CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 10.12.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:12Zahájení
09:57:121 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 06/2019
10:09:312 Zpráva o činnosti rady kraje
10:09:41Plodík Milan1Diskuse
10:10:27Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:12:04Zahradníček Josef1Diskuse
10:13:34Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:14:50Plodík Milan2Diskuse
10:15:05Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:18:04Plodík Milan3Diskuse
10:21:05Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:22:12Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:22:45Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:24:043 Informace o činnosti krajského úřadu
10:24:09Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:25:35Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:26:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:28:574 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
10:29:47Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:30:31Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:34:51Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:38:025 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:38:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:39:12Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
10:40:43Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:41:21Pavlík Josef Ing.1Diskuse
10:42:536 Náhrada výdělku
10:42:53Pavlík Josef Ing.1Diskuse
10:44:367 Žádost HZS Kraje Vysočina o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě – prodloužení termínu
10:45:34Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:47:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:48:378 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:50:179 Dodatek zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
10:51:3810 Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
10:51:58Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:56:1611 Aktualizace zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
10:56:28Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:00:09Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:00:31Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:02:3112 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
11:02:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:03:42Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:05:1213 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11:05:11Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:07:2199 Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
11:07:29Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:09:1214 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2019
11:09:20Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:09:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:12:1415 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:12:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:15:02Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:15:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:16:32Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:18:2516 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019
11:18:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:19:24Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:20:3817 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
11:20:42Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:33:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:35:33Plodík Milan1Diskuse
11:39:59Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:41:29Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:46:04Kukla Martin Ing.3Diskuse
11:47:25Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:50:1429 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat a smlouva o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Velké Meziříčí
11:50:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:52:5350 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pacov pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/128 Pacov - průtah, PD
11:53:08Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:54:2751 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď
11:54:26Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:56:0152 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
11:56:01Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:57:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:58:35Hyliš Jan Ing.2Diskuse
12:00:1253 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
12:00:38Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:02:5354 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
12:02:52Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:06:21100 Dohoda o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy"
12:06:20Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:07:32Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:12:08Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:13:49102 FOND VYSOČINY - Památky 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02718.0001
12:13:50Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:15:41Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:16:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:16:56Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:17:19Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:18:2467 Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
12:18:34Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:19:5068 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:19:49Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:21:0369 Dotace na „Hospodaření v lesích 2019“ - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FV 02739.0401
12:21:19Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:23:00Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:23:1070 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:23:30Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:24:07Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:25:2871 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
12:25:36Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:26:3872 FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotací z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
13:02:14Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:03:5873 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
13:03:57Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:05:10Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:05:5574 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
13:06:05Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:07:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:07:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:08:34Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
13:08:53Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:09:04Kukla Martin Ing.1Diskuse
13:09:22Vlček Lukáš Ing.3Diskuse
13:12:37103 Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020
13:12:41Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:16:51104 Rozprava členů zastupitelstva
13:16:54Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:17:08Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:18:02Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
13:18:16Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:19:46Plodík Milan1Diskuse
13:20:30Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:22:03Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:22:28Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse