB3Z [PDF] 13219756
6697/20 smlouva Městys Želetava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0012 44500 7.7.2020 KUJIP01AHHJI [PDF] 13219780
6698/20 smlouva Městys Jimramov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0099 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHHS [PDF] 13219776
6699/20 smlouva Obec Dukovany osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0039 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHGX [PDF] 13219772
6700/20 smlouva Obec Sázavka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0089 15000 7.7.2020 KUJIP01AHHE7 [PDF] 13219768
6701/20 smlouva Město Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0107 15000 7.7.2020 KUJIP01AHHBM [PDF] 13219764
6702/20 smlouva Město Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0106 45000 7.7.2020 KUJIP01AHGYM [PDF] 13219796
6703/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0080 30000 7.7.2020 KUJIP01AHH05 [PDF] 13219788
6704/20 smlouva Městys Kamenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0055 30000 7.7.2020 KUJIP01AHH2V [PDF] 13219792
6705/20 smlouva Obec Želiv osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0119 30000 7.7.2020 KUJIP01AHH9W [PDF] 13219784
6706/20 smlouva Město Světlá nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0072 45000 7.7.2020 KUJIP01AHH81 [PDF] 13220008
6707/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0067 45000 7.7.2020 KUJIP01AHH5G [PDF] 13219980
6708/20 smlouva Obec Dolní Město osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0024 30000 7.7.2020 KUJIP01AHH3Q [PDF] 13219984
6709/20 smlouva Obec Čáslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0117 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHNY [PDF] 13219988
6710/20 smlouva Město Žirovnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0026 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHPO [PDF] 13220012
6711/20 smlouva OBEC VÍR osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0017 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHRE [PDF] 13219992
6712/20 smlouva Obec Radostín nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0066 30000 7.7.2020 KUJIP01AHHUZ [PDF] 13219996
6713/20 smlouva Město Humpolec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0016 30000 7.7.2020 KUJIP01E8ZR9 [PDF] 13220000
6642/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0014. 250000 7.7.2020 KUJIP01B61B8 [PDF] 13209052
6643/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0022. 250000 7.7.2020 KUJIP01B61C3 [PDF] 13209056
6644/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0009. 229556 7.7.2020 KUJIP01B61ET [PDF] 13209048
6714/20 smlouva Městys Strážek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0032 30000 7.7.2020 KUJIP01E8ZTZ [PDF] 13220004
6715/20 smlouva Obec Bohuslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0104 15000 7.7.2020 KUJIP01E8ZVP [PDF] 13220740
6716/20 smlouva Obec Benetice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0102 15000 7.7.2020 KUJIP01E8ZXF [PDF] 13220736
6717/20 smlouva Město Přibyslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0074 45000 7.7.2020 KUJIP01E8ZZ5 [PDF] 13220756
6718/20 smlouva Obec Rudíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0002 30000 7.7.2020 KUJIP01E901B [PDF] 13220752
6646/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0008. 243000 7.7.2020 KUJIP01B61OF [PDF] 13209060
6719/20 smlouva Obec Zhoř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0070 30000 7.7.2020 KUJIP01E904W [PDF] 13220748
6720/20 smlouva Obec Svatoslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0050 30000 7.7.2020 KUJIP01E906M [PDF] 13220744
6721/20 smlouva Obec Budkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0103 30000 7.7.2020 KUJIP01E907H [PDF] 13220760
6722/20 smlouva Obec Slavíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0059 15000 7.7.2020 KUJIP01E9097 [PDF] 13220932
6723/20 smlouva Obec Blažkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0020 15000 7.7.2020 KUJIP01E90CS [PDF] 13220936
6724/20 smlouva Městys Nová Říše osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0036 30000 7.7.2020 KUJIP01E90DN [PDF] 13220940
6725/20 smlouva Obec Hojkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0071 30000 7.7.2020 KUJIP01E90FD [PDF] 13220944
6726/20 smlouva Obec Hněvkovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0086 15000 7.7.2020 KUJIP01E90KO [PDF] 13220948
6727/20 smlouva Obec Onšov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0087 30000 7.7.2020 KUJIP01E90LJ [PDF] 13220952
6647/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0026. 249972 7.7.2020 KUJIP01B61R0 [PDF] 13209312
6561/20 smlouva Město Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0028 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 965955 3.7.2020 KUJIP01GK3Z3 [PDF] 13202744
6591/20 smlouva Active - středisko volného času, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory za účelem organizace projektu Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2020. ID O02973.0001 200000 3.7.2020 KUJIP01C3EY4 [PDF] 13209324
659220 smlouva Active - středisko volného času, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Smlouva o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje za účelem realizace zeměpisné olympiády a soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2020. (ID O02969.0004) 1038466 3.7.2020 KUJIP01C3EVJ [PDF] 13205612
6593/20 smlouva Město Jemnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0006 30000 3.7.2020 KUJIP01E8ZII [PDF] 13205568
6594/20 smlouva Obec Horní Dubenky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0118 30000 3.7.2020 KUJIP01E8ZPJ [PDF] 13205564
6595/20 smlouva Městys Nová Cerekev osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0126 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGDJ [PDF] 13205580
6596/20 smlouva Obec Kralice nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0113 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGF9 [PDF] 13205588
6597/20 smlouva Městys Havlíčkova Borová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0069 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGSG [PDF] 13205584
6598/20 smlouva Městys Batelov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0129 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGTB [PDF] 13205572
6599/20 smlouva Obec Dalečín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0009 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGPV [PDF] 13205576
6600/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0078 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGO0 [PDF] 13205608
6601/20 smlouva Městys Budišov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0038 15000 3.7.2020 KUJIP01AHGMA [PDF] 13205604
6602/20 smlouva Městys Budišov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0037 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGKK [PDF] 13205600
6603/20 smlouva Obec Velká Losenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0043 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGJP [PDF] 13205596
6604/20 smlouva Město Velká Bíteš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0124 30000 3.7.2020 KUJIP01AHGG4 [PDF] 13205592
6605/20 smlouva Obec Třeštice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 - ID FV02777.0097 15000 3.7.2020 KUJIP01AHHL8 [PDF] 13205772
dodatek Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0017 0 3.7.2020 KUJIP01F07ID [PDF] 13211240
dodatek STAMIC CREATIVE, s.r.o. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0006 0 3.7.2020 KUJIP01F07LY [PDF] 13211244
dodatek Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR osobní údaj Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0036 0 3.7.2020 KUJIP01F07OJ [PDF] 13211236
dodatek ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-osobní asistence (8065078) 0 3.7.2020 KUJIP01AA36K [PDF] 13211232
dodatek Bike Events s.r.o. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0031 1250000 3.7.2020 KUJIP01F08OC [PDF] 13209596
dodatek Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0001 0 3.7.2020 KUJIP01F07R4 [PDF] 13211368
6318/20 smlouva Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0001 70000 2.7.2020 KUJIP01FQKCA [PDF] 13163276
6319/20 smlouva Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0003 30000 2.7.2020 KUJIP01FQK8U [PDF] 13163272
6320/20 smlouva Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0004 27000 2.7.2020 KUJIP01FQK64 [PDF] 13163520
6321/20 smlouva Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0005 30000 2.7.2020 KUJIP01FQK59 [PDF] 13163536
6322/20 smlouva Český kmín, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0006 70000 2.7.2020 KUJIP01FQK2O [PDF] 13163532
6323/20 smlouva Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0007 30000 2.7.2020 KUJIP01FQK1T [PDF] 13163528
6324/20 smlouva Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0008 16200 2.7.2020 KUJIP01FQJYF [PDF] 13163540
6325/20 smlouva Český svaz chovatelů, z.s., Okresní organizace Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0009 30000 2.7.2020 KUJIP01FQJXK [PDF] 13163764
6326/20 smlouva Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0010 90000 2.7.2020 KUJIP01FQJUZ [PDF] 13163768
6327/20 smlouva Český bramborářský svaz, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0011 89800 2.7.2020 KUJIP01FQJS9 [PDF] 13163772
6328/20 smlouva Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0013 25000 2.7.2020 KUJIP01FQJPO [PDF] 13163776
6329/20 smlouva Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přibyslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0014 34100 2.7.2020 KUJIP01FQJNY [PDF] 13163780
6330/20 smlouva SOUTĚŽE PODKOVY o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 FV02774.0015 76000 2.7.2020 KUJIP01FQJKD [PDF] 13163784
dodatek Masarykova univerzita osobní údaj Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - "CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020" - ID 002925.0001 0 2.7.2020 KUJIP01ESR0C [PDF] 13163760
6402/20 smlouva Obec Štěpkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0004 Obec Štěpkov 66000 2.7.2020 KUJIP01GKBG6 [PDF] 13169736
dodatek Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0002 600000 2.7.2020 KUJIP01F07D2 [PDF] 13211220
6649/20 smlouva Petr Hartman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3142 120000 2.7.2020 KUJIP01F2YIE [PDF] 13214972
6650/20 smlouva Josef Vítek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3148 95000 2.7.2020 KUJIP01F2YUQ [PDF] 13214964
6651/20 smlouva Jana Petříková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3161 82500 2.7.2020 KUJIP01ALQE0 [PDF] 13214960
6654/20 smlouva Zdeněk Bůžek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3235 120000 2.7.2020 KUJIP01ALQCA [PDF] 13214948
6655/20 smlouva František Truhlář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3239 95000 2.7.2020 KUJIP01ALQ8U [PDF] 13214956
6656/20 smlouva Aleš Pavlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3243 78750 2.7.2020 KUJIP01ALQ64 [PDF] 13161040
6657/20 smlouva Radek Studený osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3255 127500 2.7.2020 KUJIP01F2YPF [PDF] 13214968
6660/20 smlouva Ivana Kubátová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3330 100000 2.7.2020 KUJIP01F2Z0P [PDF] 13215316
6661/20 smlouva Michal Sobotka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3371 120000 2.7.2020 KUJIP01F2YS0 [PDF] 13215320
6663/20 smlouva Lukáš Holý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3396 95000 2.7.2020 KUJIP01F2Z45 [PDF] 13215600
6664/20 smlouva Zdeněk Trojánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3417 100000 2.7.2020 KUJIP01F2Z2F [PDF] 13215596
6665/20 smlouva Michal Zeman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3432 120000 2.7.2020 KUJIP01F2X03 [PDF] 13215592
6666/20 smlouva Jana Libiaková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3441 95000 2.7.2020 KUJIP01F2YQA [PDF] 13215620
6668/20 smlouva Lubomír Pospíchal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3473 94999.5 2.7.2020 KUJIP01F2WZF [PDF] 13215604
6669/20 smlouva Zdeněk Hrubý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3476 120000 2.7.2020 KUJIP01F2YY6 [PDF] 13215612
6670/20 smlouva Miroslav Bochníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3494 120000 2.7.2020 KUJIP01F2YWG [PDF] 13215608
6671/20 smlouva František Pokorný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3496 100000 2.7.2020 KUJIP01F2YFT [PDF] 13216084
6673/20 smlouva Michal Blaha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3503 95000 2.7.2020 KUJIP01ALQAK [PDF] 13216072
6674/20 smlouva Helena Zmeková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3576 120000 2.7.2020 KUJIP01F2YC8 [PDF] 13216060
6675/20 smlouva Martina Valenta Davidová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3579 120000 2.7.2020 KUJIP00YTXBD [PDF] 13216076
6676/20 smlouva Milan Krčál osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3580 120000 2.7.2020 KUJIP01ALQ4E [PDF] 13216064
6679/20 smlouva Bohuslav Hejsek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3616 120000 2.7.2020 KUJIP01ALQIG [PDF] 13216088
6680/20 smlouva Jiří Vaněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3619 95000 2.7.2020 KUJIP01F2Z6V [PDF] 13216080
6681/20 smlouva Pavel Kvasnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3623 100000 2.7.2020 KUJIP01F2YAI [PDF] 13216496
6682/20 smlouva Martin Klimeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3631 100000 2.7.2020 KUJIP01F2YK4 [PDF] 13216512
6683/20 smlouva Jiří Blažek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3632 93750 2.7.2020 KUJIP01F2Z8L [PDF] 13216516
6684/20 smlouva Veronika Došková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3633 100000 2.7.2020 KUJIP01F2YGO [PDF] 13216508
6685/20 smlouva Pavla Klárová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3657 95000 2.7.2020 KUJIP01F2YMU [PDF] 13216504
6686/20 smlouva Alžbeta Šašinková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3690 100000 2.7.2020 KUJIP01F2Y8S [PDF] 13216500
6691/20 smlouva Eva Jarošová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3716 95000 2.7.2020 KUJIP01ALQK6 [PDF] 13217000
dodatek ARS / KONCERT, spol. s r.o. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0003 1400000 2.7.2020 KUJIP01F07GN [PDF] 13211224
dodatek Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. osobní údaj Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O02902.0016 180000 2.7.2020 KUJIP01F07K3 [PDF] 13211228
dodatek Romana Šimková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1634, dodatek č. 1 -25000 2.7.2020 KUJIP01F419C [PDF] 13217252
dodatek Jan Brož osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1510, dodatek č. 1 -25000 2.7.2020 KUJIP01F41B2 [PDF] 13294056
dodatek Anežka Procházková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1281 - dodatek č. 1 (změna typu kotle) 0 2.7.2020 KUJIP01AM0LQ [PDF] 13217248
dodatek Ivan Kluch osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2925 - dodatek č. 1 -20000 2.7.2020 KUJIP01F2ZC1 [PDF] 13217244
smlouva Obec Klokočov osobní údaj Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Jednorázové akce 2019" FV02725.0077 0 1.7.2020 KUJIP01E259R [PDF] 13157896
dodatek SLIBY - CHYBY, z.s. osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Jihlavská 24MTB - ME 2020 ID O02942.0002 0 1.7.2020 KUJIP01C3FKV [PDF] 13144792
6572/20 smlouva Obec Obrataň osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0017 120000 1.7.2020 KUJIP01G1JFM [PDF] 13203032
6575/20 smlouva Obec Vepřová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0020 120000 1.7.2020 KUJIP01G1J9G [PDF] 13203044
6576/20 smlouva Obec Budkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0023 36700 1.7.2020 KUJIP01AQ26Z [PDF] 13203036
6577/20 smlouva Obec Puklice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0025 109045 1.7.2020 KUJIP01AQ2BA [PDF] 13203028
6580/20 smlouva Město Ledeč nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0032 120000 1.7.2020 KUJIP01AQ1YA [PDF] 13203020
6583/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0036 120000 1.7.2020 KUJIP01AQ1PJ [PDF] 13203292
6803/20 smlouva Obec Pyšel osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0037 120000 1.7.2020 KUJIP01G1LSF [PDF] 13267692
6261/20 smlouva Orel jednota Nové Město na Moravě osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0005 - Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM 929250 1.7.2020 KUJIP01C3FFK [PDF] 13144788
