7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 17.12.2008 11:15:45
11. hlasování
Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek
05. Návrh na provede
Návrh byl schválen
Přítomno:42Ano:36Ne:1
Zdržel se:5
Nehlasovali:0