Číslo smlouvy Typ dokumentu Subjekt s kým IČO nebo osobní údaj Předmět smlouvy Cena (Kč) Datum uzavření Odkaz na základní smlouvu (zobrazeno číslo kmenové) Registr smluv
138/18 smlouva ICOM transport a.s. 46346040 Smlouva o příležitostné osobní silniční přepravě osob - Doprava výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 36300 18.1.2018 KUJIP00Y5BOI [PDF] 4444724
dodatek Občanská poradna Jihlava, z. s. 66597064 Dodatek č. I. k Pověření kraje (Jihlava) 8125444 0 16.1.2018 KUJIP017EPPM [PDF] 4431852
dodatek Občanská poradna Jihlava, z. s. 66597064 Dodatek č. I. k Pověření kraje (Telč) 9390296 0 16.1.2018 KUJIP017EPOR [PDF] 4431848
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 2 k Pověření kraje - odlehčovací služby (Bárka Jihlava) - 4578503 0 16.1.2018 KUJIP017EPRC [PDF] 4431836
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 2 k Pověření kraje - odlehčovací služby (ZR) 7981302 0 16.1.2018 KUJIP017EQ2M [PDF] 4431840
128/18 smlouva Obec Lesná 00378020 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02352.0001. 300000 15.1.2018 KUJIP01CP037 [PDF] 4444320
dodatek Oblastní charita Pelhřimov 47224541 Dodatek č. 1 k Pověření Kraje Vysočina - SAS pro rodiny s dětmi (identifikátor 5843846) 0 15.1.2018 KUJIP017EPL6 [PDF] 4442928
dodatek Oblastní charita Pelhřimov 47224541 Dodatek č. 1 k Pověření Kraje Vysočina - odlehčovací služby (identifikátor 6500388) 0 15.1.2018 KUJIP017EPJG [PDF] 4442720
dodatek Prokop Maršík osobní údaj kotlíkové dotace, PR01537.0619, dohoda o ukončení smlouvy 75900 12.1.2018 KUJIP018MMM9 [PDF] 4389812
dodatek AXIOM TECH s.r.o. 48533955 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01614.0006 192000 12.1.2018 KUJIP018N7HI [PDF] 4389808
86/18 smlouva Kryštof Drexler osobní údaj Darovací smlouva - ID O02414 - darování finanční částky 10 000 Kč a věcného daru v podobě zlatého šperku v celkové výši 5530 Kč (finanční a věcný dar) 15530 10.1.2018 KUJIP01DXIPA [PDF] 4368872
112/18 smlouva Spolková země Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj osobní údaj Dohoda o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a Kraji Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina - Pracovní program na roky 2018 - 2021 0 10.1.2018 KUJIP01DXIWB [PDF] 4401172
87/18 smlouva Spolková země Dolní Rakousko, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj osobní údaj Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a Kraji Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský 0 10.1.2018 KUJIP01DXIVG [PDF] 4371040
dodatek Pila Rozsochatec s.r.o. 25922513 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV01696.0121 0 10.1.2018 KUJIP018L22A [PDF] 4431844
dodatek Josef Přibyl osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0192, dodatek č.1 120000 9.1.2018 KUJIP018MMKJ [PDF] 4355848
dodatek Petr Král osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0049 - dodatek č. 2 127500 9.1.2018 KUJIP018L9ZC [PDF] 4360188
dodatek Veronika Ryšavá osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0041 - dodatek č. 1 120000 9.1.2018 KUJIP018L9WR [PDF] 4355856
dodatek Ivan Ryšavý osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01953.0060 - dodatek č. 1 120000 9.1.2018 KUJIP018L9VW [PDF] 4355852
89/18 smlouva Město Nové Město na Moravě 00294900 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Podpora zapojování seniorů do aktivního života - Nové Město, BEZ BARIÉR 2018“. FV02265.0010 93000 8.1.2018 KUJIP018PXGV [PDF] 4373972
dodatek Zachraňme Starý hrad z. s. 22715720 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10.7.2017 (ID dotace FV01977.0081) Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0081, projekt "Multimediální webová prezentace památky Starý hrad". 0 8.1.2018 KUJIP01DKQLZ [PDF] 4355860
49/18 smlouva Chráněná dílna Vysočina s.r.o. 02837331 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0055 123400 5.1.2018 KUJIP017TBZJ [PDF] 4314380
dodatek Jiří Munzar osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0087 - dodatek č. 1 120000 4.1.2018 KUJIP018L6R1 [PDF] 4284824
dodatek Obec Biskupice-Pulkov 00375390 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0010 4031754 4.1.2018 KUJIP015V93L [PDF] 4275092
30/18 smlouva Město Chotěboř 00267538 Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Od jara až do zimy pro seniory a celé rodiny“. 117000 3.1.2018 KUJIP017DY9G [PDF] 4313456
29/18 smlouva Město Pacov 00248789 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Centrum seniorů Pacov“. ID FV02265.0001 82286 3.1.2018 KUJIP017DYB6 [PDF] 4313452
31/18 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Města Žďár nad Sázavou 2018“. ID FV02265.0008 100000 3.1.2018 KUJIP018PXKB [PDF] 4313448
32/18 smlouva OBEC VÍR 00295744 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Vírská univerzita třetího věku 2018“. ID FV02265.0012 50000 3.1.2018 KUJIP018PXBK [PDF] 4313144
dodatek Městys Lukavec 00248606 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID O02247.0006. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 3.1.2018 KUJIP01CP05X [PDF] 4320912
1/18 smlouva Ivana Horáčková osobní údaj Fotosoutěž "Příroda a krajina Vysočiny" ID O02285.0006, ID O02285.0007, ID O02285.0008 (finanční a věcný dar) 9500 27.12.2017 KUJIP015OL6D [PDF] 4223560
7401/17 smlouva VALNER GLASS s.r.o. 24306479 Výroba skleněných medailí pro vítěze ankety Sportovec Kraje Vysočina 108174 21.12.2017 KUJIP01DXIB8 [PDF] 4211572
7403/17 smlouva SKORI, s.r.o. 25984748 kopírovací služby pro krajský úřad 450000 21.12.2017 KUJIP01DXIDY [PDF] 4211584
7404/17 smlouva Agentura theBESTtranslation s.r.o. 04205481 poskytování překladatelských služeb 0 21.12.2017 KUJIP01DXIHE [PDF] 4211588
7405/17 smlouva YASHICA s.r.o. 46980121 vydávání a distribuce Věstníku a Zpravodaje 440000 21.12.2017 KUJIP01DXHZ3 [PDF] 4211604
dodatek Miroslava Nohová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0141, Dodatek č. 1 120000 21.12.2017 KUJIP018MMHY [PDF] 4212100
7371/17 smlouva Město Telč 00286745 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Mít úsměv ve tváři v mládí i ve stáří - Sociální služby v Telči pro seniory a pečující 2018“, ID FV02265.0003 49050 20.12.2017 KUJIP017DY8L [PDF] 4183328
7372/17 smlouva Město Hrotovice 00289426 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Napříč generacemi společnými akcemi V.“. ID FV02265.0005 117227 20.12.2017 KUJIP017DY45 [PDF] 4183564
7373/17 smlouva Obec Velký Beranov 00286834 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Rodinná a seniorská politika obce Velký Beranov“. ID FV02265.0006 51437 20.12.2017 KUJIP017DY50 [PDF] 4183580
7374/17 smlouva Město Třebíč 00290629 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (GP Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017) na realizaci akce „Aktivní rodina“. ID FV02265.0007 150000 20.12.2017 KUJIP018PXM1 [PDF] 4183584
7375/17 smlouva Obec Býšovec 00599336 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci akce „Zlepšení podmínek pro podporu seniorských aktivit v obci Býšovec“. ID FV02265.0011 40000 20.12.2017 KUJIP018PXDA [PDF] 4183568
7368/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017, ID O02388.0001 20000 20.12.2017 KUJIP018ORW6 [PDF] 4175696
7369/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017, ID O02388.0002 20000 20.12.2017 KUJIP018ORUG [PDF] 4175712
7370/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017, ID O02388.0003 20000 20.12.2017 KUJIP018ODAY [PDF] 4175724
7381/17 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky Rodinné centrum Srdíčko v roce 2017 - O02397.0001. 100000 20.12.2017 KUJIP018ODCO [PDF] 4188480
7364/17 smlouva Outdoor Concept a.s. 29093724 Smlouva o dílo s dodavatelem zimního oblečení pro výpravu Kraje Vysočina na ZODM 2018. 637995 19.12.2017 KUJIP00VWXDF [PDF] 4178992
dodatek Milan Dvořák osobní údaj Kotlíkové dotace ID PR01953.0007, Dodatek č.1 0 19.12.2017 KUJIP017UPTA [PDF] 4207836
dodatek Jana Formánková osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0116 - dodatek č. 1 120000 19.12.2017 KUJIP018L6NL [PDF] 4212096
dodatek Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace 29253136 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 20.6.2017 (ID dotace FV01977.0018) Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0018, projekt "Nové webové stránky ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem". 0 19.12.2017 KUJIP01DKQQA [PDF] 4183316
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu k ID PR01666.0020 0 19.12.2017 KUJIP018RJQH [PDF] 4183324
dodatek KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. 26936364 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01614.0010 200000 19.12.2017 KUJIP018N7BC [PDF] 4207840
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. IV ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0023, ZZ02006.0076, ZZ02006.0077, ZZ02006.0133, ZZ02006.0139, ZZ02006.0153, ZZ02006.0154, ZZ02006.0155, ZZ02006.0167 - navýšení dotace na sociální službu IDZZ02006.0548 130000 18.12.2017 KUJIP018P22U [PDF] 4126924
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. IV ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0090, ZZ02006.0104, ZZ02006.0156, ZZ02006.0161, ZZ02006.0159, ZZ02006.0160, ZZ02006.0130, ZZ02006.0131, ZZ02006.0024, ZZ02006.0025, ZZ02006.0026, ZZ02006.0027, ZZ02006.0029, ZZ02006.0176, ZZ02006.0094 - přesun dotací mezi službami ID ZZ02006.0527 0 18.12.2017 KUJIP017EA8W [PDF] 4183340
7361/17 smlouva Vít Rozmarin 67518206 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0078 60627 15.12.2017 KUJIP017T9R1 [PDF] 4178820
7325/17 smlouva Obec Křeč 00248479 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02352.0003 300000 15.12.2017 KUJIP01CP07N [PDF] 4151752
dodatek Občanská poradna Jihlava, z. s. 66597064 Dodatek č. IV. ke Smlouvě o poskytnutí dotace na sociální služby, IDZZ02006.0110, IDZZ02006.0109, navýšení o dotaci IDZZ02006.0549 675000 14.12.2017 KUJIP017EPHQ [PDF] 4103892
7268/17 smlouva DaKtex s.r.o. 26949032 Smlouva o dílo - Výroba a dodání propagačních předmětů - "Poznej Vysočinu" 2018 98830 13.12.2017 KUJIP01DXHHL [PDF] 4115540
dodatek Eva Rohovská, Josef Pokorný osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01537.0192, Dodatek č. 1 0 13.12.2017 KUJIP018NHVM [PDF] 4114704
dodatek Domov Háj, příspěvková organizace 60128054 Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-domovy pro osoby se zdravotním postižením (4023649) 0 13.12.2017 KUJIP018P204 [PDF] 4114700
dodatek Obec Věžná 00599921 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID O01983.0008. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 12.12.2017 KUJIP01CP0I4 [PDF] 4079672
dodatek Obec Herálec 00294306 Dotace na pořízení CAS. ID O02001.0001. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 12.12.2017 KUJIP01CP0KU [PDF] 4079668
dodatek Městys Ostrov nad Oslavou 00295035 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID O02147.0011. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 12.12.2017 KUJIP01CP0B3 [PDF] 4079676
dodatek Obec Nevcehle 00286303 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID O02247.0011. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 12.12.2017 KUJIP01CP0DT [PDF] 4079680
dodatek Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 25918974 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - Krizová pomoc (identifikátor 9215786) 0 11.12.2017 KUJIP017EPGV [PDF] 4079632
7240/17 smlouva Městys Okříšky 00290050 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02309.0004. 300000 7.12.2017 KUJIP01CP0P5 [PDF] 4077320
7241/17 smlouva Obec Zhoř 00286974 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02309.0005. 300000 7.12.2017 KUJIP01CP0RV [PDF] 4077328
7242/17 smlouva Obec Senožaty 00249050 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02309.0001. 300000 7.12.2017 KUJIP01CP0MK [PDF] 4077340
7243/17 smlouva Obec Benetice 00375381 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02309.0002. 279282 7.12.2017 KUJIP01CP0UG [PDF] 4077332
7244/17 smlouva Městys Luka nad Jihlavou 00286192 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02309.0003. 300000 7.12.2017 KUJIP01CP0GE [PDF] 4077572
7221/17 smlouva Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace 70520283 finanční dar, ID dotace O02345.0002 6000 7.12.2017 KUJIP01DXHPH [PDF] 4062184
7222/17 smlouva Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace 00380695 finanční dar, ID dotace O02345.0001 6000 7.12.2017 KUJIP01DXHR7 [PDF] 4062176
dodatek Město Telč 00286745 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012 (ID:100153 ze dne 10. 2. 2017) - prodloužení termínu realizace akce 0 7.12.2017 KUJIP015OYX3 [PDF] 4079628
dodatek Nemocnice Počátky, s.r.o. 26216701 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0018, ID ZZ02006.0183 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0403 a ID ZZ02006.0539 150000 7.12.2017 KUJIP017EA5B [PDF] 4012136
7170/17 smlouva KEROUŠ s.r.o. 28085604 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0104 150000 6.12.2017 KUJIP017T9LV [PDF] 4029716
7171/17 smlouva PELÁN stav, s.r.o. 02816342 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0034 150000 6.12.2017 KUJIP017T7YG [PDF] 4029984
7172/17 smlouva Dušan Dusík 60404329 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0102 73874 6.12.2017 KUJIP017T9Q6 [PDF] 4030012
7173/17 smlouva ČEPA, v.o.s. 63886766 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0041 48900 6.12.2017 KUJIP017T7JJ [PDF] 4029988
7174/17 smlouva Ladislav Karásek 42668760 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0067 96000 6.12.2017 KUJIP017TBIW [PDF] 4029996
7175/17 smlouva Ing. Petr Dejmal 76224767 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0093 144000 6.12.2017 KUJIP017TALO [PDF] 4030008
7176/17 smlouva Martin Jinek 65755316 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0077 77036 6.12.2017 KUJIP017TB4U [PDF] 4030000
7177/17 smlouva Jiří Malec 18535569 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0105 150000 6.12.2017 KUJIP017TA41 [PDF] 4030016
7178/17 smlouva Jan Strnad 88780503 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0045 150000 6.12.2017 KUJIP017TCF4 [PDF] 4029980
7179/17 smlouva Jiří Přemysl Urban 62131753 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0089 55600 6.12.2017 KUJIP017TARU [PDF] 4029976
dodatek Město Chotěboř 00267538 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0038 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0422 143000 6.12.2017 KUJIP017EA3L [PDF] 4012132
dodatek Tereza Durčáková, Anna Přibylová osobní údaj kotlíkové dotace, PR01537.1504 - dodatek č. 2 112500 6.12.2017 KUJIP018L5S3 [PDF] 4079624
dodatek Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 70803978 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - Odlehčovací služby NMNM (identifikátor 1676648) 0 6.12.2017 KUJIP017EPAP [PDF] 4012104
7144/17 smlouva Centrum C3, o.p.s. 27721981 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0001 20000 5.12.2017 KUJIP018QV6A [PDF] 4026584
7145/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0002 20000 5.12.2017 KUJIP018QVE6 [PDF] 4026600
7146/17 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0003. 20000 5.12.2017 KUJIP018QV80 [PDF] 4026588
7147/17 smlouva Pěstounské rodiny Kraje Vysočina, z.ú. 27015106 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0004. 20000 5.12.2017 KUJIP018QVAQ [PDF] 4026592
7148/17 smlouva Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0005. 20000 5.12.2017 KUJIP018QVBL [PDF] 4026604
7149/17 smlouva Jimedis, z.s. 04331702 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0006. 20000 5.12.2017 KUJIP018QVF1 [PDF] 4026940
7150/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0007 20000 5.12.2017 KUJIP018QVHR [PDF] 4026944
7151/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0008 20000 5.12.2017 KUJIP018QVKC [PDF] 4026936
7152/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0009 20000 5.12.2017 KUJIP018QVL7 [PDF] 4026932
7153/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0010 20000 5.12.2017 KUJIP018QVNX [PDF] 4026928
7154/17 smlouva Rodinné centrum Tiliánek z.s. 05654190 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0011 20000 5.12.2017 KUJIP018OR37 [PDF] 4026924
7155/17 smlouva Mateřské centrum Andílci, z.s. 27013570 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0012. 20000 5.12.2017 KUJIP018OR42 [PDF] 4026920
7156/17 smlouva Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 72076658 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0013. 20000 5.12.2017 KUJIP018OR7N [PDF] 4026912
7157/17 smlouva Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic 67006108 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0014. 20000 5.12.2017 KUJIP018OR0M [PDF] 4027652
7158/17 smlouva Dům dětí a mládeže Polná, okres Jihlava 68687397 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0015. 20000 5.12.2017 KUJIP018OR8I [PDF] 4027648
7159/17 smlouva Krteček - Rodinné centrum z.s. 27024954 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0016. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORA8 [PDF] 4027640
7160/17 smlouva Třebíčské centrum z. s. 67029230 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0017. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORCY [PDF] 4027636
7161/17 smlouva Třebíčské centrum z. s. 67029230 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0018. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORFJ [PDF] 4027632
7162/17 smlouva Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. 22854681 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0019. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORH9 [PDF] 4027616
7163/17 smlouva Krteček - Rodinné centrum z.s. 27024954 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0020. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORI4 [PDF] 4027628
7164/17 smlouva MC Klubíčko Horní Cerekev, z. s. 03630617 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0021 20000 5.12.2017 KUJIP018ORNF [PDF] 4027624
7165/17 smlouva Komunitní centrum pro rodinu Brtnice z.s. 03457834 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0022. 20000 5.12.2017 KUJIP018OROA [PDF] 4027620
7166/17 smlouva Komunitní škola Krok za krokem z.s. 22851992 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu projektu v oblasti prorodinné politiky na rok 2017 PR02244.0023. 20000 5.12.2017 KUJIP018ORKU [PDF] 4027940
dodatek Domov sv. Floriana z.s. 28560531 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0032 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0417 8000 5.12.2017 KUJIP017E9ZC [PDF] 4012112
dodatek Město Třešť 00286753 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID ZZ02006.0045 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ0206.0428 76000 5.12.2017 KUJIP017EA2Q [PDF] 4012100
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-služby následné péče (Třebíč) 8842464 0 5.12.2017 KUJIP018P1XQ [PDF] 4012124
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-raná péče (Třebíč) 9920262 0 5.12.2017 KUJIP018P1ZG [PDF] 4012116
dodatek Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jaroměřice nad Rokytnou 70826277 Dodatek č .1 ID ZZ01991.0016 - změna chybně uvedené výše přiznané dotace 0 4.12.2017 KUJIP016QU90 [PDF] 3960028
dodatek Štefan Stránský osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0136 - Dodatek č.1 120000 4.12.2017 KUJIP018MEVK [PDF] 3978892
7133/17 smlouva ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. 70851131 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory - " Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod" ID O02321.0001 979544 1.12.2017 KUJIP018L69J [PDF] 4006500
7167/17 smlouva Pardubický kraj 70892822 zajištění ubytování a stravování pro krajské účastníky ZODM 2018 270900 30.11.2017 KUJIP00Y5JU4 [PDF] 4028344
7134/17 smlouva Koruna Vysočiny, z.s. 04415868 Smlouva o dotaci na krytí nákladů souvisejících s realizací akce „Marketingové aktivity na podporu cykloturistické trasy Euro Velo 4 na území Kraje Vysočina 2017 - 2018“ ID O02331.0001 195000 30.11.2017 KUJIP015OY5Z [PDF] 4006504
7076/17 smlouva STEROLL,s.r.o. 26289831 výroba vytyčovací pásky 100 mm 91488 30.11.2017 KUJIP01DXHD5 [PDF] 3971088
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - Odlehčovací ¨služby - Bárka (identifikátor 4578503) 0 30.11.2017 KUJIP017EP5E [PDF] 4012048
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - AL PASO Vysočina (identifikátor 7154342) 0 30.11.2017 KUJIP017EP8Z [PDF] 4012060
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - Barák nízkoprahový klub (identifikátor 1824210) 0 30.11.2017 KUJIP017EPE5 [PDF] 4012076
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - STREETWORK (identifikátor 3822427) 0 30.11.2017 KUJIP017EPCF [PDF] 4012068
dodatek N.TIES CLASSIC s.r.o. 25925733 Dohoda o ukončení smluv o dílo 0 30.11.2017 KUJIP01DXHE0 [PDF] 4012040
7077/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Účelová dotace na financování provozních nákladů projektu "Centra podpory rodin Ruth". ID dotace O02317.0001 150000 29.11.2017 KUJIP018ON4U [PDF] 3967712
7216/17 smlouva Jihomoravský kraj 70888337 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, 50000 28.11.2017 KUJIP01DKL8R [PDF] 4025948
7003/17 smlouva KČT VYSOČINA, z. s. 47366737 dotace na celoroční sportovní činnost mládeže ID O02138.0006 55813 28.11.2017 KUJIP00Y5K1Y [PDF] 3906552
7012/17 smlouva Benediktus z.s. 70868832 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0009 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd 101000 28.11.2017 KUJIP018P1TA [PDF] 3926756
dodatek Benediktus z.s. 70868832 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0072, ID ZZ02006.0102 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0443, ID ZZ02006.0464 47000 28.11.2017 KUJIP018P1V0 [PDF] 3914844
dodatek Město Ledeč nad Sázavou 00267759 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0040 - navýšení dotace ID ZZ02006.0423 125000 28.11.2017 KUJIP017E9XM [PDF] 3914916
dodatek Městys Krucemburk 00267716 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0049 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0430 28000 28.11.2017 KUJIP017E9VW [PDF] 3914920
dodatek Portimo, o.p.s. 45659028 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0115, ZZ02006.0143, ZZ02006.0147, ZZ02006.0163, ZZ02006.0170 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0484, ZZ02006.0498, ZZ02006.0521, ZZ02006.0526, ZZ02006.0534 199000 28.11.2017 KUJIP018P1N4 [PDF] 3914840
dodatek Veronika Moravcová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0117 - dodatek č. 2 120000 28.11.2017 KUJIP018MCKH [PDF] 3931036
dodatek Martina Malá, Václav Rákos osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1465 - dodatek č. 2 109875 28.11.2017 KUJIP018L6EU [PDF] 3931040
dodatek Radek Janáček, Zdeněk Janáček osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1688 - dodatek č. 1 120000 28.11.2017 KUJIP018L6HF [PDF] 3932008
dodatek Obec Vysoké Studnice 42634610 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 28.6.2016 (ID dotace FV01578.0015) Změna bankovního spojení a čísla účtu příjemce - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2016, FV01578.0015, projekt "iStudnice 2016". 0 28.11.2017 KUJIP01DKQWG [PDF] 3914848
7074/17 smlouva Český olympijský výbor 48546607 smlouva o zpracování osobních údajů s ČOV 0 27.11.2017 KUJIP00Y5JZF [PDF] 3970956
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I. k Pověření kraje - odlehčovací služby, identifikátor 7981302) 0 27.11.2017 KUJIP017EP3O [PDF] 3914828
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 1 k Pověření kraje - SAS pro rodiny s dětmi (identifikátor 5395460) 0 27.11.2017 KUJIP017EP4J [PDF] 3914836
dodatek Marek Melichar osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0134 -Dodatek č.1 120000 27.11.2017 KUJIP018MEY5 [PDF] 3931032
dodatek MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO 18127746 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01876.0034 0 27.11.2017 KUJIP01DXLVV [PDF] 3893716
dodatek CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. 27470148 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01876.0039 0 27.11.2017 KUJIP01DXLXL [PDF] 3893720
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-denní stacionáře (Nesa Velké Meziříčí 4409498) 0 27.11.2017 KUJIP018P1RK [PDF] 3893736
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I k Pověření k poskytování sociální služby-denní stacionáře (Rosa Bystřice nP 3193178) 0 27.11.2017 KUJIP018P1PU [PDF] 3893740
6999/17 smlouva Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 43379168 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0001 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd, klienti nad 65 let 415000 24.11.2017 KUJIP018P116 [PDF] 3908276
7000/17 smlouva FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0010, ID O02319.0014, ID O02319.0015, ID O02319.0016, ID O02319.0017 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd, klienti nad 65 let 1503000 24.11.2017 KUJIP018P14R [PDF] 3908260
6994/17 smlouva Stanice Pavlov, o.p.s. 28771028 Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s., ID O02250, 1300000 24.11.2017 KUJIP01DNY14 [PDF] 3880704
dodatek Oblastní charita Pelhřimov 47224541 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0497, IDZZ02006.0512, IDZZ02006.0520, IDZZ02006.0533, IDZZ02006.0535 443000 24.11.2017 KUJIP017EOM8 [PDF] 3895956
dodatek Farní charita Pacov 47224444 Dodatek č. 2 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0482, IDZZ02006.0420 49000 24.11.2017 KUJIP017EOG2 [PDF] 3895960
dodatek Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 29277418 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0097, ZZ02006.0075 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0451, ZZ02006.0465 146000 24.11.2017 KUJIP018P192 [PDF] 3893668
dodatek Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. 26518252 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0068 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0444 230000 24.11.2017 KUJIP018P16H [PDF] 3896012
dodatek Centrum sociálních služeb Lukavec 28125975 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0124 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0501 484000 24.11.2017 KUJIP018P0SM [PDF] 3895972
dodatek Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 00400858 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0088, ZZ02006.0091 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0450, ID ZZ02006.0547 1434000 24.11.2017 KUJIP018P0QW [PDF] 3895964
dodatek Dům sv. Antonína 00394190 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0009, ID ZZ02006.0129 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0394, ID ZZ02006.0509 211000 24.11.2017 KUJIP017E9BO [PDF] 3893712
dodatek DOMOV Bystré, o.p.s. 65189337 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0030 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0415 21000 24.11.2017 KUJIP017E9OV [PDF] 3893688
dodatek Farní charita Kamenice nad Lipou 49026852 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0034 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0419 116000 24.11.2017 KUJIP017E9T6 [PDF] 3893704
dodatek Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč 60419148 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0087 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0452 177000 24.11.2017 KUJIP018P0UC [PDF] 3895984
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0081, ZZ02006.0098, ZZ02006.0099, ZZ02006.0140 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0458, ZZ02006.0466, ZZ02006.0467, ZZ02006.0518 359000 24.11.2017 KUJIP018P121 [PDF] 3896004
dodatek Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0106 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0471 30000 24.11.2017 KUJIP018P1IT [PDF] 3896020
dodatek Medou z.s. 03718981 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0071 - navýšení dotace na sociální služby IDZZ02006.0446 43000 24.11.2017 KUJIP018P1KJ [PDF] 3896024
dodatek Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 43379168 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0013, ZZ02006.0020, ZZ02006.0065, ZZ02006.0084, ZZ02006.0164 - navýšení dotace na sociální služby ZZ02006.0398, ZZ02006.0405, ZZ02006.0441, ZZ02006.0462, ZZ02006.0485 1614000 24.11.2017 KUJIP018P0YS [PDF] 3896000
dodatek ÚSVIT zařízení SPMP 60128640 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace IDZZ02006.0083, ZZ02006.0101 - navýšení dotace na sociální službu IDZZ02006.0463 194000 24.11.2017 KUJIP018P1F8 [PDF] 3893664
dodatek Domov sv. Anežky 73635120 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0006, ID ZZ02006.0016 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0391, ID ZZ02006.0401 532000 24.11.2017 KUJIP017E99Y [PDF] 3893708
dodatek CENTRUM ZDISLAVA 43378692 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0080 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0449 95000 24.11.2017 KUJIP018P0XX [PDF] 3895996
dodatek Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích 00839345 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0014, ZZ02006.0001, ZZ02006.0015, ZZ02006.0128, ZZ02006.0021 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0399, ZZ02006.0386, ZZ02006.0400, ZZ02006.0502, ZZ02006.0406 802000 24.11.2017 KUJIP017E9M5 [PDF] 3893676
dodatek Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 71204326 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0060 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ029006.0436 76000 24.11.2017 KUJIP017E9F4 [PDF] 3893680
dodatek Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 75136295 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0089, ZZ02006.0004, ZZ02006.0031 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0389, ZZ02006.0416 1045000 24.11.2017 KUJIP017E9QL [PDF] 3893692
dodatek Sociální služby města Havlíčkova Brodu 70188467 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0085, ZZ02006.0012, ZZ02006.0019, ZZ02006.0125, ZZ02006.0063 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0461, ZZ02006.0397, ZZ02006.0404, ZZ02006.0514, ZZ02006.0439 1572000 24.11.2017 KUJIP017E9KF [PDF] 3893672
dodatek DS Stříbrné Terasy o.p.s. 28274466 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0007 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0392 235000 24.11.2017 KUJIP017E9SB [PDF] 3893696
dodatek Obec Slavíkov 00268241 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0055 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0433 26000 24.11.2017 KUJIP017E9HU [PDF] 3893684
dodatek Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 00842044 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0010, ID ZZ02006.0061 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0395, ID ZZ02006.0437 59000 24.11.2017 KUJIP017E9DE [PDF] 3893700
dodatek Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov 67777546 Dodatek č .1 ID ZZ01991.0020 - změna chybně uvedené výše přiznané dotace 0 24.11.2017 KUJIP016QUBQ [PDF] 3888980
dodatek PhDr. Naděžda Kubíčková, Ing. Aleš Kubíček osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0091 0 24.11.2017 KUJIP015ONY3 [PDF] 3887980
dodatek Římskokatolická farnost Hartvíkovice 64268446 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0013 0 24.11.2017 KUJIP015OOB3 [PDF] 3896048
dodatek Město Ledeč nad Sázavou 00267759 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0018 0 24.11.2017 KUJIP015OOFJ [PDF] 3896032
dodatek Město Náměšť nad Oslavou 00289965 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0008 0 24.11.2017 KUJIP015OO9D [PDF] 3896052
dodatek Město Světlá nad Sázavou 00268321 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace IDZZ01938.0016 0 24.11.2017 KUJIP015OODT [PDF] 3896036
dodatek CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. 25276581 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV01696.0172 0 24.11.2017 KUJIP017T9HF [PDF] 3930496
6975/17 smlouva Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav 65761979 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0024 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd, klienti nad 65 let 150000 23.11.2017 KUJIP018P0KQ [PDF] 3865468
6976/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0019 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd, klienti nad 65 let 216000 23.11.2017 KUJIP018P0NB [PDF] 3865464
6977/17 smlouva Obec Heřmanov 00599387 Darovací smlouva - Finanční dar obci Heřmanov za příkladnou reprezentaci kraje v soutěži Vesnice roku 2017 - ID dotace O02290 150000 23.11.2017 KUJIP017T9J5 [PDF] 3865420
7013/17 smlouva Martin Kliner 88843165 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0036 121478 23.11.2017 KUJIP017T7U0 [PDF] 3931380
7014/17 smlouva Totana Trade, s.r.o. 02631261 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0027 66156 23.11.2017 KUJIP017T870 [PDF] 3931372
7015/17 smlouva INVALITEX s.r.o. 26235307 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0057 150000 23.11.2017 KUJIP017TBU8 [PDF] 3931400
7016/17 smlouva Dopravní značení MŠ, s.r.o. 27665321 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0029 143200 23.11.2017 KUJIP017T84F [PDF] 3931376
7017/17 smlouva Jan Dušek 16259394 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0047 124800 23.11.2017 KUJIP017TCBO [PDF] 3931388
7018/17 smlouva Petr Dušek 87607395 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0046 78000 23.11.2017 KUJIP017TCDE [PDF] 3931384
7019/17 smlouva DŘEVOMAX s.r.o. 28825462 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0048 150000 23.11.2017 KUJIP017TC9Y [PDF] 3931392
7020/17 smlouva Pavel Dvořáček 46226664 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0016 143200 23.11.2017 KUJIP017T8R8 [PDF] 3931368
7021/17 smlouva Pavel Vídenský 47449896 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0014 150000 23.11.2017 KUJIP017T8UT [PDF] 3931360
7022/17 smlouva Vladimír Dvořák 60670622 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0075 101979 23.11.2017 KUJIP017TB95 [PDF] 3931720
7023/17 smlouva Michal Marek 45638039 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0112 149616 23.11.2017 KUJIP017T9VH [PDF] 3931744
7024/17 smlouva Stanislav Hrdý 15207773 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0060 150000 23.11.2017 KUJIP017TBO2 [PDF] 3931700
7025/17 smlouva Šibor stavby s.r.o. 03211649 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0084 150000 23.11.2017 KUJIP017TR0A [PDF] 3931732
7026/17 smlouva Marie Tumová 62853406 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0038 150000 23.11.2017 KUJIP017T7QK [PDF] 3931692
7027/17 smlouva Rostislav Kubík 70405492 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0076 122000 23.11.2017 KUJIP017TB7F [PDF] 3931716
7028/17 smlouva Michal Plášil 71970401 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0111 105920 23.11.2017 KUJIP017T9X7 [PDF] 3931740
7029/17 smlouva Ladislav Polánský 72859083 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0106 150000 23.11.2017 KUJIP017TA36 [PDF] 3931736
7030/17 smlouva Miroslav Blažek 72854553 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0074 104388 23.11.2017 KUJIP017TBA0 [PDF] 3931712
7031/17 smlouva Stanislav Novák 75372932 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0090 150000 23.11.2017 KUJIP017TAO9 [PDF] 3931728
7032/17 smlouva S.D.K. s.r.o. 04098307 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0079 98649 23.11.2017 KUJIP017TB0E [PDF] 3931724
7033/17 smlouva Pavel Novotný 71589805 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0008 142400 23.11.2017 KUJIP017T953 [PDF] 3931688
7034/17 smlouva Pavel Diviš 65847377 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0073 150000 23.11.2017 KUJIP017TBDL [PDF] 3931708
7035/17 smlouva Petr Danko 72467274 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0054 50000 23.11.2017 KUJIP017TC12 [PDF] 3931696
7036/17 smlouva DP INTERIERY, s.r.o. 28260601 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0042 150000 23.11.2017 KUJIP017TCIP [PDF] 3931984
7037/17 smlouva N M B A a.s. 25538110 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0100 150000 23.11.2017 KUJIP017TAFI [PDF] 3932000
7038/17 smlouva Zdeněk Chadim 12157422 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0087 149824 23.11.2017 KUJIP017TATK [PDF] 3931992
7039/17 smlouva PROFI DESIGN, s.r.o. 25328794 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0062 45000 23.11.2017 KUJIP017TBN7 [PDF] 3931988
7040/17 smlouva ALTROWEB, s.r.o. 29305179 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0022 150000 23.11.2017 KUJIP017T8GR [PDF] 3931972
7041/17 smlouva Josef Vala 60414359 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0040 64980 23.11.2017 KUJIP017T7L9 [PDF] 3931980
7042/17 smlouva David Moravec 66536073 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0091 63000 23.11.2017 KUJIP017TANE [PDF] 3931996
6978/17 smlouva Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 29277418 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0013 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd 151000 23.11.2017 KUJIP018P1AX [PDF] 3865452
6979/17 smlouva Vrátka, z.s. 22681841 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0025 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd 39000 23.11.2017 KUJIP018P1CN [PDF] 3865424
6980/17 smlouva Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 25557475 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0018 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd 165000 23.11.2017 KUJIP018P1HY [PDF] 3865440
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0023, ZZ02006.0076, ZZ02006.0077, ZZ02006.0133, ZZ02006.0139, ZZ02006.0153, ZZ02006.0154, ZZ02006.0155, ZZ02006.0167 - navýšení dotace na sociální služby IDZZ02006.0408, IDZZ02006.0453, IDZZ02006.0455, IDZZ02006.0476, IDZZ02006.0477, IDZZ02006.0481, IDZZ02006.0505, IDZZ02006.0517, IDZZ02006.0531 1017000 23.11.2017 KUJIP018P0P1 [PDF] 3860736
6968/17 smlouva Pteam sport, z. s. 04028767 Dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0040 25000 22.11.2017 KUJIP00Y5JSE [PDF] 3865020
dodatek Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0107 - navýšení dotace IDZZ02006.0488 9000 22.11.2017 KUJIP017EO4Q [PDF] 3850540
dodatek Vrátka, z.s. 22681841 Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu k ID PR01666.0029 0 22.11.2017 KUJIP018RJT2 [PDF] 3860724
dodatek Obec Maleč 00267856 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30.6.2016 (ID dotace FV01578.0030) Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2016, FV01578.0030, projekt "Rozvoj ICT v obci Maleč_2". 0 21.11.2017 KUJIP01DKR2F [PDF] 3860720
6940/17 smlouva Město Polná 00286435 Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02033.003 - Stará škola v Polné - výměna osvětlení 40361 20.11.2017 KUJIP015PDKM [PDF] 3865028
