7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 14:14:50
20. hlasování
Dotace Statutárnímu městu Jihlavě na vytvoření uměleckých děl umístěných v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě
30. Dotace Statutárn
Návrh byl schválen
Přítomno:37Ano:37Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0