7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 14:00:29
12. hlasování
Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2
22. Výsledky 1. výzv
Návrh byl schválen
Přítomno:41Ano:40Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:1