6262/20 smlouva Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0006 - Víceúčelová sportovní hala 2502192 1.7.2020 KUJIP01C3FCZ [PDF] 13144784
6310/20 smlouva Základní umělecká škola Telč, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0019, projekt "Nové webové stránky ZUŠ Telč" 28118 1.7.2020 KUJIP01BMI39 [PDF] 13157740
6311/20 smlouva Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0082, projekt "Nové webové stránky ZŠ Jihlava, Jungmannova" 28844 1.7.2020 KUJIP01BMI5Z [PDF] 13157744
6312/20 smlouva Základní umělecká škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0088, projekt "Webové stránky Základní umělecká škola Velké Meziříčí" 36486 1.7.2020 KUJIP01BMI7P [PDF] 13157748
6313/20 smlouva Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0009, projekt "Školení bezpečnosti IS" 36690 1.7.2020 KUJIP01BMIAA [PDF] 13157732
6314/20 smlouva Obec Rudíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0002, projekt "Optická síť GPON Rudíkov startuje" 214000 1.7.2020 KUJIP01BMIC0 [PDF] 13157892
6315/20 smlouva Obec Vysoké Studnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0111, projekt "Optika Vysoké Studnice 2020" 147000 1.7.2020 KUJIP01BMIDV [PDF] 13157888
6467/20 smlouva Martin Sláma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3133 120000 1.7.2020 KUJIP01AM2PS [PDF] 13154208
6332/20 smlouva Marek Dočkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3139 100000 1.7.2020 KUJIP01EST64 [PDF] 13166136
6333/20 smlouva Milan Belko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3145 120000 1.7.2020 KUJIP01ESYPI [PDF] 13166140
6334/20 smlouva Pavel Dohnal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3146 100000 1.7.2020 KUJIP01ESXXL [PDF] 13166144
6335/20 smlouva Josef Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3150 120000 1.7.2020 KUJIP01ESWZI [PDF] 13166160
6406/20 smlouva Vít Zdražil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3151 120000 1.7.2020 KUJIP01ALQVN [PDF] 13188564
6336/20 smlouva Tomáš Hrobský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3152 95000 1.7.2020 KUJIP01EST3J [PDF] 13166156
6407/20 smlouva Vojtěch Nový osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3156 100000 1.7.2020 KUJIP00YU49X [PDF] 13188576
6337/20 smlouva Miroslava Dolíhalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3157 96000 1.7.2020 KUJIP01ESSVU [PDF] 13166152
6408/20 smlouva Dana Vondráková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3159 93750 1.7.2020 KUJIP01ALPQJ [PDF] 13188568
6409/20 smlouva Dušan Šikula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3160 100000 1.7.2020 KUJIP01AKY52 [PDF] 13188852
6410/20 smlouva Josef Štefko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3164 120000 1.7.2020 KUJIP01AKY8N [PDF] 13188844
6468/20 smlouva Jana Mašková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3165 120000 1.7.2020 KUJIP01AM1ZL [PDF] 13193824
6411/20 smlouva Josef Roubík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3166 120000 1.7.2020 KUJIP01ALPGX [PDF] 13188808
6469/20 smlouva Milan Mazanec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3168 100000 1.7.2020 KUJIP01ALWR1 [PDF] 13154096
6412/20 smlouva Josef Novák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3171 83220 1.7.2020 KUJIP01AKX9P [PDF] 13188840
6470/20 smlouva Miroslav Pohan osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3173 120000 1.7.2020 KUJIP01F31OM [PDF] 13193860
6413/20 smlouva František Šoukal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3175 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXMW [PDF] 13188836
6471/20 smlouva Josef Kotoun osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3176 100000 1.7.2020 KUJIP01AM126 [PDF] 13193816
6338/20 smlouva Jiří Rygl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3177 100000 1.7.2020 KUJIP01ESXVV [PDF] 13166168
6414/20 smlouva Věra Bláhová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3181 120000 1.7.2020 KUJIP01F31BF [PDF] 13188824
6413/20 smlouva Šárka Brázdová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3182 100000 1.7.2020 KUJIP01ALPE7 [PDF] 13188812
6339/20 smlouva Daniel Štěpánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3184 107500 1.7.2020 KUJIP01ESXT5 [PDF] 13166164
6416/20 smlouva František Smeták osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3187 95000 1.7.2020 KUJIP01ALPAR [PDF] 13188820
6417/20 smlouva Martin Rampl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3188 120000 1.7.2020 KUJIP00YU411 [PDF] 13188828
6472/20 smlouva Jaroslava Peštálová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3189 95000 1.7.2020 KUJIP01ALX5W [PDF] 13193852
6340/20 smlouva Šárka Švejdíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3193 100000 1.7.2020 KUJIP01ESXRF [PDF] 13166176
6473/20 smlouva Josef Valeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3195 120000 1.7.2020 KUJIP01AM2LC [PDF] 13193836
6474/20 smlouva Marie Radošová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3198 112000 1.7.2020 KUJIP01ALWVH [PDF] 13193844
6341/20 smlouva Milan Štancl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3202 95000 1.7.2020 KUJIP01ESWXS [PDF] 13166172
6475/20 smlouva Helena Pivoňková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3203 100000 1.7.2020 KUJIP01AM23U [PDF] 13193828
6342/20 smlouva Jana Sýkorová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3208 95000 1.7.2020 KUJIP01ESTIG [PDF] 13166900
6476/20 smlouva Gabriela Beránková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3209 120000 1.7.2020 KUJIP01AM1PZ [PDF] 13193820
6418/20 smlouva Karel Točík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3210 95000 1.7.2020 KUJIP01F30XK [PDF] 13189196
6477/20 smlouva Jaroslava Kadlecová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3212 90000 1.7.2020 KUJIP01AM2HW [PDF] 13193832
6343/20 smlouva Hana Čechová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3214 100000 1.7.2020 KUJIP01ESXPP [PDF] 13166904
6478/20 smlouva Vendula Růžková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3216 120000 1.7.2020 KUJIP01ALXB2 [PDF] 13193856
6344/20 smlouva Pavel Soukop osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3217 100000 1.7.2020 KUJIP01ESSNY [PDF] 13166908
6479/20 smlouva Jana Ondráčková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3218 102500 1.7.2020 KUJIP01AM31X [PDF] 13193840
6345/20 smlouva Alena Štěpánková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3222 95000 1.7.2020 KUJIP01ESYNS [PDF] 13166912
6480/20 smlouva Svatopluk Piechowicz osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3224 65748.75 1.7.2020 KUJIP01ALWTR [PDF] 13193848
6419/20 smlouva Bohumil Sláma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3225 120000 1.7.2020 KUJIP01AKY2H [PDF] 13189176
6346/20 smlouva Kamil Černý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3226 120000 1.7.2020 KUJIP01ESXNZ [PDF] 13166916
6420/20 smlouva Jan Vyletěl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3229 86250 1.7.2020 KUJIP01ALQQC [PDF] 13189184
6481/20 smlouva Roman Morys osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3231 52500 1.7.2020 KUJIP01AM0VC [PDF] 13194100
6482/20 smlouva Pavel Straka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3232 95000 1.7.2020 KUJIP01F32AD [PDF] 13194152
6483/20 smlouva Eva Řezníčková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3233 120000 1.7.2020 KUJIP01AM290 [PDF] 13194128
6484/20 smlouva Jiřina Kubátová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3236 86250 1.7.2020 KUJIP01AM1XV [PDF] 13194120
6485/20 smlouva Pavel Polenda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3238 100000 1.7.2020 KUJIP01AM1JT [PDF] 13194116
6421/20 smlouva Libuše El Sayedová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3241 100000 1.7.2020 KUJIP01AKX59 [PDF] 13189200
6486/20 smlouva Miroslav Křenek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3244 100000 1.7.2020 KUJIP01F32C3 [PDF] 13194148
6347/20 smlouva Jan Štohanzl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3246 100000 1.7.2020 KUJIP01ESWTC [PDF] 13167112
6348/20 smlouva Jana Stehnová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3249 95000 1.7.2020 KUJIP01ESYR8 [PDF] 13167116
6487/20 smlouva Ludmila Pohanová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3251 120000 1.7.2020 KUJIP01ALX9C [PDF] 13194132
6488/20 smlouva Jitka Palcová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3253 95000 1.7.2020 KUJIP01F31Y8 [PDF] 13194156
6349/20 smlouva Petr Sitař osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3254 94999.5 1.7.2020 KUJIP01ESST4 [PDF] 13167120
6350/20 smlouva Ondřej Bláha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3256 95000 1.7.2020 KUJIP01ESWV2 [PDF] 13167124
6422/20 smlouva Zdeněk Veselý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3257 94125 1.7.2020 KUJIP01AKYX6 [PDF] 13189172
6351/20 smlouva Gayane Aloyan osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3258 120000 1.7.2020 KUJIP01EST0Y [PDF] 13167128
6352/20 smlouva Jan Sekanina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3262 100000 1.7.2020 KUJIP01ESYMX [PDF] 13167368
6353/20 smlouva Luboš Partl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3276 95000 1.7.2020 KUJIP00YU3G5 [PDF] 13167372
6354/20 smlouva Marie Krejčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3278 100000 1.7.2020 KUJIP01ESYK7 [PDF] 13144796
6489/20 smlouva Stanislav Malec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3282 120000 1.7.2020 KUJIP01F31WI [PDF] 13194144
6355/20 smlouva Vladimír Mach osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3284 100000 1.7.2020 KUJIP00YTXD3 [PDF] 13167376
6356/20 smlouva Aleš Pospíchal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3285 120000 1.7.2020 KUJIP01ESWQR [PDF] 13167380
6357/20 smlouva Radek Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3286 100000 1.7.2020 KUJIP01ESSS9 [PDF] 13167384
6490/20 smlouva Miroslav Krejčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3288 102500 1.7.2020 KUJIP01AM25K [PDF] 13194124
6358/20 smlouva Jana Sigmundová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3290 102500 1.7.2020 KUJIP01ESXL9 [PDF] 13167388
6359/20 smlouva Marie Čapková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3291 65852.25 1.7.2020 KUJIP01ESXJJ [PDF] 13167392
6423/20 smlouva Marie Němcová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3292 81297.75 1.7.2020 KUJIP01AKYAD [PDF] 13189204
6360/20 smlouva Zdeňka Žemličková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3293 95000 1.7.2020 KUJIP01ESYBG [PDF] 13167396
6424/20 smlouva Jana Viterová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3296 120000 1.7.2020 KUJIP01AKZ2A [PDF] 13189168
6491/20 smlouva Václav Vávra osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3300 120000 1.7.2020 KUJIP01AM1LJ [PDF] 13194108
6492/20 smlouva Jitka Kapounová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3302 95000 1.7.2020 KUJIP01AM15R [PDF] 13194104
6425/20 smlouva Marek Pecha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3303 95000 1.7.2020 KUJIP01ALPNY [PDF] 13189180
6361/20 smlouva Roman Petr osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3304 95000 1.7.2020 KUJIP01ESSPO [PDF] 13167400
6493/20 smlouva Věra Vaňková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3305 100000 1.7.2020 KUJIP01ALWZX [PDF] 13154100
6362/20 smlouva Miroslava Staňková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3308 95000 1.7.2020 KUJIP01ALPS9 [PDF] 13142680
6363/20 smlouva Renata Rábová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3313 95000 1.7.2020 KUJIP01ESWSH [PDF] 13168716
6364/20 smlouva Renata Rábová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3314 95000 1.7.2020 KUJIP01AKYOF [PDF] 13168720
6494/20 smlouva Alois Mezlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3315 95000 1.7.2020 KUJIP01ALXDS [PDF] 13194140
6495/20 smlouva Petr Málek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3316 120000 1.7.2020 KUJIP01AM0Q1 [PDF] 13194096
6365/20 smlouva Zdeněk Becha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3320 82500 1.7.2020 KUJIP01ALPUZ [PDF] 13168724
6496/20 smlouva Renáta Černá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3321 120000 1.7.2020 KUJIP01AM2RI [PDF] 13195900
6497/20 smlouva Zdeňka Pejcharová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3322 120000 1.7.2020 KUJIP01F31US [PDF] 13195928
6366/20 smlouva Pavel Dohnal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3323 94500 1.7.2020 KUJIP01ESXHT [PDF] 13168732
6498/20 smlouva Zdeněk Musil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3324 94999.5 1.7.2020 KUJIP01AM0TM [PDF] 13195896
6426/20 smlouva Ladislav Liška osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3325 95000 1.7.2020 KUJIP01F30VU [PDF] 13189192
6499/20 smlouva Pavel Moncoľ osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3328 95000 1.7.2020 KUJIP01ALWLV [PDF] 13195912
6367/20 smlouva Ladislav Petrlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3332 95000 1.7.2020 KUJIP01ESTK6 [PDF] 13168736
6427/20 smlouva Marek Řezníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3333 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXWI [PDF] 13189512
6428/20 smlouva Miroslav Hejtmánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3342 100000 1.7.2020 KUJIP01AKYZW [PDF] 13189476
6500/20 smlouva Petra Marková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3344 120000 1.7.2020 KUJIP01F31MW [PDF] 13195936
6501/20 smlouva Jiří Košina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3357 100000 1.7.2020 KUJIP01ALX1G [PDF] 13196272
6502/20 smlouva Jiří Škoda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3359 120000 1.7.2020 KUJIP01AM11B [PDF] 13196280
6368/20 smlouva Petr Jiříček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3361 120000 1.7.2020 KUJIP01ESXF3 [PDF] 13168740
6503/20 smlouva Josef Vaňkát osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3365 95000 1.7.2020 KUJIP01AM2T8 [PDF] 13196276
6430/20 smlouva Dagmar Spisarová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3377 94999.5 1.7.2020 KUJIP01ALR2H [PDF] 13189480
6429/20 smlouva Hana Wiesnerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3380 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXS2 [PDF] 13189508
6431/20 smlouva Jaroslav Požár osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3385 100000 1.7.2020 KUJIP00YU482 [PDF] 13189500
6432/20 smlouva Jiří Strnad osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3386 95000 1.7.2020 KUJIP01AKY1M [PDF] 13189496
6433/20 smlouva Miroslav Smejkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3387 100000 1.7.2020 KUJIP01AKXOM [PDF] 13189492
6504/20 smlouva Jaroslav Blažek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3391 120000 1.7.2020 KUJIP01AM2DG [PDF] 13196268
6434/20 smlouva Miroslav Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3394 120000 1.7.2020 KUJIP01AKWVU [PDF] 13189488
6435/20 smlouva Pavla Turoňová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3397 100000 1.7.2020 KUJIP00YU46C [PDF] 13189484
6505/20 smlouva Milada Plášková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3399 120000 1.7.2020 KUJIP01ALWNL [PDF] 13196544
6436/20 smlouva Jarmila Pohanělová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3403 100000 1.7.2020 KUJIP01AKYSV [PDF] 13143296
6437/20 smlouva Josef Musil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3410 100000 1.7.2020 KUJIP01AKYTQ [PDF] 13190940
6506/20 smlouva Jiří Barták osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3412 120000 1.7.2020 KUJIP01ALWX7 [PDF] 13196548
6507/20 smlouva Miloš Ondráček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3413 95000 1.7.2020 KUJIP01AM1BX [PDF] 13196516
6508/20 smlouva Miloš Křížek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3415 95000 1.7.2020 KUJIP01F328N [PDF] 13196552
6438/20 smlouva Zdeněk Pařil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3419 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXE0 [PDF] 13190948
6369/20 smlouva Jana Škodová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3421 118400 1.7.2020 KUJIP01ESSL8 [PDF] 13168744
6439/20 smlouva Pavel Bezděkovský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3423 120000 1.7.2020 KUJIP01AKXUS [PDF] 13190936
6440/20 smlouva Stanislava Štefančinová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3425 120000 1.7.2020 KUJIP01ALQMW [PDF] 13144268
6441/20 smlouva Stanislav Šimon osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3428 120000 1.7.2020 KUJIP01AKX64 [PDF] 13191208
6370/20 smlouva Martin Kalvoda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3429 120000 1.7.2020 KUJIP01EST2O [PDF] 13168748
6371/20 smlouva Jan Čáp osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3431 100000 1.7.2020 KUJIP01ESY0Z [PDF] 13168752
6442/20 smlouva Jiří Bednář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3433 120000 1.7.2020 KUJIP01AKYFO [PDF] 13191212
6372/20 smlouva Ilona Šimonová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3435 95000 1.7.2020 KUJIP01ESTE0 [PDF] 13168884
6373/20 smlouva Miroslav Roháček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3436 95000 1.7.2020 KUJIP01ESXDD [PDF] 13168892
6374/20 smlouva Hana Matějková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3437 64302.91 1.7.2020 KUJIP01ESXBN [PDF] 13168888
6443/20 smlouva Michala Cinová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3438 100000 1.7.2020 KUJIP01ALPL8 [PDF] 13191204
6444/20 smlouva Josef Pohl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3439 100000 1.7.2020 KUJIP00YU3SH [PDF] 13191196
6509/20 smlouva Jiří Jaroš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3440 120000 1.7.2020 KUJIP01AM1DN [PDF] 13196520
6510/20 smlouva Oldřich Caha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3448 100000 1.7.2020 KUJIP01AM1V5 [PDF] 13196528
6511/20 smlouva Miroslav Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3449 95000 1.7.2020 KUJIP01AM2XO [PDF] 13196536
6445/20 smlouva Radomír Bambula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3450 95000 1.7.2020 KUJIP01F30ZA [PDF] 13191200
6512/20 smlouva Josef Brada osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3451 120000 1.7.2020 KUJIP01ALX36 [PDF] 13196540
6513/20 smlouva Rudolf Harenčák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3452 120000 1.7.2020 KUJIP01AM17H [PDF] 13196512
6514/20 smlouva Antonín Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3453 95000 1.7.2020 KUJIP01AM2F6 [PDF] 13196532
6515/20 smlouva Jaroslav Prokš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3454 60000 1.7.2020 KUJIP01AM1FD [PDF] 13196524
6516/20 smlouva Milan Hamerník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3455 95000 1.7.2020 KUJIP01ALWPB [PDF] 13196900
6517/20 smlouva Helena Gabrhelová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3458 120000 1.7.2020 KUJIP01F326X [PDF] 13196896
6518/20 smlouva Michal Zedník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3460 100000 1.7.2020 KUJIP01AM197 [PDF] 13196892
6519/20 smlouva Hana Němcová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3461 120000 1.7.2020 KUJIP01ALX7M [PDF] 13197024
6520/20 smlouva Miroslav Havlát osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3462 100000 1.7.2020 KUJIP01ALWHF [PDF] 13197016
6521/20 smlouva Radim Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3463 80000 1.7.2020 KUJIP01ALWFP [PDF] 13197020
6446/20 smlouva Hana Menclová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3464 100000 1.7.2020 KUJIP01AKWXK [PDF] 13191484
6522/20 smlouva Petr Brožek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3465 93750 1.7.2020 KUJIP01AM1RP [PDF] 13197000
6447/20 smlouva Petr Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3468 89341.5 1.7.2020 KUJIP01ALR0R [PDF] 13191440
6448/20 smlouva Ladislava Hažmuková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3469 40000 1.7.2020 KUJIP01ALPCH [PDF] 13191444
6523/20 smlouva Jiří Mejstřík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3474 120000 1.7.2020 KUJIP01ALWJ5 [PDF] 13197012
6524/20 smlouva František Jílek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3477 100000 1.7.2020 KUJIP01AM214 [PDF] 13197004
6525/20 smlouva Drahomíra Kopečková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3478 100000 1.7.2020 KUJIP01AM2VY [PDF] 13197008
6526/20 smlouva Pavel Mahel osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3480 100000 1.7.2020 KUJIP01AM0P6 [PDF] 13199940
6375/20 smlouva Michael Širmar osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3481 120000 1.7.2020 KUJIP01ESTCA [PDF] 13168904
6527/20 smlouva Antonín Haberl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3482 94500 1.7.2020 KUJIP01AM0W7 [PDF] 13199944
6528/20 smlouva Jiří Kos osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3483 107500 1.7.2020 KUJIP01AM2BQ [PDF] 13200136
6529/20 smlouva Jaroslav Havlík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3484 120000 1.7.2020 KUJIP01AM27A [PDF] 13200140
6376/20 smlouva Šárka Randlová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3485 100000 1.7.2020 KUJIP01ESSYF [PDF] 13168900
6530/20 smlouva Jaroslav Lopatář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3486 100000 1.7.2020 KUJIP01AM2ZE [PDF] 13200132
6531/20 smlouva André Michael Mašek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3487 120000 1.7.2020 KUJIP01AM1H3 [PDF] 13200128
6449/20 smlouva Zdeněk Žák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3488 95000 1.7.2020 KUJIP00YU44M [PDF] 13191472
6450/20 smlouva Miloslav Tulis osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3491 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXD5 [PDF] 13191480
6466/20 smlouva Jaroslav Kovanda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3492 100000 1.7.2020 KUJIP01F30S9 [PDF] 13193528
6451/20 smlouva Vladimír Falat osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3498 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXGQ [PDF] 13191460
6452/20 smlouva Jan Čermák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3505 100000 1.7.2020 KUJIP01AKXIG [PDF] 13191464
6453/20 smlouva Radmil Husák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3508 100000 1.7.2020 KUJIP00YU3U7 [PDF] 13191468
6532/20 smlouva Miloslav Husák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3510 95000 1.7.2020 KUJIP01ALXEN [PDF] 13154092
6454/20 smlouva Jan Procházka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3521 100000 1.7.2020 KUJIP01AKXAK [PDF] 13191448
6377/20 smlouva Libuše Krepčíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3522 120000 1.7.2020 KUJIP00YU3O1 [PDF] 13168896
6455/20 smlouva Vladimír Trčka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3523 51912.75 1.7.2020 KUJIP01AKYC3 [PDF] 13191452
6533/20 smlouva Vlastimil Ošmera osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3528 95000 1.7.2020 KUJIP01AM1N9 [PDF] 13200260
6534/20 smlouva Jitka Kopřivová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3529 100000 1.7.2020 KUJIP01F320R [PDF] 13200276
6535/20 smlouva Jiří Růžička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3530 120000 1.7.2020 KUJIP01F31IG [PDF] 13200292
6536/20 smlouva Martin Jaša osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3531 90000 1.7.2020 KUJIP01F31K6 [PDF] 13200288
6537/20 smlouva Miloš Gruber osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3545 100000 1.7.2020 KUJIP01AM1TF [PDF] 13200264
6456/20 smlouva Pavel Kadlec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3549 120000 1.7.2020 KUJIP01F31FV [PDF] 13191456
6538/20 smlouva Stanislav Binder osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3560 82500 1.7.2020 KUJIP01AM2JM [PDF] 13154212
6458/20 smlouva Tomáš Francl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3562 120000 1.7.2020 KUJIP01F3164 [PDF] 13191644
6457/20 smlouva David Kočí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3564 120000 1.7.2020 KUJIP00YU4CI [PDF] 13191664
6378/20 smlouva Aleš Říha osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3566 95000 1.7.2020 KUJIP01ESX9X [PDF] 13168908
6379/20 smlouva František Zahradník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3569 120000 1.7.2020 KUJIP01ESX5H [PDF] 13169016
6459/20 smlouva Ivana Slabá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3571 95000 1.7.2020 KUJIP01AKXK6 [PDF] 13191660
6460/20 smlouva Bohumír Sommer osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3574 100000 1.7.2020 KUJIP01ALQOM [PDF] 13191636
6461/20 smlouva Alena Dočkalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3577 100000 1.7.2020 KUJIP01ALQS2 [PDF] 13191640
6380/20 smlouva Karel Florian osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3578 95000 1.7.2020 KUJIP01ESX3R [PDF] 13169020
6462/20 smlouva Martin Machovec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3581 95000 1.7.2020 KUJIP01F312O [PDF] 13191652
6463/20 smlouva Jiří Staněk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3582 95000 1.7.2020 KUJIP01F314E [PDF] 13191648
6381/20 smlouva Tomáš Janda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3586 120000 1.7.2020 KUJIP00YTXFT [PDF] 13169024
6382/20 smlouva Helena Vařbuchtová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3589 95000 1.7.2020 KUJIP01AKYKZ [PDF] 13169028
6383/20 smlouva Josef Kříž osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3590 80000 1.7.2020 KUJIP01ESX77 [PDF] 13169032
6384/20 smlouva Václav Stehno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3592 100000 1.7.2020 KUJIP00YU3KL [PDF] 13169036
6385/20 smlouva Martin Kostecký osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3599 95000 1.7.2020 KUJIP01ESY70 [PDF] 13169040
6386/20 smlouva Miloslav Forman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3605 120000 1.7.2020 KUJIP01ESYUT [PDF] 13169156
6387/20 smlouva Jaroslav Tecl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3611 100000 1.7.2020 KUJIP01ESY3K [PDF] 13169160
6464/20 smlouva Karel Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3612 120000 1.7.2020 KUJIP01AKX3J [PDF] 13191656
6465/20 smlouva Stanislav Dohnal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3620 82500 1.7.2020 KUJIP01ALPPO [PDF] 13191632
6388/20 smlouva Josef Pokorný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3626 120000 1.7.2020 KUJIP01ESYHM [PDF] 13169164
6544/20 smlouva František Klimeš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3628 100000 1.7.2020 KUJIP01F318U [PDF] 13200548
6543/20 smlouva Hana Blažková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3629 120000 1.7.2020 KUJIP00YU3WX [PDF] 13200564
6545/20 smlouva Jan Skála osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3630 100000 1.7.2020 KUJIP01ALQY8 [PDF] 13200540
6546/20 smlouva Václav Holada osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3635 100000 1.7.2020 KUJIP01AKXY8 [PDF] 13200568
6547/20 smlouva Václav Maštera osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3641 95000 1.7.2020 KUJIP01AKX1T [PDF] 13200560
6548/20 smlouva Milan Vlach osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3642 119784 1.7.2020 KUJIP01ALQWI [PDF] 13200544
6549/20 smlouva Zdeněk Krčál osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3644 120000 1.7.2020 KUJIP01AKY6X [PDF] 13200556
6550/20 smlouva Josef Suchý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3645 95000 1.7.2020 KUJIP01AKYVG [PDF] 13200796
6555/20 smlouva Milan Gráf osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3646 120000 1.7.2020 KUJIP00YU3YN [PDF] 13200832
6551/20 smlouva Milan Gráf osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3647 120000 1.7.2020 KUJIP00YU3ZI [PDF] 13200820
6552/20 smlouva Petra Humplíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3649 102500 1.7.2020 KUJIP01AKWYF [PDF] 13200824
6553/20 smlouva Václav Dobrovolný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3659 100000 1.7.2020 KUJIP01F311T [PDF] 13200816
6554/20 smlouva Alice Čečilová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3662 120000 1.7.2020 KUJIP01AKXQC [PDF] 13200812
6539/20 smlouva Libor Křikava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3671 100000 1.7.2020 KUJIP01F3247 [PDF] 13200284
6540/20 smlouva Jiřina Mokrá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3674 100000 1.7.2020 KUJIP01F322H [PDF] 13200280
6556/20 smlouva Jan Novák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3676 95000 1.7.2020 KUJIP01ALPJI [PDF] 13200800
6541/20 smlouva Martin Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3682 95000 1.7.2020 KUJIP01F31S2 [PDF] 13200272
6542/20 smlouva Pavel Krula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3683 95000 1.7.2020 KUJIP01AM2N2 [PDF] 13200572
6389/20 smlouva Pavla Pojezná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3686 95000 1.7.2020 KUJIP01ESY9Q [PDF] 13169168
6557/20 smlouva Martin Čech osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3688 95000 1.7.2020 KUJIP01AM0ZS [PDF] 13200808
6558/20 smlouva František Ptáček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3689 90000 1.7.2020 KUJIP01F31D5 [PDF] 13200804
6390/20 smlouva Milan Ráboň osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3693 100000 1.7.2020 KUJIP01ESTGQ [PDF] 13169172
6391/20 smlouva Iveta Kučerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3694 95000 1.7.2020 KUJIP01ESYGR [PDF] 13169176
6392/20 smlouva Eva Ciešlaková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3695 120000 1.7.2020 KUJIP01ESYD6 [PDF] 13169332
6393/20 smlouva Jaroslav Zadražil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3696 95000 1.7.2020 KUJIP00YU3MB [PDF] 13169672
6394/20 smlouva Věra Štroufová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3717 127500 1.7.2020 KUJIP00YU3QR [PDF] 13522564
6395/20 smlouva Hana Puchnarová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3722 93750 1.7.2020 KUJIP01AKYMP [PDF] 13169680
6396/20 smlouva Petra Terberová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3725 120000 1.7.2020 KUJIP01EST8U [PDF] 13169684
6397/20 smlouva Jaroslava Ondřejková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3726 120000 1.7.2020 KUJIP01AKYGJ [PDF] 13169688
6398/20 smlouva Helena Kašparová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3727 120000 1.7.2020 KUJIP01ESX11 [PDF] 13169692
6399/20 smlouva Zbyněk Neumann osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3730 95000 1.7.2020 KUJIP01AKYI9 [PDF] 13169696
6400/20 smlouva Petr Vašíček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3731 120000 1.7.2020 KUJIP01ESY5A [PDF] 13169700
6559/20 smlouva Marta Chromá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3442 95000 1.7.2020 KUJIP01AKWT4 [PDF] 13200828
6401/20 smlouva Vilma Khaznadarová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0857 120000 1.7.2020 KUJIP01EST9P [PDF] 13169704
6296/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0018, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Koněšín" 26847 30.6.2020 KUJIP01BMHBC [PDF] 13156892
6297/20 smlouva Základní umělecká škola Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0021, projekt "Nové webové stránky ZUŠ Hrotovice" 27392 30.6.2020 KUJIP01BMHD2 [PDF] 13156964
6298/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0025, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Velká Losenice" 32474 30.6.2020 KUJIP01BMHFS [PDF] 13156968
6299/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0026, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Okrouhlice" 25940 30.6.2020 KUJIP01BMHID [PDF] 13156980
6300/20 smlouva Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0035, projekt "Nové webové stránky pro ZŠ a MŠ v Borech" 25214 30.6.2020 KUJIP01BMHJ8 [PDF] 13156976
6301/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Tasov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0036, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Tasov" 25214 30.6.2020 KUJIP01BMHMT [PDF] 13156972
6302/20 smlouva Gymnázium Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0042, projekt "Nové webové stránky Gymnázia Chotěboř" 33926 30.6.2020 KUJIP01BMHOJ [PDF] 13156988
6303/20 smlouva Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0056, projekt "WWW stránky" 29040 30.6.2020 KUJIP01BMHQ9 [PDF] 13156984
6304/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Oslavice, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0087, projekt "Webové stránky Základní škola a Mateřská škola Oslavice" 34744 30.6.2020 KUJIP01BMHR4 [PDF] 13156992
6305/20 smlouva Mateřská škola Měřín, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0089, projekt "Webové stránky Mateřská škola Měřín" 34018 30.6.2020 KUJIP01BMHUP [PDF] 13157724
6306/20 smlouva Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0112, projekt "Webové stránky Základní škola Velké Meziříčí" 58414 30.6.2020 KUJIP01BMHWF [PDF] 13157728
6307/20 smlouva Základní škola Měřín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0122, projekt "Webové stránky Základní škola Měřín" 34744 30.6.2020 KUJIP01BMHY5 [PDF] 13157720
