7. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 26.11.2002 12:53:39
9. hlasování
Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov
07Prodej pozemků v k
Návrh byl schválen
Přítomno:37 Ano:37 Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0