dodatek Milena Dolejská osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotací ID FV01968.0022 0 20.11.2017 KUJIP015OO0M [PDF] 3807080
dodatek Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. 69720649 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0114, navýšení dotace IDZZ02006.0495 82000 16.11.2017 KUJIP017EOT9 [PDF] 3850524
dodatek Domov blahoslavené Bronislavy 73633399 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0002 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0387 111000 16.11.2017 KUJIP017E92X [PDF] 3817096
dodatek Město Počátky 00248843 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0042 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0425 136000 16.11.2017 KUJIP017E8V3 [PDF] 3817112
dodatek Město Moravské Budějovice 00289931 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID IDZZ02006.0041- navýšení dotace ZZ02006.0424 49000 16.11.2017 KUJIP017E8LH [PDF] 3817060
dodatek Město Přibyslav 00268097 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0044 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0427 29000 16.11.2017 KUJIP017E8ZJ [PDF] 3817092
dodatek Obec Horní Dubenky 00285889 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0054 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0432 51000 16.11.2017 KUJIP017E8QS [PDF] 3817104
dodatek NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 48899097 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ020006.0123, ZZ02006.0053 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0431 193000 16.11.2017 KUJIP017E8U8 [PDF] 3817064
dodatek Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace 00400815 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0003 - navýšení dotace ID ZZ02006.0388 1094000 16.11.2017 KUJIP017E96D [PDF] 3817100
dodatek Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí 70289166 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0066 - navýšení dotace na sociální služby (ÚZ 13 305) ID ZZ02006.0442 131000 16.11.2017 KUJIP017E8H1 [PDF] 3817068
dodatek Sociální centrum města Světlá nad Sázavou 70844763 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0092, ZZ02006.0011, ZZ02006.0062 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0396, ZZ02006.0438 340000 16.11.2017 KUJIP017E8YO [PDF] 3817088
dodatek Sdílení o.p.s. 22673377 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0116, ID ZZ02006.0122 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0499, ZZ02006.0513 119000 16.11.2017 KUJIP017E94N [PDF] 3817048
dodatek Sociální služby města Velké Meziříčí 68726732 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0126, ID ZZ02006.0064 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0515, ID ZZ02006.0440 276000 16.11.2017 KUJIP017E8RN [PDF] 3817080
dodatek Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 61737500 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0005 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0390 453000 16.11.2017 KUJIP017E8JR [PDF] 3817072
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0090, ZZ02006.0104, ZZ02006.0156, ZZ02006.0161, ZZ02006.0159, ZZ02006.0160, ZZ02006.0130, ZZ02006.0131, ZZ02006.0024, ZZ02006.0025, ZZ02006.0026, ZZ02006.0027, ZZ02006.0029, ZZ02006.0176, ZZ02006.0094 - navýšení dotace MPSV (ÚZ 13 305) na sociální služby ID ZZ02006.0454, ZZ02006.0469, ZZ02006.0474, ZZ02006.0473, ZZ02006.0479, ZZ02006.0480, ZZ02006.0504, ZZ02006.0503, ZZ02006.0409, ZZ02006.0410, ZZ02006.0411, ZZ02006.0412, ZZ02006.0414, ZZ02006.0542, ZZ02006.0527 1085000 16.11.2017 KUJIP017E978 [PDF] 3817056
dodatek DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 27668240 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0022 - navýšení dotace na sociální služby D ZZ02006.0407 111000 16.11.2017 KUJIP017E8O2 [PDF] 3817076
dodatek Základní škola Měřín 48895288 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Výzvy č. 30_17_007 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. - změna čísla účtu partnera. 0 16.11.2017 KUJIP018OOWR [PDF] 3792040
6888/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0005, IDO02319.0011 475000 15.11.2017 KUJIP017ENP0 [PDF] 3788968
6949/17 smlouva Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 25918974 Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0008 122000 15.11.2017 KUJIP017ENTG [PDF] 3850340
6890/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0002, IDO02319.0003, IDO02319.0020, IDO02319.0022 1470000 15.11.2017 KUJIP017ENSL [PDF] 3789320
dodatek Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 22858202 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0529 IDZZ02006.0171, navýšen dodatkem IDZZ02006.0222 a IDZZ02006.0366, IDZZ02006.0529 33000 15.11.2017 KUJIP017EO91 [PDF] 3811852
dodatek Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 25918974 Dodatek č. 2 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0093, navýšení dotace IDZZ02006.0472 72000 15.11.2017 KUJIP017EOVZ [PDF] 3850532
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 dotace na dofinancování hospicové péče, ID O02108.0003 ID O02108.0001 - navýšeno dodatkem ID O02108.0003 450000 15.11.2017 KUJIP017ENMF [PDF] 3791984
6889/17 smlouva STŘED, z. ú. 70870896 Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0021 52000 14.11.2017 KUJIP017ENZM [PDF] 3789312
6841/17 smlouva TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 26908042 Smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0023 76000 14.11.2017 KUJIP017EO20 [PDF] 3761200
6891/17 smlouva INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 26652935 Smlouva o poskytnutí dotace ID O02319.0012 - dotace na dofinancování neuznatelných nákladů IP IV. - navýšení mezd, klienti nad 65 let 100000 14.11.2017 KUJIP018P0EK [PDF] 3789332
dodatek F POINT z.s. 05118557 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0538 395000 14.11.2017 KUJIP017EODH [PDF] 3767816
dodatek Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 70803978 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0490, IDZZ02006.0491, IDZZ02006.0507, IDZZ02006.0508 45000 14.11.2017 KUJIP017EOBR [PDF] 3767824
dodatek TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 26908042 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0119, IDZZ02006.0173, IDZZ02006.0180, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0197, IDZZ02006.0337, IDZZ02006.0374, IDZZ02006.0360, IDZZ02006.0523, IDZZ02006.0537, IDZZ02006.0500 77000 14.11.2017 KUJIP017EP03 [PDF] 3767812
dodatek STŘED, z. ú. 70870896 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0162, IDZZ02006.0169, IDZZ02006.0181, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0220, IDZZ02006.0323, IDZZ02006.0372, IDZZ02006.0377, IDZZ02006.0540, IDZZ02006.0535, IDZZ02006.0486 80000 14.11.2017 KUJIP017EOXP [PDF] 3767820
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Dodatek č. 2 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0447, IDZZ02006.0460, IDZZ02006.0468, IDZZ02006.0496, IDZZ02006.0511, IDZZ02006.0519, IDZZ02006.0525, IDZZ02006.0483, IDZZ02006.0532, IDZZ02006.0434. IDZZ02006.0069, IDZZ02006.0082, IDZZ02006.0103, IDZZ02006.0112, IDZZ02006.0136, IDZZ02006.0141, IDZZ02006.0146, IDZZ02006.0151, IDZZ02006.0152, IDZZ02006.0166, IDZZ02006.0057. zvýšeno dodatkem IDZZ02006.0284, IDZZ02006.0297, IDZZ02006.0305, IDZZ02006.0333, IDZZ02006.0348, IDZZ02006.0356, IDZZ02006.0362, IDZZ02006.0320, IDZZ02006.0369, IDZZ02006.0272. IDZZ02006.0447, IDZZ02006.0460, IDZZ02006.0468, IDZZ02006.0496, IDZZ02006.0511, IDZZ02006.0519, IDZZ02006.0525, IDZZ02006.0483, IDZZ02006.0532, IDZZ02006.0434. 445000 14.11.2017 KUJIP017EOKI [PDF] 3791972
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0456, IDZZ02006.0457, IDZZ02006.0528, IDZZ02006.0470, IDZZ02006.0506, IDZZ02006.0516, IDZZ02006.0524, IDZZ02006.0475, IDZZ02006.0478, IDZZ02006.0530, IDZZ02006.0541, IDZZ02006.0543, IDZZ02006.0413. IDZZ02006.0078, ZZ02006.0079, ZZ02006.0095, ZZ02006.0105, ZZ02006.0132, ZZ02006.0138, ZZ02006.0145, ZZ02006.0157, ZZ02006.0158, ZZ02006.0168, ZZ02006.0175, ZZ02006.0177, ZZ02006.0028, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0202, IDZZ02006.0207, IDZZ02006.0213, IDZZ02006.0219 IDZZ02006.0293,IDZZ02006.0294,IDZZ02006.0365, IDZZ02006.0307, IDZZ02006.0343, IDZZ02006.0353, IDZZ02006.0361, IDZZ02006.0312, IDZZ02006.0315, IDZZ02006.0367, IDZZ02006.0378, IDZZ02006.0380, IDZZ02006.0251. IDZZ02006.0456, IDZZ02006.0457, IDZZ02006.0528, IDZZ02006.0470, IDZZ02006.0506, IDZZ02006.0516, IDZZ02006.0524, IDZZ02006.0475, IDZZ02006.0478, IDZZ02006.0530, IDZZ02006.0541, IDZZ02006.0543, IDZZ02006.0413. 853000 14.11.2017 KUJIP017EOOY [PDF] 3791976
dodatek Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 00400840 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0086, ZZ02006.0127, ZZ02006.0036 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0459, ZZ02006.0510, ZZ02006.0421 1059000 14.11.2017 KUJIP017E895 [PDF] 3791992
dodatek Město Polná 00286435 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0043 - navýšení dotace na sociální služby D ZZ02006.0426 61000 14.11.2017 KUJIP017E8DL [PDF] 3800604
dodatek Město Ždírec nad Doubravou 00268542 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0046 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0429 54000 14.11.2017 KUJIP017E8CQ [PDF] 3800608
dodatek ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. 04647114 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0144, ZZ02006.0182 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0522, ZZ02006.0545 203000 14.11.2017 KUJIP017E88A [PDF] 3792004
dodatek Háta, o.p.s. 28861094 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0073 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0445 101000 14.11.2017 KUJIP018P0GA [PDF] 3792020
dodatek Dům seniorů - Domov důchodců 63893703 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0008, ZZ02006.0017, ZZ02006.0033 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0393, ZZ02006.0402, ZZ02006.0418 545000 14.11.2017 KUJIP017E8G6 [PDF] 3800616
dodatek INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 26652935 Dodatek č. III ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0185, ZZ02006.0186 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0448, ID ZZ02006.0487 67000 14.11.2017 KUJIP018P0JV [PDF] 3792012
dodatek Pavel Čech, Pavel Čech osobní údaj kotlíkové dotace, PR01537.1242 - Dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 120000 14.11.2017 KUJIP018MCN2 [PDF] 3800600
6845/17 smlouva Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky 60419636 Smlouva o poskytnutí dotace na akci SEDMIKVÍTEK 2017 - KRAJSKÉ KOLO - dotace na postupovou soutěž dle Pravidel RK - PR01973.0013 20000 13.11.2017 KUJIP00Y5DJT [PDF] 3786988
6838/17 smlouva Ječmínek, o.p.s. 26538377 Smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0004 201000 13.11.2017 KUJIP017ENNA [PDF] 3761196
6839/17 smlouva Středisko křesťanské pomoci Jihlava 46259830 Smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0007 481000 13.11.2017 KUJIP017ENW1 [PDF] 3761192
6840/17 smlouva Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava 70876339 Smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Dotace na dofinancování IP IV. -navýšení mezd, klienti 65+, IDO02319.0006 293000 13.11.2017 KUJIP017ENXW [PDF] 3761184
dodatek Občanská poradna Jihlava, z. s. 66597064 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0110, IDZZ02006.0109, navýšeno dodatky IDZZ02006.0190 a IDZZ02006.0329 a IDZZ02006.0330 IDZZ02006.0493, IDZZ02006.0492 48000 13.11.2017 KUJIP017EOQO [PDF] 3767808
dodatek Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 02285266 Dodatek č. 2 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0536, IDZZ02006.0546 IDZZ02006.0172, IDZZ02006.0179 - navýšeno dodatkem IDZZ02006.0373, ZZ02006.0383, IDZZ02006.0536, IDZZ02006.0546 173000 13.11.2017 KUJIP017EO6G [PDF] 3767800
dodatek Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 26594706 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0489 IDZZ02006.0120, uzavřen dodatek IDZZ02006.0198 a IDZZ02006.0326 IDZZ02006.0489 191000 13.11.2017 KUJIP017EO86 [PDF] 3767804
dodatek Občanská poradna Třebíč, z. s. 70283966 Dodatek č. 3 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0494 IDZZ02006.0111, navýšení dotace ID IDZZ02006.0191, IDZZ02006.0331, IDZZ02006.0494 134000 13.11.2017 KUJIP017EOSE [PDF] 3767792
dodatek Ječmínek, o.p.s. 26538377 Dodatek č. 2 - dotace na poskytování sociálních služeb, IDZZ02006.0544 IDZZ02006.0178, navýšeno dodatkem ID IDZZ02006.0381, IDZZ02006.0544 21000 13.11.2017 KUJIP017EOHX [PDF] 3767796
dodatek Martin Venc, Jaroslav Venc osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01537.0058, Dodatek č.1 0 13.11.2017 KUJIP017UQ9V [PDF] 3800596
dodatek Obec Dlouhá Brtnice 00373664 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01560.0008 v rámci GP Bezpečná silnice 2016 170000 13.11.2017 KUJIP017LEX4 [PDF] 3775084
6846/17 smlouva SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o. 25334611 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0026 150000 9.11.2017 KUJIP017T8AL [PDF] 3786984
6847/17 smlouva Pavel Paclík 75390442 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0018 145000 9.11.2017 KUJIP017T8NS [PDF] 3786980
6848/17 smlouva Petr Ondráček 18797768 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0024 150000 9.11.2017 KUJIP017T8D6 [PDF] 3787316
6849/17 smlouva Kovovýroba Souček s.r.o. 27698718 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0028 120871 9.11.2017 KUJIP017T85A [PDF] 3787320
6850/17 smlouva Tomáš Hurych 61736279 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0011 150000 9.11.2017 KUJIP017T90S [PDF] 3787304
6851/17 smlouva Miloš Ondrák 64336131 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0030 150000 9.11.2017 KUJIP017T81U [PDF] 3787328
6852/17 smlouva ROTEX Třebíč, s.r.o. 29193541 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0068 80680 9.11.2017 KUJIP017TBH1 [PDF] 3787340
6853/17 smlouva Marek Soukup 87073064 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0035 150000 9.11.2017 KUJIP017T7WQ [PDF] 3787336
6854/17 smlouva TTS eko s.r.o. 49359215 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0013 150000 9.11.2017 KUJIP017T8WJ [PDF] 3787312
6855/17 smlouva HEKUPLAST, spol. s r.o. 65277368 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0002 80329 9.11.2017 KUJIP017T99J [PDF] 3787736
6856/17 smlouva František Pacula 14680963 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0017 150000 9.11.2017 KUJIP017T8ON [PDF] 3787744
6857/17 smlouva Jaromír Mareš 13074237 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0012 150000 9.11.2017 KUJIP017T8Y9 [PDF] 3787740
6858/17 smlouva Karel Novotný 68059434 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0033 150000 9.11.2017 KUJIP017T7ZB [PDF] 3787748
6859/17 smlouva DNK system s.r.o. 28291786 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0051 80000 9.11.2017 KUJIP017TC4N [PDF] 3788128
6860/17 smlouva Střechy Dvořák s.r.o. 26067030 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0020 111060 9.11.2017 KUJIP017T8JC [PDF] 3788116
6861/17 smlouva Luboš Kotovic 10116559 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0015 98800 9.11.2017 KUJIP017T8TY [PDF] 3788108
6862/17 smlouva Ing. Jiří Toman 87735717 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0044 41048 9.11.2017 KUJIP017TCHU [PDF] 3788124
6863/17 smlouva Jiří Prukner 18520731 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0023 122452 9.11.2017 KUJIP017T8FW [PDF] 3788120
6864/17 smlouva František Čížek 60667133 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0001 150000 9.11.2017 KUJIP017T9B9 [PDF] 3788104
6865/17 smlouva Jiří Stehlík 42669561 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0004 150000 9.11.2017 KUJIP017T97T [PDF] 3788360
6866/17 smlouva Pavel Sedláček 18533396 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0066 150000 9.11.2017 KUJIP017TBKM [PDF] 3788396
6867/17 smlouva MEZ spol. s r.o. 25171241 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0080 111000 9.11.2017 KUJIP017TAYV [PDF] 3788412
6868/17 smlouva STABO MB s.r.o. 26245906 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0069 43200 9.11.2017 KUJIP017TBFB [PDF] 3788400
6869/17 smlouva Jiří Pohan 87226464 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0025 141600 9.11.2017 KUJIP017T8BG [PDF] 3788376
6870/17 smlouva Rostislav Ryšavý 67544720 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0056 53960 9.11.2017 KUJIP017TBWY [PDF] 3788392
6871/17 smlouva PYXES s.r.o. 26945657 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0019 145000 9.11.2017 KUJIP017T8K7 [PDF] 3788368
6872/17 smlouva Jiří Kocanda 75212161 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0086 111960 9.11.2017 KUJIP017TAVA [PDF] 3788416
6873/17 smlouva Luboš Neubauer 11011904 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0037 145000 9.11.2017 KUJIP017T7SA [PDF] 3788384
6874/17 smlouva EuroDejv s.r.o. 28327144 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0101 150000 9.11.2017 KUJIP017TACX [PDF] 3788420
6875/17 smlouva EuroDejv Invest s.r.o. 27722015 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0095 150000 9.11.2017 KUJIP017TAH8 [PDF] 3788712
6876/17 smlouva Ing. Roman Kadlec 68746059 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0053 150000 9.11.2017 KUJIP017TC2X [PDF] 3788696
6877/17 smlouva Josef Jaroš 11008679 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0058 150000 9.11.2017 KUJIP017TBSI [PDF] 3788700
6878/17 smlouva TRUHLÁŘSTVÍ PROFI v.o.s., 25961535 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0107 79520 9.11.2017 KUJIP017TA1G [PDF] 3788724
6879/17 smlouva VarioKov s.r.o. 26906775 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0009 132000 9.11.2017 KUJIP017T93D [PDF] 3788684
6880/17 smlouva PROMAT CZ spol. s r.o. 25151495 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0103 123600 9.11.2017 KUJIP017TA9C [PDF] 3788720
6881/17 smlouva SONUS design s.r.o. 29358949 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0108 150000 9.11.2017 KUJIP017T9ZX [PDF] 3788728
6882/17 smlouva Avente s.r.o. 02779447 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0049 150000 9.11.2017 KUJIP017TC6D [PDF] 3788692
6883/17 smlouva Jiří Němec 71542175 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0039 150000 9.11.2017 KUJIP017T7OU [PDF] 3788688
6884/17 smlouva Aleš Dvořák 88160882 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0059 150000 9.11.2017 KUJIP017TBRN [PDF] 3788708
6885/17 smlouva UNIVERZÁL BOHEMIA s.r.o. 49810561 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2017, ID dotace FV02105.0094 77960 9.11.2017 KUJIP017T9DZ [PDF] 3788716
6781/17 smlouva Elvis Jihlava, z. s. 26986230 Dotace na sportovní mistrovství PR01972.0037. 11612 7.11.2017 KUJIP00Y5DPZ [PDF] 3716176
6782/17 smlouva Elvis Jihlava, z. s. 26986230 Dotace na sportovní mistrovství PR01972.0038. 16284 7.11.2017 KUJIP00Y5DRP [PDF] 3716180
6783/17 smlouva Elvis Jihlava, z. s. 26986230 Dotace na sportovní mistrovství PR01972.0039. 19216 7.11.2017 KUJIP00Y5DN9 [PDF] 3716184
6784/17 smlouva Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 25557475 Smlouva o poskytnutí dotace na akci Krajské kolo ekologické olympiády pro kraj Vysočina pro rok 2017/2018 - dotace na postupovou soutěž dle Pravidel RK - PR01973.0012 20000 7.11.2017 KUJIP00Y5DG8 [PDF] 3716188
6785/17 smlouva Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace 72549246 Smlouva o poskytnutí dotace na akci Jihlavský slavík 2017 - dotace na postupovou soutěž dle Pravidel RK - PR01973.0014 20000 7.11.2017 KUJIP00Y5DLJ [PDF] 3716196
6777/17 smlouva Obec Sirákov 00545279 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0640 120000 3.11.2017 KUJIP017TEZY [PDF] 3715516
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. k ID PR01666.0003 0 2.11.2017 KUJIP018RNG3 [PDF] 3665136
6616/17 smlouva Obec Herálec 00294306 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0621 120000 1.11.2017 KUJIP017U7IB [PDF] 3661872
6578/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0385 - dotace na provoz denního stacionáře Stacionář Úsměv Třebíč 168000 31.10.2017 KUJIP018P0DP [PDF] 3623592
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2017, 2018, služba: pečovatelská služba (Luka nad Jihlavou) 0 31.10.2017 KUJIP017E86K [PDF] 3638572
dodatek Antonín Vrána osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01953.0073 - dodatek č. 1 120000 30.10.2017 KUJIP017TZ0Q [PDF] 3638568
dodatek Radek Vašíček, Zdenka Doležalová osobní údaj kotlíkové dotace, PR01537.1782- dohoda o převzetí závazků 119600 30.10.2017 KUJIP018MFDV [PDF] 3638564
6832/17 smlouva Obec Břevnice 00579807 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0349 120000 26.10.2017 KUJIP017TR4Q [PDF] 3760780
6555/17 smlouva Obec Vídeň 00842583 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0612 120000 26.10.2017 KUJIP017TG5Q [PDF] 3593332
6556/17 smlouva Obec Ruda 00842567 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0606 120000 26.10.2017 KUJIP017TFX1 [PDF] 3593328
6557/17 smlouva Obec Martinice 00842494 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0601 120000 26.10.2017 KUJIP017TFNF [PDF] 3593676
6635/17 smlouva Olga Bártová 05052963 ZZ02107-06.0001 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R7DK [PDF] 3640924
6636/17 smlouva Evžen Böhm osobní údaj ZZ02107-06.0002 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R7AZ [PDF] 3640928
6637/17 smlouva Miroslav Bárta osobní údaj ZZ02107-06.0003 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R794 [PDF] 3641164
6638/17 smlouva Ing. Stanislav Mitiska osobní údaj ZZ02107-06.0004 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R76J [PDF] 3641168
6639/17 smlouva Josef Marek osobní údaj ZZ02107-06.0005 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R75O [PDF] 3641176
6640/17 smlouva Josef Veselský 46443975 ZZ02107-06.0006 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R723 [PDF] 3641180
6641/17 smlouva LESKO MEZIŘÍČÍ s.r.o. 01496646 ZZ02107-06.0007 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R718 [PDF] 3641184
6642/17 smlouva Jan Holcman osobní údaj ZZ02107-06.0009 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6W4 [PDF] 3641188
6643/17 smlouva Jan Vlček 70919861 ZZ02107-06.0010 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6V9 [PDF] 3641192
6644/17 smlouva Pavel Kunstar osobní údaj ZZ02107-06.0011 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6SO [PDF] 3641196
6645/17 smlouva Petr Calta osobní údaj ZZ02107-06.0012 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6RT [PDF] 3641448
6646/17 smlouva Ladislav Švejda osobní údaj ZZ02107-06.0013 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R6P3 [PDF] 3641456
6647/17 smlouva Milan Baloun osobní údaj ZZ02107-06.0014 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R6MI [PDF] 3641460
6648/17 smlouva Karel Doležal osobní údaj ZZ02107-06.0015 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6KS [PDF] 3641468
6649/17 smlouva František Dufek osobní údaj ZZ02107-06.0016 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6I2 [PDF] 3641740
6650/17 smlouva Villa Vividus, s.r.o. 28146671 ZZ02107-06.0017 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6GC [PDF] 3641752
6651/17 smlouva Václav Venzhöfer osobní údaj ZZ02107-06.0018 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6EM [PDF] 3641764
6652/17 smlouva Josef Doležal osobní údaj ZZ02107-06.0019 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6CW [PDF] 3643656
6653/17 smlouva František Zeman osobní údaj ZZ02107-06.0020 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R6A6 [PDF] 3643664
6654/17 smlouva Marie Hlaváčová osobní údaj ZZ02107-06.0021 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R68G [PDF] 3643668
6655/17 smlouva Ing. Jan Boček osobní údaj ZZ02107-06.0022 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R66Q [PDF] 3643684
6656/17 smlouva Světlana Andělová osobní údaj ZZ02107-06.0023 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R65V [PDF] 3647152
6657/17 smlouva Václav Kameník 41888936 ZZ02107-06.0024-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R635 [PDF] 3647156
6658/17 smlouva Milan MUSIL 42318858 ZZ02107-06.0025 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R60K [PDF] 3647284
6659/17 smlouva Jan Vacek osobní údaj ZZ02107-06.0026 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R5ZW [PDF] 3647288
6660/17 smlouva Richard Špička osobní údaj ZZ02107-06.0027 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R5X6 [PDF] 3647292
6661/17 smlouva Ing. Jaroslav Zezula osobní údaj ZZ02107-06.0028 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R5UL [PDF] 3647296
6662/17 smlouva Ing. Karel Flídr osobní údaj ZZ02107-06.0029 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R5SV [PDF] 3647300
6663/17 smlouva František Dobrovolný osobní údaj ZZ02107-06.0030 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R5Q5 [PDF] 3647304
6664/17 smlouva Aleš Hamrle osobní údaj ZZ02107-06.0031 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R5PA [PDF] 3647308
6665/17 smlouva Martin Vlk 46649409 ZZ02107-06.0032 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R5NK [PDF] 3647312
6666/17 smlouva Radek Panský 40139883 ZZ02107-06.0034 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R5I9 [PDF] 3647516
6667/17 smlouva Helena Uhlířová osobní údaj ZZ02107-06.0035 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016QTW0 [PDF] 3647520
6668/17 smlouva Václav Másilko 13523635 ZZ02107-06.0036 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R5FO [PDF] 3647524
6669/17 smlouva Marta Divišová 75116979 ZZ02107-06.0037 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R5DY [PDF] 3647528
6670/17 smlouva Eliška Smržová osobní údaj ZZ02107-06.0038 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R5AD [PDF] 3647532
6671/17 smlouva Ing. Jan Kotačka osobní údaj ZZ02107-06.0039 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R58N [PDF] 3647536
6672/17 smlouva Josef Klusáček osobní údaj ZZ02107-06.0040 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R57S [PDF] 3647540
6673/17 smlouva Miroslav Ambrož osobní údaj ZZ02107-06.0041 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R547 [PDF] 3647972
6674/17 smlouva Libuše Nechvátalová osobní údaj ZZ02107-06.0042 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R52H [PDF] 3647968
6675/17 smlouva Miroslav Bečka osobní údaj ZZ02107-06.0043 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R51M [PDF] 3648216
6676/17 smlouva Václav Bendl osobní údaj ZZ02107-06.0044 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R4Y8 [PDF] 3648224
6677/17 smlouva Ondřej Pisk osobní údaj ZZ02107-06.0045 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4XD [PDF] 3648228
6678/17 smlouva František Čurda osobní údaj ZZ02107-06.0046 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R4US [PDF] 3648232
6679/17 smlouva Antonín Lisa osobní údaj ZZ02107-06.0047 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4TX [PDF] 3665504
6680/17 smlouva Petr Šimek osobní údaj ZZ02107-06.0048 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R4R7 [PDF] 3653548
6681/17 smlouva František Matoušek osobní údaj ZZ02107-06.0049 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R4PH [PDF] 3653552
6682/17 smlouva Josef Doležal 75634520 ZZ02107-06.0050 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4NR [PDF] 3653556
6683/17 smlouva Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. 41440935 ZZ02107-06.0051 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4K6 [PDF] 3653560
6684/17 smlouva Ing. František Lysý osobní údaj ZZ02107-06.0052 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4JB [PDF] 3653564
6685/17 smlouva Věra Fuxová osobní údaj ZZ02107-06.0053 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4GQ [PDF] 3653800
6686/17 smlouva Josef Paťha osobní údaj ZZ02107-06.0054 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R4FV [PDF] 3653804
6687/17 smlouva Martin Veselý osobní údaj ZZ02107-06.0055 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R4D5 [PDF] 3653808
6688/17 smlouva Miloš Dolejší 75067269 ZZ02107-06.0056 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R4AK [PDF] 3653816
6689/17 smlouva Josef Požár osobní údaj ZZ02107-06.0057 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R48U [PDF] 3653820
6690/17 smlouva Pavel Vidlák osobní údaj ZZ02107-06.0058 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R464 [PDF] 3653828
6691/17 smlouva Pech David osobní údaj ZZ02107-06.0059 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R459 [PDF] 3654172
6692/17 smlouva JUDr. Jaroslav Trnka 66239869 ZZ02107-06.0060 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R42O [PDF] 3654184
6693/17 smlouva Josef Fiala 72068078 ZZ02107-06.0061 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R41T [PDF] 3665508
6694/17 smlouva Ing, Michal Novák osobní údaj ZZ02107-06.0062 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3ZA [PDF] 3654192
6695/17 smlouva Pavel Holický osobní údaj ZZ02107-06.0063 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R3WP [PDF] 3665512
6696/17 smlouva Jiří Jaroš osobní údaj ZZ02107-06.0064 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R3UZ [PDF] 3654432
6697/17 smlouva Josef Hron osobní údaj ZZ02107-06.0065 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3T4 [PDF] 3665520
6698/17 smlouva Oldřich Doležal osobní údaj ZZ02107-06.0066 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R3RE [PDF] 3654440
6699/17 smlouva Luboš Němec 60570181 ZZ02107-06.0067 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R3PO [PDF] 3654444
6700/17 smlouva Karel Šimek osobní údaj ZZ02107-06.0068 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3M3 [PDF] 3654668
6701/17 smlouva Miroslav Holub osobní údaj ZZ02107-06.0069 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R3L8 [PDF] 3654684
6702/17 smlouva Ing. Zdeněk Krejčí osobní údaj ZZ02107-06.0070 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3IN [PDF] 3654696
6703/17 smlouva Ladislav Háva osobní údaj ZZ02107-06.0071 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R3GX [PDF] 3654700
6704/17 smlouva Aleš Frey osobní údaj ZZ02107-06.0072 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3E7 [PDF] 3654708
6705/17 smlouva Petr Dvořáček osobní údaj ZZ02107-06.0073 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3DC [PDF] 3654712
6706/17 smlouva Petra Salačová osobní údaj ZZ02107-06.0074-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R3AR [PDF] 3654720
6707/17 smlouva Miroslava Kovačková osobní údaj ZZ02107-06.0075 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R381 [PDF] 3654728
6708/17 smlouva František Prachař osobní údaj ZZ02107-06.0076 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R376 [PDF] 3654744
6709/17 smlouva Václav Marek osobní údaj ZZ02107-06.0077 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R34L [PDF] 3656136
6710/17 smlouva Boris Pazdera osobní údaj ZZ02107-06.0078 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R32V [PDF] 3656140
6711/17 smlouva Leoš Svoboda osobní údaj ZZ02107-06.0079 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R310 [PDF] 3656360
6712/17 smlouva Petra Urbánková osobní údaj ZZ02107-06.0080 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2ZH [PDF] 3656372
6713/17 smlouva Marie Řehořková osobní údaj ZZ02107-06.0081 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2XR [PDF] 3656368
6714/17 smlouva Božena Bláhová 46261818 ZZ02107-06.0082 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2V1 [PDF] 3656376
6715/17 smlouva Jaroslav Trutna osobní údaj ZZ02107-06.0083 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2SG [PDF] 3656396
6716/17 smlouva Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo 00139513 ZZ02107-06.0084 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2QQ [PDF] 3656392
6717/17 smlouva VÁCLAV KREJČÍŘ 75092883 ZZ02107-06.0085 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R2PV [PDF] 3656404
6718/17 smlouva Vladislav Jandl, DiS. 74352504 ZZ02107-06.0086 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R2MA [PDF] 3656408
6719/17 smlouva Josef Brož osobní údaj ZZ02107-06.0087 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R2LF [PDF] 3656412
6720/17 smlouva Jiří Vlk osobní údaj ZZ02107-06.0088 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R2JP [PDF] 3656660
6721/17 smlouva Martin Duba 60863978 ZZ02107-06.0089 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2HZ [PDF] 3656664
6722/17 smlouva Jan Vychytil osobní údaj ZZ02107-06.0090 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2F9 [PDF] 3656668
6723/17 smlouva Ing. Libor Petrů osobní údaj ZZ02107-06.0091 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2DJ [PDF] 3661612
6724/17 smlouva Bohumír Sýkora osobní údaj ZZ02107-06.0092 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R2AY [PDF] 3661616
6725/17 smlouva Josef Havlíček osobní údaj ZZ02107-06.0093 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R288 [PDF] 3661624
6726/17 smlouva Libor Konvalinka 67028381 ZZ02107-06.0094 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R26I [PDF] 3661628
6727/17 smlouva Jan Parkan 14952751 ZZ02107-06.0095 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R24S [PDF] 3661720
6728/17 smlouva Aleš Něměček osobní údaj ZZ02107-06.0096 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R222 [PDF] 3661728
6729/17 smlouva Ing. Petr Blažek osobní údaj ZZ02107-06.0097 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R217 [PDF] 3661732
6730/17 smlouva Ing. Vladimír Náměstek osobní údaj ZZ02107-06.0098 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1YT [PDF] 3661880
6731/17 smlouva Ing. Vladislava Culková osobní údaj ZZ02107-06.0099 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R1W3 [PDF] 3661884
6732/17 smlouva Marta Mezerková osobní údaj ZZ02107-06.0105 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1V8 [PDF] 3665860
6733/17 smlouva Petr Lupač osobní údaj ZZ02107-06.0106 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1SN [PDF] 3661900
6734/17 smlouva Ing. Bc. Pavel Caha, DiS. osobní údaj ZZ02107-06.0107 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R1RS [PDF] 3661896
6735/17 smlouva Ivo Svítil osobní údaj ZZ02107-06.0108 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1O7 [PDF] 3661904
6736/17 smlouva Marta Kafuňková osobní údaj ZZ02107-06.0109 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1MH [PDF] 3661908
6737/17 smlouva Jaroslav Rosecký osobní údaj ZZ02107-06.0110 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1KR [PDF] 3662084
6738/17 smlouva Bc. Zdeněk Charvát osobní údaj ZZ02107-06.0111 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1JW [PDF] 3662088
6739/17 smlouva Jaromíra Šmerousová osobní údaj ZZ02107-06.0112 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R1H6 [PDF] 3663988
6740/17 smlouva Bc. Anna Blažková osobní údaj ZZ02107-06.0113 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R1FG [PDF] 3662100
6741/17 smlouva Jakub Vomela osobní údaj ZZ02107-06.0114 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1CV [PDF] 3662104
6742/17 smlouva Irena Cupáková osobní údaj ZZ02107-06.0115 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R1A5 [PDF] 3662108
6743/17 smlouva Ing. Květoslav Tománek osobní údaj ZZ02107-06.0116 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R18F [PDF] 3662120
6744/17 smlouva Bohumil Hejtmánek 41001575 ZZ02107-06.0117-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R17K [PDF] 3662124
6745/17 smlouva Ing. Miroslav Řádek 48888443 ZZ02107-06.0118 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R15U [PDF] 3662128
6746/17 smlouva Vladislav Smejkal 73480711 ZZ02107-06.0119 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R134 [PDF] 3662280
6747/17 smlouva Zdeněk Hrubý 13212222 ZZ02107-06.0120 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R10J [PDF] 3662276
6748/17 smlouva Blanka Kosová osobní údaj ZZ02107-06.0121-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R0ZV [PDF] 3662288
6749/17 smlouva Marcela Hunalová osobní údaj ZZ02107-06.0122 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R0X5 [PDF] 3662296
6750/17 smlouva Jiří Sysel 70990107 ZZ02107-06.0124 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0SU [PDF] 3688388
6751/17 smlouva Vladimír Menčík 65332814 ZZ02107-06.0125 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0RZ [PDF] 3662536
6752/17 smlouva Zdenka Šenkýřová osobní údaj ZZ02107-06.0126 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.10.2017 KUJIP016R0P9 [PDF] 3662540
6753/17 smlouva Josef Štěrba osobní údaj ZZ02107-06.0127-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0MO [PDF] 3662544
6754/17 smlouva Jiří Vyhlídal osobní údaj ZZ02107-06.0128 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0LT [PDF] 3662560
6755/17 smlouva Josef Pulda osobní údaj ZZ02107-06.0129 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0I8 [PDF] 3662568
6756/17 smlouva Ing, Josef Beran osobní údaj ZZ02107-06.0130 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R0GI [PDF] 3662572
6757/17 smlouva Zdeněk Skala osobní údaj ZZ02107-06.0131 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016R0ES [PDF] 3662580
6758/17 smlouva Ing. Jan Dykyj osobní údaj ZZ02107-06.0132 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R0C2 [PDF] 3662584
6759/17 smlouva Jiří Houdek 74901281 ZZ02107-06.0133 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R0B7 [PDF] 3665864
6760/17 smlouva Petr Štola osobní údaj ZZ02107-06.0134 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R09H [PDF] 3662592
6761/17 smlouva Miroslav Prokeš osobní údaj ZZ02107-06.0135 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R07R [PDF] 3662816
6762/17 smlouva Bohumír Holec 44057199 ZZ02107-06.0136 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016R046 [PDF] 3662824
6763/17 smlouva Ing. Tomáš Chalupa osobní údaj ZZ02107-06.0137 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R02G [PDF] 3662836
6764/17 smlouva Václav Peroutka 47225963 ZZ02107-06.0138 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016R01L [PDF] 3662828
6765/17 smlouva Václav Vyvadil osobní údaj ZZ02107-06.0139 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016QZYK [PDF] 3662840
6766/17 smlouva Mgr. Pavel Šimánek osobní údaj ZZ02107-06.0140 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016QZWU [PDF] 3662848
6767/17 smlouva Martin Vávra osobní údaj ZZ02107-06.0141 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.10.2017 KUJIP016QZVZ [PDF] 3662852
6768/17 smlouva František Ondráček osobní údaj ZZ02107-06.0142 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016QZSE [PDF] 3662860
6769/17 smlouva Petr Horký 71445048 ZZ02107-06.0143 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016QZQO [PDF] 3662868
6770/17 smlouva Václav Nováček osobní údaj ZZ02107-06.0144 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.10.2017 KUJIP016QZPT [PDF] 3662872
6771/17 smlouva Petr Novotný osobní údaj ZZ02107-06.0145 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.10.2017 KUJIP016QZM8 [PDF] 3663140
6509/17 smlouva Město Pacov 00248789 Rozšíření a obnova expozic Městského muzea Antonína Sovy v Pacově - ID FV02033.0008 115191 25.10.2017 KUJIP015PDN7 [PDF] 3562128
6553/17 smlouva Obec Řečice 00248991 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0378 120000 25.10.2017 KUJIP017TX80 [PDF] 3593324
6566/17 smlouva Obec Chlístov 00377295 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0574 120000 25.10.2017 KUJIP017U80M [PDF] 3622756
6615/17 smlouva Obec Hroznatín 00377261 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0572 120000 25.10.2017 KUJIP017TIHO [PDF] 3661876
6560/17 smlouva Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 72052147 Dar Krajskému ředitelství policie Kraje Vysočina ve výši 3.000.000 Kč. ID O02245.0001 3000000 25.10.2017 KUJIP01CP16L [PDF] 3593952
6564/17 smlouva PROTISK Prchal s.r.o. 02215322 Smlouva o dílo - Výroba a tisk publikace "10 let nejvyšších ocenění Kraje Vysočina" 65500 25.10.2017 KUJIP01DXLKE [PDF] 3594200
6492/17 smlouva Ing. Josef Zimola osobní údaj ZZ02107-07.0001 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 25.10.2017 KUJIP016QWID [PDF] 3544879
6493/17 smlouva Ing. Jitka Merunková osobní údaj ZZ02107-07.0002 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 25.10.2017 KUJIP016QWGN [PDF] 3545167
6494/17 smlouva Martin Vachun osobní údaj ZZ02107-07.0003 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 25.10.2017 KUJIP016QWEX [PDF] 3545171
6495/17 smlouva Stanislav Buřič osobní údaj ZZ02107-07.0004 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 25.10.2017 KUJIP016QWD2 [PDF] 3545175
6496/17 smlouva Josef Pech 47225653 ZZ02107-07.0005 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QWBC [PDF] 3545183
6497/17 smlouva Ing. Karel Mládek osobní údaj ZZ02107-07.0006 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QW9M [PDF] 3545187
6498/17 smlouva Ing. Vladimír Papež osobní údaj ZZ02107-07.0007 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QW7W [PDF] 3545195
6499/17 smlouva Tomáš Křivánek osobní údaj ZZ02107-07.0008 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QW4B [PDF] 3545199
6500/17 smlouva Pavel Křivánek osobní údaj ZZ02107-07.0009 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QW3G [PDF] 3545203
6501/17 smlouva Věra Sedláková osobní údaj ZZ02107-07.0010 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QW0V [PDF] 3545563
6502/17 smlouva František Mezlík osobní údaj ZZ02107-07.0011 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QVYC [PDF] 3545571
6503/17 smlouva KOOPERACE - SLUŽBY, s.r.o. 64506231 ZZ02107-07.0012 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QVWM [PDF] 3545579
6504/17 smlouva Tomáš Vaníček 60415126 ZZ02107-07.0013 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QVVR [PDF] 3545591
6505/17 smlouva Zdeněk Šimek osobní údaj ZZ02107-07.0014 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QVS6 [PDF] 3545575
6506/17 smlouva Josef Sobotka osobní údaj ZZ02107-07.0015 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 25.10.2017 KUJIP016QVRB [PDF] 3545603
6507/17 smlouva Josef Burian osobní údaj ZZ02107-07.0016 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 25.10.2017 KUJIP016QVOQ [PDF] 3545611
6508/17 smlouva Vlastimil Zelený 70933499 ZZ02107-07.0017 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 25.10.2017 KUJIP016QVM0 [PDF] 3545627
dodatek Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 70885184 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ID O01876.0019 150000 25.10.2017 KUJIP01DXLM4 [PDF] 3601876
dodatek Pavla Frommelová osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě ID FV01559.0011 - PCHÚ 2017 0 25.10.2017 KUJIP015ONFQ [PDF] 3551135
6543/17 smlouva AURA, z.s. 60126850 Smlouva o poskytnutí dotace na účast na ME v pétanque ID PR01972.0034 20000 24.10.2017 KUJIP00Y5DW0 [PDF] 3575616
6579/17 smlouva Zdeněk Stejskal osobní údaj Smlouva o zajištění služby 15000 24.10.2017 KUJIP01DXLHT [PDF] 3623960
6535/17 smlouva OREA HOTELS s.r.o. 27176657 Smlouva o poskytnutí hotelových služeb č. 1269815 Zajištění cateringu při příležitosti akce Lesní pedagogika 93496 24.10.2017 KUJIP01DXLJJ [PDF] 3567484
6510/17 smlouva Obec Moravecké Pavlovice 00599603 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0333 120000 23.10.2017 KUJIP017TUST [PDF] 3562136
6554/17 smlouva Obec Cikháj 00842141 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0620 120000 23.10.2017 KUJIP017TGO3 [PDF] 3593320
6513/17 smlouva Obec Radostín nad Oslavou 00295248 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0637 120000 23.10.2017 KUJIP017U7Y3 [PDF] 3562596
6353/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Individuální smlouva - poskytnutí dotace na dobrovolnické centrum Kambala - IDO02277.0001 93000 23.10.2017 KUJIP018R0OG [PDF] 3545163
6567/17 smlouva Zlínský kraj 70891320 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, 50000 23.10.2017 KUJIP01DKN32 [PDF] 3583048
6393/17 smlouva Obec Skuhrov 00268232 ZZ02107-05.0001 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RMO4 [PDF] 3553383
6394/17 smlouva MĚSTYS MRÁKOTÍN 00286265 ZZ02107-05.0002 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RMME [PDF] 3553387
6395/17 smlouva Obec Dušejov 00285811 ZZ02107-05.0003 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RMKO [PDF] 3553395
6396/17 smlouva Obec Pavlov 00286401 ZZ02107-05.0004 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RMIY [PDF] 3553399
6397/17 smlouva Obec Kozlov 00839591 ZZ02107-05.0005 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RMH3 [PDF] 3553403
6398/17 smlouva Obec Poděšín 00545759 ZZ02107-05.0006 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RMEI [PDF] 3553407
6399/17 smlouva Obec Klatovec 00373770 ZZ02107-05.0007 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RMDN [PDF] 3553415
6400/17 smlouva Obec Nové Syrovice 00290009 ZZ02107-05.0008 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RMBX [PDF] 3553419
6401/17 smlouva Obec Osová Bítýška 00084409 ZZ02107-05.0009 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RM8C [PDF] 3553427
6402/17 smlouva Obec Putimov 00515965 ZZ02107-05.0010 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RM7H [PDF] 3549679
6403/17 smlouva Obec Nová Buková 00583511 ZZ02107-05.0011 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RM4W [PDF] 3553699
6404/17 smlouva Obec Obyčtov 00546739 ZZ02107-05.0012 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RM31 [PDF] 3553703
6405/17 smlouva Obec Krahulčí 00286168 ZZ02107-05.0013 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RM1B [PDF] 3553719
6406/17 smlouva Obec Chlum 00377309 ZZ02107-05.0014 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLYX [PDF] 3553707
6407/17 smlouva Obec Babice 00375357 ZZ02107-05.0015 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLW7 [PDF] 3553711
6408/17 smlouva Obec Sedlejov 00286605 ZZ02107-05.0016 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RLVC [PDF] 3553723
6409/17 smlouva Obec Olešná 00515761 ZZ02107-05.0017 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLSR [PDF] 3553731
6410/17 smlouva Obec Dlouhé 00599361 ZZ02107-05.0018 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLQ1 [PDF] 3553867
6411/17 smlouva Obec Bořetice 00512257 ZZ02107-05.0019 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLOB [PDF] 3553875
6412/17 smlouva Obec Loukovice 00378127 ZZ02107-05.0020 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RLML [PDF] 3553883
6413/17 smlouva Obec Rušinov 00268160 ZZ02107-05.0021 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLLQ [PDF] 3553895
6414/17 smlouva Obec Horní Krupá 00267481 ZZ02107-05.0022 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLJ0 [PDF] 3553891
6415/17 smlouva Městys Vojnův Městec 00295761 ZZ02107-05.0023 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RLGF [PDF] 3553903
6416/17 smlouva Obec Jeřišno 00267571 ZZ02107-05.0024 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RLEP [PDF] 3553899
6417/17 smlouva Obec Olšany 00373851 ZZ02107-05.0025 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RLDU [PDF] 3553907
6418/17 smlouva Obec Oudoleň 00267996 ZZ02107-05.0026 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RLB4 [PDF] 3554071
6419/17 smlouva Obec Bochovice 00376094 ZZ02107-05.0027 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RL9E [PDF] 3554075
6420/17 smlouva Obec Zbinohy 00374083 ZZ02107-05.0028 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RL7O [PDF] 3554079
6421/17 smlouva Obec Lány 00579939 ZZ02107-05.0029 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RL43 [PDF] 3554087
6422/17 smlouva Městys Úsobí 00268411 ZZ02107-05.0030 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RL38 [PDF] 3554083
6423/17 smlouva Obec Sedlice 00249041 ZZ02107-05.0031 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RL0N [PDF] 3554091
6424/17 smlouva Obec Nové Dvory 00842231 ZZ02107-05.0032 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RKY4 [PDF] 3554095
6425/17 smlouva Obec Kojetín 00267651 ZZ02107-05.0033 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKWE [PDF] 3554099
6426/17 smlouva Obec Bezděkov 00579793 ZZ02107-05.0034 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RKVJ [PDF] 3554843
6427/17 smlouva Obec Věžnice 00373966 ZZ02107-05.0035 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKTT [PDF] 3554855
6428/17 smlouva Obec Hurtova Lhota 15060896 ZZ02107-05.0036 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKQ8 [PDF] 3554851
6429/17 smlouva Městys Měřín 00294799 ZZ02107-05.0037 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKPD [PDF] 3554943
6430/17 smlouva Obec Oslavička 00378305 ZZ02107-05.0038 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RKNN [PDF] 3554947
6431/17 smlouva Město Golčův Jeníkov 00267406 ZZ02107-05.0039 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKLX [PDF] 3554951
6432/17 smlouva Obec Dobrá Voda 00515787 ZZ02107-05.0040 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RKJ7 [PDF] 3554955
6433/17 smlouva Obec Sloupno 00580104 ZZ02107-05.0041 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RKHH [PDF] 3554959
6434/17 smlouva Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě 00842630 ZZ02107-05.0042 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RKEW [PDF] 3555115
6435/17 smlouva Obec Martinice 00842494 ZZ02107-05.0043 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RKC6 [PDF] 3555195
6436/17 smlouva Obec Hostětice 00373702 ZZ02107-05.0044 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RKAG [PDF] 3555199
6437/17 smlouva Obec Krokočín 00377996 ZZ02107-05.0045 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RK9L [PDF] 3555203
6438/17 smlouva Obec Radkov 42634512 ZZ02107-05.0046 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RK7V [PDF] 3555207
6439/17 smlouva Obec Lučice 00267830 ZZ02107-05.0047 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RK4A [PDF] 3555211
6440/17 smlouva Obec Dlouhá Brtnice 00373664 ZZ02107-05.0048 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RK3F [PDF] 3555235
6441/17 smlouva Obec Velký Rybník 00515931 ZZ02107-05.0049 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RK0U [PDF] 3555239
6442/17 smlouva Obec Rozsochy 00295311 ZZ02107-05.0050 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJZ6 [PDF] 3555247
6443/17 smlouva Obec Daňkovice 00599352 ZZ02107-05.0051 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJXG [PDF] 3555243
6444/17 smlouva Obec Jilem 00579858 ZZ02107-05.0052 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJUV [PDF] 3555251
6445/17 smlouva Obec Nové Sady 00842168 ZZ02107-05.0053 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJS5 [PDF] 3555255
6446/17 smlouva Obec Dyjice 42634679 ZZ02107-05.0054 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJQF [PDF] 3555259
6447/17 smlouva Obec Strachujov 00599859 ZZ02107-05.0055 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJPK [PDF] 3555291
6448/17 smlouva Obec Číhošť 00267295 ZZ02107-05.0056 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJMZ [PDF] 3555295
6449/17 smlouva Obec Kozlov 00267660 ZZ02107-05.0057 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJL4 [PDF] 3555299
6450/17 smlouva Obec Lhotka 00373800 ZZ02107-05.0058 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJIJ [PDF] 3555303
6451/17 smlouva Obec Ústí 00286796 ZZ02107-05.0059 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJGT [PDF] 3555307
6452/17 smlouva Městys Strážek 00295493 ZZ02107-05.0060 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJFY [PDF] 3555315
6453/17 smlouva Obec Samšín 00249025 ZZ02107-05.0061 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJD8 [PDF] 3555311
6454/17 smlouva Městys Stará Říše 00286648 ZZ02107-05.0062 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJAN [PDF] 3555319
6455/17 smlouva Obec Malá Losenice 00545171 ZZ02107-05.0063 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJ8X [PDF] 3555323
6456/17 smlouva Obec Panské Dubenky 00373885 ZZ02107-05.0064 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RJ72 [PDF] 3555335
6457/17 smlouva Obec Kojetice 00289612 ZZ02107-05.0065 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RJ4H [PDF] 3555331
6458/17 smlouva Obec Markvartice 00378143 ZZ02107-05.0066 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RJ3M [PDF] 3555327
6459/17 smlouva Obec Ostrov 00580007 ZZ02107-05.0067 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RJ01 [PDF] 3555343
6460/17 smlouva Obec Dudín 00488623 ZZ02107-05.0068 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RIZD [PDF] 3555511
6461/17 smlouva Obec Bačice 00375365 ZZ02107-05.0069 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RIXN [PDF] 3555519
6462/17 smlouva Obec Studnice 00378631 ZZ02107-05.0070 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RIVX [PDF] 3555515
6463/17 smlouva Obec Unčín 00599905 ZZ02107-05.0071 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RISC [PDF] 3555523
6464/17 smlouva Obec Krahulov 00377961 ZZ02107-05.0072 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RIQM [PDF] 3555527
6465/17 smlouva Obec Číhalín 00376795 ZZ02107-05.0073 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RIOW [PDF] 3555531
6466/17 smlouva Obec Útěchovičky 00511340 ZZ02107-05.0074 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RIM6 [PDF] 3555535
6467/17 smlouva Obec Jasenice 00377562 ZZ02107-05.0075 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RILB [PDF] 3555543
6468/17 smlouva Obec Strachoňovice 47367407 ZZ02107-05.0076 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 23.10.2017 KUJIP016RIJL [PDF] 3555539
6469/17 smlouva Obec Březské 00489468 ZZ02107-05.0077 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RIHV [PDF] 3555547
6470/17 smlouva Obec Sedletín 00580058 ZZ02107-05.0078 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RIEA [PDF] 3555591
6471/17 smlouva Obec Slavičky 00378607 ZZ02107-05.0079 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 23.10.2017 KUJIP016RICK [PDF] 3555599
6472/17 smlouva Obec Kalhov 00373753 ZZ02107-05.0080 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RIBP [PDF] 3555603
6473/17 smlouva Obec Ubušínek 00543586 ZZ02107-05.0081 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RI9Z [PDF] 3555607
6474/17 smlouva Obec Vystrčenovice 00373982 ZZ02107-05.0082 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RI6E [PDF] 3555643
6475/17 smlouva Obec Pálovice 00378321 ZZ02107-05.0083 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 23.10.2017 KUJIP016RNYJ [PDF] 3555647
6476/17 smlouva Obec Velký Beranov 00286834 ZZ02107-05.0084 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 23.10.2017 KUJIP016RNVY [PDF] 3555651
dodatek Město Ledeč nad Sázavou 00267759 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0040 - navýšení dotace ID ZZ02006.0261 295000 23.10.2017 KUJIP017E819 [PDF] 3601880
6512/17 smlouva Obec Žatec 00374237 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0563 120000 22.10.2017 KUJIP017TI2R [PDF] 3562348
6379/17 smlouva Obec Otín 00373877 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0421 120000 20.10.2017 KUJIP017TT9N [PDF] 3551115
6380/17 smlouva Obec Dolní Sokolovec 00579823 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0386 120000 20.10.2017 KUJIP017TRDH [PDF] 3551127
6383/17 smlouva Obec Vyskytná 00249416 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0524 120000 20.10.2017 KUJIP017TOEX [PDF] 3552023
6356/17 smlouva Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace 72052422 Dotace na účast na 31. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Jablonec nad Nisou "Tanec, tanec... 2017" ID PR01910.0011 10000 20.10.2017 KUJIP015OLLA [PDF] 3540327
dodatek Pavel Vaněček osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01953.0238 - dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace 120000 20.10.2017 KUJIP017TZ2G [PDF] 3561836
dodatek Veronika Moravcová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0117 - dodatek č. 1 120000 20.10.2017 KUJIP018MD3N [PDF] 3561828
dodatek Daniel Musil osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0163 - dodatek č. 1 120000 20.10.2017 KUJIP018MD2S [PDF] 3561832
6376/17 smlouva Obec Velký Rybník 00515931 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0082 50000 19.10.2017 KUJIP017TQQV [PDF] 3551131
6382/17 smlouva Obec Velký Rybník 00515931 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0521 120000 19.10.2017 KUJIP017TO7W [PDF] 3552031
6386/17 smlouva Obec Dolní Vilémovice 00289302 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0567 120000 19.10.2017 KUJIP017U7HG [PDF] 3552347
6511/17 smlouva Obec Hladov 00373681 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0406 120000 18.10.2017 KUJIP017TSCF [PDF] 3562132
6559/17 smlouva Obec Matějov 00600512 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0629 120000 18.10.2017 KUJIP017TED0 [PDF] 3593956
6547/17 smlouva Liberecký kraj 70891508 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, ID OLP/2668/2017 50000 18.10.2017 KUJIP01DKMI6 [PDF] 3517390
6342/17 smlouva Obec Vyskytná nad Jihlavou 00286893 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0433 120000 17.10.2017 KUJIP017TTXB [PDF] 3531006
6385/17 smlouva Obec Kadolec 00599468 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0597 120000 17.10.2017 KUJIP017TFFJ [PDF] 3552343
6347/17 smlouva Město Pelhřimov 00248801 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov. ID O02257.0001 180000 17.10.2017 KUJIP017DYFM [PDF] 3531206
6384/17 smlouva Obec Březí nad Oslavou 00600539 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0618 120000 16.10.2017 KUJIP017TGKN [PDF] 3552327
6307/17 smlouva Obec Meziříčko 00373818 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0602 120000 16.10.2017 KUJIP017TFOA [PDF] 3502298
6387/17 smlouva Obec Ořechov 00373869 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0551 120000 16.10.2017 KUJIP017THEA [PDF] 3552323
6281/17 smlouva Obec Křídla 00842648 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0005. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP1FC [PDF] 3474746
6282/17 smlouva Městys Lukavec 00248606 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0006. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP1CR [PDF] 3474750
6283/17 smlouva Obec Moraveč 00248673 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0008. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP2F5 [PDF] 3474738
6284/17 smlouva Obec Jindřichovice 00373745 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0012. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP2M6 [PDF] 3474742
6285/17 smlouva Městys Jimramov 00294471 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0004. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP2OW [PDF] 3512914
6286/17 smlouva Obec Nevcehle 00286303 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0011. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP1N8 [PDF] 3474942
6287/17 smlouva Obec Bezděkov 00579793 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0001. 300000 16.10.2017 KUJIP01CP1LI [PDF] 3482946
6631/17 smlouva Obec Úhořilka 00580121 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0366 120000 15.10.2017 KUJIP017TWLE [PDF] 3672580
6345/17 smlouva Obec Střítež pod Křemešníkem 00583553 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0518 120000 15.10.2017 KUJIP017TO1Q [PDF] 3531014
6341/17 smlouva Obec Píšť 00476137 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0377 118000 14.10.2017 KUJIP017TX6A [PDF] 3531018
6344/17 smlouva Městys Božejov 00247855 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0485 120000 13.10.2017 KUJIP017TM6F [PDF] 3531010
6257/17 smlouva Obec Vysoké 00842397 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0646 120000 13.10.2017 KUJIP017TDVP [PDF] 3462198
6235/17 smlouva Město Třešť 00286753 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0019 150000 12.10.2017 KUJIP018MB4W [PDF] 3456550
6340/17 smlouva Obec Střítež 00599867 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0077 50000 12.10.2017 KUJIP017TQJU [PDF] 3531026
6268/17 smlouva Obec Nevcehle 00286303 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0550 120000 12.10.2017 KUJIP017THCK [PDF] 3473438
6256/17 smlouva Obec Rudolec 00599786 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0638 120000 12.10.2017 KUJIP017TETS [PDF] 3462178
6217/17 smlouva Město Pelhřimov 00248801 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality. ID FV02098.0001 24118 12.10.2017 KUJIP01DXBVT [PDF] 3439170
dodatek Nemocnice Počátky, s.r.o. 26216701 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0018, ID ZZ02006.0183 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0241 a ID ZZ02006.0376 458000 12.10.2017 KUJIP017E7YV [PDF] 3530434
6264/17 smlouva Město Bystřice nad Pernštejnem 00294136 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0011 130000 11.10.2017 KUJIP018MAP6 [PDF] 3473430
6243/17 smlouva Obec Sklené nad Oslavou 00295400 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0607 120000 11.10.2017 KUJIP017TFYW [PDF] 3457874
6308/17 smlouva Obec Jívoví 00544183 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0596 120000 11.10.2017 KUJIP017TFCY [PDF] 3502306
6266/17 smlouva Obec Dolní Libochová 00599379 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0593 120000 11.10.2017 KUJIP017TF7N [PDF] 3473434
6267/17 smlouva Obec Černá 00545899 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0591 120000 11.10.2017 KUJIP017TF37 [PDF] 3473442
6245/17 smlouva Obec Blízkov 00599271 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0587 118000 11.10.2017 KUJIP017TJFR [PDF] 3457886
6246/17 smlouva Obec Trpišovice 00268381 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0540 120000 11.10.2017 KUJIP017TGTE [PDF] 3457890
6247/17 smlouva Obec Sazomín 00842346 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0639 120000 11.10.2017 KUJIP017TEWD [PDF] 3457878
6248/17 smlouva Obec Kotlasy 00600521 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0626 120000 11.10.2017 KUJIP017TE7U [PDF] 3457870
dodatek Městys Krucemburk 00267716 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0049 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0268 73000 11.10.2017 KUJIP017E7UF [PDF] 3425958
dodatek Medou z.s. 03718981 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0071 - navýšení dotace na sociální služby IDZZ02006.0283 98000 11.10.2017 KUJIP018P0A4 [PDF] 3425938
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0023, ZZ02006.0076, ZZ02006.0077, ZZ02006.0133, ZZ02006.0139, ZZ02006.0153, ZZ02006.0154, ZZ02006.0155, ZZ02006.0167 - navýšení dotace na sociální služby IDZZ02006.0246, IDZZ02006.0290, IDZZ02006.0292, IDZZ02006.0313, IDZZ02006.0314, IDZZ02006.0318, IDZZ02006.0342, IDZZ02006.0354, IDZZ02006.0368 1844000 11.10.2017 KUJIP018P07J [PDF] 3425942
dodatek Subregion Velké Dářko - dobrovolný svazek obcí 70289166 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0066 - navýšení dotace na sociální služby (ÚZ 13 305) ID ZZ02006.0279 186000 11.10.2017 KUJIP017E6Y2 [PDF] 3425950
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0090, ZZ02006.0104, ZZ02006.0156, ZZ02006.0161, ZZ02006.0159, ZZ02006.0160, ZZ02006.0130, ZZ02006.0131, ZZ02006.0024, ZZ02006.0025, ZZ02006.0026, ZZ02006.0027, ZZ02006.0029, ZZ02006.0176, ZZ02006.0094 - navýšení dotace MPSV (ÚZ 13 305) na sociální služby ID ZZ02006.0291, ZZ02006.0306, ZZ02006.0311, ZZ02006.0310, ZZ02006.0316, ZZ02006.0317, ZZ02006.0341, ZZ02006.0340, ZZ02006.0247, ZZ02006.0248, ZZ02006.0249, ZZ02006.0250, ZZ02006.0252, ZZ02006.0379 ZZ02006.0364 1379000 11.10.2017 KUJIP017E7RU [PDF] 3425954
6124/17 smlouva Město Brtnice 00285668 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0001 3467983 10.10.2017 KUJIP015VAUN [PDF] 3399930
6132/17 smlouva Obec Biskupice-Pulkov 00375390 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0010 4031754 10.10.2017 KUJIP015VAEV [PDF] 3401278
6134/17 smlouva Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 48460915 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0013 3143075 10.10.2017 KUJIP015VA9K [PDF] 3401258
6135/17 smlouva VODOVODY A KANALIZACE 60418885 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0014 5508720 10.10.2017 KUJIP01DOM84 [PDF] 3401254
6169/17 smlouva Obec Dešov 00289281 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0438 120000 10.10.2017 KUJIP017TU8L [PDF] 3426630
6378/17 smlouva Obec Stáj 00543764 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0425 120000 10.10.2017 KUJIP017TTHJ [PDF] 3551119
6239/17 smlouva Obec Kramolín 00377970 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0456 120000 10.10.2017 KUJIP017TKJ0 [PDF] 3456570
6231/17 smlouva Obec Stojčín 00583545 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0516 120000 10.10.2017 KUJIP017TNWM [PDF] 3441466
6254/17 smlouva Městys Heraltice 00376833 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0568 120000 10.10.2017 KUJIP017TIFY [PDF] 3462190
6234/17 smlouva Obec Hodíškov 00560031 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0622 120000 10.10.2017 KUJIP017TDYA [PDF] 3441670
6200/17 smlouva Ing. Vladimír Kunc 10463186 Smlouva o dílo - Dodání 200 ks publikace "Vysočina portrét kraje" 66000 10.10.2017 KUJIP01DXLBN [PDF] 3428270
dodatek Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 75017130 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 6.2016 (ID dotace FV01577.0041) Doplnění čísla účtu zřizovatele - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2016, FV01577.0041, projekt "Bezpečnost a archivace dat". 0 10.10.2017 KUJIP01DKRB6 [PDF] 3402922
dodatek INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 26652935 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 26.6.2016 (ID dotace FV01577.0079) Změna názvu a právní formy příjemce - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2016, FV01577.0079, projekt "Web APLA-Vysočina". 0 10.10.2017 KUJIP01DKRAB [PDF] 3402918
6061/17 smlouva Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 72076658 Dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality ID FV02098.0015 85000 9.10.2017 KUJIP01DXALE [PDF] 3395226
6121/17 smlouva Novoměstská kulturní zařízení 00372854 poskytnutí dotace, GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0010 29523 9.10.2017 KUJIP015PDWY [PDF] 3399566
6162/17 smlouva Město Moravské Budějovice 00289931 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0007 150000 9.10.2017 KUJIP018MAKV [PDF] 3426182
6165/17 smlouva Obec Pokojov 00599697 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0052 50000 9.10.2017 KUJIP017TPUI [PDF] 3426166
6237/17 smlouva Obec Markvartice 00488631 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0074 50000 9.10.2017 KUJIP017TQFE [PDF] 3456558
6168/17 smlouva Obec Dolní Krupá 00267368 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0351 120000 9.10.2017 KUJIP017TVRR [PDF] 3426642
6170/17 smlouva Obec Kdousov 00377597 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0441 120000 9.10.2017 KUJIP017TJQ8 [PDF] 3426622
6171/17 smlouva Obec Mezná 47248955 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0505 120000 9.10.2017 KUJIP017TNAO [PDF] 3426646
6173/17 smlouva Obec Budeč 00600547 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0619 120000 9.10.2017 KUJIP017TGN8 [PDF] 3426846
6174/17 smlouva Městys Bohdalov 00294004 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0617 120000 9.10.2017 KUJIP017TGIX [PDF] 3426850
6242/17 smlouva Obec Bohdalec 00599280 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0616 120000 9.10.2017 KUJIP017TGH2 [PDF] 3457242
6176/17 smlouva Obec Tasov 00290581 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0610 120000 9.10.2017 KUJIP017TG6L [PDF] 3426854
6179/17 smlouva Obec Křoví 00545406 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0599 120000 9.10.2017 KUJIP017TFI4 [PDF] 3427118
6244/17 smlouva Obec Dobrá Voda 00544175 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0592 120000 9.10.2017 KUJIP017TF5X [PDF] 3457882
6182/17 smlouva Obec Valeč 00290637 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0586 120000 9.10.2017 KUJIP017TJEW [PDF] 3427410
6186/17 smlouva Obec Horní Heřmanice 00376965 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0569 120000 9.10.2017 KUJIP017TIBI [PDF] 3427714
6187/17 smlouva Obec Mysletice 42634598 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0549 120000 9.10.2017 KUJIP017THAU [PDF] 3427706
6270/17 smlouva Obec Polnička 00840670 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0635 120000 9.10.2017 KUJIP017TEPC [PDF] 3473694
6190/17 smlouva Obec Pokojov 00599697 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0634 120000 9.10.2017 KUJIP017TENM [PDF] 3428006
6191/17 smlouva Obec Pavlov 00544418 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0632 120000 9.10.2017 KUJIP017TEIB [PDF] 3428010
6192/17 smlouva Obec Obyčtov 00546739 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0630 120000 9.10.2017 KUJIP017TEFQ [PDF] 3428014
6193/17 smlouva Obec Krásněves 00545210 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0627 120000 9.10.2017 KUJIP017TE8P [PDF] 3428018
6195/17 smlouva Obec Velká Losenice 00295655 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0645 120000 9.10.2017 KUJIP017TDS4 [PDF] 3427994
6098/17 smlouva Obec Tři Studně 00842214 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0005 - poskytnutí dotace 9210 9.10.2017 KUJIP015OMCC [PDF] 3398510
6099/17 smlouva Město Telč 00286745 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0017 - poskytnutí dotace 50000 9.10.2017 KUJIP015OME2 [PDF] 3398490
6100/17 smlouva Město Polná 00286435 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0010 - poskytnutí dotace 47000 9.10.2017 KUJIP015OMGS [PDF] 3398494
6101/17 smlouva Městys Sněžné 00295451 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0011 - poskytnutí dotace 44700 9.10.2017 KUJIP015OMII [PDF] 3398498
6102/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0014 - poskytnutí dotace 14035 9.10.2017 KUJIP015OMJD [PDF] 3398514
6103/17 smlouva Městys Úsobí 00268411 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0016 - poskytnutí dotace 50000 9.10.2017 KUJIP015OML3 [PDF] 3398502
6104/17 smlouva Město Havlíčkův Brod 00267449 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0017 - poskytnutí dotace 50000 9.10.2017 KUJIP015OMNT [PDF] 3398506
dodatek Veronika Mullerová osobní údaj GP "PCHÚ 2017" ID FV01968.0019 - uzavření dodatku č. 1 0 9.10.2017 KUJIP015ON1O [PDF] 3374206
dodatek Lukáš Staněk osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0039- Dohoda o ukončení smlouvy 120000 9.10.2017 KUJIP018MFMM [PDF] 3425930
6167/17 smlouva Obec Kojetín 00267651 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0355 120000 8.10.2017 KUJIP017TVZN [PDF] 3426638
6177/17 smlouva Obec Nová Ves 00599620 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0603 120000 8.10.2017 KUJIP017TFQ0 [PDF] 3426858
6125/17 smlouva Městys Kamenice 00286079 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0002 169531 6.10.2017 KUJIP015VASX [PDF] 3399926
6126/17 smlouva Obec Nová Ves 00545651 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0003 370000 6.10.2017 KUJIP015VAQ7 [PDF] 3399922
6127/17 smlouva Obec Javorek 00599441 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0004 830000 6.10.2017 KUJIP015VANM [PDF] 3400998
6128/17 smlouva Obec Leskovice 00248509 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0005 663077 6.10.2017 KUJIP015VALW [PDF] 3401002
6129/17 smlouva Obec Okrouhlička 00579998 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0006 623383 6.10.2017 KUJIP015VAJ6 [PDF] 3401222
6130/17 smlouva Obec Věcov 00295621 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0008 1228819 6.10.2017 KUJIP015VAHG [PDF] 3401234
6131/17 smlouva Obec Věžná 00599921 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0009 590750 6.10.2017 KUJIP015VAFQ [PDF] 3401238
6133/17 smlouva Obec Rudíkov 00290386 poskytnutí dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací, DIVAK 2017/02, ID ZZ02116.0011 2966124 6.10.2017 KUJIP015VAC5 [PDF] 3401250
6164/17 smlouva Obec Stříbrné Hory 00580112 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0009 25200 6.10.2017 KUJIP018MBJT [PDF] 3426198
6067/17 smlouva Obec Tři Studně 00842214 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0049 30000 6.10.2017 KUJIP017TPQ2 [PDF] 3395462
6172/17 smlouva Obec Kunemil 00579912 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0534 110000 6.10.2017 KUJIP017TOY5 [PDF] 3426618
6241/17 smlouva Obec Ovesná Lhota 00580015 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0537 120000 6.10.2017 KUJIP017TP44 [PDF] 3457254
6232/17 smlouva Obec Oslavička 00378305 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0604 120000 6.10.2017 KUJIP017TFSQ [PDF] 3441458
6178/17 smlouva Obec Kundratice 00544205 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0600 120000 6.10.2017 KUJIP017TFKU [PDF] 3427106
6233/17 smlouva Obec Horní Radslavice 00599409 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0594 120000 6.10.2017 KUJIP017TF9D [PDF] 3441678
6181/17 smlouva Obec Březské 00489468 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0590 120000 6.10.2017 KUJIP017TJMS [PDF] 3427406
6092/17 smlouva Obec Bory 00294055 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0588 120000 6.10.2017 KUJIP017TJHH [PDF] 3396118
6269/17 smlouva Obec Radostín 00531847 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0636 120000 6.10.2017 KUJIP017TEVI [PDF] 3473690
6271/17 smlouva Obec Poděšín 00545759 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0633 120000 6.10.2017 KUJIP017TELW [PDF] 3474006
6095/17 smlouva Obec Malá Losenice 00545171 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0628 120000 6.10.2017 KUJIP017TEAF [PDF] 3396402
6097/17 smlouva Obec Chlumětín 00531669 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0623 120000 6.10.2017 KUJIP017TE0T [PDF] 3396406
6197/17 smlouva Obec Újezd 00600555 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0643 120000 6.10.2017 KUJIP017TDNT [PDF] 3427982
6198/17 smlouva Obec Škrdlovice 00295540 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0642 120000 6.10.2017 KUJIP017TDPJ [PDF] 3427998
dodatek Domov sv. Anežky 73635120 Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2017, 2018, služba: domovy pro seniory - úprava rozsahu služby 0 6.10.2017 KUJIP017E7W5 [PDF] 3425946
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek II. - Dotace na sociální služby (13305) IDZZ02006.0293,IDZZ02006.0294,IDZZ02006.0365, IDZZ02006.0307, IDZZ02006.0343, IDZZ02006.0353, IDZZ02006.0361, IDZZ02006.0312, IDZZ02006.0315, IDZZ02006.0367, IDZZ02006.0378, IDZZ02006.0380, IDZZ02006.0251. 1508000 6.10.2017 KUJIP017EMJ1 [PDF] 3425922
dodatek Petr Šír, Petr Šír osobní údaj Kotlíkové dotace, PR01537.1261 99000 6.10.2017 KUJIP018MLI0 [PDF] 3425926
6163/17 smlouva Město Třebíč 00290629 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0008 150000 5.10.2017 KUJIP018MAML [PDF] 3426190
6064/17 smlouva Obec Onšov 00511609 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0005 50000 5.10.2017 KUJIP018MBDN [PDF] 3395466
6073/17 smlouva Obec Zbinohy 00374083 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0434 120000 5.10.2017 KUJIP017TU0P [PDF] 3395710
6084/17 smlouva Obec Onšov 00511609 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0510 120000 5.10.2017 KUJIP017TNKA [PDF] 3396122
6306/17 smlouva Obec Proseč pod Křemešníkem 00515973 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0511 120000 5.10.2017 KUJIP017TNM0 [PDF] 3502310
6086/17 smlouva Obec Zadní Zhořec 00599956 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0615 120000 5.10.2017 KUJIP017TGFC [PDF] 3396098
6175/17 smlouva Obec Uhřínov 00842575 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0611 120000 5.10.2017 KUJIP017TG7G [PDF] 3426862
6090/17 smlouva Obec Skřinářov 00599824 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0608 120000 5.10.2017 KUJIP017TG0F [PDF] 3396110
6180/17 smlouva Obec Jabloňov 00842460 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0595 120000 5.10.2017 KUJIP017TFA8 [PDF] 3427122
6253/17 smlouva Obec Březejc 00842435 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0589 120000 5.10.2017 KUJIP017TJJ7 [PDF] 3462186
6309/17 smlouva Obec Litovany 00378119 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0579 120000 5.10.2017 KUJIP017TIYB [PDF] 3502302
6189/17 smlouva Obec Světnov 00545031 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0641 120000 5.10.2017 KUJIP017TF0M [PDF] 3428002
6094/17 smlouva Městys Ostrov nad Oslavou 00295035 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0631 120000 5.10.2017 KUJIP017TEGL [PDF] 3396398
6096/17 smlouva Obec Jámy 00842133 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0624 120000 5.10.2017 KUJIP017TE3E [PDF] 3396394
6196/17 smlouva Obec Vatín 00842362 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0644 120000 5.10.2017 KUJIP017TDQE [PDF] 3427986
dodatek Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 70803978 Dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0117, IDZZ02006.0118, IDZZ02006.0134, IDZZ02006.0135, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0196, IDZZ02006.0204, IDZZ02006.0205, IDZZ02006.0327, IDZZ020060328, IDZZ02006.0344, IDZZ02006.0345 106000 5.10.2017 KUJIP017EMZT [PDF] 3379810