6308/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Lukavec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0016, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Lukavec" 25940 30.6.2020 KUJIP01BMI0O [PDF] 13157712
6309/20 smlouva Střední průmyslová škola Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2020, FV02755.0108, projekt "Vzdělávání zaměstnanců" 50000 30.6.2020 KUJIP01BMI1J [PDF] 13157736
6578/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0029 120000 30.6.2020 KUJIP01AQ23E [PDF] 13203016
6585/20 smlouva Obec Radňovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0042 120000 30.6.2020 KUJIP01AMXJL [PDF] 13203276
6293/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0010 Město Velké Meziříčí 100000 30.6.2020 KUJIP01GKB7F [PDF] 13147568
6608/20 smlouva Bisnode Česká republika, a.s. osobní údaj Licenční smlouva - poskytnutí práv k databázi Albertina online CZ Silver edition 66308 30.6.2020 KUJIP01G18LX [PDF] 13205764
6240/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0007 190000 30.6.2020 KUJIP01GLM2M [PDF] 13131760
6241/20 smlouva Obec Sázava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0016 200000 30.6.2020 KUJIP01GLM0W [PDF] 13131764
6242/20 smlouva Obec Ostašov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0003 50760 30.6.2020 KUJIP01GLLYD [PDF] 13131768
6243/20 smlouva Městys Libice nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0002 170667 30.6.2020 KUJIP01GLLWN [PDF] 13131756
6244/20 smlouva Obec Radostín nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0009 100000 30.6.2020 KUJIP01GLLUX [PDF] 13131752
6245/20 smlouva Obec Okrouhlička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0005 94425 30.6.2020 KUJIP01GLLS7 [PDF] 13131772
6246/20 smlouva Obec Ujčov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Bezpečná silnice 2020, ID dotace FV02748.0021 63000 30.6.2020 KUJIP01GLLQH [PDF] 13131776
dodatek Spolek židovských odbojářů a vojáků osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě ID O02902.0039 0 30.6.2020 KUJIP01F07Q9 [PDF] 13157884
6231/20 smlouva Město Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Pelhřimov (ID O02966.0004) 180000 29.6.2020 KUJIP01B35XH [PDF] 13118596
6232/20 smlouva Město Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov (ID O02967.0004) 180000 29.6.2020 KUJIP01B3656 [PDF] 13118608
6289/20 smlouva Agentura Free Time Jemnice, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0012 Agentura Free Time Jemnice, z.s. 100000 29.6.2020 KUJIP01G2TBV [PDF] 13147548
6570/20 smlouva Obec Sobíňov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0009 120000 29.6.2020 KUJIP01G1JNI [PDF] 13203008
6573/20 smlouva Obec Radostín nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0018 79099 29.6.2020 KUJIP01G1JDW [PDF] 13203000
6581/20 smlouva Obec Košetice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0033 95860 29.6.2020 KUJIP01AQ1VP [PDF] 13203268
6582/20 smlouva Obec Rudíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0035 120000 29.6.2020 KUJIP01AQ1S4 [PDF] 13203284
6584/20 smlouva Obec Zubří osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0039 72503 29.6.2020 KUJIP01AMXOW [PDF] 13203288
6290/20 smlouva Město Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0001 Město Třebíč 100000 29.6.2020 KUJIP01GKBH1 [PDF] 13147560
6291/20 smlouva Město Habry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0005 100000 29.6.2020 KUJIP01GKBDL [PDF] 13147552
6292/20 smlouva Obec Pohled osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0011 Obec Pohled 90250 29.6.2020 KUJIP01GKB95 [PDF] 13147556
6251/20 smlouva TJ Slavoj Pacov, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02942.0008 - Modernizace sportovního areálu Za Branou. 3763555 29.6.2020 KUJIP01C3F9E [PDF] 13142296
dodatek Active - středisko volného času, příspěvková organizace osobní údaj Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Jednorázové akce 2019" FV02725.0020 0 29.6.2020 KUJIP01E2566 [PDF] 13132084
6237/20 smlouva Spolek TILIA osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0036 40000 29.6.2020 KUJIP01F39N7 [PDF] 13118600
6560/20 smlouva Město Jemnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0055 127000 26.6.2020 KUJIP01G1FYR [PDF] 13202328
6565/20 smlouva Město Telč osobní údaj Podlicenční smlouva - Poskytnutí podlicence k užívání analýzy návštěvnosti Kraje Vysočina zpracované na základě dat mobilního operátora 0 26.6.2020 KUJIP01G1855 [PDF] 13202748
6571/20 smlouva Městys Kamenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0013 88101 26.6.2020 KUJIP01G1JLS [PDF] 13203004
6574/20 smlouva Město Pacov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0019 120000 26.6.2020 KUJIP01G1JAB [PDF] 13203012
6799/20 smlouva Obec Přibyslavice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0027 120000 26.6.2020 KUJIP01AQ254 [PDF] 13267696
6579/20 smlouva Obec Polnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0031 120000 26.6.2020 KUJIP01AQ20T [PDF] 13203024
66007/20 smlouva Vysoká škola polytechnická Jihlava osobní údaj Podlicenční smlouva - Poskytnutí podlicence k užívání analýzy návštěvnosti Kraje Vysočina zpracované na základě dat mobilního operátora 0 26.6.2020 KUJIP01G188Q [PDF] 13205776
dodatek Diecézní charita Brno osobní údaj Dodatek č. II k Pověření Kraje Vysočina - OCH TR azylové domy - muži (7194393) 0 26.6.2020 KUJIP01B6W3B [PDF] 13099104
6106/20 smlouva Oblastní charita Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0019 250000 26.6.2020 KUJIP01B61KZ [PDF] 13098844
dodatek Diecézní charita Brno osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - TaxiS sociální rehabilitace (8750682) 0 26.6.2020 KUJIP01B6W51 [PDF] 13099108
dodatek Diecézní charita Brno osobní údaj Dodatek č. II k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč (7978014) 0 26.6.2020 KUJIP01B6W7R [PDF] 13099112
6107/20 smlouva Sdílení o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0021. 219030 26.6.2020 KUJIP01B61NK [PDF] 13099096
dodatek Diecézní charita Brno osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví (1121256) 0 26.6.2020 KUJIP01B6WAC [PDF] 13099116
dodatek Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod osobní údaj Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace O02106.0001na zajištění řádného provozu RR JV při ukončování ROP JV ze dne 8. 8. 2017 0 26.6.2020 KUJIP01ARYZD [PDF] 13217760
6317/20 smlouva Mikroregion Novoměstsko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0029 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 500000 25.6.2020 KUJIP01GK3Y8 [PDF] 13163268
6108/20 smlouva Tyfloservis, o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu) na podporu poskytování sociálních služeb IDZZ02764.0168 100000 25.6.2020 KUJIP01B611M [PDF] 13099092
dodatek STŘED, z. ú. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace (6589752) 0 25.6.2020 KUJIP01B6VXC [PDF] 13099100
6083/20 smlouva KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0006 KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce 100000 24.6.2020 KUJIP01G2T95 [PDF] 13090364
6065/20 smlouva Lukáš KRATOCHVÍL osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0043 127500 24.6.2020 KUJIP01FS2LT [PDF] 13084148
6066/20 smlouva Daniel Buršík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0044 47840 24.6.2020 KUJIP01FS2J3 [PDF] 13084152
6067/20 smlouva Karel Smolín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0047 246300 24.6.2020 KUJIP01FS2C2 [PDF] 13084360
6068/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0063 60000 24.6.2020 KUJIP01FS1HK [PDF] 13084364
6069/20 smlouva Marie Kořínková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0067 48000 24.6.2020 KUJIP01FS1AJ [PDF] 13084368
6070/20 smlouva Pavel Štorek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0068 367300 24.6.2020 KUJIP01FS19O [PDF] 13084372
6071/20 smlouva Milan Nechvátal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0069 84360 24.6.2020 KUJIP01FS17Y [PDF] 13084376
6072/20 smlouva Jan Pelikán osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0072 54000 24.6.2020 KUJIP01FS10X [PDF] 13084380
6073/20 smlouva Sousedské lesy Jimramov z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0073 34200 24.6.2020 KUJIP01FS0Z9 [PDF] 13084384
6074/20 smlouva Vladimír Šašek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0077 200640 24.6.2020 KUJIP01FS0RD [PDF] 13084388
6075/20 smlouva Petr Urban osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0079 35100 24.6.2020 KUJIP01FS0M2 [PDF] 13084392
6076/20 smlouva Jana Divišová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0093 54000 24.6.2020 KUJIP01FRZVD [PDF] 13084396
6077/20 smlouva Stanislav Matoušek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0097 47100 24.6.2020 KUJIP01FRZMM [PDF] 13084400
6058/20 smlouva Région Grand Est osobní údaj Darovací smlouva - věcný dar partnerskému regionu (ID O02930.0003) 94380 24.6.2020 KUJIP01F078R [PDF] 13082724
6060/20 smlouva Région Grand Est osobní údaj Darovací smlouva - věcný dar partnerskému regionu (ID O02930.0004) 84700 24.6.2020 KUJIP01F079M [PDF] 13082948
6061/20 smlouva Région Grand Est osobní údaj Darovací smlouva - věcný dar partnerskému regionu (ID O02930.0005) 67760 24.6.2020 KUJIP01F07C7 [PDF] 13082952
dodatek INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. osobní údaj DODATEK Č.II KE SMLOUVĚ O POVĚŘENÍ KRAJE VYSOČINA - sociální rehabilitace 0 24.6.2020 KUJIP01B6VZ2 [PDF] 13093160
6132/20 smlouva Miroslava Ambrožová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3163 100000 24.6.2020 KUJIP01AMF0Q [PDF] 13105848
6133/20 smlouva Čestmír Dobrovolný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3180 100000 24.6.2020 KUJIP01AMCN4 [PDF] 13105868
6134/20 smlouva Jan Dovol osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3197 120000 24.6.2020 KUJIP01AMBBZ [PDF] 13105836
6135/20 smlouva Jiří Báňa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3199 100000 24.6.2020 KUJIP01AMBDP [PDF] 13105876
6136/20 smlouva Jana Huláková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3200 127500 24.6.2020 KUJIP01AMCOZ [PDF] 13105864
6137/20 smlouva Jiří Chaloupka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3201 120000 24.6.2020 KUJIP01AMANI [PDF] 13105844
6138/20 smlouva Josef Fendrych osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3219 120000 24.6.2020 KUJIP01AMD4K [PDF] 13105856
6200/20 smlouva Josef Fendrych osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3223 100000 24.6.2020 KUJIP01AMBXX [PDF] 13112024
6139/20 smlouva Marie Jarošová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3230 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDVT [PDF] 13105852
6140/20 smlouva Helena Padalíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3250 100000 24.6.2020 KUJIP01AMD04 [PDF] 13105860
6141/20 smlouva Jarmila Sobotková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3260 100000 24.6.2020 KUJIP01AMC92 [PDF] 13105872
6142/20 smlouva Vítězslav Škuta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3263 94999.5 24.6.2020 KUJIP01AMAJ2 [PDF] 13105992
6143/20 smlouva Jana Vasilková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3274 100000 24.6.2020 KUJIP01AMF3B [PDF] 13105996
6144/20 smlouva Josef Bodlák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3277 100000 24.6.2020 KUJIP01AMED4 [PDF] 13106008
6145/20 smlouva Radka Pokorná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3279 120000 24.6.2020 KUJIP01AMCU5 [PDF] 13106016
6146/20 smlouva Martin Valenta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3297 112000 24.6.2020 KUJIP01AMB4Y [PDF] 13106000
6147/20 smlouva Pavel Svárovský osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3310 100000 24.6.2020 KUJIP01AMEHK [PDF] 13106012
6148/20 smlouva Ivona Gregorová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3318 127500 24.6.2020 KUJIP01AMB1D [PDF] 13105988
6149/20 smlouva Kamil Hrůza osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3362 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDYE [PDF] 13079904
6150/20 smlouva Milan Dufek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3374 100000 24.6.2020 KUJIP01AMDRD [PDF] 13106004
6151/20 smlouva Marie Trnková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3375 95000 24.6.2020 KUJIP01AMEQB [PDF] 13106108
6152/20 smlouva Karel Hezina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3381 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDBL [PDF] 13106252
6153/20 smlouva Ladislav Vrtal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3389 95000 24.6.2020 KUJIP01AMDWO [PDF] 13106328
6154/20 smlouva Zdeněk Smrček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3392 100000 24.6.2020 KUJIP01AMEJA [PDF] 13106316
6155/20 smlouva Zdeňka Hotárková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3393 95000 24.6.2020 KUJIP01AMEVM [PDF] 13106320
6156/20 smlouva Michaela Císařová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3407 102500 24.6.2020 KUJIP01AMBLL [PDF] 13106344
6157/20 smlouva Jaroslava Kadlecová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3408 102500 24.6.2020 KUJIP01AMBNB [PDF] 13106348
6158/20 smlouva František Stoklásek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3414 100000 24.6.2020 KUJIP01AMBSM [PDF] 13106336
6159/20 smlouva Petr Horký osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3418 100000 24.6.2020 KUJIP01AMBRR [PDF] 13106332
6160/20 smlouva František Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3422 100000 24.6.2020 KUJIP01AMB8E [PDF] 13106308
6161/20 smlouva Pavlína Šusterová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3424 95000 24.6.2020 KUJIP01AMBV7 [PDF] 13106340
6162/20 smlouva Michal Obůrka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3446 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDE6 [PDF] 13106324
6163/20 smlouva Věra Pátková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3493 120000 24.6.2020 KUJIP01AMAFM [PDF] 13106312
6164/20 smlouva František Holemář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3502 80000 24.6.2020 KUJIP01AMCG3 [PDF] 13106432
6165/20 smlouva Marek Štolfa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3504 120000 24.6.2020 KUJIP01AMB6O [PDF] 13106400
6166/20 smlouva Radka Vomelová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3506 95000 24.6.2020 KUJIP01AMAQ3 [PDF] 13106396
6167/20 smlouva Jaromír Horák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3512 120000 24.6.2020 KUJIP01AMCRK [PDF] 13106416
6169/20 smlouva Ondřej Tesař osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3513 90000 24.6.2020 KUJIP01AMCJO [PDF] 13106428
6168/20 smlouva Stanislav Kovář osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3514 100000 24.6.2020 KUJIP01AME58 [PDF] 13106404
6170/20 smlouva Miroslava Novotná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3516 95000 24.6.2020 KUJIP01AMCKJ [PDF] 13106420
6171/20 smlouva Pavel Komárek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3520 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDPN [PDF] 13106412
6172/20 smlouva Jiří Miksa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3533 120000 24.6.2020 KUJIP01AMEWH [PDF] 13110004
6173/20 smlouva Miroslav Martinek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3542 100000 24.6.2020 KUJIP01AMDHR [PDF] 13110024
6174/20 smlouva Antonín Dvořáček osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3544 100000 24.6.2020 KUJIP01AMDT3 [PDF] 13110012
6175/20 smlouva Martin Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3546 100000 24.6.2020 KUJIP01AMCAX [PDF] 13110036
6176/20 smlouva Bohumil Hájek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3565 78750 24.6.2020 KUJIP01AME9O [PDF] 13110016
6177/20 smlouva Zdeňka Holomková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3570 95000 24.6.2020 KUJIP01AMC5M [PDF] 13110028
6178/20 smlouva Jiří Brož osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3584 127500 24.6.2020 KUJIP01AMCWV [PDF] 13110020
6179/20 smlouva Eva Sýkorová osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3587 100000 24.6.2020 KUJIP01AMAVE [PDF] 13110008
6180/20 smlouva Božena Treterová osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3593 95000 24.6.2020 KUJIP01AMC0B [PDF] 13110096
6181/20 smlouva Helena Štětková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3595 120000 24.6.2020 KUJIP01AMDL7 [PDF] 13110100
6182/20 smlouva Jiří Kyprý osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3596 95000 24.6.2020 KUJIP01AMDNX [PDF] 13110104
6183/20 smlouva Ladislava Šeráková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3598 95000 24.6.2020 KUJIP01AMEPG [PDF] 13110092
6184/20 smlouva František Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3606 95000 24.6.2020 KUJIP01AMBJV [PDF] 13110284
6185/20 smlouva Antonín Cafourek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3608 100000 24.6.2020 KUJIP01AMEEZ [PDF] 13110256
6186/20 smlouva Jiří Forétar osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3610 95000 24.6.2020 KUJIP01AMCED [PDF] 13110276
6187/20 smlouva Martin Zima osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3615 95000 24.6.2020 KUJIP01AMDDB [PDF] 13110264
6188/20 smlouva Zdeněk Petr osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3621 95000 24.6.2020 KUJIP01AMD9V [PDF] 13110260
6189/20 smlouva Vladimír Pechek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3624 100000 24.6.2020 KUJIP01AMCCN [PDF] 13110272
6190/20 smlouva Radek Kváš osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3625 127500 24.6.2020 KUJIP01AMBP1 [PDF] 13110268
6191/20 smlouva Jiří Doležal osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3627 100000 24.6.2020 KUJIP01AMBFF [PDF] 13110280
6192/20 smlouva Karel Turek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3673 95000 24.6.2020 KUJIP01AMF46 [PDF] 13111544
6193/20 smlouva Pavel Ošmera osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3675 95000 24.6.2020 KUJIP01AMAZU [PDF] 13111540
6194/20 smlouva Hana Výmyslická osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3680 95000 24.6.2020 KUJIP01AMD75 [PDF] 13111756
6195/20 smlouva Marie Sadacová osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3681 120000 24.6.2020 KUJIP01AMAST [PDF] 13111740
6196/20 smlouva Milan Škorpík osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3701 67500 24.6.2020 KUJIP01AMAW9 [PDF] 13111744
6197/20 smlouva Libor Grunt osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3705 95000 24.6.2020 KUJIP01AMCTA [PDF] 13111764
6198/20 smlouva Miroslav Ujčík osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3708 95000 24.6.2020 KUJIP01AME7Y [PDF] 13111748
6199/20 smlouva Milan Horký osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3709 100000 24.6.2020 KUJIP01AMAKX [PDF] 13111736
6201/20 smlouva Petr Zíka osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3710 100000 24.6.2020 KUJIP01AMCYL [PDF] 13111760
6202/20 smlouva Karel Holík osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3728 90000 24.6.2020 KUJIP01AME1S [PDF] 13112012
6203/20 smlouva Karel Holík osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3729 95000 24.6.2020 KUJIP01AME3I [PDF] 13112016
6204/20 smlouva Miroslav Papoušek osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3732 95000 24.6.2020 KUJIP01AMAOD [PDF] 13111992
6205/20 smlouva Petr Špaček osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3735 100000 24.6.2020 KUJIP01AMDJH [PDF] 13112028
6206/20 smlouva Petr Mašín osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3736 82500 24.6.2020 KUJIP01AMBZN [PDF] 13112020
6207/20 smlouva Vlasta Vodová osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3737 95000 24.6.2020 KUJIP01AMETW [PDF] 13111996
6208/20 smlouva Michal Štrumfa osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3738 100000 24.6.2020 KUJIP01AMEZ2 [PDF] 13112004
6209/20 smlouva Bohumil Flesar osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3739 95000 24.6.2020 KUJIP01AMB28 [PDF] 13112008
6210/20 smlouva Petra Horáková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3744 125900 24.6.2020 KUJIP01AMBGA [PDF] 13112036
6211/20 smlouva Jana Blažková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3752 95000 24.6.2020 KUJIP01AMAGH [PDF] 13112792
6212/20 smlouva Jana Ventrubová osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3753 63750 24.6.2020 KUJIP01AMEK5 [PDF] 13112800
6213/20 smlouva Klára Píšková osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3754 95000 24.6.2020 KUJIP01AMENQ [PDF] 13112784
6214/20 smlouva Pavel Pokovai osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3755 95000 24.6.2020 KUJIP01AMC3W [PDF] 13112804
6215/20 smlouva Petr Lupoměch osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3757 120000 24.6.2020 KUJIP01AMC7C [PDF] 13112808
6216/20 smlouva Tomáš Roupec osobní údaj Smlouva o poskytnut dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3759 95000 24.6.2020 KUJIP01AMEBE [PDF] 13112796
dodatek Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - domy na půl cesty (5387515) 0 24.6.2020 KUJIP01B6W1L [PDF] 13093156
6063/20 smlouva Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0006. 250000 24.6.2020 KUJIP01B61I9 [PDF] 13082944
6064/20 smlouva Dům sv. Antonína osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0024. 250000 24.6.2020 KUJIP01B61GJ [PDF] 13082940
dodatek Lucie Průchová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0888, dodatek č.1 -25000 24.6.2020 KUJIP01F418H [PDF] 13084144
6217/20 smlouva Květoslava Hořínková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3372 75000 24.6.2020 KUJIP01AMD5F [PDF] 13113044
6109/20 smlouva Miroslava Morávková, Oldřich Bartes, Jana Wehrenbergová, Miloslav Zeman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0027 - poskytnutí dotace 100000 23.6.2020 KUJIP01ESGKP [PDF] 13069672
6094/20 smlouva Obec Horní Dubenky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0051 127000 23.6.2020 KUJIP01G19ZS [PDF] 13098372
6113/20 smlouva Městys Bobrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0002 - poskytnutí dotace 100000 23.6.2020 KUJIP01ESHVZ [PDF] 13104456
6114/20 smlouva Město Jemnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0024 - poskytnutí dotace 350000 23.6.2020 KUJIP01ESIE5 [PDF] 13104460
6079/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0018 42500 23.6.2020 KUJIP01G2WWD [PDF] 13090360
6080/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0019 55500 23.6.2020 KUJIP01G2WZY [PDF] 13090356
6115/20 smlouva Římskokatolická farnost Křoví osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0037 - poskytnutí dotace 350000 23.6.2020 KUJIP01ESJ3H [PDF] 13104464
6116/20 smlouva Římskokatolická farnost Strážek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0076 - poskytnutí dotace 240000 23.6.2020 KUJIP01ESK50 [PDF] 13104468
6117/20 smlouva Obec Suchá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0077 - poskytnutí dotace 38320 23.6.2020 KUJIP01ESK7Q [PDF] 13104480
6118/20 smlouva Obec Suchá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0078 - poskytnutí dotace 143699 23.6.2020 KUJIP01ESK9G [PDF] 13104476
6119/20 smlouva Římskokatolická farnost Zvole nad Pernštejnem osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0102 - poskytnutí dotace 235000 23.6.2020 KUJIP01ESLEK [PDF] 13104472
6111/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0001 110605 23.6.2020 KUJIP018L1Q5 [PDF] 13104484
dodatek Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou osobní údaj Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z programu "Jednorázové akce 2019" FV02725.0062 0 23.6.2020 KUJIP01E25BH [PDF] 13065604
6057/20 smlouva Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0020. 220000 23.6.2020 KUJIP01B619I [PDF] 13082720
6084/20 smlouva Městys Kamenice osobní údaj Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dotace na pořízení CAS ID O02955.0001. 500000 23.6.2020 KUJIP01CPC3V [PDF] 13091856
6062/20 smlouva Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020, ID ZZ02764.0167 - identifikátor: 2111104 - individuální žádost 1450000 23.6.2020 KUJIP01B492N [PDF] 13082932
dodatek Miloslav Hledík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2050, dodatek č. 1 0 23.6.2020 KUJIP01AL8JT [PDF] 13065836
dodatek Josef Svitáček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1935, dodatek č. 1 -25000 23.6.2020 KUJIP01AL8QU [PDF] 13065588
dodatek Jitka Hobzová, Renata Mikinová osobní údaj Dohoda o převodu práv a převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.0815. 0 23.6.2020 KUJIP01AL8UA [PDF] 13065584
6050/20 smlouva Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020, ID dotace FV02773.0005 44000 22.6.2020 KUJIP01C3GSK [PDF] 13065596
6008/20 smlouva Obec Příseka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0014 143748 22.6.2020 KUJIP01GXYPR [PDF] 13060548
6009/20 smlouva Městys Jimramov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0034 292000 22.6.2020 KUJIP01GXY9Z [PDF] 13060544
6081/20 smlouva Město Jemnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0030 65000 22.6.2020 KUJIP01G2X9D [PDF] 13090352
6011/20 smlouva České dráhy, a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. (PR02740.0002) 133992 22.6.2020 KUJIP018GHKO [PDF] 13060540
6102/20 smlouva Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0041 120000 22.6.2020 KUJIP01AMXDF [PDF] 13098348
6082/20 smlouva Mikroregion TŘEBÍČSKO osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0002 Mikroregion Třebíčsko 82593 22.6.2020 KUJIP01G2XFJ [PDF] 13090344
5991/20 smlouva TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0012. 250000 22.6.2020 KUJIP01B617S [PDF] 13043576
dodatek Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociálně terapeutické dílny (4748179) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VJA [PDF] 13044400
dodatek Denní centrum Barevný svět, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace (7050155) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VL0 [PDF] 13044404
dodatek Sociální služby města Žďáru nad Sázavou osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - azylový dům (9794876) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VOL [PDF] 13044408
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociálně terapeutické dílny (6772929) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VPG [PDF] 13044412
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. osobní údaj Dodatek č. II k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Pelhřimov (6983655) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VR6 [PDF] 13044420
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - Tým podpory v zaměstnávání - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod (3177945) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VTW [PDF] 13044424
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. osobní údaj Dodatek č. II k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace - Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov (8060062) 0 22.6.2020 KUJIP01B6VVM [PDF] 13044428
dodatek Pavla Čermáková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0491- Dodatek č.1 0 22.6.2020 KUJIP01G1B4P [PDF] 13084140
5967/20 smlouva Český svaz bojovníků za svobodu osobní údaj Darovací smlouva - činnost ČSBS v Kraji Vysočina 20000 19.6.2020 KUJIP01F06XH [PDF] 13042656
5963/20 smlouva Horácké folklorní sdružení, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02962.0001. Dotace na Činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2020. 200000 19.6.2020 KUJIP01G2TSI [PDF] 13040584
5964/20 smlouva Městys Štoky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0021, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 94246 19.6.2020 KUJIP01FJIPE [PDF] 13040588
5987/20 smlouva INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0028. 250000 19.6.2020 KUJIP01B6147 [PDF] 13043572
dodatek Luděk Stejskal , Marta Stejskalová osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II PR02270.0636 - Převod smlouvy 0 19.6.2020 KUJIP01G1C9T [PDF] 13032336
5942/20 smlouva Petr Jelínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0380 100000 18.6.2020 KUJIP01AL8ME [PDF] 13032340
6096/20 smlouva Město Třešť osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0110 127000 18.6.2020 KUJIP01G1H2T [PDF] 13098364
6098/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0124 127000 18.6.2020 KUJIP01G1GAW [PDF] 13098360
6014/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Brtnice, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0005 120000 18.6.2020 KUJIP018L1VG [PDF] 13060780
6101/20 smlouva Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0010 119967 18.6.2020 KUJIP01AMX3T [PDF] 13098344
6018/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0024 63049 18.6.2020 KUJIP01AMX79 [PDF] 13060764
6019/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Jamné, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0026 60215 18.6.2020 KUJIP01AMX9Z [PDF] 13060788
5936/20 smlouva Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - ID O02902.0042 Připomínka Folkových prázdnin 30000 18.6.2020 KUJIP01F072L [PDF] 13028856
6002/20 smlouva Městys Bobrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0033 127000 17.6.2020 KUJIP01G19FK [PDF] 13060556
6110/20 smlouva Obec Břevnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0037 127000 17.6.2020 KUJIP01G196T [PDF] 13104248
6005/20 smlouva Městys Luka nad Jihlavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0073 127000 17.6.2020 KUJIP01G1J50 [PDF] 13060564
6010/20 smlouva Městys Vojnův Městec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0121 127000 17.6.2020 KUJIP01G1GG2 [PDF] 13060572
5921/20 smlouva Obec Radostín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0015 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 453600 17.6.2020 KUJIP01G2OQR [PDF] 13023164
6013/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Jiřice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0003 49180 17.6.2020 KUJIP018L1TQ [PDF] 13060532
6235/20 smlouva Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0008 100000 17.6.2020 KUJIP01AMX2Y [PDF] 13118592
6017/20 smlouva Základní škola Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0015 42000 17.6.2020 KUJIP01AMX6E [PDF] 13060768
5923/20 smlouva MARTIN BÁRTA osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu FV "Infrastruktura CR 2020" - projekt FV02757.0003 Bárta Martin 100000 17.6.2020 KUJIP01G2TDL [PDF] 13023180
5788/20 smlouva MODETA STYLE s.r.o. osobní údaj Kupní smlouva - 1000 ks elastických multifunkčních nákrčníků a 2000 ks jednorázových filtračních vložek 166980 17.6.2020 KUJIP01F1KK7 [PDF] 13000180
5789/20 smlouva Mgr. Theodor Mojžíš osobní údaj Smlouva o dílo - vytvoření zvukového obrazového portrétu devíti významných osobností Kraje Vysočina 231594 17.6.2020 KUJIP01F1KNS [PDF] 13000164
dodatek Jan Březina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0576, Dodatek č.1 0 17.6.2020 KUJIP01F416R [PDF] 13010280
5943/20 smlouva Jan Bartoš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020, ID FV02752.0092 - poskytnutí dotace 170417 16.6.2020 KUJIP01ESDD9 [PDF] 13016716
5944/20 smlouva Libor Honzárek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0006 - poskytnutí dotace 52354 16.6.2020 KUJIP01ESG27 [PDF] 13017944
dodatek Městys Kamenice osobní údaj Regionální kultura 2019 ID FV02734.0046 - dodatek č. 1 0 16.6.2020 KUJIP01ESHDH [PDF] 13040712
5945/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - UNESCO 2020 ID FV02758.0003 - poskytnutí dotace 500000 16.6.2020 KUJIP01ESHOY [PDF] 13033880
5946/20 smlouva Římskokatolická farnost Batelov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0001 - poskytnutí dotace 345275 16.6.2020 KUJIP01ESHU4 [PDF] 13033876
5947/20 smlouva Římskokatolická farnost Bohdalov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0003 - poskytnutí dotace 348000 16.6.2020 KUJIP01ESHXP [PDF] 13033872
5948/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0016 - poskytnutí dotace 70725 16.6.2020 KUJIP01ESI74 [PDF] 13034056
5949/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0022 - poskytnutí dotace 202479 16.6.2020 KUJIP01ESICF [PDF] 13034060
5831/20 smlouva Obec Brtnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na Návrh územního plánu Brtnička - FV02747.0008 105150 16.6.2020 KUJIP01GJQNN [PDF] 13014772
5832/20 smlouva Obec Vanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na Návrh územního plánu Vanov - FV02747.0011 108295 16.6.2020 KUJIP01GJR0N [PDF] 13014776
5950/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0025 - poskytnutí dotace 350000 16.6.2020 KUJIP01ESIHQ [PDF] 13034076
5951/20 smlouva Římskokatolická farnost Jinošov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0033 - poskytnutí dotace 260000 16.6.2020 KUJIP01ESIM1 [PDF] 13034080
5952/20 smlouva Dana Recmanová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0034 - poskytnutí dotace 235000 16.6.2020 KUJIP01ESIXI [PDF] 13016356
5953/20 smlouva Městys Krucemburk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0036 - poskytnutí dotace 187200 16.6.2020 KUJIP01ESJ1R [PDF] 13034412
