7. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 26.11.2002 12:14:57
6. hlasování
Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002
03Zpráva o čerpání
Návrh byl schválen
Přítomno:41 Ano:40 Ne:0
Zdržel se:1
Nehlasovali:0