CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 18.06.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:53:23Zahájení
09:53:231 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2019
10:12:552 Zpráva o činnosti rady kraje
10:13:04Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:14:14Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:15:32Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:15:38Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:15:40Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:18:11Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:20:26Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
10:22:08Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
10:24:533 Informace o činnosti KrÚ
10:24:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:26:51Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:28:53Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:29:50Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:32:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:34:32Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:36:19Veleba Jan Ing.1Diskuse
10:43:21Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:47:034 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:48:105 Darování zařízení „Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
10:48:596 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018
10:49:567 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:51:14Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:52:318 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:54:499 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:56:5210 12. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
10:57:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:58:4411 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – obnova skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
10:58:57Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:00:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:02:3212 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
11:02:45Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:04:4313 Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11:04:51Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:06:1014 Změna termínu vrácení zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11:06:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:07:3615 Žádost o finanční spoluúčast při výstavbě lůžkového hospice - Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.
11:07:47Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:11:41Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:12:22Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:13:55Plodík Milan1Diskuse
11:16:16Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:20:34Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:26:1616 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
11:26:27Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:28:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:30:5517 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
11:31:03Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:32:4118 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
11:32:40Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:36:1321 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
11:36:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:38:34Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:38:59Kukla Martin Ing.3Diskuse
11:39:1476 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
11:39:13Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:42:1023 Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ – pozemky trvalého záboru
11:42:10Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:43:5552 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:44:06Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:45:2753 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV02433.0013
11:45:27Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:47:0054 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0016
11:46:59Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:48:2255 Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
11:48:22Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:49:27Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:50:10Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:52:4456 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“
11:52:44Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:52:53Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:55:1357 Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí splátky zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11:55:24Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:1558 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2019 - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina
11:57:24Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:58:13Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:59:38Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
12:01:4159 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
12:01:51Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:01:57Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:02:00Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:02:29Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
12:03:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:05:51Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:06:3563 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:06:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:06:46Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:08:2877 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro druhé kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI
12:08:27Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:11:4364 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:11:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:13:1065 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:13:20Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:15:0366 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
12:15:19Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:15:44Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:16:5267 Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:16:56Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:18:5768 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
12:18:56Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:20:5069 Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
12:20:49Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:22:1970 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
12:22:18Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:24:0871 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:24:07Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:25:2672 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu NAŠE ŠKOLA 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:25:25Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:26:5473 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2018
12:26:54Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:27:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:28:2974 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019
12:30:0675 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.
12:30:32Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:31:5478 Rozprava členů zastupitelstva