7. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 26.11.2002 11:52:06
4. hlasování
Zpráva o činnosti rady kraje
01Zpráva o činnosti
Návrh byl schválen
Přítomno:40 Ano:29 Ne:4
Zdržel se:7
Nehlasovali:0