7. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 26.11.2002 12:18:17
7. hlasování
Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
04Změna schváleného
Návrh byl schválen
Přítomno:41 Ano:41 Ne:0
Zdržel se:0
Nehlasovali:0