5954/20 smlouva Římskokatolická farnost Věžná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0053 - poskytnutí dotace 310000 16.6.2020 KUJIP01ESJD3 [PDF] 13034416
5955/20 smlouva Římskokatolická farnost Košetice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0055 - poskytnutí dotace 266355 16.6.2020 KUJIP01ESJEY [PDF] 13034424
5956/20 smlouva Městys Větrný Jeníkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0096 - poskytnutí dotace 350000 16.6.2020 KUJIP01ESKHC [PDF] 13034420
5957/20 smlouva Římskokatolická farnost Vladislav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0098 - poskytnutí dotace 265000 16.6.2020 KUJIP01ESL8E [PDF] 13034408
5958/20 smlouva Římskokatolická farnost Vyskytná nad Jihlavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0099 - poskytnutí dotace 350000 16.6.2020 KUJIP01ESL99 [PDF] 13034640
5959/20 smlouva Obec Vysoké Studnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0100 - poskytnutí dotace 213977 16.6.2020 KUJIP01ESLCU [PDF] 13034648
5960/20 smlouva Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0104 - poskytnutí dotace 350000 16.6.2020 KUJIP01ESLFF [PDF] 13034644
5961/20 smlouva Josef Vašina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0107 - poskytnutí dotace 350000 16.6.2020 KUJIP01ESLI0 [PDF] 13034652
5962/20 smlouva Obec Budkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0109 - poskytnutí dotace 17100 16.6.2020 KUJIP01ESLKQ [PDF] 13034656
5787/20 smlouva Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0021 20000 16.6.2020 KUJIP01B30WL [PDF] 12999364
60112/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Předín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0002 48500 16.6.2020 KUJIP018L1SV [PDF] 13060536
6015/20 smlouva Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0006 120000 16.6.2020 KUJIP01AMWXU [PDF] 13060776
6016/20 smlouva Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 okres Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0007 45314 16.6.2020 KUJIP01AMWZK [PDF] 13060772
6020/20 smlouva Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12 osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu NAŠE ŠKOLA 2020, ID dotace FV02761.0028 58436 16.6.2020 KUJIP01AMXBP [PDF] 13060756
dodatek Ječmínek, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - azylové domy (7321373) 0 16.6.2020 KUJIP01B6VHK [PDF] 12990412
5793/20 smlouva Zdeněk Plaček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3515 86250 16.6.2020 KUJIP01AN56H [PDF] 13008712
5794/20 smlouva Tomáš Mik osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3703 95000 16.6.2020 KUJIP01AN521 [PDF] 13008716
5795/20 smlouva Eliška Pánková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3518 95000 16.6.2020 KUJIP01AN50B [PDF] 13008720
5796/20 smlouva Marie Černá osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3712 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4XX [PDF] 13008724
5797/20 smlouva Marek Sláma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3538 107500 16.6.2020 KUJIP01AN4W2 [PDF] 13008728
5798/20 smlouva Jana Kalinová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3711 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4UC [PDF] 13008732
5799/20 smlouva Pavel Marek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3583 95000 16.6.2020 KUJIP01AN4SM [PDF] 13009000
5800/20 smlouva Karel Hembera osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3360 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4P1 [PDF] 13009008
5801/20 smlouva Václav Kos osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3618 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4O6 [PDF] 13009004
5802/20 smlouva Petr Klíma osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3539 95000 16.6.2020 KUJIP01AN4MG [PDF] 13009020
5803/20 smlouva Jaroslav Štěpnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3547 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4KQ [PDF] 13009016
5804/20 smlouva Josef Novák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3312 120000 16.6.2020 KUJIP01AN4I0 [PDF] 13009012
5805/20 smlouva Stanislav Pudil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3672 52500 16.6.2020 KUJIP01AN4GA [PDF] 13009024
5806/20 smlouva Michal Čermák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3555 60000 16.6.2020 KUJIP01AN4DP [PDF] 13009028
5807/20 smlouva Josef Mátl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3395 100000 16.6.2020 KUJIP01AN4CU [PDF] 13009036
5808/20 smlouva Igor Novopacký osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3548 94500 16.6.2020 KUJIP01AN4A4 [PDF] 13009032
5809/20 smlouva Roman Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3558 95000 16.6.2020 KUJIP01AN48E [PDF] 13009048
5810/20 smlouva Blanka Bernatová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3207 100000 16.6.2020 KUJIP01AN46O [PDF] 13009044
5811/20 smlouva Jiří Dlouhý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3740 100000 16.6.2020 KUJIP01AN44Y [PDF] 13013144
5812/20 smlouva Miroslav Votápek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3734 120000 16.6.2020 KUJIP01AN428 [PDF] 13013140
5813/20 smlouva Oldřich Růžička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3261 120000 16.6.2020 KUJIP01AN40I [PDF] 13013156
5814/20 smlouva Jaroslav Večeřa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3679 100000 16.6.2020 KUJIP01AN3YZ [PDF] 13013152
5815/20 smlouva František Přinosil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3721 95000 16.6.2020 KUJIP01AN3W9 [PDF] 13013148
5816/20 smlouva Hana Klejdusová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3597 100000 16.6.2020 KUJIP01AN3UJ [PDF] 13013256
5817/20 smlouva Vladimíra Votavová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3563 120000 16.6.2020 KUJIP01AN54R [PDF] 12993248
dodatek Jaroslav Pravec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0190 -Dodatek č.1 0 16.6.2020 KUJIP01G1B09 [PDF] 13023920
5790/20 smlouva Městys Štoky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0004 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 215259 15.6.2020 KUJIP01G2OYN [PDF] 13000168
5791/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0026 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 500000 15.6.2020 KUJIP01GK42H [PDF] 13000336
5779/20 smlouva ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 57682 15.6.2020 KUJIP01ESRO0 [PDF] 12990380
5780/20 smlouva Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 200000 15.6.2020 KUJIP01ESRLF [PDF] 12990384
5781/20 smlouva Technické služby Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 31445 15.6.2020 KUJIP01ESRJP [PDF] 12990388
5782/20 smlouva BDS-BUS, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 20000 15.6.2020 KUJIP01ESRG4 [PDF] 12990392
5783/20 smlouva TRADO-BUS, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 67333 15.6.2020 KUJIP01ESRF9 [PDF] 12990396
5784/20 smlouva TRADO-MAD, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 106838 15.6.2020 KUJIP01ESRCO [PDF] 12990400
5785/20 smlouva ICOM transport a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 127069 15.6.2020 KUJIP01ESRRL [PDF] 12990404
5786/20 smlouva ZDAR, a.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace na ochranu a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. 159641 15.6.2020 KUJIP01ESRBT [PDF] 12990408
5712/20 smlouva Alena Fiedlerová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0002 21000 15.6.2020 KUJIP01FS4V1 [PDF] 12975912
5713/20 smlouva Jakub Čáp osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0005 46000 15.6.2020 KUJIP01FS4PV [PDF] 12975916
5714/20 smlouva Obec Račice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0009 31200 15.6.2020 KUJIP01FS4HZ [PDF] 12975920
5715/20 smlouva Jan Jež osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0012 12000 15.6.2020 KUJIP01FS4AY [PDF] 12975924
5716/20 smlouva Miroslav Kupec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0019 27000 15.6.2020 KUJIP01FS3XY [PDF] 12975928
5717/20 smlouva Pavel Zeman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0023 370770 15.6.2020 KUJIP01FS3O7 [PDF] 12975932
5718/20 smlouva Petr Jelínek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0032 45540 15.6.2020 KUJIP01FS36P [PDF] 12975936
5719/20 smlouva Jana Pernicová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0033 55350 15.6.2020 KUJIP01FS34Z [PDF] 12975940
5720/20 smlouva Karel Kahule osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0035 78240 15.6.2020 KUJIP01FS31E [PDF] 12975944
5721/20 smlouva Karel Kahule osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0036 21000 15.6.2020 KUJIP01FS2Y0 [PDF] 12975948
5722/20 smlouva Karel Pazour osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0037 72000 15.6.2020 KUJIP01FS2WA [PDF] 12975952
5723/20 smlouva Josef Brabenec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0046 36000 15.6.2020 KUJIP01FS2FN [PDF] 12975956
5724/20 smlouva Jaromír Vobr osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0048 18000 15.6.2020 KUJIP01FS2AC [PDF] 12975960
5725/20 smlouva Marie Vobrová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0049 42000 15.6.2020 KUJIP01FS29H [PDF] 12975964
5726/20 smlouva Město Červená Řečice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0053 93000 15.6.2020 KUJIP01FS20Q [PDF] 12976136
5727/20 smlouva Ivona Horká osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0054 30000 15.6.2020 KUJIP01FS1Y7 [PDF] 12976144
5728/20 smlouva Jiří Svoboda osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0058 18000 15.6.2020 KUJIP01FS1QB [PDF] 12977304
5729/20 smlouva Vít Bartoň osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0059 15000 15.6.2020 KUJIP01FS1OL [PDF] 12977600
5730/20 smlouva Obec Jindřichovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0060 27000 15.6.2020 KUJIP01FS1MV [PDF] 12977596
5731/20 smlouva Jiřina Zelená osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0064 42000 15.6.2020 KUJIP01FS1EZ [PDF] 12977592
5732/20 smlouva František Javůrek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0076 18000 15.6.2020 KUJIP01FS0T3 [PDF] 12977604
5733/20 smlouva Petr Milota osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0081 15300 15.6.2020 KUJIP01FS0JH [PDF] 12977616
5734/20 smlouva Vladislav Teplý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0085 30000 15.6.2020 KUJIP01FS0AQ [PDF] 12977608
5735/20 smlouva Petr Tomšů osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0087 15300 15.6.2020 KUJIP01FS06A [PDF] 12977632
5736/20 smlouva Petra Obrtalová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0088 159000 15.6.2020 KUJIP01FS05F [PDF] 12977628
5737/20 smlouva Miroslav Fojt osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0094 21000 15.6.2020 KUJIP01FRZSS [PDF] 12977624
5738/20 smlouva Obec Rybníček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0095 108000 15.6.2020 KUJIP01FRZQ2 [PDF] 12977620
5739/20 smlouva Vladimír Fojt osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0099 12900 15.6.2020 KUJIP01FRZI6 [PDF] 12977640
5756/20 smlouva Novoměstské sociální služby osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0015 176769 15.6.2020 KUJIP01B60TX [PDF] 12980656
5757/20 smlouva Dům sociálních služeb Pacov, p. o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0003 57106 15.6.2020 KUJIP01B60US [PDF] 12980652
5758/20 smlouva Sociální služby města Žďáru nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0002 177648 15.6.2020 KUJIP01B60WI [PDF] 12980648
5759/20 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0010 168280 15.6.2020 KUJIP01B60Y8 [PDF] 12981580
dodatek Benediktus z.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociálně terapeutické dílny (1629813) 0 15.6.2020 KUJIP01B6VC9 [PDF] 12990416
dodatek Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace (1429938) 0 15.6.2020 KUJIP01B6VEZ [PDF] 12990420
6004/20 smlouva Obec Lesná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0065 127000 12.6.2020 KUJIP01G1FFE [PDF] 13060560
5828/20 smlouva Městys Libice nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0068 127000 12.6.2020 KUJIP01AMXF5 [PDF] 13014760
5830/20 smlouva Obec Urbanov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0114 127000 12.6.2020 KUJIP01G1GU4 [PDF] 13014764
5761/20 smlouva Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0020 20000 12.6.2020 KUJIP01B30QF [PDF] 12982896
5697/20 smlouva Obec Lesní Jakubov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0074, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 70350 12.6.2020 KUJIP01FJJ44 [PDF] 12970956
5698/20 smlouva Obec Dlouhá Ves osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0109, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 69244 12.6.2020 KUJIP01FJJ39 [PDF] 12970960
5699/20 smlouva Obec Velký Beranov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0095, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 60000 12.6.2020 KUJIP01FJJ1J [PDF] 12971032
5700/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0009, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 100000 12.6.2020 KUJIP01FJIY5 [PDF] 12971036
5701/20 smlouva Město Chotěboř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02778.0011, program "Odpady a ekologická výchova 2020". 100000 12.6.2020 KUJIP01FJIXA [PDF] 12971040
dodatek TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace (7432985) 0 12.6.2020 KUJIP01B6V58 [PDF] 12973440
5671/20 smlouva DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0001 169932 12.6.2020 KUJIP01B60PH [PDF] 12962272
5711/20 smlouva Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Kraje Vysočina osobní údaj Darovací smlouva - Činnost spolku v Kraji Vysočina (ID O02930.0008) 20000 12.6.2020 KUJIP01F06Z7 [PDF] 12971228
5755/20 smlouva Farní charita Pacov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0011 180000 12.6.2020 KUJIP01B60QC [PDF] 12980640
5792/20 smlouva Daniel König osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO PR02737.3378 120000 12.6.2020 KUJIP01AN587 [PDF] 13008708
5917/20 smlouva Obec Cidlina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0041 127000 11.6.2020 KUJIP01G19UH [PDF] 13022128
6093/20 smlouva Obec Herálec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0050 127000 11.6.2020 KUJIP01G1A0G [PDF] 13098376
5623/20 smlouva Obec Křídla osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0049 300000 11.6.2020 KUJIP01GXY2Y [PDF] 12958760
5624/20 smlouva Obec Sklené osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0061 84805 11.6.2020 KUJIP01GXXSJ [PDF] 12958772
5625/20 smlouva Obec Tři Studně osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0064 299000 11.6.2020 KUJIP01GXXO3 [PDF] 12958756
5626/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0075 300000 11.6.2020 KUJIP01GXXBW [PDF] 12958768
5627/20 smlouva 3e - projektování ekologických staveb s. r. o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0078 100000 11.6.2020 KUJIP01GXX6L [PDF] 12958764
5628/20 smlouva Obec Těchobuz osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0086 184200 11.6.2020 KUJIP01GXWX1 [PDF] 12959024
5751/20 smlouva Obec Velký Beranov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0117 126810 11.6.2020 KUJIP01G1GOY [PDF] 12980340
5672/20 smlouva Město Hrotovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0024 47500 11.6.2020 KUJIP01G2X37 [PDF] 12964280
dodatek Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociální rehabilitace (2459280) 0 11.6.2020 KUJIP01B6V3I [PDF] 12973432
dodatek Zedníček Jindřich osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2433 - dodatek č.1 (změna typu kotle) 20000 11.6.2020 KUJIP01G1C1X [PDF] 12955336
dodatek Václavek Ondřej osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1173 - dodatek č.1 (změna typu kotle) -25000 11.6.2020 KUJIP01G1C3N [PDF] 12955332
dodatek Jan Černý , Květa Černá osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II PR02270.1513 - dohoda o převodu práv (Černá Květa - úmrtí) 0 11.6.2020 KUJIP01G1C5D [PDF] 12955344
dodatek Pavel Vaniš osobní údaj Dodatek č. 3 - Kotlíkové dotace II, PR02270.1453 (prodloužení realizace) 0 11.6.2020 KUJIP01AN3RY [PDF] 13032332
5742/20 smlouva Město Golčův Jeníkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0049 127000 10.6.2020 KUJIP01G1A31 [PDF] 12979192
5918/20 smlouva Obec Loukovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0072 127000 10.6.2020 KUJIP01G1J6V [PDF] 13022940
