7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 14:01:18
13. hlasování
Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina
23. Výsledky 1. výzv
Návrh byl schválen
Přítomno:41Ano:41Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0