CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 05.11.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:54:49Zahájení
09:54:491 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 05/2019
10:05:182 Zpráva o činnosti rady kraje
10:05:50Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:08:46Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:11:23Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:15:103 Informace o činnosti krajského úřadu
10:15:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:16:43Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:17:37Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:18:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:20:034 Stanovení důležitých termínů na rok 2020
10:20:535 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:21:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:23:036 FOND VYSOČINY – žádost Města Pelhřimov o úpravu znění smlouvy o poskytnutí dotace
10:25:007 Protialkoholní záchytná služba pro území Kraje Vysočina - návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
10:25:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:27:31Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:28:24Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:30:138 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019
10:30:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:32:00Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:33:04Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:34:2118 Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků pozemních komunikací a pozemků se statutárním městem Jihlava
10:34:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:36:44Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:39:5922 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Jihlava
10:40:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:43:2140 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
10:43:35Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:44:5741 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s.
10:44:56Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:45:09Hyliš Jan Ing.2Diskuse
10:46:4442 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
10:46:43Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:48:0743 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem
10:48:06Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:49:1244 Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Středočeským krajem
10:49:12Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:50:4045 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
10:50:39Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:50:56Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:52:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:53:1648 Poskytnutí dotace na realizaci akce „Singletrailový areál Telč - Lipky“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
10:53:29Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:55:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:58:5551 Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
10:59:14Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:01:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:04:1252 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
11:04:24Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:05:5653 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nové sociální služby a navýšení kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina – rozšíření Krajské sítě sociálních služeb v rámci spolupráce Statutárního města Jihlava s Agenturou pro sociální začleňování
11:05:56Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:09:1766 Dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu – rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a Zdravotnictví
11:09:16Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:11:26Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:14:14Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:15:3461 FOND VYSOČINY – žádost o změnu projektu obce Vlachovice
11:15:33Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:15:50Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:17:1162 FOND VYSOČINY - Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
11:17:10Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:18:17Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:19:35Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
11:21:1163 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2020
11:21:23Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:23:3664 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014
11:24:18Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:25:4065 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:25:52Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:30:13Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:35:51Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:38:3668 Rozprava členů zastupitelstva
11:40:02Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:40:32Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse