7. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 26.11.2002 12:03:26
5. hlasování
Informace o činnosti krajského úřadu
02Informace o činnos
Návrh byl schválen
Přítomno:40 Ano:39 Ne:0
Zdržel se:1
Nehlasovali:0