CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 18.11.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
08:52:12Zahájení
08:52:121 Zahájení, schválení programu zasedání, zápisu ze zasedání č. 05/2020
09:14:582 Složení slibu členů zastupitelstva kraje
09:29:172 Složení slibu členů zastupitelstva kraje
09:29:231 Zahájení, schválení programu zasedání, zápisu ze zasedání č. 05/2020
09:31:543 Volba ověřovatelů zápisu
09:33:084 Volba hejtmana Kraje Vysočina
09:33:48Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
09:35:15Kukla Martin Ing.1Diskuse
09:36:08Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
09:36:29Nevoral Marek1Diskuse
09:38:18Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
09:39:29Schrek Vítězslav Mgr.1Diskuse
09:39:43Lednická Blanka Bc.1Diskuse
09:40:02Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
09:40:29Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
09:43:02Dudíková Marie Mgr.1Diskuse
09:43:32Zlesák Radek Ing.1Diskuse
09:46:33Zlesák Radek Ing.2Diskuse
09:47:05Zlesák Radek Ing.3Diskuse
09:48:315 Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje, stanovení počtu uvolněných členů Rady Kraje Vysočina
09:54:47Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
09:55:22Kukla Martin Ing.1Diskuse
09:56:16Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
09:59:07Kukla Martin Ing.2Diskuse
09:59:27Zlesák Radek Ing.1Diskuse
09:59:59Nevoral Marek1Diskuse
10:01:13Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:01:49Pokorný Jiří Ing.2Diskuse
10:02:03Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
10:02:29Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:02:36Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:02:58Slávka Vladimír Ing.1Diskuse
10:03:40Zahradníček Josef1Diskuse
10:04:23Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:07:29Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
10:09:19Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:09:23Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:11:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:12:49Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:14:21Břížďala Jan RNDr.1Diskuse
10:15:37Tourek Jan Mgr.1Diskuse
10:16:41Janoušek Karel Mgr.1Diskuse
10:18:28Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:20:41Fabeš Roman Mgr.2Diskuse
10:21:03Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:24:396 Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
10:25:01Smažil František Ing.1Diskuse
10:25:42Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
10:27:597 Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
10:29:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:33:54Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
10:35:32Zlesák Radek Ing.1Diskuse
10:39:17Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:41:46Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:43:00Nevoral Marek1Diskuse
10:43:40Zahradníček Josef1Diskuse
10:45:22Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:46:55Zlesák Radek Ing.2Diskuse
10:48:53Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:49:28Kukla Martin Ing.3Diskuse
10:49:50Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
10:51:15Kukla Martin Ing.4Diskuse
10:51:42Vlček Lukáš Ing.3Diskuse
10:52:05Kukla Martin Ing.5Diskuse
10:52:29Vlček Lukáš Ing.4Diskuse
10:53:01Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:53:23Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
10:53:42Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:55:13Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
10:55:41Zahradníček Josef2Diskuse
10:56:06Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
10:56:39Klement Josef Ing.1Diskuse
10:58:29Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:01:548 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
11:03:25Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:04:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:06:529 Stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje – listopad, prosinec 2020
11:08:1310 Rozprava
11:09:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:11:57Zahradníček Josef1Diskuse
11:12:01Faltus Zdeněk MUDr.1Diskuse
11:13:41Koubová Karolína MgA.1Diskuse
11:15:32Běhounek Jiří MUDr.1Diskuse
11:15:59Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:20:08Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:21:05Zahradníček Josef2Diskuse
11:21:45Zlesák Radek Ing.1Diskuse
11:23:07Hajnová Hana Mgr.1Diskuse
11:24:39Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:27:12Koubová Karolína MgA.2Diskuse
11:27:35Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:28:49Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:31:17Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:33:59Běhounek Jiří MUDr.2Diskuse
11:36:14Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:41:06Běhounek Jiří MUDr.3Diskuse
11:47:00Běhounek Jiří MUDr.4Diskuse
11:47:37Zlesák Radek Ing.2Diskuse