7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 14:26:15
24. hlasování
Město Bystřice nad Pernštejnem - okružní křižovatka - poskytnutí finančního daru
52. Město Bystřice n
Návrh byl schválen
Přítomno:39Ano:39Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0