dodatek Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace 69650560 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 18. 5. 2016, FV 01567.0023 0 5.10.2017 KUJIP00Y7ZTF [PDF] 3350238
6236/17 smlouva Obec Kamenná Lhota 00267619 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0003 23564 4.10.2017 KUJIP018MB97 [PDF] 3456562
6377/17 smlouva Obec Ždírec 15060918 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0368 120000 4.10.2017 KUJIP017TWOZ [PDF] 3551123
6343/17 smlouva Obec Šimanov 00373940 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0428 120000 4.10.2017 KUJIP017TTNP [PDF] 3531030
6074/17 smlouva Obec Jersín 00373729 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0410 120000 4.10.2017 KUJIP017TSNW [PDF] 3395698
6230/17 smlouva Obec Čížov 42634491 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0401 120000 4.10.2017 KUJIP017TS5E [PDF] 3440758
6077/17 smlouva Obec Lovčovice 48527432 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0447 120000 4.10.2017 KUJIP017TK5Y [PDF] 3395702
6381/17 smlouva Obec Radotice 48527475 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0451 120000 4.10.2017 KUJIP017TK9E [PDF] 3551431
6080/17 smlouva Obec Útěchovice pod Stražištěm 00511251 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0477 120000 4.10.2017 KUJIP017TLRP [PDF] 3395898
6240/17 smlouva Obec Kamenná Lhota 00267619 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0532 120000 4.10.2017 KUJIP017TOUP [PDF] 3456966
6087/17 smlouva Obec Záblatí 00599948 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0614 110000 4.10.2017 KUJIP017TGDM [PDF] 3396102
6088/17 smlouva Obec Vidonín 00295736 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0613 120000 4.10.2017 KUJIP017TGA1 [PDF] 3396106
6089/17 smlouva Obec Stránecká Zhoř 00599841 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0609 120000 4.10.2017 KUJIP017TG25 [PDF] 3396094
6091/17 smlouva Obec Radňoves 00599743 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0605 120000 4.10.2017 KUJIP017TFUG [PDF] 3396114
6184/17 smlouva Městys Opatov 00290068 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0581 120000 4.10.2017 KUJIP017TJ3F [PDF] 3427422
6047/17 smlouva Obec Daňkovice 00599352 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0003. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP2WS [PDF] 3375666
6048/17 smlouva Obec Mezilesí 00248631 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0007. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP2QM [PDF] 3375922
6049/17 smlouva Obec Nové Dvory 00842231 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0009. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP2RH [PDF] 3375926
6050/17 smlouva Město Pacov 00248789 Dotace na pořízení CAS ID O02096.0001. 500000 4.10.2017 KUJIP01CP2XN [PDF] 3375918
6051/17 smlouva Obec Otín 00295043 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0010. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP2ZD [PDF] 3376230
6052/17 smlouva Obec Březí 00489450 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02247.0002. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP31W [PDF] 3376638
6053/17 smlouva Obec Osová Bítýška 00084409 Finanční dar v souvislosti se zásahem jednotky SDH Osová Bítýška při mimořádné události - ID O02267.0001. 300000 4.10.2017 KUJIP01CP2KG [PDF] 3376630
6025/17 smlouva Vysoká škola polytechnická Jihlava 71226401 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory " Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017 - 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce" ID O02268.0001 16675000 4.10.2017 KUJIP017TD1V [PDF] 3372990
dodatek Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 25918974 dodatek č. 1 dotace na sociální služby (KP), IDZZ02006.0093, navýšení dotace IDZZ02006.0309 132000 4.10.2017 KUJIP017EMOC [PDF] 3350214
dodatek Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0107 - navýšení dodatkem IDZZ02006.0188 IDZZ02006.0325 36000 4.10.2017 KUJIP017EMGG [PDF] 3350230
dodatek Město Brtnice 00285668 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID O02147.0002. Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 0 4.10.2017 KUJIP01CP2JL [PDF] 3379806
6062/17 smlouva Město Světlá nad Sázavou 00268321 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0005 52279 3.10.2017 KUJIP018MAFK [PDF] 3395426
5716/17 smlouva Házená Vysočina s.r.o. 06374204 Poskytnutí dotace na Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina O02266.0001 450000 3.10.2017 KUJIP00Y5E14 [PDF] 3317826
6036/17 smlouva Obec Rožná 00295329 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0337 120000 3.10.2017 KUJIP017TV0I [PDF] 3375430
6037/17 smlouva Obec Dolní Lažany 44065515 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0438 120000 3.10.2017 KUJIP017TUAB [PDF] 3375426
6265/17 smlouva Obec Nová Ves u Chotěboře 00579980 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0392 120000 3.10.2017 KUJIP017TROY [PDF] 3473446
6038/17 smlouva Obec Bezděkov 00579793 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0383 120000 3.10.2017 KUJIP017TR7B [PDF] 3375418
5943/17 smlouva Obec Račice 00599701 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0463 120000 3.10.2017 KUJIP017TKTM [PDF] 3366994
6016/17 smlouva Obec Dubovice 49056620 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0490 120000 3.10.2017 KUJIP017TMF6 [PDF] 3372726
6041/17 smlouva Obec Hořepník 00248215 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0493 120000 3.10.2017 KUJIP017TMLC [PDF] 3375422
6185/17 smlouva Obec Horní Vilémovice 00376990 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0571 120000 3.10.2017 KUJIP017TIL4 [PDF] 3427418
6021/17 smlouva Městys Budišov 00289159 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0565 120000 3.10.2017 KUJIP017TI67 [PDF] 3372998
6194/17 smlouva Obec Kněževes 00599492 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0625 120000 3.10.2017 KUJIP017TE54 [PDF] 3428022
5831/17 smlouva Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 00529672 Smlouva o poskytnutí dotace na VIP sektoru v areálu Plovárenská ID O02233.0001 1403000 3.10.2017 KUJIP00Y5DZL [PDF] 3335786
5841/17 smlouva Ing. Jaroslav Tomšů 68528442 Exkurze žáků II. stupně základních škol do zemědělských podniků 190000 3.10.2017 KUJIP016RN6F [PDF] 3308350
dodatek Oblastní charita Pelhřimov 47224541 Dodatek č. II. - dotace na sociální služby,IDZZ02006.0113, IDZZ02006.0137, IDZZ02006.0142, IDZZ02006.0165, IDZZ02006.0059, uzavřen dodatek IDZZ02006.0192, IDZZ02006.0206, IDZZ02006.0210, IDZZ02006.0217, IDZZ02006.0334, IDZZ02006.0349, IDZZ02006.0357, IDZZ02006.0370, IDZZ02006.0273 649000 3.10.2017 KUJIP017EN7I [PDF] 3379818
dodatek Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. 02285266 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0373, ZZ02006.0383 IDZZ02006.0172, IDZZ02006.0179 - navýšeno dodatkem IDZZ02006.0373, ZZ02006.0383 307000 3.10.2017 KUJIP017EMQ2 [PDF] 3312062
dodatek TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 26908042 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0337, IDZZ02006.0374, IDZZ02006.0360 IDZZ02006.0119, IDZZ02006.0173, IDZZ02006.0180, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0197, IDZZ02006.0337, IDZZ02006.0374, IDZZ02006.0360 120000 3.10.2017 KUJIP017ENG9 [PDF] 3312002
dodatek STŘED, z. ú. 70870896 Dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0162, IDZZ02006.0169, IDZZ02006.0181, navýšeno dodatkem IDZZ02006.0220, IDZZ02006.0323, IDZZ02006.0372, IDZZ02006.0377 294000 3.10.2017 KUJIP017ENEJ [PDF] 3379830
5698/17 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality ID FV02098.0017 150000 2.10.2017 KUJIP01DXAKJ [PDF] 3350026
5699/17 smlouva STŘED, z. ú. 70870896 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality ID FV02098.0014 150000 2.10.2017 KUJIP01DXAN4 [PDF] 3316514
5700/17 smlouva Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. 69720649 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality FV 02098.0012 150000 2.10.2017 KUJIP01DXAPU [PDF] 3316502
5701/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality FV02098.0002 150000 2.10.2017 KUJIP01DXB1Z [PDF] 3316862
5890/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 poskytnutí dotace, GP "Prevence kriminality 2017", ID dotace FV02098.0010 124000 2.10.2017 KUJIP01DXATA [PDF] 3342846
5702/17 smlouva Laxus z. ú. 62695487 Dotace z Fondu Vysočina na realizaci projektu prevence kriminality FV02098.0009 127152 2.10.2017 KUJIP01DXAV0 [PDF] 3316846
5891/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 poskytnutí dotace, GP "Prevence kriminality 2017", ID dotace FV02098.0011 150000 2.10.2017 KUJIP01DXARK [PDF] 3342842
6063/17 smlouva Město Velká Bíteš 00295647 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0013 149284 2.10.2017 KUJIP018MATM [PDF] 3395434
6166/17 smlouva Obec Opatov 00286346 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0085 28000 2.10.2017 KUJIP017TQTG [PDF] 3426610
6071/17 smlouva Obec Kejžlice 00248398 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0373 120000 2.10.2017 KUJIP017TWZG [PDF] 3395686
6014/17 smlouva Obec Milasín 00599573 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0332 59000 2.10.2017 KUJIP017TUP8 [PDF] 3372706
5924/17 smlouva Obec Měšín 00543721 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0418 120000 2.10.2017 KUJIP017TT4C [PDF] 3345238
6076/17 smlouva Obec Jitkov 00579866 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0388 120000 2.10.2017 KUJIP017TRG2 [PDF] 3395690
6079/17 smlouva Obec Vícenice 44065531 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0453 120000 2.10.2017 KUJIP017TKGF [PDF] 3395902
6039/17 smlouva Obec Vysoká Lhota 00511374 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0480 120000 2.10.2017 KUJIP017TLV5 [PDF] 3375402
6017/17 smlouva Obec Martinice u Onšova 00583502 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0504 120000 2.10.2017 KUJIP017TN9T [PDF] 3372730
5957/17 smlouva Městys Nový Rychnov 00248738 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0508 120000 2.10.2017 KUJIP017TNGU [PDF] 3367562
6018/17 smlouva Obec Hradec 00267503 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0529 120000 2.10.2017 KUJIP017TOOJ [PDF] 3372734
6020/17 smlouva Obec Valdíkov 44065523 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0585 83000 2.10.2017 KUJIP017TJC6 [PDF] 3372738
5974/17 smlouva Městys Dalešice 00289264 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0566 120000 2.10.2017 KUJIP017TI8X [PDF] 3367910
6043/17 smlouva Obec Vanov 42634539 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0558 120000 2.10.2017 KUJIP017THWS [PDF] 3375414
6558/17 smlouva Obec Svojkovice 00373931 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0556 120000 2.10.2017 KUJIP017THOW [PDF] 3593672
5978/17 smlouva Obec Rozseč 00488640 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0553 120000 2.10.2017 KUJIP017THJL [PDF] 3367902
6023/17 smlouva Obec Krasonice 00373796 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0547 120000 2.10.2017 KUJIP017TH79 [PDF] 3372970
6044/17 smlouva Obec Krahulčí 00286168 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0546 120000 2.10.2017 KUJIP017TH5J [PDF] 3375410
dodatek Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. 69720649 dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0114, navýšení dotace ID ZZ02006.0193, ZZ02006.0332 92000 2.10.2017 KUJIP017ENDO [PDF] 3379814
dodatek Občanská poradna Třebíč, z. s. 70283966 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0331 IDZZ02006.0111, navýšení dotace ID IDZZ02006.0191, IDZZ02006.0331 177000 2.10.2017 KUJIP017ENBY [PDF] 3311994
dodatek Ječmínek, o.p.s. 26538377 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0178, navýšeno dodatkem ID IDZZ02006.0381 76000 2.10.2017 KUJIP017EN32 [PDF] 3379826
dodatek Farní charita Pacov 47224444 Dodatek č. 1 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0150, IDZZ02006.0035, navýšeno dodatkem ID IDZZ02006.0319, IDZZ02006.0258 237000 2.10.2017 KUJIP017EN0H [PDF] 3342642
dodatek Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 00400840 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0086, ZZ02006.0127, ZZ02006.0036 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0296, ZZ02006.0347, ZZ02006.0259 1579000 2.10.2017 KUJIP017E6DZ [PDF] 3350078
dodatek Domov blahoslavené Bronislavy 73633399 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0002 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0226 350000 2.10.2017 KUJIP017E61N [PDF] 3350110
dodatek Město Počátky 00248843 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0042 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0263 173000 2.10.2017 KUJIP017E5Z4 [PDF] 3350126
dodatek Dům sv. Antonína 00394190 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0009, ID ZZ02006.0129 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0233, ID ZZ02006.0346 666000 2.10.2017 KUJIP017E6LV [PDF] 3350062
dodatek DOMOV Bystré, o.p.s. 65189337 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0030 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0253 34000 2.10.2017 KUJIP017E5VO [PDF] 3350142
dodatek Domov sv. Floriana z.s. 28560531 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0032 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0255 29000 2.10.2017 KUJIP017E5Y9 [PDF] 3350130
dodatek Farní charita Kamenice nad Lipou 49026852 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0034 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0257 197000 2.10.2017 KUJIP017E5R8 [PDF] 3350166
dodatek Město Chotěboř 00267538 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0038 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0260 + změna čísla účtu 281000 2.10.2017 KUJIP017E6UM [PDF] 3342646
dodatek Město Moravské Budějovice 00289931 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID IDZZ02006.0041- navýšení dotace ZZ02006.0262 30000 2.10.2017 KUJIP017E570 [PDF] 3342618
dodatek Město Polná 00286435 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0043 - navýšení dotace na sociální služby D ZZ02006.0264 229000 2.10.2017 KUJIP017E653 [PDF] 3350102
dodatek Město Přibyslav 00268097 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0044 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0265 77000 2.10.2017 KUJIP017E5IH [PDF] 3350206
dodatek Město Třešť 00286753 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID ZZ02006.0045 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ0206.0266 156000 2.10.2017 KUJIP017E58V [PDF] 3342630
dodatek Město Ždírec nad Doubravou 00268542 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0046 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0267 87000 2.10.2017 KUJIP017E63D [PDF] 3350098
dodatek Obec Horní Dubenky 00285889 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0054 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0270 85000 2.10.2017 KUJIP017E5CB [PDF] 3342602
dodatek Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč 60419148 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0087 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0289 191000 2.10.2017 KUJIP018RTCH [PDF] 3312006
dodatek ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. 04647114 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0144, ZZ02006.0182 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0359, ZZ02006.0382 724000 2.10.2017 KUJIP017E6FP [PDF] 3350074
dodatek NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 48899097 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ020006.0123, ZZ02006.0053 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0269 654000 2.10.2017 KUJIP017E5E1 [PDF] 3342590
dodatek Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace 00400815 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0003 - navýšení dotace ID ZZ02006.0227 1346000 2.10.2017 KUJIP017E5PI [PDF] 3350174
dodatek Domov sv. Anežky 73635120 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0006, ID ZZ02006.0016 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0230, ID ZZ02006.0239 767000 2.10.2017 KUJIP017E6J5 [PDF] 3350066
dodatek Dům seniorů - Domov důchodců 63893703 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0008, ZZ02006.0017, ZZ02006.0033 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0232, ZZ02006.0240, ZZ02006.0256 1014000 2.10.2017 KUJIP017E6C4 [PDF] 3350082
dodatek Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích 00839345 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0014, ZZ02006.0001, ZZ02006.0015, ZZ02006.0128, ZZ02006.0021 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0237, ZZ02006.0225, ZZ02006.0238, ZZ02006.0339, ZZ02006.0244 1845000 2.10.2017 KUJIP017E6OG [PDF] 3350226
dodatek Sdílení o.p.s. 22673377 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0116, ID ZZ02006.0122, - navýšeno ID 104850 ZZ02006.0195 a ZZ02006.0199 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0336 a ZZ02006.0350 183000 2.10.2017 KUJIP017E5AL [PDF] 3342606
dodatek Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace 71204326 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0060 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ029006.0274 175000 2.10.2017 KUJIP017E5ON [PDF] 3350186
dodatek Sociální služby města Velké Meziříčí 68726732 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0126, ID ZZ02006.0064 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0352, ID ZZ02006.0277 356000 2.10.2017 KUJIP017E5UT [PDF] 3342638
dodatek Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 75136295 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0089, ZZ02006.0004, ZZ02006.0031 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0228, ZZ02006.0254 1781000 2.10.2017 KUJIP017E6HF [PDF] 3350070
dodatek Sociální služby města Havlíčkova Brodu 70188467 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0085, ZZ02006.0012, ZZ02006.0019, ZZ02006.0125, ZZ02006.0063 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0298, ZZ02006.0235, ZZ02006.0242, ZZ02006.0351, ZZ02006.0276 2452000 2.10.2017 KUJIP017E6PB [PDF] 3350058
dodatek Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace 61737500 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0005 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0229 499000 2.10.2017 KUJIP017E6SW [PDF] 3350054
dodatek DS Stříbrné Terasy o.p.s. 28274466 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0007 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0231 800000 2.10.2017 KUJIP017E5JC [PDF] 3342582
dodatek Obec Slavíkov 00268241 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0055 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0271 50000 2.10.2017 KUJIP017E5MX [PDF] 3350194
dodatek DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. 27668240 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0022 - navýšení dotace na sociální služby D ZZ02006.0245 384000 2.10.2017 KUJIP017E68O [PDF] 3350090
dodatek Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace 00842044 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0010, ID ZZ02006.0061 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0234, ID ZZ02006.0275 + změna čísla účtu 209000 2.10.2017 KUJIP017E6AE [PDF] 3350086
dodatek Iveta Panská, Blažena Navrátilová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID dotace PR01537.0369 112500 2.10.2017 KUJIP018MLFF [PDF] 3350050
dodatek Erika Nevečeřalová, Luděk Nevečeřal osobní údaj kotlíkové dotace PR01537.1914 - dodatek č 1 112500 2.10.2017 KUJIP017TZ7R [PDF] 3342626
5915/17 smlouva Obec Horní Rožínka 00599417 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0329 120000 1.10.2017 KUJIP017TUKX [PDF] 3345038
5927/17 smlouva Obec Hrutov 00377279 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0408 120000 1.10.2017 KUJIP017TSJG [PDF] 3366402
6010/17 smlouva Obec Víska 00179671 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0086 50000 30.9.2017 KUJIP017TQW1 [PDF] 3372702
6072/17 smlouva Obec Velké Tresné 00842451 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0345 120000 30.9.2017 KUJIP017TVGA [PDF] 3395714
6075/17 smlouva Obec Bílý Kámen 00373621 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0397 120000 30.9.2017 KUJIP017TRZF [PDF] 3395694
6008/17 smlouva Obec Okrouhlička 00579998 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0039 49000 29.9.2017 KUJIP017U077 [PDF] 3372474
5895/17 smlouva Obec Kadov 00599476 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0048 32200 29.9.2017 KUJIP017TPNH [PDF] 3343166
6069/17 smlouva Obec Křelovice 00248487 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0059 50000 29.9.2017 KUJIP017TQ1C [PDF] 3395458
6009/17 smlouva Obec Kaliště 00286061 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0060 50000 29.9.2017 KUJIP017TQ4X [PDF] 3372478
5898/17 smlouva Obec Jihlávka 00286028 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0078 45000 29.9.2017 KUJIP017TQLK [PDF] 3343174
6012/17 smlouva Obec Slavníč 00580091 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0365 82000 29.9.2017 KUJIP017TWIT [PDF] 3372714
5922/17 smlouva Obec Suchá 00373923 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0427 120000 29.9.2017 KUJIP017TTMU [PDF] 3345250
5926/17 smlouva Obec Jihlávka 00286028 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0412 120000 29.9.2017 KUJIP017TSS7 [PDF] 3366170
5948/17 smlouva Městys Lukavec 00248606 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0472 120000 29.9.2017 KUJIP017TLEI [PDF] 3367262
5951/17 smlouva Obec Zhořec 00584070 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0481 120000 29.9.2017 KUJIP017TLTF [PDF] 3367270
6082/17 smlouva Obec Chýstovice 00583456 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0494 120000 29.9.2017 KUJIP017TMN2 [PDF] 3395910
6042/17 smlouva Obec Lidmaň 00583481 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0503 120000 29.9.2017 KUJIP017TN68 [PDF] 3375434
6019/17 smlouva Obec Kynice 00267741 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0535 120000 29.9.2017 KUJIP017TOZ0 [PDF] 3372742
5968/17 smlouva Obec Krahulov 00377961 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0578 120000 29.9.2017 KUJIP017TIS5 [PDF] 3367898
6022/17 smlouva Obec Sedlejov 00286605 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0555 120000 29.9.2017 KUJIP017THN1 [PDF] 3372974
5979/17 smlouva Obec Panské Dubenky 00373885 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0552 120000 29.9.2017 KUJIP017THG0 [PDF] 3368182
6024/17 smlouva Obec Bohuslavice 00373630 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0542 120000 29.9.2017 KUJIP017TGWZ [PDF] 3372966
dodatek Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 26594706 dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0326 IDZZ02006.0120, uzavřen dodatek IDZZ02006.0198 a IDZZ02006.0326 271000 29.9.2017 KUJIP017EMX3 [PDF] 3311986
dodatek Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 dodatek č. 1 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0284, IDZZ02006.0297, IDZZ02006.0305, IDZZ02006.0333, IDZZ02006.0348, IDZZ02006.0356, IDZZ02006.0362, IDZZ02006.0320, IDZZ02006.0369, IDZZ02006.0272. původní dotace IDZZ02006.0069, IDZZ02006.0082, IDZZ02006.0103, IDZZ02006.0112, IDZZ02006.0136, IDZZ02006.0141, IDZZ02006.0146, IDZZ02006.0151, IDZZ02006.0152, IDZZ02006.0166, IDZZ02006.0057 1612000 29.9.2017 KUJIP017EN4X [PDF] 3342634
dodatek Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 29277418 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0097, ZZ02006.0075 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0288, ZZ02006.0302 245000 29.9.2017 KUJIP018RTGX [PDF] 3312018
dodatek Benediktus z.s. 70868832 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0072, ID ZZ02006.0102 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0280, ID ZZ02006.0301 164000 29.9.2017 KUJIP017Z6PQ [PDF] 3312038
dodatek Centrum LADA - zapsaný spolek; zkráceně Centrum LADA, z.s. 26518252 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0068 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0281 274000 29.9.2017 KUJIP018RTDC [PDF] 3312014
dodatek Centrum sociálních služeb Lukavec 28125975 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0124 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0338 359000 29.9.2017 KUJIP017Z6HU [PDF] 3312050
dodatek Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace 00400858 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0088, ZZ02006.0091 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0287, ID ZZ02006.0384 713000 29.9.2017 KUJIP018RTIN [PDF] 3312022
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0081, ZZ02006.0098, ZZ02006.0099, ZZ02006.0140 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0295, ZZ02006.0303, ZZ02006.0304, ZZ02006.0355 462000 29.9.2017 KUJIP017Z6N0 [PDF] 3312042
dodatek Háta, o.p.s. 28861094 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0073 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0282 138000 29.9.2017 KUJIP017Z6SB [PDF] 3312030
dodatek Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0106 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0308 115000 29.9.2017 KUJIP018RTJI [PDF] 3312034
dodatek Portimo, o.p.s. 45659028 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0115, ZZ02006.0143, ZZ02006.0147, ZZ02006.0163, ZZ02006.0170 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0321, ZZ02006.0335, ZZ02006.0358, ZZ02006.0363, ZZ02006.0371 453000 29.9.2017 KUJIP017Z6DE [PDF] 3312058
dodatek Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 43379168 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0013, ZZ02006.0020, ZZ02006.0065, ZZ02006.0084, ZZ02006.0164 - navýšení dotace na sociální služby ZZ02006.0236, ZZ02006.0243, ZZ02006.0278, ZZ02006.0299, ZZ02006.0322 1969000 29.9.2017 KUJIP017Z6KF [PDF] 3312046
dodatek ÚSVIT zařízení SPMP 60128640 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace IDZZ02006.0083, ZZ02006.0101 - navýšení dotace na sociální služby IDZZ02006.0300 189000 29.9.2017 KUJIP017Z6IP [PDF] 3312010
dodatek CENTRUM ZDISLAVA 43378692 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0080 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0286 325000 29.9.2017 KUJIP017Z6F4 [PDF] 3312054
dodatek INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 26652935 Dodatek č. II ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0185, ZZ02006.0186 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0285, ID ZZ02006.0324 212000 29.9.2017 KUJIP017Z6QL [PDF] 3312026
5723/17 smlouva Obec Odunec 00378275 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0016 20000 28.9.2017 KUJIP017TZI8 [PDF] 3318762
5921/17 smlouva Obec Švábov 47367105 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0429 120000 28.9.2017 KUJIP017TTQA [PDF] 3345254
5603/17 smlouva Kulturní zařízení města Přibyslav 71169113 GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0005 32000 27.9.2017 KUJIP015PDYO [PDF] 3299958
5604/17 smlouva Ing. Martin Chadim 70839832 GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0012 53820 27.9.2017 KUJIP015PDQS [PDF] 3299946
5605/17 smlouva Statutární město Jihlava 00286010 Expozice Jana Koblasy - ID FV02033.0013 28000 27.9.2017 KUJIP015PDH1 [PDF] 3299950
5606/17 smlouva Jakub Tomáš osobní údaj Darovací smlouva ID O02064.0011 Důvod nezveřejnění v registru smluv: § 3 odst. 2 písm. i) ZRS 10000 27.9.2017 KUJIP01DXKZI [PDF] 3354510
5607/17 smlouva Město Hrotovice 00289426 Muzeum Hrotovicka - ID FV02033.0002 200000 27.9.2017 KUJIP015OKV3 [PDF] 3300142
5893/17 smlouva Obec Komárovice 00377724 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0001 35000 27.9.2017 KUJIP017TZB7 [PDF] 3343162
5718/17 smlouva Obec Rohy 00378569 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0007 50000 27.9.2017 KUJIP018MBEI [PDF] 3318138
6065/17 smlouva Obec Lesná 00378020 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0012 23564 27.9.2017 KUJIP018MBME [PDF] 3395442
5721/17 smlouva Obec Lesná 00511242 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0013 50000 27.9.2017 KUJIP017TZES [PDF] 3318146
5724/17 smlouva Obec Zárubice 00599204 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0017 30500 27.9.2017 KUJIP017TZKY [PDF] 3318754
5725/17 smlouva Obec Babice 00375357 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0019 25200 27.9.2017 KUJIP017TZLT [PDF] 3318766
5727/17 smlouva Obec Vepříkov 00268437 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0021 20000 27.9.2017 KUJIP017TZP9 [PDF] 3318758
5894/17 smlouva Obec Dvorce 00373672 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0035 21000 27.9.2017 KUJIP017U04M [PDF] 3343178
5735/17 smlouva Obec Chyšná 00583448 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0040 23564 27.9.2017 KUJIP017TP9F [PDF] 3325026
5738/17 smlouva Obec Malčín 00267848 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0044 20000 27.9.2017 KUJIP017TPGG [PDF] 3325030
6066/17 smlouva Obec Javorek 00599441 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0047 20000 27.9.2017 KUJIP017TPLR [PDF] 3395430
6068/17 smlouva Obec Daňkovice 00599352 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0050 29400 27.9.2017 KUJIP017TPRX [PDF] 3395450
5742/17 smlouva Obec Ústí 00286796 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0065 16493 27.9.2017 KUJIP017TQ8D [PDF] 3325278
5744/17 smlouva Obec Vyklantice 00249408 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0068 50000 27.9.2017 KUJIP017TQBY [PDF] 3325262
6070/17 smlouva Obec Bořetice 00512257 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0084 50000 27.9.2017 KUJIP017TQSL [PDF] 3395706
5899/17 smlouva Obec Vojslavice 00249394 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0381 120000 27.9.2017 KUJIP017TXF1 [PDF] 3343390
6011/17 smlouva Obec Horní Rápotice 49056654 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0371 120000 27.9.2017 KUJIP017TWU5 [PDF] 3372718
6013/17 smlouva Obec Skryje 00580074 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0363 120000 27.9.2017 KUJIP017TWED [PDF] 3372710
6035/17 smlouva Obec Ždánice 00842176 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0348 120000 27.9.2017 KUJIP017TVLL [PDF] 3375442
5913/17 smlouva Obec Lísek 00294730 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0331 120000 27.9.2017 KUJIP017TUOD [PDF] 3345042
5914/17 smlouva Obec Chlum-Korouhvice 00599425 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0330 120000 27.9.2017 KUJIP017TULS [PDF] 3345026
5918/17 smlouva Obec Budkov 00289167 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0437 120000 27.9.2017 KUJIP017TU50 [PDF] 3345258
6373/17 smlouva Obec Bačkovice 48527408 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0436 120000 27.9.2017 KUJIP017TU3A [PDF] 3530658
5919/17 smlouva Obec Vílanec 00543772 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0432 120000 27.9.2017 KUJIP017TTWG [PDF] 3345246
5920/17 smlouva Obec Ústí 00286796 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0430 120000 27.9.2017 KUJIP017TTR5 [PDF] 3345242
5925/17 smlouva Obec Malý Beranov 00543713 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0417 120000 27.9.2017 KUJIP017TT2M [PDF] 3345458
5928/17 smlouva Obec Dvorce 00373672 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0405 120000 27.9.2017 KUJIP017TSE5 [PDF] 3366398
5931/17 smlouva Obec Brtnička 00376396 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0399 120000 27.9.2017 KUJIP017TS2T [PDF] 3366666
5935/17 smlouva Obec Heřmanice 00579831 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0387 80000 27.9.2017 KUJIP017TREC [PDF] 3366646
6238/17 smlouva Obec Čečkovice 00579815 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0385 120000 27.9.2017 KUJIP017TRAW [PDF] 3456566
5936/17 smlouva Obec Chotěbudice 00377325 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0440 120000 27.9.2017 KUJIP017TJOI [PDF] 3366966
5937/17 smlouva Obec Komárovice 00377724 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0443 120000 27.9.2017 KUJIP017TJUO [PDF] 3366982
5939/17 smlouva Obec Kladeruby nad Oslavou 00377601 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0455 120000 27.9.2017 KUJIP017TKHA [PDF] 3366986
5945/17 smlouva Obec Cetoraz 00247936 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0467 120000 27.9.2017 KUJIP017TL5R [PDF] 3367274
5946/17 smlouva Obec Kámen 00248371 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0470 120000 27.9.2017 KUJIP017TLCS [PDF] 3367278
5947/17 smlouva Obec Lesná 00511242 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0471 120000 27.9.2017 KUJIP017TLBX [PDF] 3367258
6081/17 smlouva Obec Bořetice 00512257 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0484 120000 27.9.2017 KUJIP017TM3U [PDF] 3395914
5953/17 smlouva Obec Chyšná 00583448 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0495 120000 27.9.2017 KUJIP017TMQN [PDF] 3367266
5955/17 smlouva Obec Křešín 00248495 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0500 120000 27.9.2017 KUJIP017TMWT [PDF] 3367298
5966/17 smlouva Obec Malčín 00267848 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0536 120000 27.9.2017 KUJIP017TP2E [PDF] 3367886
6183/17 smlouva Obec Třebenice 00545627 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0584 120000 27.9.2017 KUJIP017TJ60 [PDF] 3427414
5969/17 smlouva Obec Kouty 00289655 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0577 120000 27.9.2017 KUJIP017TIUV [PDF] 3367894
5973/17 smlouva Obec Horní Smrčné 00376973 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0570 120000 27.9.2017 KUJIP017TIGT [PDF] 3367890
6093/17 smlouva Obec Vystrčenovice 00373982 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0560 120000 27.9.2017 KUJIP017THSC [PDF] 3396390
5981/17 smlouva Obec Dyjice 42634679 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0544 114000 27.9.2017 KUJIP017TH08 [PDF] 3368186
5982/17 smlouva Obec Služátky 00179779 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0539 120000 27.9.2017 KUJIP017TGRO [PDF] 3368178
5983/17 smlouva Karlovarský kraj 70891168 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, důvod nezveřejnění par. 3, písm. i ZRS 50000 27.9.2017 KUJIP01DKM9F [PDF] 3548643
dodatek Občanská poradna Jihlava, z. s. 66597064 dodatek č. 2 dotace na sociální služby, IDZZ02006.0329, IDZZ02006.0330 IDZZ02006.0110, IDZZ02006.0109, navýšeno dodatky IDZZ02006.0190 a IDZZ02006.0329 a IDZZ02006.0330 163000 27.9.2017 KUJIP017EN8D [PDF] 3311970
dodatek Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 22858202 Dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0366 IDZZ02006.0171, navýšen dodatkem IDZZ02006.0222 a IDZZ02006.0366 117000 27.9.2017 KUJIP017EMVD [PDF] 3311978
dodatek F POINT z.s. 05118557 Dodatek č. 2 - dotace na sociální služby, IDZZ02006.0375, IDZZ02006.0223, původní dotace IDZZ02006.0174 297000 27.9.2017 KUJIP017EMSS [PDF] 3311982
5602/17 smlouva Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, z. s. 15060888 Smlouva o poskytnutí dotace na akci Celostátní kolo Svojsíkova závodu 2017 - dotace na postupovou soutěž dle Pravidel RK - PR01973.0010 40000 26.9.2017 KUJIP00Y5E7A [PDF] 3299942
6216/17 smlouva Středočeský kraj 70891095 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, důvod nezveřejnění par. 3, písm. i 50000 26.9.2017 KUJIP01DKNV6 [PDF] 3263206
5729/17 smlouva Obec Hořice 00248223 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0025 50000 26.9.2017 KUJIP017TZUK [PDF] 3319026
5730/17 smlouva Obec Jilem 00579858 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0026 20000 26.9.2017 KUJIP017TZWA [PDF] 3319038
5732/17 smlouva Obec Podmoklany 00580023 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0032 50000 26.9.2017 KUJIP017TZZV [PDF] 3319022
5733/17 smlouva Obec Kouty 00579891 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0034 50000 26.9.2017 KUJIP017U02W [PDF] 3319242
5896/17 smlouva Obec Bohdalín 00515981 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0054 50000 26.9.2017 KUJIP017TPVD [PDF] 3343158
5897/17 smlouva Obec Veselá 00249327 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0056 50000 26.9.2017 KUJIP017TPX3 [PDF] 3343170
5740/17 smlouva Městys Štoky 00268356 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0058 50000 26.9.2017 KUJIP017TQ0H [PDF] 3325038
5745/17 smlouva Obec Krokočín 00377996 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0072 35000 26.9.2017 KUJIP017TQEJ [PDF] 3325266
5747/17 smlouva Obec Bohdalec 00599280 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0080 50000 26.9.2017 KUJIP017TQO5 [PDF] 3325274
5905/17 smlouva Obec Leškovice 00579947 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0357 120000 26.9.2017 KUJIP017TW21 [PDF] 3344854
5758/17 smlouva Obec Krásná Hora 00267694 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0356 120000 26.9.2017 KUJIP017TW16 [PDF] 3326358
5760/17 smlouva Městys Česká Bělá 00267279 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0350 120000 26.9.2017 KUJIP017TVO6 [PDF] 3326362
5909/17 smlouva Obec Velké Janovice 00840637 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0344 120000 26.9.2017 KUJIP017TVDP [PDF] 3365970
5910/17 smlouva Obec Sejřek 00599808 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0338 120000 26.9.2017 KUJIP017TV28 [PDF] 3365982
5768/17 smlouva Obec Dalečín 00294179 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0328 120000 26.9.2017 KUJIP017TUI7 [PDF] 3326626
5933/17 smlouva Obec Sedletín 00580058 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0393 120000 26.9.2017 KUJIP017TRQO [PDF] 3366674
5793/17 smlouva Obec Meziříčko 00378178 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0449 120000 26.9.2017 KUJIP017TK2D [PDF] 3330374
5941/17 smlouva Obec Sedlec 00378585 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0459 120000 26.9.2017 KUJIP017TKQ1 [PDF] 3367010
5944/17 smlouva Obec Buřenice 00512265 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0466 120000 26.9.2017 KUJIP017TL4W [PDF] 3366970
5949/17 smlouva Obec Samšín 00249025 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0475 120000 26.9.2017 KUJIP017TLLJ [PDF] 3367282
5950/17 smlouva Obec Velká Chyška 00249289 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0478 120000 26.9.2017 KUJIP017TLSK [PDF] 3367286
5952/17 smlouva Obec Dobrá Voda 00515787 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0489 120000 26.9.2017 KUJIP017TMEB [PDF] 3367290
6040/17 smlouva Obec Horní Ves 00476447 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0492 120000 26.9.2017 KUJIP017TMJM [PDF] 3375398
5954/17 smlouva Obec Krasíkovice 00583472 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0498 120000 26.9.2017 KUJIP017TMZE [PDF] 3367294
