CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 17.03.2020 Predsedajúci: J. Běhounek
09:54:49Zahájení
09:54:491 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2020
10:08:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:09:1984 Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti s pandemií koronaviru
10:09:18Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:12:4312 Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátky zápůjček od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutých na realizaci projektů
10:12:48Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:14:4013 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019
10:15:3914 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2019
10:17:5915 Majetkoprávní vypořádání pozemků po dopravně stavebních akcích realizovaných KSÚSV
10:18:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:19:4025 Peněžitý dar městysu Sněžné, návrh na provedení rozpočtového opatření
10:21:11Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:23:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:25:0342 Užívání pozemků v k.ú. Polná
10:26:32Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:28:5944 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02735.0001
10:29:09Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:29:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:30:15Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:32:3948 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:32:44Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:34:1185 Dotační program vyhlášený ministerstvem dopravy na boj proti KOVID-19
10:35:0849 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:35:17Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:35:37Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:37:37Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:38:13Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:38:4853 Spolufinancování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10:38:47Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:41:5956 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019
10:42:09Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:42:34Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:43:2664 Řešení situace v Základní škole speciální a Praktické škole Černovice
10:43:25Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:43:47Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:45:08Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
10:46:2570 Projektový záměr „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ (Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko-Česká republika) a zajištění jeho předfinancování - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
10:46:35Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:47:3572 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:47:41Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:48:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:48:5878 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020
10:50:5183 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2019
10:51:04Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:52:2386 Rozprava členů zastupitelstva
10:52:40Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:56:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:57:40Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:02:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:07:40Zahradníček Josef1Diskuse
11:08:04Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:09:03Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:09:25Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:10:16Hodáč Pavel1Diskuse