5747/20 smlouva Obec Radkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0094 127000 10.6.2020 KUJIP01G1HYD [PDF] 12979444
5749/20 smlouva Obec Valdíkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0115 54600 10.6.2020 KUJIP01G1GSE [PDF] 12979432
5750/20 smlouva Město Velká Bíteš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0116 127000 10.6.2020 KUJIP01G1GQO [PDF] 12980344
dodatek Město Humpolec osobní údaj Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 3.7.2019 (FV02726.0020). Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2019, FV02726.0020, projekt "Vzdělávání v oblasti ICT a zabezpečení osobních údajů dle EU GDPR a kyberbezpečnosti" 0 10.6.2020 KUJIP01BMH8R [PDF] 13028852
dodatek Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava osobní údaj Dodatek č. II k Pověření Kraje Vysočina - azylové domy (5917514) 0 10.6.2020 KUJIP01B6UYE [PDF] 12973624
dodatek Středisko křesťanské pomoci Jihlava osobní údaj Dodatek č.I k Pověření Kraje Vysočina - azylové domy (3813960) 0 10.6.2020 KUJIP01B6V0X [PDF] 12973616
5608/20 smlouva Město Žďár nad Sázavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0032 40000 10.6.2020 KUJIP01F3A07 [PDF] 12954772
5609/20 smlouva Obec Ořechov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0035 80000 10.6.2020 KUJIP01F39YO [PDF] 12954776
5610/20 smlouva Obec Lípa osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0037 40000 10.6.2020 KUJIP01F39WY [PDF] 12955180
5611/20 smlouva Obec Chlumětín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0034 40000 10.6.2020 KUJIP01F39U8 [PDF] 12955188
5612/20 smlouva Základní škola a Mateřská škola Vyskytná,okres Pelhřimov, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0033 60000 10.6.2020 KUJIP01F39TD [PDF] 12955184
5613/20 smlouva Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0038 40000 10.6.2020 KUJIP01F39QS [PDF] 12955196
5614/20 smlouva Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020, ID dotace FV02749.0039 39500 10.6.2020 KUJIP01F39PX [PDF] 12955192
5567/20 smlouva Prusa Research a.s. osobní údaj Darovací smlouva - 400 ks ochranných štítů 0 10.6.2020 KUJIP01F1KGR [PDF] 12938752
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - azylové domy (6897228) 0 10.6.2020 KUJIP01B6V7Y [PDF] 12973444
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociálně terapeutické dílny (8855871) 0 10.6.2020 KUJIP01B6V8T [PDF] 12973428
dodatek Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace osobní údaj Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina - sociálně terapeutické dílny (9868644) 0 10.6.2020 KUJIP01B6VAJ [PDF] 12955340
5565/20 smlouva 4BIZ B2B s.r.o. osobní údaj Kupní smlouva - 3000 ks FFP3, 4BIZ B2B 798600 10.6.2020 KUJIP01F1KIH [PDF] 12938756
dodatek Lukáš Bezchleba osobní údaj Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2428 0 10.6.2020 KUJIP01AKZ7L [PDF] 12934616
dodatek Tomáš Roubínek, Petra Roubínková osobní údaj Dohoda o převodu práv a převzetí závazků Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina PR01537.1535 0 10.6.2020 KUJIP01F2Y4C [PDF] 12955328
5544/20 smlouva Miroslav Horký osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0566 100000 9.6.2020 KUJIP01AL909 [PDF] 12934624
5545/20 smlouva Jakub Exner osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1104 95000 9.6.2020 KUJIP01ALP5G [PDF] 12934608
5546/20 smlouva Vlastimil Šilhan osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1529 95000 9.6.2020 KUJIP01ALP3Q [PDF] 12934612
5547/20 smlouva Jiří Brabenec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.2847 120000 9.6.2020 KUJIP01AL8XV [PDF] 12934620
5825/20 smlouva Obec Dobroutov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0044 127000 9.6.2020 KUJIP01G19P6 [PDF] 13014768
dodatek Fotbalová asociace České republiky, Statutární město Jihlava osobní údaj Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci - Regionální fotbalová akademie Kraje Vysočina 0 9.6.2020 KUJIP01C3FP6 [PDF] 12937612
5743/20 smlouva Obec Horní Újezd osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0053 127000 9.6.2020 KUJIP01G1FA3 [PDF] 12979184
5575/20 smlouva Obec Jívoví osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0057 127000 9.6.2020 KUJIP01G1FV6 [PDF] 12953192
5744/20 smlouva Obec Kladeruby nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0059 108538 9.6.2020 KUJIP01G1FSL [PDF] 12979180
5748/20 smlouva OBEC SMRK osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0102 127000 9.6.2020 KUJIP01G1HJG [PDF] 12979436
5526/20 smlouva Obec Těchobuz osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0005 32850 9.6.2020 KUJIP01G2WMR [PDF] 12932708
5527/20 smlouva Městys Krucemburk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0008 56000 9.6.2020 KUJIP01G2WPC [PDF] 12932704
5528/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0020 67000 9.6.2020 KUJIP01G2X1H [PDF] 12932712
5673/20 smlouva Spolek Rodinné centrum Sovička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0001 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZNE [PDF] 12964508
5674/20 smlouva Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0002 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZQZ [PDF] 12964512
5675/20 smlouva Centrum pro rodinu a sociální péči osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0003 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZSP [PDF] 12964516
5676/20 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0004 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZUF [PDF] 12964520
5677/20 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0005 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZVA [PDF] 12964524
5678/20 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0006 20000 9.6.2020 KUJIP01B2ZX0 [PDF] 12964528
5679/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0007 20000 9.6.2020 KUJIP01B3001 [PDF] 12964532
5680/20 smlouva Spolek WALDA - Centrum dětí, volného času a rodiny osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0008 20000 9.6.2020 KUJIP01B301W [PDF] 12964536
5681/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0009 20000 9.6.2020 KUJIP01B303M [PDF] 12964740
5682/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0010 20000 9.6.2020 KUJIP01B3067 [PDF] 12964732
5683/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0011 20000 9.6.2020 KUJIP01B3072 [PDF] 12964744
5684/20 smlouva Diecézní charita Brno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0012 20000 9.6.2020 KUJIP01B30AN [PDF] 12964748
5685/20 smlouva Centrum C3, o.p.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0013 20000 9.6.2020 KUJIP01B30BI [PDF] 12964736
5686/20 smlouva MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0014 20000 9.6.2020 KUJIP01B30D8 [PDF] 12964728
5687/20 smlouva Mateřské centrum Andílci, z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0015 20000 9.6.2020 KUJIP01B30FY [PDF] 12964756
5688/20 smlouva Komunitní škola Krok za krokem z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0016 20000 9.6.2020 KUJIP01B30HO [PDF] 12964752
5689/20 smlouva Rodinné centrum Tiliánek z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0017 20000 9.6.2020 KUJIP01B30K9 [PDF] 12964952
5690/20 smlouva Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0018 18000 9.6.2020 KUJIP01B30MZ [PDF] 12964956
5691/20 smlouva Rodinné centrum Krteček z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0019 20000 9.6.2020 KUJIP01B30OP [PDF] 12970944
5692/20 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0022 20000 9.6.2020 KUJIP01B30YB [PDF] 12970940
5693/20 smlouva TEMPO - středisko volného času Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0023 15000 9.6.2020 KUJIP01B310U [PDF] 12970964
5694/20 smlouva Komunitní centrum pro rodinu Brtnice z.s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0024 20000 9.6.2020 KUJIP01B311P [PDF] 12970948
5695/20 smlouva Třebíčské centrum z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0025 20000 9.6.2020 KUJIP01B30RA [PDF] 12970952
5696/20 smlouva Třebíčské centrum z. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Mateřská centra 2020 FV02764.0026 20000 9.6.2020 KUJIP01B30T0 [PDF] 12970936
dodatek Jiří Doležal osobní údaj Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0584 - Dodatek č.1 - změna typu kotle -25000 9.6.2020 KUJIP01F3DZR [PDF] 12948456
5403/20 smlouva Dagmar Boušková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2019 ll. FV02744.0878 51900 8.6.2020 KUJIP01FSEWY [PDF] 12916016
5517/20 smlouva Myslivecký spolek Brtnice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0001 - poskytnutí dotace 100000 8.6.2020 KUJIP01ESFUI [PDF] 12932488
551820 smlouva Jan Šlechta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0009 - poskytnutí dotace 100000 8.6.2020 KUJIP01ESG4X [PDF] 12909444
5519/20 smlouva TINALDACK s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0010 - poskytnutí dotace 100000 8.6.2020 KUJIP01ESG6N [PDF] 12932484
5520/20 smlouva Pavla Frömmelová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0012 - poskytnutí dotace 100000 8.6.2020 KUJIP01ESGA3 [PDF] 12901500
5521/20 smlouva Josef Vašina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památkově chráněná území 2020 ID FV02751.0026 - poskytnutí dotace 100000 8.6.2020 KUJIP01ESGIZ [PDF] 12901508
5824/20 smlouva Obec Bílý Kámen osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0031 127000 8.6.2020 KUJIP01G19I5 [PDF] 13014412
5826/20 smlouva Obec Jilem osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0056 127000 8.6.2020 KUJIP01G1FW1 [PDF] 13014752
5746/20 smlouva Obec Lesonice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0066 127000 8.6.2020 KUJIP01G1FEJ [PDF] 12979440
5752/20 smlouva Obec Líšná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0070 127000 8.6.2020 KUJIP01G1G3V [PDF] 12980644
5919/20 smlouva Obec Lukov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0074 127000 8.6.2020 KUJIP01G1J3A [PDF] 13022928
6006/20 smlouva Obec Michalovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0076 127000 8.6.2020 KUJIP01G1IY6 [PDF] 13060400
5577/20 smlouva Obec Odunec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0080 120000 8.6.2020 KUJIP01G1IQA [PDF] 12953164
5579/20 smlouva Obec Olší osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0082 127000 8.6.2020 KUJIP01G1INP [PDF] 12953180
5580/20 smlouva Obec Ondřejov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0083 127000 8.6.2020 KUJIP01G1ILZ [PDF] 12953484
5581/20 smlouva Obec Podolí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0086 127000 8.6.2020 KUJIP01G1IFT [PDF] 12953512
5585/20 smlouva Obec Račín osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0093 127000 8.6.2020 KUJIP01G1I0W [PDF] 12953488
5589/20 smlouva OBEC TŘEBELOVICE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0107 127000 8.6.2020 KUJIP01G1H9U [PDF] 12953492
5522/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - UNESCO 2020 ID FV02758.0001 - poskytnutí dotace 500000 8.6.2020 KUJIP01ESHJN [PDF] 12932476
5523/20 smlouva Město Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - UNESCO 2020 ID FV02758.0002 - poskytnutí dotace 500000 8.6.2020 KUJIP01ESHM8 [PDF] 12932480
5524/20 smlouva Městys Budišov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0006 - poskytnutí dotace 350000 8.6.2020 KUJIP01ESI1Y [PDF] 12932472
5525/20 smlouva Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernštejnem osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0007 - poskytnutí dotace 260000 8.6.2020 KUJIP01ESI3O [PDF] 12932688
5362/20 smlouva Obec Polnička osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0017 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 500000 8.6.2020 KUJIP01G2OPW [PDF] 12913364
5363/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0018 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 473311 8.6.2020 KUJIP01G2OMB [PDF] 12913376
5364/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0021 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 500000 8.6.2020 KUJIP01GK49I [PDF] 12913360
5365/20 smlouva Město Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace FV02756.0030 - Fond Vysočiny - program "Cyklodoprava a cykloturistika 2020" 294466 8.6.2020 KUJIP01GK3WI [PDF] 12913352
5529/20 smlouva Město Kamenice nad Lipou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - PAMÁTKY 2020 ID FV02752.0029 - poskytnutí dotace 93000 8.6.2020 KUJIP01ESIKB [PDF] 12932696
5530/20 smlouva Kanonie premonstrátů v Nové Říši osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0035 - poskytnutí dotace 350000 8.6.2020 KUJIP01ESIZ8 [PDF] 12932692
5531/20 smlouva Obec Mirošov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0041 - poskytnutí dotace 350000 8.6.2020 KUJIP01ESJ57 [PDF] 12932700
5532/20 smlouva Městys Mohelno osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0043 - poskytnutí dotace 93550 8.6.2020 KUJIP01ESJ7X [PDF] 12932920
5533/20 smlouva Město Náměšť nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0048 - poskytnutí dotace 59895 8.6.2020 KUJIP01ESJ9N [PDF] 12932932
5534/20 smlouva Městys Nové Veselí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0052 - poskytnutí dotace 48472 8.6.2020 KUJIP01ESJBD [PDF] 12932884
5535/20 smlouva Město Počátky osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0060 - poskytnutí dotace 96000 8.6.2020 KUJIP01ESJHJ [PDF] 12932924
5536/20 smlouva Obec Plandry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0059 - poskytnutí dotace 350000 8.6.2020 KUJIP01ESJJ9 [PDF] 12932880
5537/20 smlouva Federace židovských obcí v České republice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0062 - poskytnutí dotace 306000 8.6.2020 KUJIP01ESJLZ [PDF] 12932916
5538/20 smlouva Obec Puklice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0066 - poskytnutí dotace 10115 8.6.2020 KUJIP01ESK1K [PDF] 12932928
5539/20 smlouva Fisch Family s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0067 - poskytnutí dotace 350000 8.6.2020 KUJIP01ESK3A [PDF] 12932888
5540/20 smlouva Tělocvičná jednota Sokol Telč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0086 - poskytnutí dotace 255000 8.6.2020 KUJIP01ESKB6 [PDF] 12932892
5541/20 smlouva Město Třebíč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0089 - poskytnutí dotace 91000 8.6.2020 KUJIP01ESKDW [PDF] 12932900
5542/20 smlouva Město Velké Meziříčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0094 - poskytnutí dotace 103000 8.6.2020 KUJIP01ESKFM [PDF] 12932896
5543/20 smlouva Obec Vílanec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Památky 2020 ID FV02752.0097 - poskytnutí dotace 331799 8.6.2020 KUJIP01ESL6O [PDF] 12932908
5505/20 smlouva ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Investujme v sociálních službách 2020, FV02765.0007 140000 8.6.2020 KUJIP01B60MW [PDF] 12931888
5506/20 smlouva Jakes Invest s.r.o. osobní údaj Darovací smlouva - 740 ks FFP2/KN95 s ventilem, 20 ks ochranných brýlí, 40 ks ochranných štítů a 4 balení Covid testů (po 25 ks) 0 8.6.2020 KUJIP01F1KFW [PDF] 12931912
5404/20 smlouva Josef Málek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0001 10800 8.6.2020 KUJIP01FS4WW [PDF] 12916012
5405/20 smlouva Pavla Cejpková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0003 55800 8.6.2020 KUJIP01FS4TB [PDF] 12916216
5406/20 smlouva Jaromír Křivánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0004 23610 8.6.2020 KUJIP01FS4QQ [PDF] 12916408
5407/20 smlouva Obec Hodice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0006 480000 8.6.2020 KUJIP01FS4MA [PDF] 12916608
5408/20 smlouva Pavel Dohnal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0007 42000 8.6.2020 KUJIP01FS4KK [PDF] 12916604
5409/20 smlouva Ivana Pištěková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0008 200000 8.6.2020 KUJIP01FS4JP [PDF] 12916620
5410/20 smlouva Tomáš Pištěk osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0010 24000 8.6.2020 KUJIP01FS4EE [PDF] 12916616
5411/20 smlouva GERIMO s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0011 499800 8.6.2020 KUJIP01FS4DJ [PDF] 12916612
5412/20 smlouva Jaromír Křivánek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0013 28800 8.6.2020 KUJIP01FS493 [PDF] 12916624
5413/20 smlouva SIMMO s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0014 280200 8.6.2020 KUJIP01FS46I [PDF] 12916824
5414/20 smlouva Josef Bambula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0015 48000 8.6.2020 KUJIP01FS44S [PDF] 12916828
5415/20 smlouva Arnošt Chyba osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0016 187200 8.6.2020 KUJIP01FS43X [PDF] 12916832