5956/17 smlouva Obec Leskovice 00248509 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0501 78000 26.9.2017 KUJIP017TN3N [PDF] 3367578
5815/17 smlouva Obec Mnich 00248665 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0506 120000 26.9.2017 KUJIP017TND9 [PDF] 3331698
5958/17 smlouva Obec Putimov 00515965 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0512 120000 26.9.2017 KUJIP017TNOQ [PDF] 3367566
5959/17 smlouva Obec Rovná 00583537 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0514 120000 26.9.2017 KUJIP017TNT1 [PDF] 3367570
5963/17 smlouva Obec Horní Paseka 00579840 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0528 98000 26.9.2017 KUJIP017TOLY [PDF] 3367558
5965/17 smlouva Obec Kožlí 00267678 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0533 120000 26.9.2017 KUJIP017TOWF [PDF] 3367914
5826/17 smlouva Obec Nárameč 00378216 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0580 120000 26.9.2017 KUJIP017TJ2K [PDF] 3333902
5970/17 smlouva Obec Klučov 00377619 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0576 120000 26.9.2017 KUJIP017TIXG [PDF] 3367922
5972/17 smlouva Obec Hvězdoňovice 00377287 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0573 120000 26.9.2017 KUJIP017TIMZ [PDF] 3367934
5977/17 smlouva Obec Řásná 00286559 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0554 120000 26.9.2017 KUJIP017THLB [PDF] 3367942
6188/17 smlouva Obec Vilémovice 00268488 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0541 120000 26.9.2017 KUJIP017TGV4 [PDF] 3427718
5586/17 smlouva Dvacet výherců soutěže "Zemědělství na Vysočině" osobní údaj Darovací smlouva - dvoudenní cesta do Humpolce a Třeboně pro výherce soutěže "Zemědělství na Vysočině" ID O02064.0010 50000 26.9.2017 KUJIP01DXL4M [PDF] 3353938
5587/17 smlouva DaKtex s.r.o. 26949032 Smlouva o dílo - Kapesní diář, týdenní diář, denní diář 183900 26.9.2017 KUJIP01DXL77 [PDF] 3272490
6045/17 smlouva Univerzita Karlova 00216208 Dohoda o společném záměru při realizaci projektu Kultura paliativního přístupu v pobytových sociálních službách podávaném v rámci výzvy Technologické agentury ČR, program Éta - nefinanční partnerství 0 26.9.2017 KUJIP017EMLR [PDF] 3356666
5610/17 smlouva Zdeněk Kofroň 63253861 ZZ02107-04.0001 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RSIS [PDF] 3271394
5611/17 smlouva Jiří Hlásek osobní údaj ZZ02107-04.0002 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RSG2 [PDF] 3271390
5612/17 smlouva Lubomír Klubal osobní údaj ZZ02107-04.0003 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RSEC [PDF] 3271402
5613/17 smlouva Marie Kodysová osobní údaj ZZ02107-04.0004 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RSCM [PDF] 3271398
5614/17 smlouva Stanislav Zikmund osobní údaj ZZ02107-04.0005 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RSBR [PDF] 3271690
5615/17 smlouva Luboš Pípal osobní údaj ZZ02107-04.0006 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RS91 [PDF] 3273482
5616/17 smlouva Bohumila Vítková osobní údaj ZZ02107-04.0007 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RS7B [PDF] 3273490
5617/17 smlouva Dobromil Dvořák osobní údaj ZZ02107-04.0008 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RS5L [PDF] 3273494
5618/17 smlouva Ing. Rudolf Švec osobní údaj ZZ02107-04.0009 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RS3V [PDF] 3273730
5619/17 smlouva MITRO s.r.o. 29215081 ZZ02107-04.0010 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RS15 [PDF] 3273734
5620/17 smlouva Ing. Milan Žák osobní údaj ZZ02107-04.0011 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RRZM [PDF] 3273738
5621/17 smlouva Ing. František Hudeček osobní údaj ZZ02107-04.0012 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RRXW [PDF] 3273742
5622/17 smlouva Václav Kotrba osobní údaj ZZ02107-04.0013 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RRV6 [PDF] 3273754
5623/17 smlouva Martin Diviš osobní údaj ZZ02107-04.0014 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RRTG [PDF] 3273758
5624/17 smlouva Milada Jaskulová 47444029 ZZ02107-04.0015 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RRRQ [PDF] 3274018
5625/17 smlouva Land Value, s.r.o. 03378675 ZZ02107-04.0016 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RRP0 [PDF] 3274026
5626/17 smlouva Ing. Martin Chadim 70839832 ZZ02107-04.0017 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RRNA [PDF] 3274030
5627/17 smlouva Ing. Josef Trochta, MBA 61594369 ZZ02107-04.0018 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RRLK [PDF] 3274034
5628/17 smlouva Pavel Pejchal 60573911 ZZ02107-04.0019 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RRJU [PDF] 3274038
5629/17 smlouva Petr Nymburský osobní údaj ZZ02107-04.0020 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RRH4 [PDF] 3274042
5630/30 smlouva Miloslav Švoma osobní údaj ZZ02107-04.0021 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RRFE [PDF] 3274046
5631/17 smlouva Zdeněk Pešek osobní údaj ZZ02107-04.0022 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RRDO [PDF] 3274054
5632/17 smlouva Ing. Tomáš Pištěk osobní údaj ZZ02107-04.0023 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RRBY [PDF] 3274062
5633/17 smlouva Jan Klátil 16853423 ZZ02107-04.0024 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RR98 [PDF] 3274058
5634/17 smlouva Milan Zelený osobní údaj ZZ02107-04.0025 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RR7I [PDF] 3274246
5635/17 smlouva STOPR, s.r.o. 25550969 ZZ02107-04.0026 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 6000 26.9.2017 KUJIP016RR5S [PDF] 3274254
5636/17 smlouva Mgr. Petr Štorek osobní údaj ZZ02107-04.0027 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RR32 [PDF] 3274258
5637/17 smlouva Ing. Arnošt Juda osobní údaj ZZ02107-04.0028 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RR1C [PDF] 3274270
5638/17 smlouva Jaromír Vondrů 41888651 ZZ02107-04.0029 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RQZT [PDF] 3274274
5639/17 smlouva Luboš Kos 71235892 ZZ02107-04.0030 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RQX3 [PDF] 3274282
5640/17 smlouva M + R stavební, s.r.o. 28301633 ZZ02107-04.0031 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQVD [PDF] 3274286
5641/17 smlouva Radim Poukar osobní údaj ZZ02107-04.0032 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQTN [PDF] 3274290
5642/17 smlouva Zdeněk Hladík osobní údaj ZZ02107-04.0033 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQRX [PDF] 3274298
5643/17 smlouva Milan Petrásek osobní údaj ZZ02107-04.0034 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQP7 [PDF] 3274306
5644/17 smlouva Ladislav Stehno 40138861 ZZ02107-04.0035 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RQNH [PDF] 3274310
5645/17 smlouva Ing. Vladislav Cink osobní údaj ZZ02107-04.0036 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQLR [PDF] 3274314
5646/17 smlouva Josef Matoušek osobní údaj ZZ02107-04.0037 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQJ1 [PDF] 3274558
5647/17 smlouva Tomáš Gregor osobní údaj ZZ02107-04.0038 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RQHB [PDF] 3274562
5648/17 smlouva Ing. František Papež osobní údaj ZZ02107-04.0039 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQFL [PDF] 3274566
5649/17 smlouva Zdeněk Procházka osobní údaj ZZ02107-04.0040 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RQDV [PDF] 3274574
5650/17 smlouva Stanislav Jirovský osobní údaj ZZ02107-04.0041 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RQB5 [PDF] 3274578
5651/17 smlouva Římskokatolická farnost Růžená 63442949 ZZ02107-04.0042 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RQ9F [PDF] 3274586
5652/17 smlouva František Jonáš osobní údaj ZZ02107-04.0044 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RQ7P [PDF] 3274582
5653/17 smlouva Ing. Daniel Buršík osobní údaj ZZ02107-04.0045 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RQ5Z [PDF] 3274590
5654/17 smlouva František Blažej osobní údaj ZZ02107-04.0046 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RQ39 [PDF] 3274598
5655/17 smlouva František Jelínek osobní údaj ZZ02107-04.0047 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RQ1J [PDF] 3274602
5656/17 smlouva Jiří Prokeš 42318998 ZZ02107-04.0048 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPZ0 [PDF] 3274606
5657/17 smlouva Bc. Zdeněk Michal osobní údaj ZZ02107-04.0049 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPXA [PDF] 3274614
5658/17 smlouva Pavel Severa osobní údaj ZZ02107-04.0050 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPVK [PDF] 3274846
5659/17 smlouva Antonín Novák osobní údaj ZZ02107-04.0051 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPTU [PDF] 3274850
5660/17 smlouva Ing. Stanislav Maštalíř 00724670 ZZ02107-04.0052 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPR4 [PDF] 3274862
5661/17 smlouva Marie Hintenausová osobní údaj ZZ02107-04.0053 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RPPE [PDF] 3274870
5662/17 smlouva Adéla Baborová 76617254 ZZ02107-04.0054 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPNO [PDF] 3274878
5663/17 smlouva Karel Coufal osobní údaj ZZ02107-04.0055 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RPLY [PDF] 3275162
5664/17 smlouva Mgr. Bohuslav Žilka osobní údaj ZZ02107-04.0056 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPJ8 [PDF] 3275166
5665/17 smlouva Josef Beneš osobní údaj ZZ02107-04.0057 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPHI [PDF] 3275170
5666/17 smlouva Petr Michálek 66529522 ZZ02107-04.0058 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPFS [PDF] 3275174
5667/17 smlouva David Skála osobní údaj ZZ02107-04.0059 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RPD2 [PDF] 3275182
5668/17 smlouva Stanislav Svoboda osobní údaj ZZ02107-04.0060 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 26.9.2017 KUJIP016RPBC [PDF] 3275186
5669/17 smlouva Luboš Kaláb 60415240 ZZ02107-04.0061 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RP9M [PDF] 3275454
5670/17 smlouva Markéta Březková osobní údaj ZZ02107-04.0062 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RP7W [PDF] 3275458
5671/17 smlouva Petr Pometlo osobní údaj ZZ02107-04.0063 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RP56 [PDF] 3275462
5672/17 smlouva Luboš Mastný 44063491 ZZ02107-04.0064 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RP3G [PDF] 3275466
5673/17 smlouva Ing. Pavel Pavlíček osobní údaj ZZ02107-04.0065 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RP1Q [PDF] 3275470
5674/17 smlouva Jan Petruška osobní údaj ZZ02107-04.0066 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016ROZ7 [PDF] 3275478
5675/17 smlouva Ing. Jiří Havlíček osobní údaj ZZ02107-04.0067 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROXH [PDF] 3275482
5676/17 smlouva Ing. Lubomír Šuhaj osobní údaj ZZ02107-04.0068 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016ROVR [PDF] 3275486
5677/17 smlouva Ing. Miloš Uhlíř osobní údaj ZZ02107-04.0069 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROT1 [PDF] 3275490
5678/17 smlouva Jiří Papež osobní údaj ZZ02107-04.0070 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RORB [PDF] 3275494
5679/17 smlouva Radek Nedbal 71220950 ZZ02107-04.0071 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016ROPL [PDF] 3275822
5680/17 smlouva Petr Kapoun osobní údaj ZZ02107-04.0072 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RONV [PDF] 3275830
5681/17 smlouva Mgr. Jaroslava Novotná osobní údaj ZZ02107-04.0073 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016ROL5 [PDF] 3275834
5682/17 smlouva Miloš Novák osobní údaj ZZ02107-04.0074 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROJF [PDF] 3275838
5683/17 smlouva Norbert Chalupa osobní údaj ZZ02107-04.0075 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROHP [PDF] 3275842
5684/17 smlouva Ing. Marie Klůsová osobní údaj ZZ02107-04.0076 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROFZ [PDF] 3275846
5685/17 smlouva Jaroslav Fučík osobní údaj ZZ02107-04.0077 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016ROD9 [PDF] 3275850
5686/17 smlouva Jana Měkutová osobní údaj ZZ02107-04.0078 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016ROBJ [PDF] 3275858
5687/17 smlouva Zdeněk Zajíc osobní údaj ZZ02107-04.0079 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RO9T [PDF] 3275862
5688/17 smlouva Martin Vlk osobní údaj ZZ02107-04.0080 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 26.9.2017 KUJIP016RO73 [PDF] 3275870
5689/17 smlouva Eva Šamánková osobní údaj ZZ02107-04.0081 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RO5D [PDF] 3276210
5690/17 smlouva Ing. Pavel Pípal osobní údaj ZZ02107-04.0082 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 26.9.2017 KUJIP016RO3N [PDF] 3276214
5691/17 smlouva František Zach osobní údaj ZZ02107-04.0083 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 26.9.2017 KUJIP016RO1X [PDF] 3276222
5561/17 smlouva Městské kulturní středisko Třebíč 44065566 GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0004 200000 25.9.2017 KUJIP015PE12 [PDF] 3258766
5563/17 smlouva Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 00404454 Smlouva o poskytnutí dotace - Výstavba voliér pro dravé ptáky a sovy ID O02248.0001 500000 25.9.2017 KUJIP015PDFB [PDF] 3258994
5710/17 smlouva Obec Čechtín 00289205 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0014 62500 25.9.2017 KUJIP018MAVC [PDF] 3317178
5711/17 smlouva Město Nové Město na Moravě 00294900 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0016 150000 25.9.2017 KUJIP018MAYX [PDF] 3317162
5717/17 smlouva Obec Kalhov 00373753 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0004 23300 25.9.2017 KUJIP018MBA2 [PDF] 3317822
5719/17 smlouva Obec Štěpkov 00378712 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0008 24500 25.9.2017 KUJIP018MBG8 [PDF] 3318130
5720/17 smlouva Obec Slavíkov 00268241 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0010 20000 25.9.2017 KUJIP018MBKO [PDF] 3318142
5722/17 smlouva Obec Čikov 00376809 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0015 50000 25.9.2017 KUJIP017TZFN [PDF] 3318394
5726/17 smlouva Obec Rušinov 00268160 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0020 20000 25.9.2017 KUJIP017TZNJ [PDF] 3318746
5728/17 smlouva Obec Radkov 00599735 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0022 9425 25.9.2017 KUJIP017TZRZ [PDF] 3318750
5731/17 smlouva Obec Těchobuz 00584061 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0030 50000 25.9.2017 KUJIP017TZX5 [PDF] 3319030
5734/17 smlouva Obec Chlum 00377309 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0038 50000 25.9.2017 KUJIP017U06C [PDF] 3319238
5736/17 smlouva Městys Kamenice 00286079 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0041 50000 25.9.2017 KUJIP017TPC0 [PDF] 3325018
5737/17 smlouva Obec Kraborovice 00579904 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0042 25200 25.9.2017 KUJIP017TPEQ [PDF] 3324994
5739/17 smlouva Obec Stránecká Zhoř 00599841 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0045 31326 25.9.2017 KUJIP017TPI6 [PDF] 3325006
5741/17 smlouva Obec Menhartice 48527441 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0064 20000 25.9.2017 KUJIP017TQ6N [PDF] 3325270
5743/17 smlouva Obec Klokočov 00267627 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0066 30000 25.9.2017 KUJIP017TQ98 [PDF] 3325246
5746/17 smlouva Obec Kojatice 00377627 Poskytnutí dotace v rámci GP Venkovské prodejny 2017, ID dotace FV02103.0076 23564 25.9.2017 KUJIP017TQIZ [PDF] 3325254
5748/17 smlouva Obec Želiv 00249483 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0382 120000 25.9.2017 KUJIP017TXGW [PDF] 3325242
5749/17 smlouva Obec Staré Bříště 00511234 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0380 120000 25.9.2017 KUJIP017TXCG [PDF] 3325570
5753/17 smlouva Obec Jiřice 00248355 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0372 120000 25.9.2017 KUJIP017TWXQ [PDF] 3325578
5901/17 smlouva Obec Zvěstovice 00580147 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0367 60000 25.9.2017 KUJIP017TWN4 [PDF] 3365850
5755/17 smlouva Obec Skuhrov 00268232 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0364 120000 25.9.2017 KUJIP017TWG3 [PDF] 3325846
5902/17 smlouva Obec Pohled 00268062 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0362 120000 25.9.2017 KUJIP017TWDI [PDF] 3365846
5904/17 smlouva Obec Olešenka 00267970 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0360 120000 25.9.2017 KUJIP017TW92 [PDF] 3365974
5757/17 smlouva Obec Lípa 00267805 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0358 120000 25.9.2017 KUJIP017TW5M [PDF] 3326390
5762/17 smlouva Obec Ujčov 00599891 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0343 120000 25.9.2017 KUJIP017TVCU [PDF] 3326370
5764/17 smlouva Městys Štěpánov nad Svratkou 00295558 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0341 120000 25.9.2017 KUJIP017TV8E [PDF] 3326646
5766/17 smlouva Městys Strážek 00295493 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0339 120000 25.9.2017 KUJIP017TV4Y [PDF] 3326642
5911/17 smlouva Obec Prosetín 00295167 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0335 120000 25.9.2017 KUJIP017TUVE [PDF] 3365978
5912/17 smlouva Obec Písečné 00842206 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0334 120000 25.9.2017 KUJIP017TUUJ [PDF] 3345030
5916/17 smlouva Obec Bohuňov 00599298 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0326 120000 25.9.2017 KUJIP017TUDW [PDF] 3345034
5917/17 smlouva Obec Blažkov 00599263 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0325 120000 25.9.2017 KUJIP017TUB6 [PDF] 3345022
5771/17 smlouva Obec Velký Beranov 00286834 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0431 120000 25.9.2017 KUJIP017TTUQ [PDF] 3327434
5772/17 smlouva Městys Stonařov 00286656 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0426 120000 25.9.2017 KUJIP017TTJ9 [PDF] 3327414
6374/17 smlouva Obec Smrčná 00543756 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0424 120000 25.9.2017 KUJIP017TTGO [PDF] 3532942
5773/17 smlouva Obec Plandry 00373893 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0423 120000 25.9.2017 KUJIP017TTEY [PDF] 3327418
5923/17 smlouva Obec Opatov 00286346 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0420 120000 25.9.2017 KUJIP017TT7X [PDF] 3366178
5775/17 smlouva Obec Mirošov 00373834 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0419 114000 25.9.2017 KUJIP017TT62 [PDF] 3327430
5779/17 smlouva Obec Ježená 00373737 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0411 56000 25.9.2017 KUJIP017TSQH [PDF] 3327662
5929/17 smlouva Obec Dušejov 00285811 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0404 120000 25.9.2017 KUJIP017TSF0 [PDF] 3366670
5930/17 smlouva Obec Dudín 00488623 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0403 120000 25.9.2017 KUJIP017TSHQ [PDF] 3366662
5782/17 smlouva Městys Dolní Cerekev 00285765 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0402 120000 25.9.2017 KUJIP017TS74 [PDF] 3327670
5783/17 smlouva Obec Brzkov 00285676 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0400 120000 25.9.2017 KUJIP017TP7P [PDF] 3329602
5784/17 smlouva Obec Bítovčice 00839582 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0398 119000 25.9.2017 KUJIP017TS1Y [PDF] 3329594
5932/17 smlouva Obec Slavíkov 00268241 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0394 120000 25.9.2017 KUJIP017TRT9 [PDF] 3366658
5934/17 smlouva Obec Lány 00579939 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0391 120000 25.9.2017 KUJIP017TRN3 [PDF] 3366678
5787/17 smlouva Obec Kraborovice 00579904 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0390 120000 25.9.2017 KUJIP017TRKI [PDF] 3329882
5790/17 smlouva Obec Kojatice 00377627 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0442 120000 25.9.2017 KUJIP017TJSY [PDF] 3329862
5938/17 smlouva Obec Lomy 44065493 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0446 120000 25.9.2017 KUJIP017TK0N [PDF] 3366998
6078/17 smlouva Obec Slavíkovice 48527483 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0452 120000 25.9.2017 KUJIP017TKCZ [PDF] 3395926
5795/17 smlouva OBEC RAPOTICE 00290335 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0458 120000 25.9.2017 KUJIP017TKOB [PDF] 3330622
5796/17 smlouva Obec Studenec 00290513 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0460 120000 25.9.2017 KUJIP017TKSR [PDF] 3331302
5942/17 smlouva Obec Javorek 00599441 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0462 120000 25.9.2017 KUJIP017TKVC [PDF] 3367014
5798/17 smlouva Obec Radňovice 00545422 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0464 120000 25.9.2017 KUJIP017TKZS [PDF] 3331298
5799/17 smlouva Obec Bratřice 00247871 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0465 120000 25.9.2017 KUJIP017TL26 [PDF] 3331294
5802/17 smlouva Obec Pošná 00248886 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0473 120000 25.9.2017 KUJIP017TLH3 [PDF] 3331290
5804/17 smlouva Obec Těchobuz 00584061 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0476 120000 25.9.2017 KUJIP017TLN9 [PDF] 3331286
5805/17 smlouva Obec Věžná 00476749 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0479 120000 25.9.2017 KUJIP017TLYQ [PDF] 3331726
5809/17 smlouva Obec Černov 00512273 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0487 120000 25.9.2017 KUJIP017TMAV [PDF] 3331718
5810/17 smlouva Obec Čížkov 00511323 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0488 119000 25.9.2017 KUJIP017TMBQ [PDF] 3331710
5811/17 smlouva Obec Hojovice 00583430 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0491 120000 25.9.2017 KUJIP017TMIR [PDF] 3331706
5812/17 smlouva Obec Košetice 00248444 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0497 120000 25.9.2017 KUJIP017TMU3 [PDF] 3331742
5960/17 smlouva Obec Střítež 00511510 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0517 120000 25.9.2017 KUJIP017TNYC [PDF] 3367574
6085/17 smlouva Obec Zachotín 00515809 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0525 120000 25.9.2017 KUJIP017TOFS [PDF] 3396090
5964/17 smlouva Obec Jedlá 00267562 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0531 120000 25.9.2017 KUJIP017TOR4 [PDF] 3367590
5824/17 smlouva Obec Pohleď 00179761 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0538 120000 25.9.2017 KUJIP017TP5Z [PDF] 3332722
5967/17 smlouva Obec Střítež 60418559 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0583 120000 25.9.2017 KUJIP017TJ8Q [PDF] 3367918
5825/17 smlouva Obec Přeckov 00378364 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0582 120000 25.9.2017 KUJIP017TJ9L [PDF] 3332966
5971/17 smlouva Obec Chlum 00377309 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0575 120000 25.9.2017 KUJIP017TIOP [PDF] 3367926
5975/17 smlouva Obec Benetice 00375381 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0564 120000 25.9.2017 KUJIP017TI5C [PDF] 3367906
6255/17 smlouva Obec Zdeňkov 00374229 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0562 120000 25.9.2017 KUJIP017TI01 [PDF] 3462194
5827/17 smlouva Obec Zadní Vydří 42634563 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0561 120000 25.9.2017 KUJIP017THYI [PDF] 3333910
5976/17 smlouva Obec Urbanov 00286788 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0557 120000 25.9.2017 KUJIP017THRH [PDF] 3367938
5829/17 smlouva MĚSTYS MRÁKOTÍN 00286265 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0548 120000 25.9.2017 KUJIP017TH84 [PDF] 3335690
5830/17 smlouva Obec Dolní Vilímeč 00373656 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0543 120000 25.9.2017 KUJIP017TGZK [PDF] 3335782
5751/17 smlouva Obec Mladé Bříště 00248657 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0375 120000 24.9.2017 KUJIP017TX3P [PDF] 3325566
5903/17 smlouva Obec Podmoky 00580031 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0361 120000 24.9.2017 KUJIP017TWAX [PDF] 3365962
5756/17 smlouva Obec Modlíkov 00579963 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0359 120000 24.9.2017 KUJIP017TW6H [PDF] 3326118
5907/17 smlouva Obec Hurtova Lhota 15060896 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0353 120000 24.9.2017 KUJIP017TVUC [PDF] 3344818
5780/17 smlouva Obec Hubenov 00373711 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0409 120000 24.9.2017 KUJIP017TSM1 [PDF] 3327666
5789/17 smlouva Obec Borek 00267236 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0384 120000 24.9.2017 KUJIP017TR91 [PDF] 3329870
5794/17 smlouva Obec Pálovice 00378321 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0450 120000 24.9.2017 KUJIP017TK7O [PDF] 3330386
5800/17 smlouva Obec Čáslavsko 00247952 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0468 120000 24.9.2017 KUJIP017TL7H [PDF] 3331310
6083/17 smlouva Obec Kojčice 00511315 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0496 120000 24.9.2017 KUJIP017TMSD [PDF] 3395906
5814/17 smlouva Obec Lhota-Vlasenice 00584088 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0502 120000 24.9.2017 KUJIP017TN4I [PDF] 3331690
5816/17 smlouva Obec Moraveč 00248673 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0507 120000 24.9.2017 KUJIP017TNE4 [PDF] 3332414
5821/17 smlouva Obec Útěchovičky 00511340 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0520 120000 24.9.2017 KUJIP017TO56 [PDF] 3332706
5806/17 smlouva Obec Bácovice 00512231 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0482 120000 23.9.2017 KUJIP017TM09 [PDF] 3331730
5828/17 smlouva Obec Vanůvek 42634571 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0559 120000 23.9.2017 KUJIP017THU2 [PDF] 3333914
5709/17 smlouva Město Humpolec 00248266 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0012 150000 22.9.2017 KUJIP018MASR [PDF] 3317166
5713/17 smlouva Městys Nová Cerekev 00248720 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0018 150000 22.9.2017 KUJIP018MB1B [PDF] 3317170
5750/17 smlouva Obec Senožaty 00249050 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0379 120000 22.9.2017 KUJIP017TXBL [PDF] 3325582
5752/17 smlouva Obec Koberovice 00248410 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0374 120000 22.9.2017 KUJIP017TX04 [PDF] 3325558
5754/17 smlouva Obec Hojanovice 00248151 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0370 120000 22.9.2017 KUJIP017TWSF [PDF] 3325574
5900/17 smlouva Obec Čejov 00248002 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0369 120000 22.9.2017 KUJIP017TWQP [PDF] 3346514
5906/17 smlouva Obec Kochánov 00579882 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0354 120000 22.9.2017 KUJIP017TVW2 [PDF] 3344838
5759/17 smlouva Městys Havlíčkova Borová 00267431 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0352 120000 22.9.2017 KUJIP017TVTH [PDF] 3326382
5908/17 smlouva OBEC VÍR 00295744 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0347 120000 22.9.2017 KUJIP017TVJV [PDF] 3344822
5761/17 smlouva Obec Věžná 00599921 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0346 120000 22.9.2017 KUJIP017TVI0 [PDF] 3326378
5763/17 smlouva Obec Ubušínek 00543586 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0342 120000 22.9.2017 KUJIP017TVA4 [PDF] 3326366
5765/17 smlouva Obec Sulkovec 00489476 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0340 120000 22.9.2017 KUJIP017TV5T [PDF] 3326602
5767/17 smlouva Obec Radkov 00599735 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0336 120000 22.9.2017 KUJIP017TUYZ [PDF] 3326638
5769/17 smlouva Obec Býšovec 00599336 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0327 110000 22.9.2017 KUJIP017TUFM [PDF] 3326634
5774/17 smlouva Obec Pavlov 00286401 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0422 120000 22.9.2017 KUJIP017TTBD [PDF] 3327422
5776/17 smlouva Obec Kostelec 00286133 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0416 120000 22.9.2017 KUJIP017TT0W [PDF] 3327438
6301/17 smlouva Obec Kněžice 00289591 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0415 120000 22.9.2017 KUJIP017TSYD [PDF] 3498442
5777/17 smlouva Obec Kaliště 00286061 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0414 120000 22.9.2017 KUJIP017TSVS [PDF] 3327678
5778/17 smlouva Obec Kalhov 00373753 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0413 120000 22.9.2017 KUJIP017TST2 [PDF] 3327674
5781/17 smlouva Obec Hojkov 00373699 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0407 120000 22.9.2017 KUJIP017TSIL [PDF] 3327690
5785/17 smlouva Obec Arnolec 00373613 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0396 120000 22.9.2017 KUJIP017TRWU [PDF] 3329598
5786/17 smlouva Obec Sloupno 00580104 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0395 120000 22.9.2017 KUJIP017TRVZ [PDF] 3329890
5788/17 smlouva Obec Klokočov 00267627 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0389 120000 22.9.2017 KUJIP017TRIS [PDF] 3329874
5791/17 smlouva Obec Láz 00378011 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0444 120000 22.9.2017 KUJIP017TJWE [PDF] 3329894
5792/17 smlouva Obec Menhartice 48527441 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0448 120000 22.9.2017 KUJIP017TK38 [PDF] 3330382
6015/17 smlouva Obec Březník 00289132 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0454 120000 22.9.2017 KUJIP017TKDU [PDF] 3372722
5940/17 smlouva Obec Lhánice 00378054 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0457 61000 22.9.2017 KUJIP017TKML [PDF] 3367002
5801/17 smlouva Obec Eš 00511366 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0469 120000 22.9.2017 KUJIP017TLA2 [PDF] 3331314
5803/17 smlouva Obec Salačova Lhota 00249017 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0474 120000 22.9.2017 KUJIP017TLKO [PDF] 3331322
5807/17 smlouva Obec Bohdalín 00515981 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0483 120000 22.9.2017 KUJIP017TM14 [PDF] 3331722
5813/17 smlouva Obec Křeč 00248479 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0499 120000 22.9.2017 KUJIP017TMYJ [PDF] 3331738
5817/17 smlouva Obec Olešná 00515761 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0509 120000 22.9.2017 KUJIP017TNIK [PDF] 3332422
5818/17 smlouva Obec Rodinov 00511200 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0513 120000 22.9.2017 KUJIP017TNRB [PDF] 3332418
5820/17 smlouva Obec Ústrašín 00511269 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0519 120000 22.9.2017 KUJIP017TO3G [PDF] 3332406
5961/17 smlouva Obec Vokov 00511307 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0523 115000 22.9.2017 KUJIP017TOBC [PDF] 3367582
5823/17 smlouva Obec Bojiště 00267228 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0526 120000 22.9.2017 KUJIP017TOID [PDF] 3332734
5962/17 smlouva Obec Číhošť 00267295 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0527 120000 22.9.2017 KUJIP017TOK3 [PDF] 3367586
dodatek BRAND FAMILY s.r.o. 29243262 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o o dílo ID 105286. 97647 22.9.2017 KUJIP01DXAG3 [PDF] 3273486
dodatek Michaela Šilhanová, Jaroslav Šilhan osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PR01537.0359 112500 22.9.2017 KUJIP018NP18 [PDF] 3342574
5693/17 smlouva Městys Větrný Jeníkov 00286842 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0052 26077 21.9.2017 KUJIP017TZAC [PDF] 3314266
5714/17 smlouva Obec Pohled 00268062 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0023 75000 21.9.2017 KUJIP018MB5R [PDF] 3317158
5715/17 smlouva Obec Nové Syrovice 00290009 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0024 100000 21.9.2017 KUJIP018MB8C [PDF] 3317574
5797/17 smlouva Obec Zahrádka 00599191 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0461 120000 21.9.2017 KUJIP017TKX2 [PDF] 3331326
5808/17 smlouva Obec Čelistná 47248971 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0486 120000 21.9.2017 KUJIP017TM7A [PDF] 3331734
5819/17 smlouva Obec Rynárec 00515817 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0515 120000 21.9.2017 KUJIP017TNVR [PDF] 3332426
5822/17 smlouva Obec Veselá 00249327 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0522 120000 21.9.2017 KUJIP017TO9M [PDF] 3332726
5705/17 smlouva Obec Tis 00268372 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0002 51850 20.9.2017 KUJIP018MAB4 [PDF] 3316858
5706/17 smlouva Obec Rohozná 00286516 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0003 50000 20.9.2017 KUJIP018MAEP [PDF] 3317130
5707/17 smlouva Obec Kojatice 00377627 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0006 86088 20.9.2017 KUJIP018MAHA [PDF] 3317146
5708/17 smlouva Obec Věcov 00295621 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0010 150000 20.9.2017 KUJIP018MAOB [PDF] 3317142
5770/17 smlouva Obec Ždírec 00287008 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0435 120000 20.9.2017 KUJIP017TU2F [PDF] 3326890
5980/17 smlouva Obec Knínice 00373788 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0545 120000 20.9.2017 KUJIP017TH3T [PDF] 3368190
5506/17 smlouva Moravské zemské muzeum 00094862 Dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea ID O02253.0001 200000 19.9.2017 KUJIP015PEAT [PDF] 3203594
5524/17 smlouva Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace 00374580 GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0001 93522 19.9.2017 KUJIP015PE3S [PDF] 3225982
5525/17 smlouva Městské kulturní a informační středisko v Humpolci 69538549 GP "Klenotnice Vysočiny 2017" - ID FV02033.0011 200000 19.9.2017 KUJIP015PDV3 [PDF] 3225986
5712/17 smlouva Město Polná 00286435 Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0017 125593 19.9.2017 KUJIP018MAZS [PDF] 3317138
5480/17 smlouva Nebojte se policie, z.s. 22879307 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality FV02098.0007 39730 18.9.2017 KUJIP01DXAYL [PDF] 3181910
5481/17 smlouva Nebojte se policie, z.s. 22879307 Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu prevence kriminality FI02098.0006 150000 18.9.2017 KUJIP01DXAZG [PDF] 3181926
5534/17 smlouva Město Velká Bíteš 00295647 Dotace na zakoupení přístroje na měření alkoholu v dechu. ID O02232 40000 18.9.2017 KUJIP01DXBT3 [PDF] 3226682
dodatek Stanislav Hromada osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0133, dodatek č. 1 120000 18.9.2017 KUJIP018MFRX [PDF] 3230878
5467/17 smlouva Mažoretky Šlapanov z.s. 01355881 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0033 39440 13.9.2017 KUJIP00Y5JPT [PDF] 3154258
5471/17 smlouva Ústecký kraj 70892156 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, 50000 13.9.2017 KUJIP01DKNNA [PDF] 3548635
5344/17 smlouva Radka Březnová osobní údaj Darovací smlouva ID O02064.0008 10000 11.9.2017 KUJIP01DXKAZ [PDF] 3354542
5345/17 smlouva Jiří Března osobní údaj Darovací smlouva ID O02064.0009 10000 11.9.2017 KUJIP01DXKBU [PDF] 3354538
5472/17 smlouva Tereza Homolková osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení 10měsíčního stipendia; ID O02170.0001 Finanční a věcný dar 10526 11.9.2017 KUJIP00Y5IQV [PDF] 3129734
5476/17 smlouva Josef Vrbka osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení 10měsíčního stipendia; ID O02170.0037 Finanční a věcný dar 20526 11.9.2017 KUJIP00Y5J15 [PDF] 3129782
5444/17 smlouva Michaela Jonášová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0002 Finanční a věcný dar 1526 11.9.2017 KUJIP00Y5HQ2 [PDF] 3129742
5445/17 smlouva Vladimíra Martínková osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0006 Finanční a věcný dar 1526 11.9.2017 KUJIP00Y5H39 [PDF] 3129738
5446/17 smlouva Jana Stloukalová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0009 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5GY5 [PDF] 3129750
5447/17 smlouva Matěj Doležálek osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0011 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5G3G [PDF] 3129746
5448/17 smlouva Pavlína Jindrová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0016 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5I6N [PDF] 3129754
5449/17 smlouva Kristina Veletová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0022 Finanční a věcný dar 1526 11.9.2017 KUJIP00Y5IO5 [PDF] 3129766
5450/17 smlouva Diana Kvášová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0024 Finanční a věcný dar 1526 11.9.2017 KUJIP00Y5IZM [PDF] 3129770
5451/17 smlouva Magdaléna Piskačová osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0030 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5I32 [PDF] 3129774
5452/17 smlouva Michal Starý osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0031 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5FYC [PDF] 3129778
5453/17 smlouva Jan Šimůnek osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0038 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5GK3 [PDF] 3129790
5454/17 smlouva Michal Novák osobní údaj Talent Vysočiny 2017 - udělení jednorázového stipendia; ID O02170.0045 Finanční a věcný dar 2526 11.9.2017 KUJIP00Y5HC0 [PDF] 3129786
5366/17 smlouva Ing. Pavel Tonar osobní údaj ZZ02107-03.0001 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RZC9 [PDF] 3113622
5367/17 smlouva Josef Kroupa osobní údaj ZZ02107-03.0002 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RZAJ [PDF] 3113634
5368/17 smlouva Vojtěch Fiala osobní údaj ZZ02107-03.0003 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RZ7Y [PDF] 3113638
5369/17 smlouva Jiřina Sobotková osobní údaj ZZ02107-03.0004 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RZ63 [PDF] 3113650
5370/17 smlouva Ing. Martin Fuxa osobní údaj ZZ02107-03.0005 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RZ4D [PDF] 3114138
5371/17 smlouva Martin Hladík 72060352 ZZ02107-03.0006 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RZ1S [PDF] 3114142
5372/17 smlouva Josef Smolík osobní údaj ZZ02107-03.0007 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RZ0X [PDF] 3114146
5373/17 smlouva Ing. Václav Bradáč osobní údaj ZZ02107-03.0008 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYYE [PDF] 3114446
5374/17 smlouva Jan Bečka 75159139 ZZ02107-03.0009 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYWO [PDF] 3114454
5375/17 smlouva Jan Ondráček osobní údaj ZZ02107-03.0010 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RYUY [PDF] 3114466
5376/17 smlouva Jaroslav Zeman 47892684 ZZ02107-03.0011 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYRD [PDF] 3114470
5377/17 smlouva Jana Bednářová 04052021 ZZ02107-03.0012 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYPN [PDF] 3114474
5378/17 smlouva Ing. Rostislav Štěpán osobní údaj ZZ02107-03.0013 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYOS [PDF] 3114478
