7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 13:44:35
7. hlasování
Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
17. Návrh na změnu Z
Návrh byl schválen
Přítomno:33Ano:32Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:1