5416/20 smlouva Jan Kutlvašr osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0017 19620 8.6.2020 KUJIP01FS417 [PDF] 12916836
5417/20 smlouva František Lysý osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0018 54600 8.6.2020 KUJIP01FS3ZO [PDF] 12917044
5418/20 smlouva Eva Hejdová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0020 306000 8.6.2020 KUJIP01FS3UD [PDF] 12917056
5419/20 smlouva Bohuslav Chalupník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0021 28200 8.6.2020 KUJIP01FS3SN [PDF] 12917052
5420/20 smlouva Jana Ryvolová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0022 39360 8.6.2020 KUJIP01FS3RS [PDF] 12917048
5421/20 smlouva Libor Sobotka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0024 57000 8.6.2020 KUJIP01FS3NC [PDF] 12917060
5422/20 smlouva Dominik Sedlák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0025 12000 8.6.2020 KUJIP01FS3LM [PDF] 12917196
5423/20 smlouva Marie Fortelná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0026 22590 8.6.2020 KUJIP01FS3JW [PDF] 12917872
5424/20 smlouva Jidnřich Pospíchal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0027 78000 8.6.2020 KUJIP01FS3GB [PDF] 12917884
5425/20 smlouva Milada Jaskulová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0028 49800 8.6.2020 KUJIP01FS3FG [PDF] 12917880
5426/20 smlouva Jan Dokulil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0029 79200 8.6.2020 KUJIP01FS3DQ [PDF] 12917876
5427/20 smlouva Vítězslav Jaskula osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0030 35100 8.6.2020 KUJIP01FS3B0 [PDF] 12917892
5428/20 smlouva Aleš Zadina osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0031 50000 8.6.2020 KUJIP01FS39A [PDF] 12917888
5429/20 smlouva Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0034 499800 8.6.2020 KUJIP01FS329 [PDF] 12918160
5430/20 smlouva Pavel Bartoš osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0038 21000 8.6.2020 KUJIP01FS2UK [PDF] 12918164
5431/20 smlouva Zdeněk Toman osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0039 27600 8.6.2020 KUJIP01FS2SU [PDF] 12918168
5432/20 smlouva Lenka Pálová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0040 36000 8.6.2020 KUJIP01FS2Q4 [PDF] 12918172
5433/20 smlouva Ing. Pavlína Buršíková osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0041 74880 8.6.2020 KUJIP01FS2P9 [PDF] 12918176
5434/20 smlouva Ing. BOHUMIL KRATOCHVÍL - IBK TRADE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0042 483060 8.6.2020 KUJIP01FS2MO [PDF] 12918180
5435/20 smlouva Technické služby Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0045 499950 8.6.2020 KUJIP01FS2GI [PDF] 12918492
5436/20 smlouva Luboš Tecl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0050 39000 8.6.2020 KUJIP01FS27R [PDF] 12918504
5437/20 smlouva Jaromír Zach osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0051 30000 8.6.2020 KUJIP01FS246 [PDF] 12918500
5438/20 smlouva Milada Vlachová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0052 51600 8.6.2020 KUJIP01FS23B [PDF] 12918840
5439/20 smlouva Obec Bochovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0055 48000 8.6.2020 KUJIP01FS1WH [PDF] 12918844
5440/20 smlouva Josef Zimola osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0056 36000 8.6.2020 KUJIP01FS1VM [PDF] 12918848
5441/20 smlouva Aleš Havlíček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0057 27000 8.6.2020 KUJIP01FS1TW [PDF] 12918852
5442/20 smlouva Marek Tejkal osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0061 72000 8.6.2020 KUJIP01FS1K5 [PDF] 12918856
5443/20 smlouva Petr Krejčí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0062 27000 8.6.2020 KUJIP01FS1IF [PDF] 12920180
5444/20 smlouva Obec Kozlov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0065 138000 8.6.2020 KUJIP01FS1D4 [PDF] 12920176
5445/20 smlouva Abraham Hofhanzl osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0070 76500 8.6.2020 KUJIP01FS14D [PDF] 12920184
5446/20 smlouva Marta Leupoldová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0071 33000 8.6.2020 KUJIP01FS13I [PDF] 12920460
5447/20 smlouva Petr Hladík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0074 43000 8.6.2020 KUJIP01FS0WO [PDF] 12920472
5448/20 smlouva Jaroslav Dvořák osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0075 13800 8.6.2020 KUJIP01FS0VT [PDF] 12920476
5449/20 smlouva Věra Hradová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0078 24000 8.6.2020 KUJIP01FS0OS [PDF] 12920480
5450/20 smlouva Milan Křížek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0080 72000 8.6.2020 KUJIP01FS0L7 [PDF] 12920484
5451/20 smlouva Pavel Nováček osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0082 22800 8.6.2020 KUJIP01FS0GW [PDF] 12920488
5452/20 smlouva Josef Nevrkla osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0083 24000 8.6.2020 KUJIP01FS0F1 [PDF] 12920764
5453/20 smlouva Miroslav Kapoun osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0084 17400 8.6.2020 KUJIP01FS0CG [PDF] 12920760
5454/20 smlouva Ivana Nacházelová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0086 22200 8.6.2020 KUJIP01FS09V [PDF] 12920756
5455/20 smlouva LESY RYTÍŘE STANGLERA v. o. s. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0089 218700 8.6.2020 KUJIP01FS02U [PDF] 12920772
5456/20 smlouva Jaroslav Chramosta osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0090 10800 8.6.2020 KUJIP01FS01Z [PDF] 12920768
5457/20 smlouva Pavla Vincencová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0091 25200 8.6.2020 KUJIP01FRZYY [PDF] 12920932
5458/20 smlouva Obec Dešov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0092 65400 8.6.2020 KUJIP01FRZW8 [PDF] 12920948
5459/20 smlouva Zdeněk Pazderka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0096 21000 8.6.2020 KUJIP01FRZOC [PDF] 12920944
5460/20 smlouva Martin Vašek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0098 178200 8.6.2020 KUJIP01FRZLR [PDF] 12920940
5461/20 smlouva Rostislav Novotný osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Hospodaření v lesích 2020 FV02775.0100 64200 8.6.2020 KUJIP01FRZGG [PDF] 12920952
5571/20 smlouva Obec Bransouze osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0036 127000 7.6.2020 KUJIP01G198J [PDF] 12953160
5586/20 smlouva Obec Řásná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0098 127000 7.6.2020 KUJIP01G1HQH [PDF] 12953480
5572/20 smlouva Obec Březí nad Oslavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0038 127000 5.6.2020 KUJIP01G195Y [PDF] 12953184
5291/20 smlouva Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace pro Všesportovní kolegium Kraje Vysočina, ID O02964.0007 1078098 5.6.2020 KUJIP01C3G6M [PDF] 12889016
5573/20 smlouva Obec Fryšava pod Žákovou horou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0048 127000 5.6.2020 KUJIP01G1A5R [PDF] 12953156
6003/20 smlouva Obec Kunemil osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0063 127000 5.6.2020 KUJIP01G1FJU [PDF] 13060552
5552/20 smlouva Obec Maleč osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0075 127000 5.6.2020 KUJIP01G1J1K [PDF] 12935480
5578/20 smlouva Obec Okrouhlice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0081 127000 5.6.2020 KUJIP01G1IPF [PDF] 12953172
5576/20 smlouva Obec Panenská Rozsíčka osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0084 127000 5.6.2020 KUJIP01G1IIE [PDF] 12953196
5554/20 smlouva Obec Písečné osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0085 127000 5.6.2020 KUJIP01G1IGO [PDF] 12935468
5582/20 smlouva Obec Přešovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0089 127000 5.6.2020 KUJIP01G1I8S [PDF] 12953504
5316/20 smlouva Obec Příštpo osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0090 127000 5.6.2020 KUJIP01G1I7X [PDF] 12903112
5583/20 smlouva Obec Putimov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0091 127000 5.6.2020 KUJIP01G1I4C [PDF] 12953500
5829/20 smlouva Obec Řečice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0099 127000 5.6.2020 KUJIP01G1HOR [PDF] 13014748
5587/20 smlouva Obec Svépravice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0104 127000 5.6.2020 KUJIP01G1HF0 [PDF] 12953496
5590/20 smlouva OBEC TŘESOV osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0109 107598 5.6.2020 KUJIP01G1H4J [PDF] 12954272
5556/20 smlouva Obec Třeštice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0111 127000 5.6.2020 KUJIP01G1H1Y [PDF] 12935684
5591/20 smlouva Obec Tři Studně osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0112 126000 5.6.2020 KUJIP01G1GYK [PDF] 12954264
5558/20 smlouva Obec Vepříkov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0118 127000 5.6.2020 KUJIP01G1GM8 [PDF] 12935680
6097/20 smlouva Obec Vílanec osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0120 127000 5.6.2020 KUJIP01G1GIS [PDF] 13098336
5592/20 smlouva Obec Zhoř osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0122 127000 5.6.2020 KUJIP01G1GF7 [PDF] 12954268
5593/20 smlouva Obec Zvole osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0123 127000 5.6.2020 KUJIP01G1GDH [PDF] 12954452
5366/20 smlouva Czech Architecture Week, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02970.0001. Na realizaci akce "Náš venkov 1990 - 2020 130000 5.6.2020 KUJIP01G2R9J [PDF] 12913356
5351/20 smlouva Agentura Dobrý den, s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02902.0041 - Rekordy v karanténě 2020 65000 5.6.2020 KUJIP01F06NV [PDF] 12912452
dodatek Koláčková Hana osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.0834 - dodatek č. 1 (změna trv. bydliště) 0 5.6.2020 KUJIP01G1BVY [PDF] 12883440
dodatek mynář jaroslav osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III PR02737.1528 - dodatek č.1 (změna trv. bydliště, změna č. účtu) 0 5.6.2020 KUJIP01G1BXO [PDF] 12896396
5290/20 smlouva DOC.DREAM services s.r.o. osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace ID O02963.0001. Centrum dokumentárního filmu 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina 300000 4.6.2020 KUJIP01G2RAE [PDF] 12889008
5549/20 smlouva Obec Dolní Heřmanice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0046 127000 4.6.2020 KUJIP01G19KV [PDF] 12935484
5741/20 smlouva Obec Dolní Libochová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0047 127000 4.6.2020 KUJIP01G1A6M [PDF] 12979188
5310/20 smlouva Obec Horní Libochová osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0052 127000 4.6.2020 KUJIP01G1FBY [PDF] 12902816
5574/20 smlouva Obec Jasenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0054 127000 4.6.2020 KUJIP01G1A7H [PDF] 12953188
5745/20 smlouva Obec Klokočov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0060 127000 4.6.2020 KUJIP01G1FP0 [PDF] 12979448
5550/20 smlouva Obec Kuklík osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0062 127000 4.6.2020 KUJIP01G1FLK [PDF] 12935460
5551/20 smlouva Obec Lipník osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0069 127000 4.6.2020 KUJIP01G1G5L [PDF] 12935476
5313/20 smlouva Obec Lomy osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0071 127000 4.6.2020 KUJIP01G1G15 [PDF] 12903092
6112/20 smlouva Obec Mladoňovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0077 127000 4.6.2020 KUJIP01G1IXB [PDF] 13104488
5553/20 smlouva Městys Nové Veselí osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0079 127000 4.6.2020 KUJIP01G1ITV [PDF] 12935472
6095/20 smlouva Obec Police osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0088 127000 4.6.2020 KUJIP01G1IBD [PDF] 13098352
5555/20 smlouva Obec Sklené osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0100 127000 4.6.2020 KUJIP01G1HNW [PDF] 12935464
5920/20 smlouva Obec Tis osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0106 127000 4.6.2020 KUJIP01G1HAP [PDF] 13022932
5557/20 smlouva Městys Uhelná Příbram osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu Obnova venkova Vysočiny 2020, ID dotace FV02759.0113 127000 4.6.2020 KUJIP01G1GWU [PDF] 12935676
5259/20 smlouva Město Bystřice nad Pernštejnem osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0001 270000 4.6.2020 KUJIP01GXYT7 [PDF] 12884476
5260/20 smlouva Obec Kejžlice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0007 117000 4.6.2020 KUJIP01GXYRH [PDF] 12884480
5261/20 smlouva Obec Vyskytná nad Jihlavou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0019 237084 4.6.2020 KUJIP01GXYN1 [PDF] 12884488
5262/20 smlouva Statutární město Jihlava osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0022 300000 4.6.2020 KUJIP01GXYKG [PDF] 12884828
5263/20 smlouva Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0024 189000 4.6.2020 KUJIP01GXYJL [PDF] 12884832
5264/20 smlouva VODOVODY A KANALIZACE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0025 300000 4.6.2020 KUJIP01GXYHV [PDF] 12884836
5265/20 smlouva VODOVODY A KANALIZACE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0026 271200 4.6.2020 KUJIP01GXYF5 [PDF] 12884840
5266/20 smlouva Zásobování vodou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0029 70422 4.6.2020 KUJIP01GXYDF [PDF] 12884844
5267/20 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0032 300000 4.6.2020 KUJIP01GXYBP [PDF] 12884848
5268/20 smlouva Obec Chlum osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0044 279510 4.6.2020 KUJIP01GXY6E [PDF] 12885080
5269/20 smlouva Obec Komorovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0047 289800 4.6.2020 KUJIP01GXY5J [PDF] 12885084
5270/20 smlouva Obec Pavlov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0055 231840 4.6.2020 KUJIP01GXY08 [PDF] 12885088
5271/20 smlouva Obec Plandry osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0057 299112 4.6.2020 KUJIP01GXXZK [PDF] 12885448
5272/20 smlouva Obec Radňovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0058 300000 4.6.2020 KUJIP01GXXWZ [PDF] 12885456
5273/20 smlouva Obec Senožaty osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0060 137905 4.6.2020 KUJIP01GXXV4 [PDF] 12885452
5274/20 smlouva Obec Třebenice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0063 66000 4.6.2020 KUJIP01GXXRO [PDF] 12885460
5275/20 smlouva Obec Velká Chyška osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0065 215000 4.6.2020 KUJIP01GXXMD [PDF] 12885780
5276/20 smlouva Obec Záborná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0067 285000 4.6.2020 KUJIP01GXXKN [PDF] 12886056
5277/20 smlouva VODOVODY A KANALIZACE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0069 237000 4.6.2020 KUJIP01GXXJS [PDF] 12886060
5279/20 smlouva VODOVODY A KANALIZACE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0072 207000 4.6.2020 KUJIP01GXXH2 [PDF] 12888012
5278/20 smlouva VODOVODY A KANALIZACE osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0073 300000 4.6.2020 KUJIP01GXXEH [PDF] 12886348
5280/20 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0074 53820 4.6.2020 KUJIP01GXXDM [PDF] 12888016
5281/20 smlouva Obec Čáslavsko osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0077 45000 4.6.2020 KUJIP01GXX96 [PDF] 12888292
5282/20 smlouva Obec Dlouhá Ves osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0079 83400 4.6.2020 KUJIP01GXX5Q [PDF] 12888288
5283/20 smlouva Obec Hodíškov osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0080 58500 4.6.2020 KUJIP01GXX25 [PDF] 12888304
5284/20 smlouva Obec Petrovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0084 80000 4.6.2020 KUJIP01GXX1A [PDF] 12888300
5285/20 smlouva Obec Radňovice osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Projektová příprava ve VH 2020 FV02767.0085 46464 4.6.2020 KUJIP01GXWZR [PDF] 12888296
dodatek Obec Jezdovice osobní údaj Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace DIVAK 2018/01 - smlouva, ID ZZ02387.0007 6575177 4.6.2020 KUJIP01GXYVX [PDF] 12889864
5292/20 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0001 45000 4.6.2020 KUJIP01G2WJ6 [PDF] 12888996
5293/20 smlouva Město Polná osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0011 62000 4.6.2020 KUJIP01G2WSX [PDF] 12889000
5294/20 smlouva Město Havlíčkův Brod osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0017 49500 4.6.2020 KUJIP01G2WUN [PDF] 12889020
5295/20 smlouva Město Ždírec nad Doubravou osobní údaj Smlouva o poskytnutí dotace Fond Vysočiny - Program Turistická informační centra 2020 ID FV02779.0025 49500 4.6.2020 KUJIP01G2X5X [PDF] 12889004
5253/20 smlouva EFKO - karton, s.r.o. osobní údaj Darovací smlouva - 250 ks jednorázových overalů a 200 ks jednorázových plášťů pro zdravotníky. 0 4.6.2020