CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 10.09.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:59:33Zahájení
09:59:331 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 04/2019
10:09:4778 Rezignace člena zastupitelstva kraje
10:11:0379 Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
10:12:242 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019
10:13:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:56Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:16:50Zahradníček Josef1Diskuse
10:17:26Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:18:05Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:21:34Houška Miroslav Ing.3Diskuse
10:23:24Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:25:15Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:26:21Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:30:40Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:31:54Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:40:18Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:41:58Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
10:46:47Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
10:47:25Veleba Jan Ing.1Diskuse
10:49:41Kaňkovský Vít MUDr.4Diskuse
10:51:23Plodík Milan1Diskuse
10:53:30Pavlík Josef Ing.1Diskuse
10:54:46Kalina Jaromír Ing.3Diskuse
10:56:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:56:56Kaňkovský Vít MUDr.5Diskuse
10:59:36Houška Miroslav Ing.4Diskuse
11:01:19Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:03:25Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:05:173 Informace o činnosti krajského úřadu
11:05:20Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:06:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:09:51Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:10:22Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:11:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:13:15Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:15:174 Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:16:09Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:455 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
11:20:256 Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
11:22:07Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:24:077 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“
11:25:558 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované nemocnice
11:26:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:27:36Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:28:46Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:29:59Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:33:209 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
11:33:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:36:1810 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární gamakamery oddělení nukleární medicíny
11:36:36Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:38:2211 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjček poskytnutých na realizaci projektů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
11:38:36Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:41:4012 Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11:41:50Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:43:4313 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019
11:43:53Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:45:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:47:01Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:48:46Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:51:3653 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
11:53:3054 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
11:55:1555 FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:55:26Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:1456 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11:57:19Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:58:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:59:5357 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na sociálním úseku
11:59:59Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:02:0558 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2020 a schválení dokumentu „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2020“
12:02:21Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:04:0959 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
12:04:09Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:05:25Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:08:2977 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
12:08:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:08:33Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:09:32Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:11:41Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:12:17Houška Miroslav Ing.3Diskuse
12:12:59Geist Zdeněk Mgr.1Diskuse
12:13:05Geist Zdeněk Mgr.2Diskuse
12:13:10Geist Zdeněk Mgr.3Diskuse
12:13:57Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:14:47Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:15:31Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
12:15:48Benc Ota Mgr.2Diskuse
12:16:3469 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:16:52Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:17:48Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:18:5570 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:19:04Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:20:41Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:22:20Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:23:3580 Rozprava členů zastupitelstva
12:23:41Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:25:09Hodáč Pavel1Diskuse