5379/17 smlouva Ing. Miroslav Nosek 72074442 ZZ02107-03.0014 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYL7 [PDF] 3114494
5380/17 smlouva Pavel Kodys osobní údaj ZZ02107-03.0015 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RYKC [PDF] 3118714
5381/17 smlouva Jan Eis osobní údaj ZZ02107-03.0016 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYHR [PDF] 3118718
5382/17 smlouva Zdeněk Sobotka osobní údaj ZZ02107-03.0017 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RYGW [PDF] 3118722
5383/17 smlouva Božena Švarcová osobní údaj ZZ02107-03.0018 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RYDB [PDF] 3118726
5384/17 smlouva David Čtrnáctý osobní údaj ZZ02107-03.0019 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RYCG [PDF] 3118730
5385/17 smlouva Michal Veselý osobní údaj ZZ02107-03.0020 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RY9V [PDF] 3118734
5386/17 smlouva Ing. Vincenc Záviška osobní údaj ZZ02107-03.0021 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RY75 [PDF] 3118918
5387/17 smlouva Zdeňka Teclová osobní údaj ZZ02107-03.0022 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RY5F [PDF] 3124042
5388/17 smlouva Pavel Burian 46186883 ZZ02107-03.0023 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RY4K [PDF] 3124046
5389/17 smlouva František Klofáč 46441913 ZZ02107-03.0024 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RY1Z [PDF] 3124050
5390/17 smlouva Ing. František Bradáč osobní údaj ZZ02107-03.0025 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXZG [PDF] 3124054
5391/17 smlouva MUDr. Miroslav Janíček osobní údaj ZZ02107-03.0026 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXXQ [PDF] 3124058
5392/17 smlouva Josef Kamaryt 48457108 ZZ02107-03.0027 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RXWV [PDF] 3124062
5393/17 smlouva Josef Musil osobní údaj ZZ02107-03.0028 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RXU5 [PDF] 3124066
5394/17 smlouva MUDr. Radek Černý osobní údaj ZZ02107-03.0029 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RXSF [PDF] 3124070
5395/17 smlouva Miroslav Skalník osobní údaj ZZ02107-03.0030 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RXQP [PDF] 3124274
5396/17 smlouva Ing. Vladimír Kaňka osobní údaj ZZ02107-03.0031 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXN4 [PDF] 3124278
5397/17 smlouva Josef Čapek osobní údaj ZZ02107-03.0032 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXLE [PDF] 3124514
5398/17 smlouva František Průša osobní údaj ZZ02107-03.0033 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXJO [PDF] 3124522
5399/17 smlouva Jiří Brychta osobní údaj ZZ02107-03.0034 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXIT [PDF] 3124526
5400/17 smlouva JIŘÍ DOBEŠ 47441089 ZZ02107-03.0035 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RXG3 [PDF] 3124530
5401/17 smlouva Ing. Ondřej Tomek osobní údaj ZZ02107-03.0036 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RXED [PDF] 3124534
5402/17 smlouva Jiří Svoboda osobní údaj ZZ02107-03.0037 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RXCN [PDF] 3124714
5403/17 smlouva Vojtěch Lán 74161369 ZZ02107-03.0038 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RXAX [PDF] 3124718
5404/17 smlouva Vladimír Blažek 71002448 ZZ02107-03.0039 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RX7C [PDF] 3124722
5405/17 smlouva Ing. Martin Šlechta osobní údaj ZZ02107-03.0040 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RX5M [PDF] 3124726
5406/17 smlouva Antonín Zedník 46223011 ZZ02107-03.0041 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RX3W [PDF] 3124914
5407/17 smlouva Tomáš Bušta osobní údaj ZZ02107-03.0042 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RX16 [PDF] 3124926
5408/17 smlouva Ing. Přemysl Tomek 71225323 ZZ02107-03.0043 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RX0B [PDF] 3124934
5409/17 smlouva Bc. Martin Ambrož osobní údaj ZZ02107-03.0044-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWYS [PDF] 3124938
5410/17 smlouva Vladimír Vlach osobní údaj ZZ02107-03.0045 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RWV7 [PDF] 3124942
5411/17 smlouva Jan Půža 04722051 ZZ02107-03.0046 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWUC [PDF] 3124946
5412/17 smlouva Stanislav Navrkal 66597421 ZZ02107-03.0047 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWRR [PDF] 3124950
5413/17 smlouva Bohuslav Hurda osobní údaj ZZ02107-03.0048 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWQW [PDF] 3124954
5414/17 smlouva Pavel Sedlář osobní údaj ZZ02107-03.0049 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RWO6 [PDF] 3124958
5415/17 smlouva František Bureš osobní údaj ZZ02107-03.0050 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWMG [PDF] 3125178
5416/17 smlouva Ing. Antonín Novák osobní údaj ZZ02107-03.0051 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RWJV [PDF] 3125186
5417/17 smlouva Dana Pospíšilová osobní údaj ZZ02107-03.0052 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWI0 [PDF] 3125190
5418/17 smlouva František Voda osobní údaj ZZ02107-03.0053 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RWGA [PDF] 3125198
5419/17 smlouva René Dolejší osobní údaj ZZ02107-03.0054 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWEK [PDF] 3125214
5420/17 smlouva Jiří Kunc 13651749 ZZ02107-03.0055 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RWBZ [PDF] 3125222
5421/17 smlouva Petr Ondrovčík osobní údaj ZZ02107-03.0056 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RW99 [PDF] 3125226
5422/17 smlouva Ing. Pavlína Buršíková 03910296 ZZ02107-03.0057 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RW8E [PDF] 3125474
5423/17 smlouva Martin Matějů osobní údaj ZZ02107-03.0058 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RW5T [PDF] 3125478
5424/17 smlouva Ing. Alžběta Kolářová osobní údaj ZZ02107-03.0059 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RW4Y [PDF] 3125486
5425/17 smlouva Jiří Vrbka osobní údaj ZZ02107-03.0060 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RW28 [PDF] 3125494
5426/17 smlouva František Bauer osobní údaj ZZ02107-03.0061 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RVZU [PDF] 3125502
5427/17 smlouva František Krejčí osobní údaj ZZ02107-03.0062 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RVYZ [PDF] 3125498
5428/17 smlouva Jiří Němec osobní údaj ZZ02107-03.0063 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RVW9 [PDF] 3125506
5429/17 smlouva JUDr. Jaroslav Krejčí osobní údaj ZZ02107-03.0064 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RVUJ [PDF] 3125510
5430/17 smlouva Luboš Krátký osobní údaj ZZ02107-03.0065 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RVRY [PDF] 3125514
5431/17 smlouva Josef Hertl osobní údaj ZZ02107-03.0066 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 11.9.2017 KUJIP016RVP8 [PDF] 3125518
5432/17 smlouva Ing. Pavel Štorek osobní údaj ZZ02107-03.0067 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RVNI [PDF] 3125826
5433/17 smlouva Římskokatolická farnost Velké Meziříčí 65760131 ZZ02107-03.0068 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 11.9.2017 KUJIP016RVLS [PDF] 3125830
5434/17 smlouva Roman Matoušek osobní údaj ZZ02107-03.0069-poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 11.9.2017 KUJIP016RVJ2 [PDF] 3125834
5435/17 smlouva Josef Dvořák osobní údaj ZZ02107-03.0070 -poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 11.9.2017 KUJIP016RVHC [PDF] 3125838
dodatek YASHICA s.r.o. 46980121 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2017 102003 8.9.2017 KUJIP01DXKWX [PDF] 3171862
dodatek Radek Holcman, Vladimír Holcman osobní údaj kotlíkové dotace - ID dotace PR01537.1707 - dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 120000 8.9.2017 KUJIP017UOJV [PDF] 3122610
dodatek Zdeňka Duchanová, Marie Maršíková osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1250 - Dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 112500 8.9.2017 KUJIP018MDFZ [PDF] 3118486
dodatek Bohumil Hons, Bohumil Hons osobní údaj kotlíkové dotace, PR01537.1898 - Dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 91000 8.9.2017 KUJIP018MDD9 [PDF] 3116822
dodatek Jan Peca, Marie Pecová osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1476 - Dohoda o převzetí závazků ze Smlouvy o poskytnutí dotace 120000 8.9.2017 KUJIP018MDE4 [PDF] 3117862
dodatek Marie Blatná, Jan Kotlan osobní údaj Kotlíkové dotace, ID dotace PR01537.0110- Dodatek č.1 120000 8.9.2017 KUJIP018MFUI [PDF] 3124034
5309/17 smlouva Student Cyber Games, z.s. 26678586 Smlouva o poskytnutí dotace na akci pIšQworky 2017 - dotace na postupovou soutěž dle Pravidel RK - PR01973.0011 14000 6.9.2017 KUJIP00Y5E5K [PDF] 3110786
dodatek Třebíč Nuclears z.s. 26596792 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 13. 5. 2016, FV01574.0045 0 5.9.2017 KUJIP01E350N [PDF] 3069822
5166/17 smlouva Ing. Zdeněk Kohoutek osobní údaj ZZ02107-02.0001 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SENG [PDF] 3060790
5167/17 smlouva Jiří Matoušek 88831094 ZZ02107-02.0002 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SEKV [PDF] 3060802
5168/17 smlouva František Janoušek osobní údaj ZZ02107-02.0003 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SEI5 [PDF] 3061030
5169/17 smlouva Miroslav Červenka 71566767 ZZ02107-02.0004 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SEHA [PDF] 3061026
5170/17 smlouva Ing. Tomáš Havlík osobní údaj ZZ02107-02.0005 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SEEP [PDF] 3061022
5171/17 smlouva Alena Mužátková osobní údaj ZZ02107-02.0006 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SEDU [PDF] 3061034
5172/17 smlouva Ing. Jiří Pohan 65037227 ZZ02107-02.0007 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SEA9 [PDF] 3061042
5173/17 smlouva Ing. Jiří Dufek osobní údaj ZZ02107-02.0008 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SE8J [PDF] 3061270
5174/17 smlouva Pavel Sedlák osobní údaj ZZ02107-02.0009 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SE6T [PDF] 3061274
5175/17 smlouva Jaroslav Vašíček osobní údaj ZZ02107-02.0010 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SE43 [PDF] 3061282
5176/17 smlouva Ing. Josef Tříska osobní údaj ZZ02107-02.0011 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SE2D [PDF] 3061278
5177/17 smlouva Ing. Jan Mácha osobní údaj ZZ02107-02.0012 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SE0N [PDF] 3061286
5178/17 smlouva Dana Kuzdasová osobní údaj ZZ02107-02.0013 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SDY4 [PDF] 3061590
5179/17 smlouva Zdeněk Líbal osobní údaj ZZ02107-02.0014 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SDX9 [PDF] 3061594
5180/17 smlouva PaedDr. Stanislav Hromada osobní údaj ZZ02107-02.0015 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDVJ [PDF] 3061598
5181/17 smlouva LUDĚK NECHVÁTAL 49949624 ZZ02107-02.0016 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDTT [PDF] 3061602
5182/17 smlouva Lesní družstvo v Ústrašíně 48203955 ZZ02107-02.0017 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDR3 [PDF] 3061610
5183/17 smlouva Ing. Rudolf Vomela osobní údaj ZZ02107-02.0018 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDOI [PDF] 3062254
5184/17 smlouva Ing. Zdeněk Svoboda osobní údaj ZZ02107-02.0019 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SDMS [PDF] 3062258
5185/17 smlouva Marta Kendrálová osobní údaj ZZ02107-02.0020 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SDLX [PDF] 3062262
5186/17 smlouva Ladislav Chvoj 48192040 ZZ02107-02.0021 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDIC [PDF] 3062266
5187/17 smlouva Jan Popelář 41889061 ZZ02107-02.0022 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SDHH [PDF] 3062274
5188/17 smlouva Karel Turek osobní údaj ZZ02107-02.0023 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDFR [PDF] 3062562
5189/17 smlouva Radek Březina 71206680 ZZ02107-02.0024 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDD1 [PDF] 3062570
5190/17 smlouva Vladimír Kubín osobní údaj ZZ02107-02.0025 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SDAG [PDF] 3062574
5191/17 smlouva Bohumil Fexa osobní údaj ZZ02107-02.0026 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SD9L [PDF] 3062578
5192/17 smlouva Ladislava Šimůnková osobní údaj ZZ02107-02.0027 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SD7V [PDF] 3063162
5193/17 smlouva Zdeněk Vlček osobní údaj ZZ02107-02.0028 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 4.9.2017 KUJIP016SD4A [PDF] 3063166
5194/17 smlouva Zdeněk Svoboda osobní údaj ZZ02107-02.0029 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SD2K [PDF] 3063170
5195/17 smlouva Vladimír Novotný osobní údaj ZZ02107-02.0030 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SD1P [PDF] 3063174
5196/17 smlouva Markéta Lisová osobní údaj ZZ02107-02.0032 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SCXG [PDF] 3063182
5197/17 smlouva Pavel Matějů 72145994 ZZ02107-02.0033 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SCUV [PDF] 3063486
5198/17 smlouva Jan Brothánek 47249269 ZZ02107-02.0034 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SCS5 [PDF] 3063490
5199/17 smlouva Miroslav David osobní údaj ZZ02107-02.0035 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SCQF [PDF] 3063498
5200/17 smlouva Jiří Tomšů osobní údaj ZZ02107-02.0036 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SCPK [PDF] 3063510
5201/17 smlouva Bohumír Molák 60544481 ZZ02107-02.0037 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SCMZ [PDF] 3063526
5202/17 smlouva Ing. Milan Flídr osobní údaj ZZ02107-02.0038 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SCL4 [PDF] 3063534
5203/17 smlouva Ing. Kvirín Klíma osobní údaj ZZ02107-02.0039 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 4.9.2017 KUJIP016SCIJ [PDF] 3063538
5204/17 smlouva Hana Koubová osobní údaj ZZ02107-02.0040 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SCGT [PDF] 3063546
5205/17 smlouva Pavel Vesecký osobní údaj ZZ02107-02.0041 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SCFY [PDF] 3063790
5206/17 smlouva Pavel Kriegsman osobní údaj ZZ02107-02.0042 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 4.9.2017 KUJIP016SCD8 [PDF] 3063794
5207/17 smlouva Dana Krupičková osobní údaj ZZ02107-02.0043 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 4.9.2017 KUJIP016SCBI [PDF] 3063798
5208/17 smlouva Jaromír Vobr osobní údaj ZZ02107-02.0044 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SC9S [PDF] 3063802
5209/17 smlouva Milan Bartoněk osobní údaj ZZ02107-02.0045 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SC67 [PDF] 3063810
5210/17 smlouva Ing. Tomáš Francálek osobní údaj ZZ02107-02.0046 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SC4H [PDF] 3063814
5211/17 smlouva Marie Bratršovská osobní údaj ZZ02107-02.0047 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SC3M [PDF] 3063818
5212/17 smlouva Romana Vorlová osobní údaj ZZ02107-02.0048 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SC01 [PDF] 3063822
5213/17 smlouva Radomír Vochyán osobní údaj ZZ02107-02.0049 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016SBYI [PDF] 3063830
5214/17 smlouva Pavel Straka osobní údaj ZZ02107-02.0050 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBXN [PDF] 3064034
5215/17 smlouva Jan Matějka osobní údaj ZZ02107-02.0051 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBU2 [PDF] 3064038
5216/17 smlouva Ing. Zdeněk Skoumal osobní údaj ZZ02107-02.0052 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SBT7 [PDF] 3064046
5217/17 smlouva Ing. Josef Hudeček osobní údaj ZZ02107-02.0053 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBQM [PDF] 3064054
5218/17 smlouva František Hebelka osobní údaj ZZ02107-02.0054 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SBOW [PDF] 3064062
5219/17 smlouva Ing. Alena Karlová osobní údaj ZZ02107-02.0055 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SBM6 [PDF] 3064058
5220/17 smlouva Jiří Kovařík osobní údaj ZZ02107-02.0056 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBKG [PDF] 3064066
5221/17 smlouva Pavel Zach osobní údaj ZZ02107-02.0057 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SBIQ [PDF] 3064070
5222/17 smlouva Ing. Josef Dvořák osobní údaj ZZ02107-02.0058 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SBG0 [PDF] 3064230
5223/17 smlouva Ing. Mirka Vaňková osobní údaj ZZ02107-02.0059 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBF5 [PDF] 3064238
5224/17 smlouva Miloš Junek osobní údaj ZZ02107-02.0060 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBCK [PDF] 3064242
5225/17 smlouva Jiří Pospíšil osobní údaj ZZ02107-02.0061 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SBAU [PDF] 3064246
5226/17 smlouva Ing. Růžena Hernová osobní údaj ZZ02107-02.0062 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SB9Z [PDF] 3064258
5227/17 smlouva Bronislav Valdhans osobní údaj ZZ02107-02.0063 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SB6E [PDF] 3064262
5228/17 smlouva Pavel Vondrák osobní údaj ZZ02107-02.0064 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SB4O [PDF] 3064250
5229/17 smlouva Josef Vrbka osobní údaj ZZ02107-02.0065 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SB2Y [PDF] 3064254
5230/17 smlouva Jiří Šustal osobní údaj ZZ02107-02.0066 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SB08 [PDF] 3064266
5231/17 smlouva Ludmila Janovská osobní údaj ZZ02107-02.0067 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SAYP [PDF] 3064270
5232/17 smlouva Jaromír Barták osobní údaj ZZ02107-02.0068 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SAXU [PDF] 3064570
5233/17 smlouva Antonín Rakušan osobní údaj ZZ02107-02.0069 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SAV4 [PDF] 3064574
5234/17 smlouva Josef Šuhaj osobní údaj ZZ02107-02.0070 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SASJ [PDF] 3064578
5235/17 smlouva Zdeněk Moučka osobní údaj ZZ02107-02.0071 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SARO [PDF] 3064586
5236/17 smlouva Michal Pittl osobní údaj ZZ02107-02.0072 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SAO3 [PDF] 3064590
5237/17 smlouva Zdeněk Koukal osobní údaj ZZ02107-02.0073 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SAMD [PDF] 3064614
5238/17 smlouva Mgr. Libuše Dufková osobní údaj ZZ02107-02.0074 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SALI [PDF] 3064618
5239/17 smlouva František Čermák osobní údaj ZZ02107-02.0075 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SAIX [PDF] 3064622
5240/17 smlouva Rostislav Hlaváček osobní údaj ZZ02107-02.0076 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 13000 4.9.2017 KUJIP016SAH2 [PDF] 3064634
5241/17 smlouva Mudr. Zdeňka Drlíková osobní údaj ZZ02107-02.0077 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SAEH [PDF] 3064638
5242/17 smlouva Alena Mrtková osobní údaj ZZ02107-02.0078 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SACR [PDF] 3064842
5243/17 smlouva Bc. Roman Zdražil osobní údaj ZZ02107-02.0079 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SABW [PDF] 3064846
5244/17 smlouva Tomáš Kopečný 70946124 ZZ02107-02.0080 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SA96 [PDF] 3064850
5245/17 smlouva Miroslav Mezera 46649891 ZZ02107-02.0081 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SA7G [PDF] 3064854
5246/17 smlouva Marie Marková osobní údaj ZZ02107-02.0082 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SA4V [PDF] 3064858
5247/17 smlouva Jaroslav Horský osobní údaj ZZ02107-02.0083 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016SA30 [PDF] 3064874
5248/17 smlouva Ladislav Císař osobní údaj ZZ02107-02.0084 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016SA1A [PDF] 3064878
5249/17 smlouva Lenka Mašková osobní údaj ZZ02107-02.0085 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016S9ZR [PDF] 3064882
5250/17 smlouva Karel Smolín osobní údaj ZZ02107-02.0086 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016S9W6 [PDF] 3065122
5251/17 smlouva Luboš Gregor osobní údaj ZZ02107-02.0087 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016S9VB [PDF] 3065130
5252/17 smlouva Radim Poledna osobní údaj ZZ02107-02.0088 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016S9SQ [PDF] 3065142
5253/17 smlouva Ing. Jan Dokulil osobní údaj ZZ02107-02.0089 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016S9RV [PDF] 3065146
5254/17 smlouva Bohumír Sedlák osobní údaj ZZ02107-02.0090 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 4.9.2017 KUJIP016S9P5 [PDF] 3065150
5255/17 smlouva Vladimír Tomšík 71243291 ZZ02107-02.0091 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 4.9.2017 KUJIP016S9NF [PDF] 3065154
5256/17 smlouva Milan Krám osobní údaj ZZ02107-02.0092 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 4.9.2017 KUJIP016S9KU [PDF] 3065162
5154/17 smlouva RADDIT consulting s.r.o. 27811221 Smlouva o dílo na vyhodnocení vlivu koncepce "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025" na životní prostředí a veřejné zdraví 140844 4.9.2017 KUJIP015OZW1 [PDF] 3052702
5124/17 smlouva Junák - český skaut, středisko Luka nad Jihlavou, z. s. 61737411 Šikovné loucké ručičky Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0005 50000 28.8.2017 KUJIP00Y5KJG [PDF] 2989498
5125/17 smlouva 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec 65983611 MRAVENEC - práce všeho druhu Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0011 50000 28.8.2017 KUJIP00Y5K9U [PDF] 2989490
5132/17 smlouva Město Pelhřimov 00248801 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0013. 300000 28.8.2017 KUJIP01CP1JS [PDF] 3019078
5126/17 smlouva Česká národní federace strongman, z. s. 05801681 dotace na pořádání sportovního mistrovství PR01971.0012 10000 28.8.2017 KUJIP00Y5JN3 [PDF] 2989542
5119/17 smlouva Rybníkáři a přátelé z.s. 26676664 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0034 - poskytnutí dotace 50000 24.8.2017 KUJIP015OS1P [PDF] 2989510
5120/17 smlouva Komorní hudba dnes, z.s. 22818987 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0037 - poskytnutí dotace 50000 24.8.2017 KUJIP015OS55 [PDF] 2989514
5121/17 smlouva Společnost koncertních umělců člen AHUV, z. s. 70101353 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0038 - poskytnutí dotace 50000 24.8.2017 KUJIP015OS7V [PDF] 2989502
5122/17 smlouva Tělocvičná jednota Sokol Martínkov 69725934 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0040 - poskytnutí dotace 14900 24.8.2017 KUJIP015OSC6 [PDF] 2989506
5123/17 smlouva Zbystři, z. s. 03020924 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0054 - poskytnutí dotace 50000 24.8.2017 KUJIP015OSWE [PDF] 2989494
5128/17 smlouva Královéhradecký kraj 70889546 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet, důvod nezveřejnění par. 3, písm. i 50000 23.8.2017 KUJIP01DKO15 [PDF]  
5115/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0031 30000 23.8.2017 KUJIP01DXKRM [PDF] 3354518
dodatek Petr Král osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0049 - Dodatek č.1 127500 23.8.2017 KUJIP018MGP0 [PDF] 3033386
5081/17 smlouva Ondřej Zmeškal osobní údaj Darovací smlouva ID O02064.0007 10000 22.8.2017 KUJIP01DXK6J [PDF] 3354550
5082/17 smlouva Tomáš Nechvátal osobní údaj Darovací smlouva ID O02064.0006 10000 22.8.2017 KUJIP01DXK89 [PDF] 3354546
5130/17 smlouva Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 43379168 Pověření k poskytování sociálních služeb (terénní programy) 0 22.8.2017 KUJIP017EMFL [PDF] 2989538
5076/17 smlouva Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s. 04446887 Smlouva o poskytnutí dotace - Tátodílna a výtvarné dílny Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0010 50000 21.8.2017 KUJIP00Y5KAP [PDF] 2948726
5077/17 smlouva Powerlifting Jihlava z. s. 72543663 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0027 30096 21.8.2017 KUJIP00Y5K3O [PDF] 2948714
5078/17 smlouva Třebíč Nuclears z.s. 26596792 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0030 40000 21.8.2017 KUJIP00Y5JJN [PDF] 2948722
5079/17 smlouva Třebíč Nuclears z.s. 26596792 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0031 20000 21.8.2017 KUJIP00Y5JG2 [PDF] 2948974
5080/17 smlouva Třebíč Nuclears z.s. 26596792 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0032 4148 21.8.2017 KUJIP00Y5JLD [PDF] 2948978
5099/17 smlouva Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 61388998 Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory - "Pokročilá statistická analýza z dat turbulentního proudění nad zemským povrchem" Poskytnutí dotace ID 02228.0001 152000 21.8.2017 KUJIP018MSUZ [PDF] 2949510
5257/17 smlouva Zemědělská a.s. Krucemburk,akciová společnost 60917962 Darovací smlouva - výrobky na prezentaci regionálních potravin ZŽ 2017 2500 18.8.2017 KUJIP016RSKI [PDF] 3107374
5108/17 smlouva Univerzita Karlova 00216208 Inter-institutional agreement 2017-2018 Smlouva Erasmus + Programme 0 17.8.2017 KUJIP01DXKKL [PDF] 3354522
5013/17 smlouva Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Koloušci 60860804 Rukodělné činnosti PS Koloušci Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0001 37200 15.8.2017 KUJIP00Y5KL6 [PDF] 2905262
5014/17 smlouva Statek u zvířátek, z.s. 02107589 Mladý řemeslník Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0006 50000 15.8.2017 KUJIP00Y5KHQ [PDF] 2905266
5015/17 smlouva Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s. 22854681 Ruce plné práce 2 Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0007 50000 15.8.2017 KUJIP00Y5KVS [PDF] 2905270
5016/17 smlouva Třebíčské centrum z. s. 67029230 EKOATELIÉR PRO MALÉ I VELKÉ Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0008 50000 15.8.2017 KUJIP00Y5KE5 [PDF] 2905434
5017/17 smlouva Komunitní škola Dobronín, z.s. 26568845 Podpora činnosti keramického kroužku pro děti Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0009 38400 15.8.2017 KUJIP00Y5KCF [PDF] 2905446
5018/17 smlouva Junák - český skaut, přístav Racek Žďár nad Sázavou, z. s. 48895717 Rozvoj řemeslných dovedností dětí a mládeže ve skautských oddílech Poskytnutí dotace dle Pravidel RK - rukodělné a řemeslné aktivity - ID PR02032.0012 28000 15.8.2017 KUJIP00Y5KYD [PDF] 2905450
5019/17 smlouva Svaz důchodců České republiky, z.s. 00408182 finanční dar, ID O02064.0003 20000 15.8.2017 KUJIP01DXJTJ [PDF] 3354554
5022/17 smlouva Aneta Jarošová 04170504 Smlouva o poskytnutí dotace, ID O01876.0046 30000 15.8.2017 KUJIP01DXKFA [PDF] 3354534
5066/17 smlouva Regionální centrum EIA s.r.o. 47150661 Smlouva o dílo - Zpracování vyhodnocení vlivu koncepce „Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017“ na životní prostředí a veřejné zdraví. 193600 15.8.2017 KUJIP017U0WQ [PDF] 2946338
5023/17 smlouva Město Přibyslav 00268097 Smlouva o poskytnutí dotace, ID O01876.0029 20000 15.8.2017 KUJIP01DXKH0 [PDF] 3354530
4951/17 smlouva Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace 70993165 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0001 287028 14.8.2017 KUJIP018Q7UM [PDF] 2923554
4952/17 smlouva Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace 70940266 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0002 65591.4 14.8.2017 KUJIP018Q7X7 [PDF] 2923546
4953/17 smlouva Základní škola Police, příspěvková organizace 75133881 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0003 23215.5 14.8.2017 KUJIP018Q80L [PDF] 2923854
4954/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 70891656 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0004 19364.1 14.8.2017 KUJIP018Q836 [PDF] 2923850
4955/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod 71001832 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0005 32602.5 14.8.2017 KUJIP018Q86R [PDF] 2923842
4956/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěková organizace 75022133 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0006 25804.8 14.8.2017 KUJIP018Q89C [PDF] 2923846
4957/17 smlouva Základní škola a mateřská škola, Cejle, příspěvková organizace 75022117 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0007 29030.4 14.8.2017 KUJIP018Q8A7 [PDF] 2924034
4959/17 smlouva Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 70910961 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0008 66063.9 14.8.2017 KUJIP018Q8FI [PDF] 2924030
4958/17 smlouva Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov 70504539 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0009 184006.2 14.8.2017 KUJIP018Q8GD [PDF] 2924026
4960/17 smlouva Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov 75001225 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0010 114275.7 14.8.2017 KUJIP018Q8JY [PDF] 2924018
4961/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Lesonice, okres Třebíč, příspěvková organizace 70885745 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0011 58048.2 14.8.2017 KUJIP018Q8MJ [PDF] 2929154
4962/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 70987891 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0012 77412.3 14.8.2017 KUJIP018Q8P4 [PDF] 2929142
4963/17 smlouva Základní škola Přibyslav 70944938 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0013 218862 14.8.2017 KUJIP018Q8SP [PDF] 2929138
4964/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Šebkovice, příspěvková organizace 70885907 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O012145.0014 41564.25 14.8.2017 KUJIP018Q8VA [PDF] 2929134
4965/17 smlouva Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod 70156719 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0015 191706.9 14.8.2017 KUJIP018Q8YV [PDF] 2929394
4966/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Dolní Cerekev, příspěvková organizace 71002651 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0016 57750 14.8.2017 KUJIP018Q93Z [PDF] 2929386
4967/17 smlouva Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace 75017130 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0017 81887.4 14.8.2017 KUJIP018Q95P [PDF] 2929382
4968/17 smlouva Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43380123 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0018 27560.4 14.8.2017 KUJIP018Q9DL [PDF] 2929374
4969/17 smlouva Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 70983399 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0019 84407.4 14.8.2017 KUJIP018Q9A0 [PDF] 2929378
4970/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace 43380662 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0020 77347.2 14.8.2017 KUJIP018Q97F [PDF] 2929758
4971/17 smlouva Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace 70876096 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0021 140960.4 14.8.2017 KUJIP018Q9SI [PDF] 2929754
4972/17 smlouva Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 70911029 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0022 164146.5 14.8.2017 KUJIP018Q9RN [PDF] 2929750
4973/17 smlouva Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace 70881413 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0023 124832.4 14.8.2017 KUJIP018Q9N7 [PDF] 2929746
4974/17 smlouva Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod 75015196 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0024 65205 14.8.2017 KUJIP018Q9JR [PDF] 2929738
4975/17 smlouva Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 70995559 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0025 58684.5 14.8.2017 KUJIP018Q9H1 [PDF] 2929742
4976/17 smlouva Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 48895229 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0026 192292.8 14.8.2017 KUJIP018Q9V3 [PDF] 2929974
4977/17 smlouva Základní škola Třešť 48460362 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. 124519.5 14.8.2017 KUJIP018QA9Y [PDF] 2929970
4978/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace 71001433 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0028 32025 14.8.2017 KUJIP018QA12 [PDF] 2930370
4979/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace 70987556 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0029 25956 14.8.2017 KUJIP018Q9YO [PDF] 2930374
4980/17 smlouva Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1341 70871761 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O2145.0030 294957.6 14.8.2017 KUJIP018QAM5 [PDF] 2930662
4981/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov 75000717 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0031 18950.4 14.8.2017 KUJIP018QAF4 [PDF] 2930650
4982/17 smlouva Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace 70831394 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0032 83109.6 14.8.2017 KUJIP018QAHU [PDF] 2930646
4983/17 smlouva Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace 70940142 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0033 54835.2 14.8.2017 KUJIP018QABO [PDF] 2930638
4984/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Čáslavice 70283044 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0034 78439.2 14.8.2017 KUJIP018QAJK [PDF] 2930622
4985/17 smlouva Základní škola Měřín 48895288 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0035 10290 14.8.2017 KUJIP018QAYH [PDF] 2930618
4986/17 smlouva Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 60418494 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0036 412776 14.8.2017 KUJIP018QAVW [PDF] 2930610
4987/17 smlouva Základní škola Okříšky, příspěvková organizace 48526096 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0037 20374.2 14.8.2017 KUJIP018QAT6 [PDF] 2930862
4988/17 smlouva Základní škola T.G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace 47366303 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0038 260736 14.8.2017 KUJIP018QAQL [PDF] 2930858
4989/17 smlouva Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 47443936 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. 173265.75 14.8.2017 KUJIP018QBGS [PDF] 2930854
4990/17 smlouva Mateřská škola Jaroměřice nad Rokytnou 70942994 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0040 260048.25 14.8.2017 KUJIP018QBD7 [PDF] 2930846
4991/17 smlouva Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace 47366354 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0041 84575.4 14.8.2017 KUJIP018QBAM [PDF] 2930834
4992/17 smlouva Základní škola Polná, okres Jihlava 48461539 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. ID O02145.0042 68745.6 14.8.2017 KUJIP018QB71 [PDF] 2930842
4993/17 smlouva Základní škola Otokara Březiny Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského nám. 120 okres Třebíč 47443669 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0043 463617 14.8.2017 KUJIP018QBL3 [PDF] 2930826
4994/17 smlouva Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou 70284725 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0044 118553.4 14.8.2017 KUJIP018QBVP [PDF] 2931654
4995/17 smlouva Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou 60574674 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0045 98690.55 14.8.2017 KUJIP018QBS4 [PDF] 2931894
4996/17 smlouva Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace 63438933 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0046 87809.4 14.8.2017 KUJIP018QBQE [PDF] 2931890
4997/17 smlouva Základní škola a Praktická škola Chotěboř 70836329 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0047 258378.75 14.8.2017 KUJIP018QBNT [PDF] 2931886
4998/17 smlouva Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 71001565 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0047 99445.5 14.8.2017 KUJIP018QB5B [PDF] 2931882
4999/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 70986002 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0049 174273.75 14.8.2017 KUJIP018QB3L [PDF] 2931878
5000/17 smlouva Základní škola Třebíč, Benešova 585 67008399 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc v Kraji Vysočina II. ID O02145.0050 131722.5 14.8.2017 KUJIP018QA6D [PDF] 2932186
4913/17 smlouva Mgr. Václav Slabý osobní údaj ZZ02107-01.0001 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOUX [PDF] 2871510
4914/17 smlouva Jan Frühbauer osobní údaj ZZ02107-01.0002 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOT2 [PDF] 2871654
4915/17 smlouva Bohumír Karásek osobní údaj ZZ02107-01.0003 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 14.8.2017 KUJIP015VORC [PDF] 2871658
4916/17 smlouva Ludmila Doležalová osobní údaj ZZ02107-01.0004 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOPM [PDF] 2871662
4917/17 smlouva Pavel Mezera 75767058 ZZ02107-01.0005 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VONW [PDF] 2871870
4918/17 smlouva Ladislav Prkna 18199861 ZZ02107-01.0006 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOKB [PDF] 2871874
4919/17 smlouva Vladislav Kunc osobní údaj ZZ02107-01.0007 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 14.8.2017 KUJIP015VOIL [PDF] 2871878
4920/17 smlouva Vojtěch Čermák osobní údaj ZZ02107-01.0008 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOHQ [PDF] 2872086
4921/17 smlouva Miroslav Vlach osobní údaj ZZ02107-01.0009 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOE5 [PDF] 2872090
4922/17 smlouva Zbyněk Baránek osobní údaj ZZ02107-01.0010 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP015VOCF [PDF] 2872098
4923/17 smlouva Jan Radosta osobní údaj ZZ02107-01.0011 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQTA [PDF] 2872102
4924/17 smlouva Libuše Drahošová osobní údaj ZZ02107-01.0012 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SQSF [PDF] 2872106
4925/17 smlouva Josef Knězů osobní údaj ZZ02107-01.0013 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQPU [PDF] 2872114
4926/17 smlouva Václav Zelený osobní údaj ZZ02107-01.0014 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQOZ [PDF] 2872110
4927/17 smlouva Ing. Martin Brož osobní údaj ZZ02107-01.0015 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SQM9 [PDF] 2872118
4928/17 smlouva AGRAS Bohdalov, a.s. 25347748 ZZ02107-01.0016 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQJO [PDF] 2872122
4929/17 smlouva Vojtěch Dušek osobní údaj ZZ02107-01.0017 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQHY [PDF] 2872126
4930/17 smlouva Miroslav Zejda osobní údaj ZZ02107-01.0018 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQG3 [PDF] 2872134
4931/17 smlouva Josef Bambula osobní údaj ZZ02107-01.0019 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQDI [PDF] 2872130
