CZ
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina
 
Dátum konania: 12.05.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
11:00:52Zahájení
11:03:421. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2020
11:03:42J. Běhounek0Předložení
11:04:55J. Běhounek0Předložení
11:07:14J. Běhounek0Předložení
11:07:58J. Běhounek0Předložení
11:08:212. Zpráva o činnosti rady kraje
11:08:21J. Běhounek0Předložení
11:11:533. Informace o činnosti KrÚ
11:11:53J. Běhounek0Předložení
11:12:402. Zpráva o činnosti rady kraje
11:12:40J. Běhounek0Předložení
11:12:46M. Houška1Diskuse
11:16:04J. Běhounek0Předložení
11:16:25P. Pacal0Diskuse
11:16:32J. Běhounek0Předložení
11:17:13M. Kukla0Diskuse
11:18:19J. Běhounek0Předložení
11:18:30H. Hyliš0Diskuse
11:18:54J. Běhounek0Předložení
11:19:02J. Kalina1Diskuse
11:21:24J. Běhounek0Předložení
11:23:20H. Vrzalová1Diskuse
11:23:55J. Běhounek0Předložení
11:24:10Ředitel krajského úřadu1Diskuse
11:25:41J. Běhounek0Předložení
11:25:48V. Kaňkovský1Diskuse
11:27:30J. Běhounek0Předložení
11:27:52V. Novotný0Diskuse
11:30:04J. Běhounek0Předložení
11:31:313. Informace o činnosti KrÚ
11:31:31J. Běhounek0Předložení
11:31:48Ředitel krajského úřadu1Diskuse
11:35:17J. Běhounek0Předložení
11:35:58M. Houška1Diskuse
11:37:23J. Běhounek0Předložení
11:38:24M. Plodík1Diskuse
11:39:24J. Běhounek0Předložení
11:41:534. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:41:53J. Běhounek0Předložení
11:42:34M. Houška1Diskuse
11:43:31J. Běhounek0Předložení
11:44:345. Žádost městyse Kamenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:44:34J. Běhounek0Předložení
11:46:156. Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:46:15J. Běhounek0Předložení
11:48:177. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
11:48:17J. Běhounek0Předložení
11:51:058. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:51:05J. Běhounek0Předložení
11:52:339. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
11:52:33J. Běhounek0Předložení
11:53:5591. Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
11:53:55J. Běhounek0Předložení
11:55:0092. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020
11:55:00J. Běhounek0Předložení
11:56:00Z. Geist1Diskuse
11:56:34J. Běhounek0Předložení
11:59:13J. Kalina1Diskuse
12:00:16V. Malý1Diskuse
12:00:55Z. Geist2Diskuse
12:01:31J. Běhounek0Předložení
12:02:1510. Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
12:02:15J. Běhounek0Předložení
12:02:31V. Novotný0Diskuse
12:03:08J. Běhounek0Předložení
12:03:16M. Houška1Diskuse
12:03:33J. Běhounek0Předložení
12:04:2511. Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
12:04:25J. Běhounek0Předložení
12:04:36V. Novotný0Diskuse
12:05:29J. Běhounek0Předložení
12:06:2512. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020
12:06:25J. Běhounek0Předložení
12:06:51M. Kukla0Diskuse
12:11:24J. Běhounek0Předložení
12:11:53M. Houška1Diskuse
12:13:17J. Běhounek0Předložení
12:13:20M. Vystrčil1Diskuse
12:17:58J. Běhounek0Předložení
12:20:0013. Sloučené body 13-17, 19-49
12:20:00J. Běhounek0Předložení
12:20:12M. Kukla0Diskuse
12:21:00J. Běhounek0Předložení
12:21:4618. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
12:21:46J. Běhounek0Předložení
12:21:56M. Kukla0Diskuse
12:22:40J. Běhounek0Předložení
12:23:2950. Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
12:23:29J. Běhounek0Předložení
12:23:42M. Kukla0Diskuse
12:25:38J. Běhounek0Předložení
12:26:4751. Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
12:26:47J. Běhounek0Předložení
12:27:00H. Hyliš0Diskuse
12:27:19J. Běhounek0Předložení
12:28:0452. Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
12:28:04J. Běhounek0Předložení
12:28:20H. Hyliš0Diskuse
12:29:17J. Běhounek0Předložení
12:30:3453. Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
12:30:34J. Běhounek0Předložení
12:30:56J. Fischerová0Diskuse
12:31:43J. Běhounek0Předložení
12:32:2954. Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
