Hlasování bylo ukončeno 31.3.2021.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání písemných hlasů.



Partneři soutěže: