7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 11:24:53
16. hlasování
Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
10. Stanovení výše m
Návrh byl schválen
Přítomno:42Ano:42Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0