4932/17 smlouva Jan Čermák osobní údaj ZZ02107-01.0020 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SQBS [PDF] 2872138
4933/17 smlouva Hana Staňková osobní údaj ZZ02107-01.0021 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQ92 [PDF] 2872142
4934/17 smlouva Jana Cechová osobní údaj ZZ02107-01.0022 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SL0A [PDF] 2872150
4935/17 smlouva Karel Svoboda osobní údaj ZZ02107-01.0023 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SQ6H [PDF] 2872146
4936/17 smlouva Jiří Hloušek osobní údaj ZZ02107-01.0024 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 14.8.2017 KUJIP016SQ4R [PDF] 2872154
4937/17 smlouva Pavel Šebesta osobní údaj ZZ02107-01.0025 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SQ0B [PDF] 2872158
4938/17 smlouva Ing. Petr Mikeš osobní údaj ZZ02107-01.0026 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SMNW [PDF] 2872162
4939/17 smlouva Ing. Tomáš Klimeš osobní údaj ZZ02107-01.0027 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 15000 14.8.2017 KUJIP016SMM1 [PDF] 2872166
4940/17 smlouva Zdeněk Hrbek osobní údaj ZZ02107-01.0028 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SMJG [PDF] 2872366
4941/17 smlouva Jaroslava Hrbková osobní údaj ZZ02107-01.0029 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SMIL [PDF] 2872370
4942/17 smlouva Jiří Klement osobní údaj ZZ02107-01.0030 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 18000 14.8.2017 KUJIP016SMGV [PDF] 2872378
4943/17 smlouva Jaroslav Chalupa osobní údaj ZZ02107-01.0031 - poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku 23000 14.8.2017 KUJIP016SME5 [PDF] 2872374
5020/17 smlouva ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s. 22731181 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0029 40000 14.8.2017 KUJIP00Y5JEC [PDF] 2905430
4949/17 smlouva Obec Lipnice nad Sázavou 00267813 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0184 120000 11.8.2017 KUJIP018M7IQ [PDF] 2886678
4882/17 smlouva Výstaviště České Budějovice a.s. 60827475 Smlouva o účasti na výstavě Země Živitelka rok 2017 - umožnění prezentace 189112 9.8.2017 KUJIP016S16C [PDF] 2834414
4901/17 smlouva Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspěvková organizace 00374580 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0001 - poskytnutí dotace 49800 8.8.2017 KUJIP015PBY2 [PDF] 2861822
4902/17 smlouva Česká hračka s.r.o. 28848446 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0026 - poskytnutí dotace 30000 8.8.2017 KUJIP015PCUF [PDF] 2861830
4903/17 smlouva Sportovní klub Batyskaf, z.s. 27002888 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0042 - poskytnutí dotace 24000 8.8.2017 KUJIP015OSEW [PDF] 2861838
4904/17 smlouva Civic, z.s. 27008479 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0046 - poskytnutí dotace 50000 8.8.2017 KUJIP015OSHH [PDF] 2861862
4905/17 smlouva Erteple a Hmla, z.s. 65767721 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0047 - poskytnutí dotace 50000 8.8.2017 KUJIP015OSJ7 [PDF] 2862030
4906/17 smlouva Kultura Žďár, příspěvková organizace 72053682 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0048 - poskytnutí dotace 50000 8.8.2017 KUJIP015OSMS [PDF] 2862038
4860/17 smlouva Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 75082241 dotace na zajištění řádného provozu RR JV při ukončování ROP JV. ID O02106.0001 2953000 8.8.2017 KUJIP011K4UO [PDF] 2846654
4844/17 smlouva Schlieger, s. r. o. 28787803 Smlouva o poskytnutí dotace - FV02047.0005 - Inovační vouchery 2017 200000 8.8.2017 KUJIP011DTTH [PDF] 2833746
4819/17 smlouva TJ Nové Město na Moravě z.s. 43378498 Dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0023, PUM 23/17 10400 7.8.2017 KUJIP01E35RW [PDF] 2821110
4824/17 smlouva TJ Žďár nad Sázavou z.s. 00547492 dotace na pořádání sportovního mistrovství PR01971.0010 15000 7.8.2017 KUJIP00Y5LAI [PDF] 2821106
4825/17 smlouva ČMF - SC BIKETRIAL NOVÉ VESELÍ, z.s. 72546948 dotace na pořádání sportovního mistrovství PR01971.0011 22000 7.8.2017 KUJIP00Y5LFT [PDF] 2821206
4826/17 smlouva Aeroklub Přibyslav, z.s. 46484621 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0024 25000 7.8.2017 KUJIP00Y5LBD [PDF] 2821262
4827/17 smlouva ČMF - SC BIKETRIAL NOVÉ VESELÍ, z.s. 72546948 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0026 23000 7.8.2017 KUJIP00Y5L8S [PDF] 2821266
4828/17 smlouva Regionální šipkový svaz Vysočina z.s. 05388481 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0025 14000 7.8.2017 KUJIP00Y5LEY [PDF] 2821270
4848/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Účelová dotace na financování provozních nákladů projektu "Centra podpory rodin Ruth". ID dotace O02199.0001 200000 7.8.2017 KUJIP018PWXP [PDF] 2846482
4849/17 smlouva Městské kulturní a informační středisko v Humpolci 69538549 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0002 - poskytnutí dotace 30000 7.8.2017 KUJIP015PC1G [PDF] 2846498
4850/17 smlouva Jaroslav Duben 04758552 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0003 - poskytnutí dotace 48000 7.8.2017 KUJIP015PC36 [PDF] 2846490
4851/17 smlouva Klub Sluníčko - Unijazz z. s. 48894966 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0012 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015PCDS [PDF] 2846494
4852/17 smlouva Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště 60860863 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0013 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015PCFI [PDF] 2846502
4853/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0020 - poskytnutí dotace 18000 7.8.2017 KUJIP015OULJ [PDF] 2846630
4854/17 smlouva Zapnuto Bystřice z.s. 22673491 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0021 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015PCNE [PDF] 2846634
4855/17 smlouva Kulturní zařízení města Přibyslav 71169113 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0023 - poskytnutí dotace 27000 7.8.2017 KUJIP015PCP4 [PDF] 2846638
4856/17 smlouva Castrum o.p.s. 25167987 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0025 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015PCTK [PDF] 2846642
4857/17 smlouva Folklórní soubor Strážišťan, z.s. 49026747 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0035 - poskytnutí dotace 18900 7.8.2017 KUJIP015OS3F [PDF] 2846646
4858/17 smlouva Studentský klub Bystřicko, z.s. 22823964 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0043 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015OSGM [PDF] 2846650
4859/17 smlouva JUPITER club, s.r.o. 46967036 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0050 - poskytnutí dotace 50000 7.8.2017 KUJIP015OSQ8 [PDF] 2846658
dodatek Blanka Chudá, Josef Chudý osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1687, dodatek č. 1 112500 7.8.2017 KUJIP017UOLL [PDF] 2871502
4821/17 smlouva Obec Zvole 00295817 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0175 120000 3.8.2017 KUJIP018M801 [PDF] 2821094
4822/17 smlouva Obec Nová Ves u Světlé 65197887 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0267 120000 3.8.2017 KUJIP018M9X9 [PDF] 2821086
4840/17 smlouva BRAND FAMILY s.r.o. 29243262 Smlouva o dílo - Kufřík - kartonový obal grafický návrh a výroba 97647 3.8.2017 KUJIP01DXJV9 [PDF] 2833202
4841/17 smlouva YASHICA s.r.o. 46980121 Smlouva o dílo - časopis Pastelka Speciál - editorské práce, textace, grafická příprava a výroba 102003 3.8.2017 KUJIP01DXJXZ [PDF] 2833354
4842/17 smlouva DOC.DREAM services s.r.o. 05386551 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0025 500000 3.8.2017 KUJIP01DXJZP [PDF] 2833530
4843/17 smlouva DOC.DREAM services s.r.o. 05386551 Smlouva o poskytnutí dotace ID 1876.0027 550000 3.8.2017 KUJIP01DXK0D [PDF] 2833738
dodatek Martin Horák osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0155, Dodatek č.1 120000 3.8.2017 KUJIP018ML7J [PDF] 2874262
dodatek Veronika Škrabalová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0128- dodatek č.1 120000 3.8.2017 KUJIP018MGRQ [PDF] 2874290
dodatek Libuše Hejdová osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0048, Dodatek č.1 120000 3.8.2017 KUJIP018ML6O [PDF] 2874282
dodatek Karel Přenosil, Aram Sarkisjan osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01537.1631, Dodatek č. 1 112500 3.8.2017 KUJIP018ML28 [PDF] 2874286
4847/17 smlouva Obec Předín 00290181 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0296 120000 2.8.2017 KUJIP017U9A1 [PDF] 2846486
4767/17 smlouva Mikroregion Bystřicko 70830355 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0004 - poskytnutí dotace 50000 2.8.2017 KUJIP015PC41 [PDF] 2783618
4768/17 smlouva Ing. Petr Machek 73548553 GP "Regionální kultura 2017" - ID FV02041.0007 - poskytnutí dotace 32000 2.8.2017 KUJIP015PC7M [PDF] 2783610
4769/17 smlouva Třebíčský operní festival, z.s. 27016064 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0008 - poskytnutí dotace 50000 2.8.2017 KUJIP015PC8H [PDF] 2783626
4770/17 smlouva KUMŠT z. s. 22887849 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0009 - poskytnutí dotace 50000 2.8.2017 KUJIP015PCB2 [PDF] 2783854
4771/17 smlouva OUTDOOR FILMS s.r.o. 28614593 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0015 - poskytnutí dotace 45000 2.8.2017 KUJIP015PCGD [PDF] 2783858
4772/17 smlouva Městské kulturní středisko Třebíč 44065566 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0019 - poskytnutí dotace 50000 2.8.2017 KUJIP015PCJY [PDF] 2783862
4773/17 smlouva Spolek přátel betlémů v Třešti 65803752 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0024 - poskytnutí dotace 29000 2.8.2017 KUJIP015PCRU [PDF] 2783866
4774/17 smlouva MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO 18127746 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0027 - poskytnutí dotace 49000 2.8.2017 KUJIP015ORQF [PDF] 2783870
4775/17 smlouva Fotostředisko Havlíčkův Brod, z.s. 69834857 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0028 - poskytnutí dotace 43000 2.8.2017 KUJIP015ORS5 [PDF] 2783874
4776/17 smlouva OSTROV POHODY zapsaný spolek 26531682 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0029 - poskytnutí dotace 30000 2.8.2017 KUJIP015ORUV [PDF] 2783878
4777/17 smlouva NOS - Náměšťský okrašlovací spolek 75035049 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0031 - poskytnutí dotace 49500 2.8.2017 KUJIP015ORWL [PDF] 2784062
4778/17 smlouva Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 00167959 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0032 - poskytnutí dotace 11955 2.8.2017 KUJIP015ORXG [PDF] 2784058
4779/17 smlouva Zámek Světlá s.r.o. 27209601 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0033 - poskytnutí dotace 50000 2.8.2017 KUJIP015ORZ6 [PDF] 2784066
4781/17 smlouva Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 72076658 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0049 - poskytnutí dotace 43000 2.8.2017 KUJIP015OSOI [PDF] 2784234
4782/17 smlouva Novoměstská kulturní zařízení 00372854 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0051 - poskytnutí dotace 21000 2.8.2017 KUJIP015OSR3 [PDF] 2784478
4783/17 smlouva Klub výtvarných umělců Horácka, z. s. 15544028 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0052 - poskytnutí dotace 13000 2.8.2017 KUJIP015OSUO [PDF] 2784482
4780/17 smlouva PŘÍLEŽITOSTNÝ ROZRUCH z.s. 05936594 GP "Regionální kultura 2017" ID FV02041.0039 - poskytnutí dotace 8000 2.8.2017 KUJIP015OSAG [PDF] 2806946
4823/17 smlouva Obec Pyšel 00290254 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0298 120000 1.8.2017 KUJIP017U9DM [PDF] 2821078
4791/17 smlouva Základní škola Nížkov 43378676 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0057, projekt "Webové stránky Základní školy Nížkov" 20570 1.8.2017 KUJIP01DKROD [PDF] 2784994
4792/17 smlouva Městys Strážek 00295493 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0025, projekt "Responzivní webové stránky Strážku" 17028 1.8.2017 KUJIP01DKRQ3 [PDF] 2784998
4793/17 smlouva Město Moravské Budějovice 00289931 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0075, projekt "Upgrade webových stránek" 21000 1.8.2017 KUJIP01DKRST [PDF] 2786054
4797/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0074, projekt "Bezpečná síť 2017" 85000 1.8.2017 KUJIP01DKRMN [PDF] 2786458
4799/17 smlouva Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou, Nádražní 228, příspěvková organizace 71198920 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0042, projekt "Responzivní webové stránky ZUŠ Světlá nad Sázavou" 10285 1.8.2017 KUJIP01DKRJ2 [PDF] 2786978
4800/17 smlouva Obec Dyjice 42634679 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0012, projekt "Optická síť obce Dyjice - 1. etapa" 160947 1.8.2017 KUJIP01DKRI7 [PDF] 2786982
4803/17 smlouva Obec Staré Bříště 00511234 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0073, projekt "Webové stránky obce Staré Bříště" 12100 1.8.2017 KUJIP01DKRGH [PDF] 2787202
4709/17 smlouva DOC.DREAM services s.r.o. 05386551 Dotace na činnost Centra dokumentárního filmu (CDF) v Jihlavě ID O02122.0001 350000 31.7.2017 KUJIP015PEJK [PDF] 2757170
4759/17 smlouva Obec Sedlice 00249041 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0195 120000 31.7.2017 KUJIP018M6V4 [PDF] 2779974
4765/17 smlouva Obec Libkova Voda 00515957 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0253 120000 31.7.2017 KUJIP018M960 [PDF] 2783590
4764/17 smlouva Obec Stropešín 44065507 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0303 90000 30.7.2017 KUJIP017U9O3 [PDF] 2783582
4761/17 smlouva Obec Borovná 42634555 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0270 120000 28.7.2017 KUJIP018MA43 [PDF] 2783574
4763/17 smlouva Obec Zárubice 00599204 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0307 120000 28.7.2017 KUJIP017U165 [PDF] 2783602
4724/17 smlouva Obec Tři Studně 00842214 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0250 120000 28.7.2017 KUJIP018M8Z6 [PDF] 2757674
4766/17 smlouva Obec Pozďatín 00378356 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0295 120000 28.7.2017 KUJIP017U98B [PDF] 2783598
4613/17 smlouva Obec Těchobuz 00584061 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017, ID ZZ01961.0014 34000 26.7.2017 KUJIP01DRL0C [PDF] 2770302
4618/17 smlouva Petr Klofáč osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0001 - drobná lesní technika 18000 26.7.2017 KUJIP016SRCG [PDF] 2691346
4619/17 smlouva Zbyněk Burian osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0002 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SRAQ [PDF] 2691354
4620/17 smlouva Ing. Václav Vávra osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0003 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SR80 [PDF] 2691358
4621/17 smlouva Vladimír Fojt osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0004 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SR75 [PDF] 2691362
4622/17 smlouva Ing. Jiří Kotrba, MBA osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0005 - drobná lesní technika 18000 26.7.2017 KUJIP016SR4K [PDF] 2691370
4623/17 smlouva Ing. Daniel Trefil osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0006 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SR2U [PDF] 2691582
4624/17 smlouva Věra Bělehradová osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0007 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SR04 [PDF] 2691586
4625/17 smlouva Ing. Aleš Schwammenhöfer osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0008 - drobná lesní technika 18000 26.7.2017 KUJIP016SQYL [PDF] 2691590
4626/17 smlouva Zdeňka Šimánková osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0009 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SQXQ [PDF] 2691594
4627/17 smlouva Jan Brož osobní údaj poskytnutí dotace, ZZ02107.0010 - drobná lesní technika 23000 26.7.2017 KUJIP016SQU5 [PDF] 2691598
4730/17 smlouva Obec Pokojovice 00378461 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0294 120000 26.7.2017 KUJIP017U95Q [PDF] 2757798
dodatek Město Světlá nad Sázavou 00268321 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 (ID:91980 ze dne 21. 6. 2016) - prodloužení termínu realizace 0 26.7.2017 KUJIP015OX1Q [PDF] 2761894
4599/17 smlouva Město Havlíčkův Brod 00267449 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0004 29963 25.7.2017 KUJIP01DRLJP [PDF] 2673606
4612/17 smlouva Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina 04417909 Smlouva o poskytnutí dotace na činnost regionální Fotbalové akademie ID dotace O02155.0001 1700000 25.7.2017 KUJIP00Y5LS0 [PDF] 2702830
4711/17 smlouva Město Ledeč nad Sázavou 00267759 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0035 117670 25.7.2017 KUJIP017UB5C [PDF] 2757418
4714/17 smlouva Obec Růžená 00488658 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0217 120000 25.7.2017 KUJIP017UEXV [PDF] 2757406
4631/17 smlouva Obec Hluboké 00376841 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0076, projekt "Responzivní webové stránky obce Hluboké" 9387 25.7.2017 KUJIP01DKTG3 [PDF] 2732602
4632/17 smlouva Obec Zárubice 00599204 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0051, projekt "Responzivní webové stránky obce Zárubice" 8252 25.7.2017 KUJIP01DKT0B [PDF] 2732606
4633/17 smlouva Obec Štěpkov 00378712 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0014, projekt "Responzivní webové stránky obce Štěpkov" 9564 25.7.2017 KUJIP01DKT21 [PDF] 2732630
4634/17 smlouva Obec Křelovice 00248487 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0033, projekt "Webové stránky" 9377 25.7.2017 KUJIP01DKT4R [PDF] 2732622
4635/17 smlouva Město Chotěboř 00267538 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0069, projekt "Bezpečnost dat - Městský úřad Chotěboř" 143920 25.7.2017 KUJIP01DKT6H [PDF] 2732638
4636/17 smlouva Obec Suchá 00373923 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0078, projekt "Responzivní webové stránky obce Suchá" 6891 25.7.2017 KUJIP01DKSZN [PDF] 2732862
4637/17 smlouva Obec Kadolec 00599468 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0056, projekt "Webové stránky obce Kadolec" 10000 25.7.2017 KUJIP01DKSXX [PDF] 2732866
4638/17 smlouva Obec Březejc 00842435 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0072, projekt "Webové stránky Obec Březejc" 21000 25.7.2017 KUJIP01DKSUC [PDF] 2732870
4639/17 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou 00289507 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0013, projekt "Metropolitní síť Jaroměřice n. R. - IV. Etapa" 250000 25.7.2017 KUJIP01DKSSM [PDF] 2732878
4640/17 smlouva Město Velké Meziříčí 00295671 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0011, projekt "Rozšíření metropolitní sítě Velké Meziříčí" 250000 25.7.2017 KUJIP01DKSQW [PDF] 2732882
4641/17 smlouva Obec Dědice 00376825 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0066, projekt "Nové webové stránky obce Dědice" 20570 25.7.2017 KUJIP01DKS99 [PDF] 2732886
4455/17 smlouva Mgr. Theodor Mojžíš 44049668 Vytvoření zvukově obrazového (filmového) portrétu jedenácti významných osobností Kraje Vysočina - cena Kraje Vysočina (medaile) v říjnu 2017 231594 25.7.2017 KUJIP01DXJ0K [PDF] 2697658
4642/17 smlouva Obec Dlouhá Brtnice 00373664 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0016, projekt "Infrastruktura ICT Dlouhá Brtnice" 240000 25.7.2017 KUJIP01DKS4Y [PDF] 2732890
4643/17 smlouva Městys Stonařov 00286656 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0021, projekt "Vytvoření moderní webové prezentace městyse Stonařova" 10406 25.7.2017 KUJIP01DKS6O [PDF] 2732894
4683/17 smlouva Městys Heraltice 00376833 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0006. 300000 25.7.2017 KUJIP0180OWF [PDF] 2744130
4684/17 smlouva Obec Křižánky 00531677 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0009. 300000 25.7.2017 KUJIP0180OUP [PDF] 2744126
4685/17 smlouva Obec Počítky 00842281 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0014. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP3IJ [PDF] 2744118
4686/17 smlouva Městys Strážek 00295493 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0019. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP3E3 [PDF] 2744122
4687/17 smlouva Obec Vatín 00842362 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0022. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP3CD [PDF] 2744342
4688/17 smlouva Obec Olešenka 00267970 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0010. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP32R [PDF] 2744518
4689/17 smlouva Obec Šimanov 00373940 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0020. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP372 [PDF] 2744494
4690/17 smlouva Obec Vlachovice 00842664 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0024. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP34H [PDF] 2744502
4691/17 smlouva Obec Pavlínov 00599654 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0012. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP39S [PDF] 2744510
4692/17 smlouva Obec Polnička 00840670 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0015. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP3BI [PDF] 2744906
4693/17 smlouva Obec Herálec 00267457 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0005. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP1PY [PDF] 2744934
4694/17 smlouva Obec Čikov 00376809 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0004. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP1RO [PDF] 2744938
4695/17 smlouva Obec Kaliště 00248363 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0008. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP1TE [PDF] 2744926
4696/17 smlouva Městys Ostrov nad Oslavou 00295035 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0011. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP1V4 [PDF] 2744918
4697/17 smlouva Obec Blažkov 00599263 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0001. 274666 25.7.2017 KUJIP01CP1WZ [PDF] 2744946
4698/17 smlouva Obec Rozsochy 00295311 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0016. 274000 25.7.2017 KUJIP01CP1YP [PDF] 2744910
4699/17 smlouva Obec Rozsochy 00295311 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0017. 274000 25.7.2017 KUJIP01CP208 [PDF] 2744914
4700/17 smlouva Město Brtnice 00285668 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0002. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP23T [PDF] 2744942
4701/17 smlouva Obec Hradec 00267503 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0007. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP25J [PDF] 2745190
4702/17 smlouva Obec Veselá 00249327 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0023. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP279 [PDF] 2745186
4703/17 smlouva Obec Těmice 00249203 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0021. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP29Z [PDF] 2745182
4704/17 smlouva Městys Stará Říše 00286648 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0018. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP2BP [PDF] 2745174
4705/17 smlouva Obec Březské 00489468 Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany ID dotace O02147.0003. 300000 25.7.2017 KUJIP01CP2DF [PDF] 2745170
4647/17 smlouva Střední průmyslová škola Třebíč 66610702 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0006, projekt "Zasíťování areálu na ulici Žďárského" 250000 25.7.2017 KUJIP01DKRUJ [PDF] 2733194
4648/17 smlouva Obec Arnolec 00373613 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0070, projekt "Responzivní webové stránky obce Arnolec" 9831 25.7.2017 KUJIP01DKRVE [PDF] 2733374
4649/17 smlouva Obec Nová Ves u Chotěboře 00579980 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0015, projekt "Rozvoj ICT v obci Nová Ves u Chotěboře_2" 250000 25.7.2017 KUJIP01DKRX4 [PDF] 2733382
4650/17 smlouva Obec Heřmanov 00599387 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0080, projekt "Webové stránky Obec Heřmanov" 19500 25.7.2017 KUJIP01DKS0I [PDF] 2733390
4651/17 smlouva Rozvoj Třebíčska 70942790 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0058, projekt "Webové stránky www.trebicsko-moravskavysocina.cz" 46512 25.7.2017 KUJIP01DKS1D [PDF] 2733406
4600/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149.0006 - dobrovolnictví 105000 24.7.2017 KUJIP018R03D [PDF] 2673602
4614/17 smlouva Město Havlíčkův Brod 00267449 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod, ID O02172.0001 180000 24.7.2017 KUJIP018PY3H [PDF] 2703370
4615/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou, ID O02172.0003 180000 24.7.2017 KUJIP018PX69 [PDF] 2728958
4616/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou, ID O02173.0003 180000 24.7.2017 KUJIP018PX74 [PDF] 2729046
4617/17 smlouva Město Havlíčkův Brod 00267449 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod, ID O02173.0001 180000 24.7.2017 KUJIP018PX9U [PDF] 2729050
4716/17 smlouva Obec Herálec 00267457 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0178 120000 24.7.2017 KUJIP018M7U2 [PDF] 2757414
4720/17 smlouva Obec Oslavice 00842524 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0312 120000 24.7.2017 KUJIP017U1CB [PDF] 2757654
4721/17 smlouva Obec Štěměchy 00378704 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0305 120000 24.7.2017 KUJIP017U1AL [PDF] 2757666
4726/17 smlouva Městys Nová Říše 00286311 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0277 120000 24.7.2017 KUJIP017U88I [PDF] 2757802
4727/17 smlouva Obec Kralice nad Oslavou 00289698 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0240 120000 24.7.2017 KUJIP017UEUA [PDF] 2757818
4729/17 smlouva Obec Lesná 00378020 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0229 120000 24.7.2017 KUJIP017UE8C [PDF] 2757810
4610/17 smlouva PKS okna a.s. 65276507 Smlouva o poskytnutí dotace - FV02047.0002 150000 24.7.2017 KUJIP018N7TU [PDF] 2674882
4611/17 smlouva EVOTECH s.r.o. 27748847 Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02047.0001 150000 24.7.2017 KUJIP018N7R4 [PDF] 2674886
dodatek Miroslav Amcha osobní údaj Kotlíkové dotace, ID PR01953.0132- Dodatek č. 1 120000 24.7.2017 KUJIP018MGNA [PDF] 2761442
4715/17 smlouva Obec Olešná 00267988 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0185 120000 21.7.2017 KUJIP018M7G0 [PDF] 2757402
4602/17 smlouva Obec Hodov 00376850 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0289 110000 21.7.2017 KUJIP017U8W6 [PDF] 2674054
4604/17 smlouva TREMEDIAS, spolek 22731946 Účelová dotace na financování provozních nákladů projektu "Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině". ID O02198.0001 200000 21.7.2017 KUJIP018PWZF [PDF] 2674042
4590/17 smlouva UDANAX, s.r.o. 29298521 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0045 200000 21.7.2017 KUJIP01DXJLN [PDF] 2659590
4591/17 smlouva Ondřej Kolář 72351438 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0040 100000 21.7.2017 KUJIP01DXJO8 [PDF] 2659602
4712/17 smlouva Městys Jimramov 00294471 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0047 120000 20.7.2017 KUJIP017UBK9 [PDF] 2757430
4722/17 smlouva Obec Vlčatín 00599182 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0306 120000 20.7.2017 KUJIP017U18V [PDF] 2757646
4575/17 smlouva Městys Nová Cerekev 00248720 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0254 120000 20.7.2017 KUJIP018M98Q [PDF] 2659078
4588/17 smlouva Obec Litohoř 00378062 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0230 120000 20.7.2017 KUJIP017UE97 [PDF] 2659598
4478/17 smlouva Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. 00174262 dotace na sportovní celoroční činnost dětí a mládeže ID O02138.0005 71528 19.7.2017 KUJIP00Y5QBE [PDF] 2642890
4479/17 smlouva Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s. 00435724 dotace VŠK O02138.0009 399793 19.7.2017 KUJIP00Y5NGA [PDF] 2642894
4820/17 smlouva Statutární město Jihlava 00286010 Finanční dar od Statutárního města Jihlavy 42161 19.7.2017 KUJIP01DXJH7 [PDF] 3354758
4568/17 smlouva Obec Horní Myslová 42634580 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0271 120000 19.7.2017 KUJIP018MA5Y [PDF] 2659082
4723/17 smlouva Obec Studnice 00378631 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0304 120000 19.7.2017 KUJIP017U9QT [PDF] 2757658
4579/17 smlouva Obec Mysliboř 00286281 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0276 120000 19.7.2017 KUJIP017U1JC [PDF] 2659314
4728/17 smlouva Obec Krokočín 00377996 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0241 120000 19.7.2017 KUJIP017UEV5 [PDF] 2757806
4365/17 smlouva Obec Měšín 00543721 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0009 20719 18.7.2017 KUJIP01DRL93 [PDF] 2596366
4445/17 smlouva Město Telč 00286745 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0026 130000 18.7.2017 KUJIP01DRRZB [PDF] 2626834
4566/17 smlouva Obec Skorotice 48895636 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0169 120000 18.7.2017 KUJIP018M8BI [PDF] 2658826
4447/17 smlouva UDANAX, s.r.o. 29298521 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0041 200000 18.7.2017 KUJIP01DRRPP [PDF] 2626970
4448/17 smlouva Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 00072583 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0044 115000 18.7.2017 KUJIP01DRRNZ [PDF] 2627102
4450/17 smlouva ARS / KONCERT, spol. s r.o. 00542911 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0028 550000 18.7.2017 KUJIP01DRRL9 [PDF] 2627274
4451/17 smlouva Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. 26546892 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0035 50000 18.7.2017 KUJIP01DRRJJ [PDF] 3354754
4587/17 smlouva Obec Zvěrkovice 44065540 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0236 120000 18.7.2017 KUJIP017UELJ [PDF] 2659586
4521/17 smlouva Obec Domamil 00289311 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0227 120000 18.7.2017 KUJIP017UE4W [PDF] 2644414
4589/17 smlouva Obec Bohušice 00376078 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0225 120000 18.7.2017 KUJIP017UE0G [PDF] 2659574
4452/17 smlouva Milan Vácha 45106363 Smlouva o zajištění tlumočnických služeb 148000 18.7.2017 KUJIP01DXIY1 [PDF] 2627278
4456/17 smlouva Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 15060977 Smlouva o dílo - 10 ks kamenných medailí Kraje Vysočina 53000 18.7.2017 KUJIP01DXJ40 [PDF] 2629394
4457/17 smlouva CENTRUM VYSOČINA, o.p.s. 27470148 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0039 50000 18.7.2017 KUJIP01DXJ6Q [PDF] 3354738
4458/17 smlouva SLIBY - CHYBY, z.s. 22844325 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0037 50000 18.7.2017 KUJIP01DXJ8G [PDF] 3354734
4459/17 smlouva Pavel Solár 60592851 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0042 75000 18.7.2017 KUJIP01DXJ9B [PDF] 2629390
4460/17 smlouva Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. 63438216 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0032 30000 18.7.2017 KUJIP01DXJB1 [PDF] 3354730
dodatek Město Kamenice nad Lipou 00248380 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (ID O01876.0010) 0 18.7.2017 KUJIP01DXJ1F [PDF] 2612062
4363/17 smlouva Orel župa Kubišova 64269906 dotace na sportovní celoroční činnost dětí a mládeže ID O02138.0004 100994 17.7.2017 KUJIP00Y5QD4 [PDF] 2596358
4418/17 smlouva Filharmonie G.Mahlera, z.s. 26617706 Dotace na podporu koncertní činnosti Filharmonie G. Mahlera, ID O02161.0001 150000 17.7.2017 KUJIP015PELA [PDF] 2612546
4364/17 smlouva Denní centrum Barevný svět, o.p.s. 29277418 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0009 - dotace na svoz klientů do denního stacionáře 84000 17.7.2017 KUJIP018RUHL [PDF] 2596362
4333/17 smlouva Město Chotěboř 00267538 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0015 35000 17.7.2017 KUJIP01DRKYT [PDF] 2584686
4366/17 smlouva Krajská asociace Sport pro všechny Vysočina z.s. 26983532 dotace VŠK O02138.0008 222097 17.7.2017 KUJIP00Y5NDP [PDF] 2596346
4367/17 smlouva Sokolská župa plukovníka Švece 13694448 dotace VŠK O02138.0014 514788 17.7.2017 KUJIP00Y5NEK [PDF] 2596334
4368/17 smlouva Jihlavská unie sportu, z.s. 00435911 dotace VŠK O02138.0010 438688 17.7.2017 KUJIP00Y5NI0 [PDF] 2596350
4369/17 smlouva Okresní sdružení České unie sportu Třebíč, z.s. 67010661 dotace VŠK O02138.0012 306780 17.7.2017 KUJIP00Y5NNB [PDF] 2596342
4370/17 smlouva Okresní tělovýchovné sdružení Žďár nad Sázavou z.s. 65338367 dotace VŠK O02138.0013 368363 17.7.2017 KUJIP00Y5NP1 [PDF] 2596354
4372/17 smlouva NART DANCE SCHOOL , z.s. 05225582 Dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0020, PUM 20/17 7500 17.7.2017 KUJIP01E35X2 [PDF] 2596606
4373/17 smlouva Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč 47438487 Dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0021, PUM 21/17 30420 17.7.2017 KUJIP01E35W7 [PDF] 2596602
4423/17 smlouva Horácké folklorní sdružení, z.s. 60545721 Dotace na činnost Horáckého folklorního sdružení v roce 2017 ID O02185.0001 200000 17.7.2017 KUJIP015PEGZ [PDF] 2612762
4557/17 smlouva Obec Rančířov 00839574 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0215 120000 17.7.2017 KUJIP018M5RV [PDF] 2658198
4484/17 smlouva Obec Milíčov 00373826 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0214 120000 17.7.2017 KUJIP018M5TL [PDF] 2643050
4558/17 smlouva Obec Jamné 00285960 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0211 120000 17.7.2017 KUJIP018M60F [PDF] 2658186
4559/17 smlouva Obec Hodice 00285862 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0209 120000 17.7.2017 KUJIP018M630 [PDF] 2658210
4486/17 smlouva Městys Vilémov 00268470 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0205 120000 17.7.2017 KUJIP018M6BW [PDF] 2643042
4488/17 smlouva Obec Sobíňov 00268275 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0203 120000 17.7.2017 KUJIP018M6G7 [PDF] 2643306
4560/17 smlouva Obec Rušinov 00268160 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0201 120000 17.7.2017 KUJIP018M6KN [PDF] 2658618
4491/17 smlouva Obec Proseč 00511285 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0194 120000 17.7.2017 KUJIP018M6YP [PDF] 2643494
4493/17 smlouva Obec Žižkovo Pole 00268569 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0188 120000 17.7.2017 KUJIP018M79Z [PDF] 2643686
4563/17 smlouva Obec Krátká Ves 00267708 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0182 120000 17.7.2017 KUJIP018M7LB [PDF] 2658818
4498/17 smlouva Obec Střítež 00599867 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0171 120000 17.7.2017 KUJIP018M872 [PDF] 2643698
4565/17 smlouva Obec Strachujov 00599859 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0170 120000 17.7.2017 KUJIP018M89S [PDF] 2658778
4500/17 smlouva Obec Jindřichovice 00373745 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0273 120000 17.7.2017 KUJIP018MA9E [PDF] 2643818
4501/17 smlouva Obec Sázavka 00268186 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0269 120000 17.7.2017 KUJIP018MA1I [PDF] 2643830
4503/17 smlouva Obec Kouty 00579891 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0265 120000 17.7.2017 KUJIP018M9TT [PDF] 2643838
4569/17 smlouva Obec Bělá 00179612 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0262 120000 17.7.2017 KUJIP018M9OI [PDF] 2659058
4571/17 smlouva Obec Vlkov 00295752 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0317 120000 17.7.2017 KUJIP017U0HT [PDF] 2659066
4574/17 smlouva Obec Polesí 00583529 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0255 120000 17.7.2017 KUJIP018M99L [PDF] 2659050
4513/17 smlouva Obec Zvolenovice 42634709 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0282 120000 17.7.2017 KUJIP017U8H9 [PDF] 2644090
4580/17 smlouva Obec Markvartice 00488631 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0275 120000 17.7.2017 KUJIP017U1GR [PDF] 2659310
4582/17 smlouva Obec Popůvky 00378453 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0246 117000 17.7.2017 KUJIP018M8S5 [PDF] 2659298
4583/17 smlouva Obec Okarec 00378283 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0245 120000 17.7.2017 KUJIP018M8QF [PDF] 2659578
4584/17 smlouva Obec Naloučany 00378208 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0244 120000 17.7.2017 KUJIP018M8NU [PDF] 2659566
4603/17 smlouva Obec Kuroslepy 00378003 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0242 120000 17.7.2017 KUJIP018M8K9 [PDF] 2674046
4586/17 smlouva Obec Čikov 00376809 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0237 120000 17.7.2017 KUJIP017UEO4 [PDF] 2659594
4523/17 smlouva Obec Radkovice u Hrotovic 00290297 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0299 120000 17.7.2017 KUJIP017U9G7 [PDF] 2653582
4438/17 smlouva Mgr. A. Markéta Findeisová 03425908 Výpůjčka části nebytových prostor Kraje Vysočina za účelem konání výstavy "ARTstudioMF - kresba, malba, výtvarné práce". 0 17.7.2017 KUJIP015OUSK [PDF] 2613146
4439/17 smlouva Obec Herálec 00294306 Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2017, 2018 0 17.7.2017 KUJIP017E4YG [PDF] 2624622
dodatek Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice 75094975 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0149 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0216 37000 17.7.2017 KUJIP018RTOT [PDF] 2612054
dodatek Sdílení o.p.s. 22673377 Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0195, ID ZZ02006.0199 ID ZZ02006.0116, ID ZZ02006.0122, - navýšeno ID 104850 ZZ02006.0195 a ZZ02006.0199 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0336 a ZZ02006.0350 289000 17.7.2017 KUJIP017E4U0 [PDF] 2629962
dodatek Jan Binko, Jan Malkrab, Jana Taimrová osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ1938.0021 0 17.7.2017 KUJIP015PB6Y [PDF] 2600150
dodatek Vladimíra Hrbáčková, Tamara Maurerová osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01938.0001 0 17.7.2017 KUJIP015PBSW [PDF] 2599754
dodatek Tomáš Dostálek, Lucie Dostálková, Josef Motl, Jana Motlová, Jan Polívka, Petra Polívková osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01945.0016 0 17.7.2017 KUJIP015PBVH [PDF] 2600146
4485/17 smlouva Obec Víska 00179671 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0206 120000 16.7.2017 KUJIP018M696 [PDF] 2643046
4576/17 smlouva Obec Bransouze 00545635 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0283 120000 16.7.2017 KUJIP017U8JZ [PDF] 2659070
4581/17 smlouva Obec Klatovec 00373770 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0274 120000 16.7.2017 KUJIP017U1E1 [PDF] 2659294
4490/17 smlouva Obec Jilem 00579858 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0199 120000 15.7.2017 KUJIP018M6N8 [PDF] 2643498
4567/17 smlouva Obec Hostětice 00373702 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0272 120000 15.7.2017 KUJIP018MA8J [PDF] 2658810
