CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 08.09.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
09:55:43Zahájení
09:55:431 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2020
10:03:40Tecl Jan Mgr. MBA1Diskuse
10:07:372 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020
10:08:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:09:05Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:10:083 Informace o činnosti krajského úřadu
10:10:13Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:14:494 Prodloužení „Koncepce prevence kriminality na léta 2017 až 2020 Kraje“ do roku 2022
10:16:065 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019
10:17:196 Darování záchranářských stanů HZS Kraje Vysočina
10:18:477 Žádost městyse Větrný Jeníkov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:19:44Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:21:048 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:22:469 Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
10:23:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:25:28Plodík Milan1Diskuse
10:26:34Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:28:4510 Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
10:30:2211 Memorandum o spolupráci univerzit v rámci zahraniční spolupráce
10:32:0412 Digitální technická mapa Kraje Vysočina - spolupráce krajů
10:35:4816 Projekt x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
10:37:53138 Podpora Kraje Vysočina připravovanému investičnímu záměru výstavby Horácké multifunkční arény v Jihlavě
10:38:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:40:10Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
10:41:51Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:42:06Hodáč Pavel1Diskuse
10:43:20Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:45:35Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:46:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:48:4817 Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10:49:00Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:51:0018 Zpráva projektu Paliatr Vysočina v roce 2020
10:51:11Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:1919 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10:54:31Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:55:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:57:0220 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10:57:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:58:41Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:01:4021 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:01:52Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:04:1322 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020
11:04:23Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:07:14Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:08:29Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:10:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:11:4923 Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za Kraj Vysočina za rok 2019
11:11:56Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:12:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:13:38Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:14:43Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:15:4868 Uznání vlastnické hranice - k.ú. Dobronín
11:15:53Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:17:05Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:17:53Tecl Jan Mgr. MBA1Diskuse
11:19:44Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:20:09Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:21:14Tecl Jan Mgr. MBA2Diskuse
11:22:58Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:23:10Hyliš Jan Ing.2Diskuse
11:23:3079 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/347 Čejov - průtah
11:23:29Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:24:1480 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
11:24:13Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:25:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:26:1482 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV s městem Třebíč
11:26:24Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:27:2783 Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy, darovací smlouva
11:27:26Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:28:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:29:3985 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
11:29:56Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:31:1986 Projektový záměr EDUBIM II
11:31:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:32:4489 Uzavření smlouvy a převzetí ručitelského závazku za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci ze smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
11:32:43Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:34:2990 Informace o přípravě zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou od prosince 2021
11:34:28Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:37:0891 Poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina
11:37:07Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:39:3792 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:39:36Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:39:49Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:41:4193 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
11:41:53Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:43:09Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:45:01Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:46:25Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:47:04Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:48:49Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:49:22Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:50:13Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:51:21139 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a podpora mobilní specializované paliativní péče - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
11:51:37Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:52:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:54:53140 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
11:55:09Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:57:12123 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:58:21Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:58:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:00:01124 Fond Vysočiny – program „Čistá voda 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
12:02:05125 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:02:23126 Zajištění finančních prostředků na realizaci projektu „EVL V Lisovech – II. fáze revitalizačních opatření“ (31. výzva OPŽP) – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
12:04:01128 FOND VYSOČINY - návrh na navýšení finanční alokace programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:04:14Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:05:18Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:07:18Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:10:11135 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:10:12Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:11:27Hodáč Pavel1Diskuse
12:14:06137 Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina
12:14:29Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:25:22Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
12:27:41Zahradníček Josef1Diskuse
12:30:25141 Rozprava členů zastupitelstva
12:30:39Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:31:14137 Stanovisko Zastupitelstva Kraje Vysočina k výběru umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území Kraje Vysočina
12:31:13Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:33:06Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:33:16141 Rozprava členů zastupitelstva
12:33:15Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:36:50Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:39:08Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:40:07Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
12:41:21Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:43:45Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
12:43:52Čepička Ctibor Ing. Bc.2Diskuse
12:44:33Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
12:46:16Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:48:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:49:21Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:50:54Plodík Milan1Diskuse
12:52:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:53:56Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:56:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse