2. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA 31.3.2003 15:23:58

45. hlasování

Program péče o zvláště chráněná území kraje Vysočina na rok 2003

42Program péče o zvl

 

Návrh byl schválen

 

Přítomno:37

Ano:36

Ne:0

Zdržel se:1

 

 

Nehlasovali:0

 

 

 

4K (Přítomno:10, Ano:10, Ne:0,Zdržel se:0,Nehlasovalo:0)

Alena Štěrbová:

  Ano

František Dohnal:

  Ano

Jaromír Barák:

  Ano

Jaromír Černý :

  Ano

Jiří Vondráček:

  Ano

Marie Ostatnická:

  Ano

Michal Zrůst:

 

Petr Kesl:

  Ano

Roman Křivánek:

  Ano

Tomáš Hermann:

  Ano

Václav Kodet:

  Ano

 

 

 

KSČM (Přítomno:7, Ano:7, Ne:0,Zdržel se:0,Nehlasovalo:0)

Bohumil Kotlán:

  Ano

Drahoslav Oulehla:

 

Jan Slámečka:

 

Jaroslava Bambasová:

  Ano

Karel Tvrdý:

  Ano

Milan Havlíček:

  Ano

Milan Plodík:

  Ano

Miroslav Bišof:

 

Václav Štěpán:

  Ano

Zdeněk Dobrý:

  Ano

 

 

 

 

 

ODA (Přítomno:1, Ano:1, Ne:0,Zdržel se:0,Nehlasovalo:0)

Ivana Denčevová:

 

Pavel Maslák:

  Ano

 

SNK (Přítomno:4, Ano:4, Ne:0,Zdržel se:0,Nehlasovalo:0)

Jana Fischerová:

  Ano

Jaroslav Kruntorád:

 

Jindřich Skočdopole:

  Ano

Josef Bulušek:

  Ano

Josef Novotný:

 

Marie Černá:

  Ano

 

ČSSD (Přítomno:6, Ano:5, Ne:0,Zdržel se:1,Nehlasovalo:0)

Antonín Daněk:

  Ano

Jiří Svoboda:

  Ano

Ladislav Péťa:

  Ano

Petr Pospíchal:

  Ano

Vladimír Dolejš:

  Ano

Vladimír Novotný:

 Zdržel se

 

ODS (Přítomno:9, Ano:9, Ne:0,Zdržel se:0,Nehlasovalo:0)

Ivo Rohovský :

  Ano

Jan Koten:

  Ano

Jan Nekula:

 

Jiří Jež:

  Ano

Martina Matějková:

  Ano

Milan Šmíd:

  Ano

Miloš Vystrčil:

  Ano

Stanislav Mastný:

  Ano

Václav Vacek:

  Ano

Vratislav Výborný:

  Ano