4512/17 smlouva Obec Červená Lhota 00376787 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0286 120000 15.7.2017 KUJIP017U8Q0 [PDF] 2644074
4481/17 smlouva Město Pacov 00248789 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0039 69535 14.7.2017 KUJIP017UBBI [PDF] 2642878
4492/17 smlouva Obec Bystrá 00511218 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0190 120000 14.7.2017 KUJIP018M75J [PDF] 2643706
4428/17 smlouva Obec Budíkov 00247901 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0189 120000 14.7.2017 KUJIP018M779 [PDF] 2612954
4494/17 smlouva Obec Šlapanov 00268348 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0186 120000 14.7.2017 KUJIP018M7EA [PDF] 2643702
4496/17 smlouva Obec Bačkov 00579777 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0176 120000 14.7.2017 KUJIP018M7YI [PDF] 2643666
4717/17 smlouva Obec Druhanov 00179591 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0263 120000 14.7.2017 KUJIP018M9PD [PDF] 2757394
4430/17 smlouva Obec Těmice 00249203 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0257 120000 14.7.2017 KUJIP018M9EW [PDF] 2612926
4507/17 smlouva Obec Nové Dvory 00842231 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0319 120000 14.7.2017 KUJIP017U0L9 [PDF] 2644086
4508/17 smlouva Obec Nížkov 00294870 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0318 120000 14.7.2017 KUJIP017U0IO [PDF] 2644082
4432/17 smlouva Obec Moravec 00294829 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0310 120000 14.7.2017 KUJIP017U0ZB [PDF] 2612946
4573/17 smlouva Obec Rohy 00378569 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0301 119000 14.7.2017 KUJIP017U9JS [PDF] 2659054
4433/17 smlouva Obec Svépravice 00515825 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0256 120000 14.7.2017 KUJIP018M9BB [PDF] 2612950
4434/17 smlouva Obec Krhov 00377988 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0291 120000 14.7.2017 KUJIP017U8ZR [PDF] 2612910
4515/17 smlouva Obec Číměř 00376817 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0288 120000 14.7.2017 KUJIP017U8UG [PDF] 2644382
4511/17 smlouva Obec Číhalín 00376795 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0287 120000 14.7.2017 KUJIP017U8SQ [PDF] 2644078
4517/17 smlouva Obec Oponešice 00378291 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0234 114000 14.7.2017 KUJIP017UEH3 [PDF] 2644378
4519/17 smlouva Obec Martínkov 00378151 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0231 120000 14.7.2017 KUJIP017UEBX [PDF] 2644354
4520/17 smlouva Obec Jiratice 00377571 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0228 120000 14.7.2017 KUJIP017UE6M [PDF] 2644410
4522/17 smlouva Obec Cidlina 60418541 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0226 120000 14.7.2017 KUJIP017UE26 [PDF] 2644370
4525/17 smlouva Obec Petrovice 00378470 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0293 120000 14.7.2017 KUJIP017U930 [PDF] 2653586
4526/17 smlouva Obec Okřešice 48527459 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0292 120000 14.7.2017 KUJIP017U91A [PDF] 2653578
4322/17 smlouva Tělovýchovná jednota Zhoř, z.s. 46259996 dotace na účast na sportovním mistrovství PR01972.0018 9511 13.7.2017 KUJIP00Y5R51 [PDF] 2584170
4324/17 smlouva Autosport klub Náměšť nad Oslavou v AČR 60418770 dotace na sportovní celoroční činnost dětí a mládeže ID O02138.0002 46582 13.7.2017 KUJIP00Y5Q63 [PDF] 2584430
4325/17 smlouva ČSS, z.s. Krajské sdružení Vysočina 70921288 dotace na sportovní celoroční činnost dětí a mládeže ID O02138.0003 69957 13.7.2017 KUJIP00Y5Q9O [PDF] 2584438
4710/17 smlouva Městys Kamenice 00286079 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0013 120000 13.7.2017 KUJIP017UAM6 [PDF] 2757426
4556/17 smlouva Obec Herálec 00294306 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0024 69535 13.7.2017 KUJIP017UAT7 [PDF] 2658182
4371/17 smlouva Obec Věcov 00295621 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0042 120000 13.7.2017 KUJIP017UBHO [PDF] 2596586
4482/17 smlouva Obec Záborná 00543781 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0222 120000 13.7.2017 KUJIP018M5EO [PDF] 2642898
4713/17 smlouva Obec Věžnička 00373974 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0220 120000 13.7.2017 KUJIP018M5I4 [PDF] 2757398
4375/17 smlouva Obec Dlouhá Brtnice 00373664 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0208 120000 13.7.2017 KUJIP018M66L [PDF] 2596594
4487/17 smlouva Městys Uhelná Příbram 00268402 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0204 120000 13.7.2017 KUJIP018M6DM [PDF] 2643310
4561/17 smlouva Obec Zbilidy 00373991 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0223 120000 13.7.2017 KUJIP018M5CY [PDF] 2658834
4376/17 smlouva Obec Vystrkov 00511226 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0196 120000 13.7.2017 KUJIP018M6TE [PDF] 2596830
4562/17 smlouva Obec Květinov 00267724 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0183 120000 13.7.2017 KUJIP018M7KG [PDF] 2658830
4379/17 smlouva Obec Kámen 00267597 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0181 120000 13.7.2017 KUJIP018M7N1 [PDF] 2596842
4429/17 smlouva Obec Horní Krupá 00267481 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0179 120000 13.7.2017 KUJIP018M7SC [PDF] 2612974
4382/17 smlouva Obec Rozsochy 00295311 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0168 120000 13.7.2017 KUJIP018M8D8 [PDF] 2597078
4499/17 smlouva Obec Nyklovice 00599646 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0167 120000 13.7.2017 KUJIP018M8FY [PDF] 2643834
4504/17 smlouva Obec Hněvkovice 00267473 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0264 120000 13.7.2017 KUJIP018M9SY [PDF] 2644070
4384/17 smlouva Městys Vojnův Městec 00295761 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0323 120000 13.7.2017 KUJIP017U0SA [PDF] 2597082
4385/17 smlouva Město Svratka 00295531 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0321 120000 13.7.2017 KUJIP017U0OU [PDF] 2597074
4509/17 smlouva Obec Petráveč 00842559 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0315 120000 13.7.2017 KUJIP017U0CI [PDF] 2644062
4431/17 smlouva Obec Nové Sady 00842168 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0311 120000 13.7.2017 KUJIP017U0XL [PDF] 2612986
4510/17 smlouva Obec Horní Libochová 00544213 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0309 120000 13.7.2017 KUJIP017U11U [PDF] 2644058
4572/17 smlouva Obec Březí 00489450 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0308 120000 13.7.2017 KUJIP017U14F [PDF] 2659042
4390/17 smlouva Obec Nový Jimramov 00599638 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0249 120000 13.7.2017 KUJIP018M8YB [PDF] 2597250
4514/17 smlouva Obec Strachoňovice 47367407 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0280 120000 13.7.2017 KUJIP017U8DT [PDF] 2644066
4435/17 smlouva Obec Radkov 42634512 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0278 120000 13.7.2017 KUJIP017U89D [PDF] 2612970
4392/17 smlouva OBEC TŘESOV 00599166 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0248 108000 13.7.2017 KUJIP018M8VQ [PDF] 2597918
4395/17 smlouva OBEC TŘEBELOVICE 00290602 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0235 120000 13.7.2017 KUJIP017UEJT [PDF] 2597922
4436/17 smlouva Obec Nové Syrovice 00290009 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0233 120000 13.7.2017 KUJIP017UEFD [PDF] 2612918
4518/17 smlouva Obec Nimpšov 00378232 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0232 113000 13.7.2017 KUJIP017UEEI [PDF] 2644334
4437/17 smlouva Obec Babice 00375357 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0224 120000 13.7.2017 KUJIP017UDX2 [PDF] 2612962
4524/17 smlouva Obec Přibyslavice 00290203 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0297 120000 13.7.2017 KUJIP017U9CR [PDF] 2653590
4360/17 smlouva Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 22858202 Účelová dotace z rozpočtu Kraje na financování provozních nákladů projektu „Rodiny dnes“. ID dotace O02197.0001 200000 13.7.2017 KUJIP018PX03 [PDF] 2585622
4323/17 smlouva TJ Blesk Jihlava, z.s. 46259813 dotace na sportovní celoroční činnost dětí a mládeže ID O02138.0001 53161 12.7.2017 KUJIP00Y5Q58 [PDF] 2584426
4285/17 smlouva Obec Nová Ves 00545651 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0002 35000 12.7.2017 KUJIP01DRLN5 [PDF] 2565422
4286/17 smlouva Obec Štěpkov 00378712 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0006 16455.39 12.7.2017 KUJIP01DRLF9 [PDF] 2565418
4287/17 smlouva Obec Březejc 00842435 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0008 7265 12.7.2017 KUJIP01DRLBT [PDF] 2566070
4332/17 smlouva Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 00529672 Smlouva o poskytnutí dotace na osvětlení v areálu Plovárenská ID O02158.0001 1083000 12.7.2017 KUJIP00Y5LTV [PDF] 2584654
4288/17 smlouva Obec Sedlejov 00286605 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0011 15201.85 12.7.2017 KUJIP01DRL6I [PDF] 2566090
4289/17 smlouva Obec Lipník 00289795 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0012 35000 12.7.2017 KUJIP01DRL4S [PDF] 2566078
4290/17 smlouva Obec Oslavička 00378305 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0013 15899 12.7.2017 KUJIP01DRL17 [PDF] 2566082
4291/17 smlouva Obec Ždírec 00287008 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0016 7982 12.7.2017 KUJIP01DRKV8 [PDF] 2566094
4334/17 smlouva Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Kraje Vysočina, pobočný spolek 70925186 dotace VŠK O02138.0007 1022184 12.7.2017 KUJIP00Y5LOK [PDF] 2584642
4292/17 smlouva Obec Kaliště 00286061 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0017 17206 12.7.2017 KUJIP01DRKTI [PDF] 2566086
4335/17 smlouva Pelhřimovská unie sportu, z.s. 63257858 dotace VŠK ID O02138.0011 329272 12.7.2017 KUJIP00Y5NKQ [PDF] 2584830
4299/17 smlouva Město Ledeč nad Sázavou 00267759 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0023 128847 12.7.2017 KUJIP017EKS6 [PDF] 2567238
4300/17 smlouva Městys Krucemburk 00267716 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0012 158902 12.7.2017 KUJIP017EKQG [PDF] 2567506
4338/17 smlouva Obec Vysoké Studnice 42634610 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0221 116000 12.7.2017 KUJIP018M5GE [PDF] 2584826
4339/17 smlouva Obec Střítež 00286672 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0218 120000 12.7.2017 KUJIP018M5NF [PDF] 2584838
4340/17 smlouva Obec Rohozná 00286516 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0216 120000 12.7.2017 KUJIP018M5Q0 [PDF] 2585026
4341/17 smlouva Obec Kamenná 00373761 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0213 120000 12.7.2017 KUJIP018M5VB [PDF] 2585018
4424/17 smlouva Obec Jezdovice 42634628 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0212 120000 12.7.2017 KUJIP018M5X1 [PDF] 2612746
4425/17 smlouva Obec Cerekvička-Rosice 42634644 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0207 120000 12.7.2017 KUJIP018M68B [PDF] 2612738
4489/17 smlouva Obec Slavětín 00580082 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0202 120000 12.7.2017 KUJIP018M6H2 [PDF] 2643314
4426/17 smlouva Obec Oudoleň 00267996 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0200 120000 12.7.2017 KUJIP018M6LI [PDF] 2612754
4377/17 smlouva Obec Komorovice 00248436 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0193 120000 12.7.2017 KUJIP018M6ZK [PDF] 2596846
4427/17 smlouva Obec Kaliště 00248363 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0192 120000 12.7.2017 KUJIP018M713 [PDF] 2612966
4378/17 smlouva Obec Ježov 00475840 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0191 120000 12.7.2017 KUJIP018M74O [PDF] 2596870
4345/17 smlouva Městys Úsobí 00268411 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0187 120000 12.7.2017 KUJIP018M7BP [PDF] 2585370
4495/17 smlouva Obec Chrtníč 00267546 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0180 120000 12.7.2017 KUJIP018M7PR [PDF] 2643658
4564/17 smlouva Obec Věstín 00599913 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0174 120000 12.7.2017 KUJIP018M81W [PDF] 2658794
4381/17 smlouva Obec Věchnov 00842184 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0173 120000 12.7.2017 KUJIP018M83M [PDF] 2596858
4497/17 smlouva Obec Unčín 00599905 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0172 120000 12.7.2017 KUJIP018M867 [PDF] 2643674
4383/17 smlouva Obec Dolní Rožínka 00294233 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0166 120000 12.7.2017 KUJIP018M8HO [PDF] 2597086
4502/17 smlouva Obec Příseka 00268119 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0268 120000 12.7.2017 KUJIP018MA0N [PDF] 2643822
4346/17 smlouva Obec Leština u Světlé 00267783 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0266 120000 12.7.2017 KUJIP018M9WE [PDF] 2585354
4570/17 smlouva Obec Včelnička 00511196 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0259 120000 12.7.2017 KUJIP018M9HH [PDF] 2659074
4718/17 smlouva Obec Znětínek 00599964 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0324 120000 12.7.2017 KUJIP017U0U0 [PDF] 2757422
4505/17 smlouva Obec Vepřová 00374440 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0322 120000 12.7.2017 KUJIP017U0RF [PDF] 2644054
4506/17 smlouva Obec Sázava 00374466 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0320 120000 12.7.2017 KUJIP017U0NZ [PDF] 2644094
4386/17 smlouva Obec Pavlínov 00599654 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0314 120000 12.7.2017 KUJIP017U0BN [PDF] 2597070
4351/17 smlouva Obec Osová Bítýška 00084409 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0313 120000 12.7.2017 KUJIP017U1BG [PDF] 2585362
4388/17 smlouva Obec Radonín 00545660 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0300 120000 12.7.2017 KUJIP017U9IX [PDF] 2597098
4389/17 smlouva Obec Bořetín 00476439 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0252 120000 12.7.2017 KUJIP018M93F [PDF] 2597102
4577/17 smlouva Obec Vápovice 00373958 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0281 120000 12.7.2017 KUJIP017U8GE [PDF] 2659302
4578/17 smlouva Obec Sedlatice 00373915 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0279 120000 12.7.2017 KUJIP017U8B3 [PDF] 2659290
4516/17 smlouva Obec Sudice 00378691 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0247 120000 12.7.2017 KUJIP018M8UV [PDF] 2644394
4585/17 smlouva Obec Lesní Jakubov 00378038 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0243 120000 12.7.2017 KUJIP018M8MZ [PDF] 2659570
4393/17 smlouva Obec Jinošov 00289540 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0239 114000 12.7.2017 KUJIP017UESK [PDF] 2597926
4394/17 smlouva Obec Jasenice 00377562 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0238 120000 12.7.2017 KUJIP017UEPZ [PDF] 2597910
4310/17 smlouva IEG s.r.o. 26284421 Smlouva o poskytnutí dotace FV02047.0003 (GP Inovační vouchery 2017) 157600 12.7.2017 KUJIP018N8B5 [PDF] 2568414
4311/17 smlouva MEDIN, a.s. 43378030 Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02047.0004 90000 12.7.2017 KUJIP018N7UP [PDF] 2568418
dodatek Eliška Karásková, Pavel Karásek osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, GP "PCHÚ 2017", ID FV01968.0007 0 12.7.2017 KUJIP015PBNL [PDF] 2540098
dodatek PhDr. Martina Indrová, Ing. Martin Veselý osobní údaj Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace GP "PCHÚ 2017", ID FV01968.0021 0 12.7.2017 KUJIP015PBPB [PDF] 2540094
dodatek TERNO SERVIS, a. s. 43371540 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01325.0013 - GP "Inovační vouchery 2015" 79910 12.7.2017 KUJIP018N8DV [PDF] 2612050
dodatek TERNO SERVIS, a. s. 43371540 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV01614.0007 - GP Inovační vouchery 2016 200000 12.7.2017 KUJIP018N8GG [PDF] 2612042
4227/17 smlouva SE.S.TA z.s. 26537516 Dotace na provoz expozice "Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze" ID O02167.0001 200000 11.7.2017 KUJIP015PEN0 [PDF] 2552978
4330/17 smlouva Via rustica z.s. 26982170 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0017 76000 11.7.2017 KUJIP017U76Z [PDF] 2584662
4230/17 smlouva Obec Radostín 00580040 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ZZ01961.0001 9830 11.7.2017 KUJIP01DRLQQ [PDF] 2539654
4231/17 smlouva Obec Kámen 00267597 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ZZ01961.0003 12951 11.7.2017 KUJIP01DRLLF [PDF] 2539650
4232/17 smlouva Městys Rokytnice nad Rokytnou 00290360 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0005 14231 11.7.2017 KUJIP01DRLIU [PDF] 2539870
4233/17 smlouva Město Polná 00286435 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0010 19868 11.7.2017 KUJIP01DRL88 [PDF] 2539862
4293/17 smlouva Město Jaroměřice Nad Rokytnou 00289507 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 ID ZZ01961.0018 10149 11.7.2017 KUJIP01DRKRS [PDF] 2566826
4422/17 smlouva Město Počátky 00248843 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0031 120000 11.7.2017 KUJIP017UB2R [PDF] 2612758
4303/17 smlouva Město Třebíč 00290629 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu Třebíč. ID O02172.0002 180000 11.7.2017 KUJIP018PX4J [PDF] 2567498
4302/17 smlouva Město Třebíč 00290629 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Třebíč. ID ZZO02173.0002 180000 11.7.2017 KUJIP018PY0W [PDF] 2567494
4342/17 smlouva Obec Horní Dubenky 00285889 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0210 120000 11.7.2017 KUJIP018M625 [PDF] 2585022
4343/17 smlouva Obec Jeřišno 00267571 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0198 120000 11.7.2017 KUJIP018M6PY [PDF] 2585182
4344/17 smlouva Obec Čachotín 00267261 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0197 120000 11.7.2017 KUJIP018M6SJ [PDF] 2585178
4380/17 smlouva Obec Dlouhá Ves 00267309 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0177 120000 11.7.2017 KUJIP018M7WS [PDF] 2596850
4347/17 smlouva Obec Žirov 00515914 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0261 120000 11.7.2017 KUJIP018M9MS [PDF] 2585374
4348/17 smlouva Obec Zajíčkov 00515795 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0260 120000 11.7.2017 KUJIP018M9K2 [PDF] 2585366
4349/17 smlouva Obec Útěchovice 00511331 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0258 120000 11.7.2017 KUJIP018M9GM [PDF] 2585358
4350/17 smlouva Obec Pikárec 00599671 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0316 120000 11.7.2017 KUJIP017U0F3 [PDF] 2585350
4387/17 smlouva Obec Římov 00378577 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0302 120000 11.7.2017 KUJIP017U9LI [PDF] 2597090
4352/17 smlouva Obec Koněšín 00377732 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0290 120000 11.7.2017 KUJIP017U8X1 [PDF] 2585606
4391/17 smlouva Obec Čechtín 00289205 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0285 110000 11.7.2017 KUJIP017U8OA [PDF] 2597914
4353/17 smlouva Obec Čáslavice 00289183 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0284 120000 11.7.2017 KUJIP017U8LP [PDF] 2585610
4253/17 smlouva Milan Plocek 18798489 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0033 80000 11.7.2017 KUJIP01DRRGY [PDF] 2551490
4254/17 smlouva MKS Beseda, příspěvková organizace 00091758 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0043 100000 11.7.2017 KUJIP01DRRF3 [PDF] 2551494
4261/17 smlouva Správa kulturních zařízení města Kamenice n./L. 00366111 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0036 30000 11.7.2017 KUJIP01DRRDD [PDF] 3354746
4262/17 smlouva MĚST. A KULTURNÍ STŘEDISKO 18127746 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0034 150000 11.7.2017 KUJIP01DRRAS [PDF] 2551714
4318/17 smlouva Obec Herálec 00294306 Smlouva o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02176.0003 140000 11.7.2017 KUJIP017E4VV [PDF] 2563930
dodatek Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno 75094924 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0148 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ 02006.0215 64000 11.7.2017 KUJIP018RTNY [PDF] 2555030
dodatek Miroslav Točík osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.1874 - dodatek č. 1 127500 11.7.2017 KUJIP018MSYF [PDF] 2612038
dodatek Obec Maleč 00267856 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 30. 6.2016 (ID FV01578.0030) Posunutí termínu čerpání dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2016, FV 01578.0030, projekt "Rozvoj ICT v obci Maleč_2". 0 11.7.2017 KUJIP01DKW1L [PDF] 2588790
4223/17 smlouva Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s., Krajská agrární komora Kraje Vysočina KAK KV osobní údaj Smlouva o spolupráci - Kalendář 2018 0 10.7.2017 KUJIP01DRN8U [PDF] 2538806
4331/17 smlouva Obec Heřmanov 00599387 Finanční dar v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - ID dotace ZZ02140.0001 130000 10.7.2017 KUJIP017UADF [PDF] 2584678
4336/17 smlouva OBEC RAPOTICE 00290335 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0029 78134 10.7.2017 KUJIP017UAZD [PDF] 2584834
4483/17 smlouva Obec Věžnice 00268461 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0219 120000 10.7.2017 KUJIP018M5KU [PDF] 2642882
4816/17 smlouva Obec Bělá 00512249 Poskytnutí dotace v rámci POVV 2017, ID dotace ZZ01909.0251 120000 10.7.2017 KUJIP018M92K [PDF] 2804270
4255/17 smlouva Sdružení místních samospráv České republiky 75130165 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, ID dotace ZZ00015.0346 40000 10.7.2017 KUJIP018MRZH [PDF] 2551474
4266/17 smlouva Město Ledeč nad Sázavou 00267759 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0062, projekt "Pořízení serveru pro podporu zálohování do páskové knihovny" 44190 10.7.2017 KUJIP01DKT87 [PDF] 2551698
4267/17 smlouva Obec Přeckov 00378364 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0014, projekt "Optická síť Přeckov" 250000 10.7.2017 KUJIP01DKTAX [PDF] 2551682
4268/17 smlouva Zachraňme Starý hrad z. s. 22715720 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0081, projekt "Multimediální webová prezentace památky Starý hrad" 50000 10.7.2017 KUJIP01DKTCN [PDF] 2551718
4269/17 smlouva Obec Petráveč 00842559 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0001, projekt "Petráveč NET-Opti VII - rozšíření "starousedlíci" III. etapa" 250000 10.7.2017 KUJIP01DKTED [PDF] 2551686
4270/17 smlouva Obec Jiřice 00248355 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0011, projekt "Modernizace webových stránek obce Jiřice" 10406 10.7.2017 KUJIP01DKTIT [PDF] 2551710
4271/17 smlouva Obec Rožná 00295329 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0045, projekt "Zabezpečení dat Obecního úřadu obce Rožná pomocí moderních technologií" 45000 10.7.2017 KUJIP01DKTKJ [PDF] 2551702
4272/17 smlouva Obec Pavlov 00286401 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0002, projekt "Optická síť Pavlov 2017" 220000 10.7.2017 KUJIP01DKTM9 [PDF] 2551694
4273/17 smlouva Městys Kamenice 00286079 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0009, projekt "Datová síť Městyse Kamenice - etapa V" 247371 10.7.2017 KUJIP01DKTOZ [PDF] 2551990
4274/17 smlouva Obec Proseč pod Křemešníkem 00515973 Poskytnutí dotace z GP Odpady 2017 ID FV01975.0079 35011 10.7.2017 KUJIP01DPGBI [PDF] 2551986
dodatek Martina Hamšíková osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01953.0247 - dodatek č. 1 120000 10.7.2017 KUJIP017UOA4 [PDF] 2612034
dodatek Václav Henzl osobní údaj kotlíkové dotace, ID dotace PR01953.0224 - dodatek č. 1 120000 10.7.2017 KUJIP017UO8E [PDF] 2612026
dodatek Lenka Janištinová osobní údaj kotlíkové dotace, ID PR01537.2092 - dohoda o ukončení smlouvy 120000 10.7.2017 KUJIP018MT1T [PDF] 2612022
4198/17 smlouva Městys Želetava 00290751 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0063, projekt "Webové stránky městyse Želetava" 21477 7.7.2017 KUJIP01DKW2G [PDF] 2522922
4199/17 smlouva Obec Boršov 00373648 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0034, projekt "Webové stránky obce Boršov" 15125 7.7.2017 KUJIP01DKW51 [PDF] 2523186
4200/17 smlouva Obec Kochánov 00579882 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0065, projekt "Vytvoření nových webových stránek" 19000 7.7.2017 KUJIP01DKW6W [PDF] 2523190
4201/17 smlouva Obec Trnava 00290599 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0010, projekt "Optická síť obce Trnava - 2.etapa" 250000 7.7.2017 KUJIP01DKW9H [PDF] 2523458
4202/17 smlouva Obec Hartvíkovice 00289337 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0029, projekt "Realizace prezentace obce Hartvíkovice" 21780 7.7.2017 KUJIP01DKWAC [PDF] 2523462
4203/17 smlouva OBEC TŘESOV 00599166 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0053, projekt "Webové stránky obce Třesov" 7260 7.7.2017 KUJIP01DKWC2 [PDF] 2523466
4204/17 smlouva Obec Cejle 00488615 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0035, projekt "Webové stránky obce Cejle" 12500 7.7.2017 KUJIP01DKWFN [PDF] 2523470
4205/17 smlouva Obec Klokočov 00267627 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0016, projekt "Nové webové stránky obce Klokočov" 15125 7.7.2017 KUJIP01DKWGI [PDF] 2523474
4206/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace 75023806 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0013, projekt "Nové webové stránky ZŠ a MŠ Dobrá Voda" 11495 7.7.2017 KUJIP01DKWI8 [PDF] 2523702
4212/17 smlouva Město Humpolec 00248266 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0060, projekt "Vzdělávání v oblasti ICT" 48000 7.7.2017 KUJIP01DKTRK [PDF] 2524010
4213/17 smlouva Město Humpolec 00248266 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0021, projekt "Napojení na metropolitní optickou síť pro budovy polikliniky" 245810 7.7.2017 KUJIP01DKTTA [PDF] 2524014
4214/17 smlouva Město Humpolec 00248266 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0059, projekt "Bezpečnost dat a virtualizace" 80000 7.7.2017 KUJIP01DKTU5 [PDF] 2524018
4215/17 smlouva Městys Sněžné 00295451 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0037, projekt "Responzivní webové stránky pro Sněžné" 13416 7.7.2017 KUJIP01DKTWV [PDF] 2524022
4216/17 smlouva Obec Horní Krupá 00267481 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0030, projekt "Informační a komunikační technologie 2017" 10637 7.7.2017 KUJIP01DKWLT [PDF] 2524314
4217/17 smlouva Obec Oudoleň 00267996 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0077, projekt "IT senioři obce Oudoleň" 19200 7.7.2017 KUJIP01DKWMO [PDF] 2524322
4463/17 smlouva Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. 01475819 Smlouva o poskytnutí dotace ID O01876.0038 70000 7.7.2017 KUJIP01DXJDR [PDF] 2629682
4172/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace, IDZZ02149.0002 - dobrovolnictví 153000 4.7.2017 KUJIP018QZYM [PDF] 2515358
4174/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace, IDZZ02149.0010 - dobrovolnictví 350000 4.7.2017 KUJIP018R00S [PDF] 2515586
4173/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace, IDZZ02149.0008 - dobrovolnictví 400000 4.7.2017 KUJIP018R02I [PDF] 2515590
4175/17 smlouva Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 22858202 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149.0001 - dobrovolnictví 259620 4.7.2017 KUJIP018R053 [PDF] 2515578
4176/17 smlouva Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích 00839345 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149.0009 - dobrovolnictví 161400 4.7.2017 KUJIP018R08O [PDF] 2515582
4234/17 smlouva Městys Božejov 00247855 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0014 120000 4.7.2017 KUJIP017UAOW [PDF] 2539858
4297/17 smlouva Obec Kozlov 00839591 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0016 120000 4.7.2017 KUJIP017UARH [PDF] 2567230
4235/17 smlouva Město Světlá nad Sázavou 00268321 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0027 120000 4.7.2017 KUJIP017UAU2 [PDF] 2540090
4178/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0006 200000 4.7.2017 KUJIP017EKPL [PDF] 2515558
4298/17 smlouva Obec Nové Syrovice 00290009 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0038 90000 4.7.2017 KUJIP017UB9S [PDF] 2567218
4180/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0007 200000 4.7.2017 KUJIP017EKKA [PDF] 2515554
4181/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0003 200000 4.7.2017 KUJIP017EKJF [PDF] 2515550
4238/17 smlouva Obec Moravec 00294829 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0051 120000 4.7.2017 KUJIP017U7AF [PDF] 2540074
4185/17 smlouva Obec Slavíkov 00268241 GP Investujme v sociálních službách 2017, IDFV02061.0017 84700 4.7.2017 KUJIP017EKNV [PDF] 2522166
4188/17 smlouva STŘED, z. ú. 70870896 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149.0005 - dobrovolnictví 180000 4.7.2017 KUJIP018R0DZ [PDF] 2522182
4191/17 smlouva Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. 25918974 dotace na sociální službu Krizová pomoc, IDZZ02006.0224, 200000 4.7.2017 KUJIP017ELLY [PDF] 2522738
4193/17 smlouva Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 43379168 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0010 - dotace na svoz klientů do denního stacionáře 110000 4.7.2017 KUJIP018RUFV [PDF] 2522910
4194/17 smlouva CENTRUM ZDISLAVA 43378692 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0011 - dotace na svoz klientů do denního stacionáře 78000 4.7.2017 KUJIP018RUD5 [PDF] 2522918
4195/17 smlouva Háta, o.p.s. 28861094 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0001 - dotace na svoz klientů do centra denních služeb 100000 4.7.2017 KUJIP018RUBF [PDF] 2522898
4196/17 smlouva Oblastní charita Havlíčkův Brod 15060233 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0003 - dotace na svoz klientů do denního stacionáře 306000 4.7.2017 KUJIP018RU9P [PDF] 2522902
4197/17 smlouva Kolpingovo dílo České republiky z.s. 43379729 Smlouva o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu ID ZZ02176.0001 - dotace na Terapeutickou komunitu Sejřek 1600000 4.7.2017 KUJIP018RU7Z [PDF] 2522906
4208/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0008 - dotace na svoz klientů do Denního stacionáře Pohodář Luka nad Jihlavou 30000 4.7.2017 KUJIP018RTYF [PDF] 2523686
4209/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0004, ID ZZ02062.0005 - dotace na svoz klientů do denních stacionářů: Stacionář Úsměv Třebíč a Domovinka Třebíč 313000 4.7.2017 KUJIP018RTWP [PDF] 2523690
4210/17 smlouva Diecézní charita Brno 44990260 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0006, ZZ02062.0007 - dotace na svoz klientů do denních stacionářů: Nesa-denní stacionář Velké Meziříčí a Rosa-denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 288000 4.7.2017 KUJIP018RTVU [PDF] 2524002
4211/17 smlouva Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč 60419148 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ02062.0002 - dotace na svoz klientů do denního stacionáře 120000 4.7.2017 KUJIP018RTT4 [PDF] 2524006
4218/17 smlouva Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 70803978 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149.0007 - dobrovolnictví 139860 4.7.2017 KUJIP018R0HF [PDF] 2524310
4219/17 smlouva FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Smlouva o poskytnutí dotace IDZZ02149 583000 4.7.2017 KUJIP018R0LV [PDF] 2524302
dodatek Obec Slavíkov 00268241 Dodatek č. I k Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2017, 2018 0 4.7.2017 KUJIP017E4SA [PDF] 2513566
dodatek Bílý kruh bezpečí, z.s. 47607483 Dotace na sociální služby, IDZZ02006.0188 - navýšena původní dotace IDZZ02006.0107 64000 4.7.2017 KUJIP017EKXH [PDF] 2512430
dodatek ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. 04647114 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0212 navýšena původní dotace ID ZZ02006.0144, ZZ02006.0182 266000 4.7.2017 KUJIP017E4M4 [PDF] 2513578
dodatek FOKUS Vysočina, z.ú. 15060306 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0081, ZZ02006.0098, ZZ02006.0099, ZZ02006.0140 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0209 78000 4.7.2017 KUJIP018RU4E [PDF] 2512406
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0023, ZZ02006.0076, ZZ02006.0077, ZZ02006.0133, ZZ02006.0139, ZZ02006.0153, ZZ02006.0154, ZZ02006.0155, ZZ02006.0167 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0203, ZZ02006.0208, ZZ02006.0218 495000 4.7.2017 KUJIP018RU0Y [PDF] 2512394
dodatek Portimo, o.p.s. 45659028 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0115, ZZ02006.0143, ZZ02006.0147, ZZ02006.0163, ZZ02006.0170 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0194, ZZ02006.0211, ZZ02006.0214, ZZ02006.0221 198000 4.7.2017 KUJIP018RTQJ [PDF] 2512414
dodatek Obec Slavíkov 00268241 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0187, navýšena původní dotace ID ZZ02006.0055, 14000 4.7.2017 KUJIP017E4QK [PDF] 2512426
dodatek Diecézní charita Brno 44990260 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ID ZZ02006.0200, ZZ02006.0201 navýšeny původní dotace ID ZZ02006.0090, ZZ02006.0104, ZZ02006.0156, ZZ02006.0161, ZZ02006.0159, ZZ02006.0160, ZZ02006.0130, ZZ02006.0131, ZZ02006.0024, ZZ02006.0025, ZZ02006.0026, ZZ02006.0027, ZZ02006.0029, ZZ02006.0176, ZZ02006.0094 652000 4.7.2017 KUJIP017E4NZ [PDF] 2512418
dodatek INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 26652935 Dodatek č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02006.0185, ZZ02006.0186 - navýšení dotace na sociální služby ID ZZ02006.0189 ID ZZ02006.0285, ID ZZ02006.0324 111000 4.7.2017 KUJIP018RU3J [PDF] 2512402
4548/17 smlouva Podhůří Železných hor o.p.s. 27494373 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0005 76000 3.7.2017 KUJIP017U6II [PDF] 2658042
4102/17 smlouva Obec Hartvíkovice 00289337 Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017, ID ZZ01961.0007 15424 3.7.2017 KUJIP01DRLEE [PDF] 2474122
4294/17 smlouva Obec Pavlov 00286401 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0001 120000 3.7.2017 KUJIP017UAEA [PDF] 2566818
4295/17 smlouva Městys Stonařov 00286656 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0004 120000 3.7.2017 KUJIP017UAHV [PDF] 2567234
4177/17 smlouva Obec Netín 00599611 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0010 49610 3.7.2017 KUJIP017UAIQ [PDF] 2515566
4296/17 smlouva Obec Bory 00294055 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0012 120000 3.7.2017 KUJIP017UAKG [PDF] 2567222
4236/17 smlouva Město Ždírec nad Doubravou 00268542 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0028 120000 3.7.2017 KUJIP017UAWS [PDF] 2540086
4237/17 smlouva Obec Mladoňovice 00378194 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0030 33969 3.7.2017 KUJIP017UB1W [PDF] 2540078
4179/17 smlouva Městys Stará Říše 00286648 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0036 79200 3.7.2017 KUJIP017UB67 [PDF] 2515562
4547/17 smlouva Město Žďár nad Sázavou 00295841 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0040 120000 3.7.2017 KUJIP017UBD8 [PDF] 2658046
4182/17 smlouva Město Havlíčkův Brod 00267449 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0041 120000 3.7.2017 KUJIP017UBE3 [PDF] 2515574
4183/17 smlouva Město Polná 00286435 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0044 120000 3.7.2017 KUJIP017UBJE [PDF] 2522174
4184/17 smlouva Obec Kněžice 00289591 Poskytnutí dotace v rámci GP Naše škola 2017, ID dotace FV01969.0050 120000 3.7.2017 KUJIP017U78P [PDF] 2522170
4160/17 smlouva Město Pacov 00248789 Poskytnutí dotace na úhradu investiční akce „Dům sociálních služeb Pacov“ spolufinancované Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu 113 31 – rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, identifikační číslo 113D313006901. 20000000 3.7.2017 KUJIP018PY57 [PDF] 2479790
4469/17 smlouva Místní akční skupina Šipka, z. s. 26987261 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0006 76000 30.6.2017 KUJIP017U6K8 [PDF] 2626046
4167/17 smlouva MAS Českomoravské pomezí o.p.s. 27737225 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0012 76000 30.6.2017 KUJIP017U6XF [PDF] 2515334
4158/17 smlouva Active - středisko volného času, příspěvková organizace 72052414 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny v roce 2017 O02150.0001 140000 30.6.2017 KUJIP00Y5LVL [PDF] 2479786
4159/17 smlouva HC Dukla Jihlava, s.r.o. 25514750 HC Dukla Jihlava - účast v TELH ID O02166.0001 1700000 30.6.2017 KUJIP00Y5LQA [PDF] 2479778
4116/17 smlouva Obec Vepřová 00374440 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0145. 15000 30.6.2017 KUJIP0180OEX [PDF] 2474274
4117/17 smlouva Obec Radostín nad Oslavou 00295248 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0083. 30000 30.6.2017 KUJIP0180FOA [PDF] 2474278
4118/17 smlouva Obec Třebenice 00545627 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0028. 15000 30.6.2017 KUJIP0180OGN [PDF] 2474262
4119/17 smlouva Obec Trnava 00290599 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0100. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OJ8 [PDF] 2474294
4120/17 smlouva Obec Rouchovany 00290378 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0036. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OLY [PDF] 2474286
4121/17 smlouva Obec Dlouhá Brtnice 00373664 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0137. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OMT [PDF] 2474290
4122/17 smlouva Obec Kejžlice 00248398 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0034. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OPE [PDF] 2474282
4123/17 smlouva Obec Pozďatín 00378356 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0155. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OR4 [PDF] 2474270
4124/17 smlouva Město Černovice 00248037 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0058. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OTU [PDF] 2474266
4134/17 smlouva Městys Stonařov 00286656 Dotace na financování potřeb jednotky SDH obce na udržení a rozvoj akceschopnosti JPO, ID dotace ZZ01984.0124. 30000 30.6.2017 KUJIP0180OY5 [PDF] 2476226
4168/17 smlouva MAS Rokytná, o.p.s. 26903237 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0014 76000 29.6.2017 KUJIP017U70T [PDF] 2515322
4169/17 smlouva Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. 26943573 Pravidla MAS 2017, ID PR02048.0015 76000 29.6.2017 KUJIP017U72J [PDF] 2515342
4239/17 smlouva Realinvest, spol. s r. o. 00557641 Smlouva o dílo - Catering při příležitosti návštěvy prezidenta republiky 100000 29.6.2017 KUJIP01DRS5A [PDF] 2540390
4125/17 smlouva Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace 62540106 Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0023, projekt "Webové stránky ZŠ a MŠ Černovice" 19360 29.6.2017