12:32:29J. Běhounek0Předložení
12:32:43J. Fischerová0Diskuse
12:33:57J. Běhounek0Předložení
12:35:3955. Sloučené body 55-59
12:35:39J. Běhounek0Předložení
12:35:50J. Fischerová0Diskuse
12:36:13J. Běhounek0Předložení
12:36:5760. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2020 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
12:36:57J. Běhounek0Předložení
12:37:13J. Fischerová0Diskuse
12:38:24J. Běhounek0Předložení
12:39:2161. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019
12:39:21J. Běhounek0Předložení
12:39:40J. Fischerová0Diskuse
12:41:09J. Běhounek0Předložení
12:41:23J. Kalina1Diskuse
12:42:32J. Běhounek0Předložení
12:42:34H. Vrzalová1Diskuse
12:43:01J. Běhounek0Předložení
12:43:11J. Fischerová0Diskuse
12:43:27J. Běhounek0Předložení
12:44:1262. Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
12:44:12J. Běhounek0Předložení
12:44:25J. Fischerová0Diskuse
12:47:20J. Běhounek0Předložení
12:47:23M. Houška1Diskuse
12:48:20J. Běhounek0Předložení
12:48:23M. Kukla1Diskuse
12:49:39J. Běhounek0Předložení
12:49:45J. Kalina1Diskuse
12:51:27R. Chloupek1Diskuse
12:52:41J. Fischerová1Diskuse
12:53:29J. Pokorný1Diskuse
12:54:10M. Plodík1Diskuse
12:55:25J. Běhounek0Předložení
12:56:01M. Kružíková1Diskuse
12:57:54J. Běhounek0Předložení
12:58:26R. Chloupek2Diskuse
13:00:32J. Běhounek0Předložení
13:00:35M. Kukla2Diskuse
13:02:13J. Běhounek0Předložení
13:03:1663. Předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13:03:16J. Běhounek0Předložení
13:03:49P. Franěk0Diskuse
13:04:43J. Běhounek0Předložení
13:05:4064. Spolufinancování projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13:05:40J. Běhounek0Předložení
13:05:54P. Franěk0Diskuse
13:06:57J. Běhounek0Předložení
13:07:5565. Spolufinancování projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
13:07:55J. Běhounek0Předložení
13:08:13P. Franěk0Diskuse
13:09:12J. Běhounek0Předložení
13:10:0966. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
13:10:09J. Běhounek0Předložení
13:10:27P. Franěk0Diskuse
13:11:43J. Běhounek0Předložení
13:12:3893.;94. Blokové hlasování k bodům: 93.; 94.
13:12:38J. Běhounek0Předložení
13:12:53P. Franěk0Diskuse
13:13:26J. Běhounek0Předložení
13:14:1167. Sloučené body 67-77
13:14:11J. Běhounek0Předložení
13:14:31J. Fialová0Diskuse
13:14:51J. Běhounek0Předložení
13:15:03O. Benc1Diskuse
13:15:21J. Fialová0Diskuse
13:15:37O. Benc2Diskuse
13:16:02J. Fialová0Diskuse
13:16:06O. Benc2Diskuse
13:17:06Vedoucí odboru1Diskuse
13:17:48J. Běhounek0Předložení
13:18:3078.;79.;80. Blokové hlasování k bodům: 78.; 79.; 80.
13:18:30J. Běhounek0Předložení
13:18:43P. Pacal0Diskuse
13:19:44J. Běhounek0Předložení
13:19:52L. Vlček1Diskuse
13:20:08J. Běhounek0Předložení
13:20:3781. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
13:20:37J. Běhounek0Předložení
13:20:44P. Pacal0Diskuse
13:21:48J. Běhounek0Předložení
13:23:52L. Vlček1Diskuse
13:24:28J. Běhounek0Předložení
13:25:14L. Vlček2Diskuse
13:25:54J. Běhounek0Předložení
13:26:4982. Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
13:26:49J. Běhounek0Předložení
13:27:18M. Hyský0Diskuse
13:27:34J. Běhounek0Předložení
13:28:1783. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0151/02/2020/ZK
13:28:17J. Běhounek0Předložení
13:28:26M. Hyský0Diskuse
13:29:00J. Běhounek0Předložení
13:29:4284. Sloučené body 84-87
13:29:42J. Běhounek0Předložení
13:29:57M. Hyský0Diskuse
13:30:19J. Běhounek0Předložení
13:30:5688. Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
13:30:56J. Běhounek0Předložení
13:31:06M. Hyský0Diskuse
13:31:30J. Běhounek0Předložení
13:32:1689.;90. Blokové hlasování k bodům: 89.; 90.
13:32:16J. Běhounek0Předložení
13:33:4395. Rozprava členů zastupitelstva
13:33:43J. Běhounek0Předložení
13:33:55J. Kalina1Diskuse
13:34:52M. Plodík1Diskuse
13:36:17J. Běhounek0Předložení
13:36:51J. Veleba1Diskuse
13:45:32J. Běhounek0Diskuse
13:45:33O. Benc1Diskuse
13:46:24J. Běhounek0Diskuse