CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 14.05.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:58:36Zahájení
09:58:361 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2019
10:05:572 Zpráva o činnosti rady kraje
10:06:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:08:51Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:11:49Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:17:33Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:18:353 Informace o činnosti KrÚ
10:18:37Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:20:21Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:23:324 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:24:28Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:26:515 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:26:50Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:29:096 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:30:26Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:32:037 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2019
10:33:078 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu výdajů na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
10:33:24Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:34:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:35:599 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na obměnu přístrojového vybavení oddělení ORL Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
10:36:16Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:39:2410 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje radiologického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
10:39:39Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:1511 Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10:42:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:44:1112 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019
10:44:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:45:37Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:46:20Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:47:2113 Prodej nemovité věci v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
10:47:28Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:50:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:55:5046 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
10:55:50Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:55:59Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:59:0947 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní
10:59:09Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:59:27Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:00:5648 Projektový záměr EDUBIM
11:01:00Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:02:5449 Žádost o poskytnutí ručitelského závazku se zadáním veřejných zakázek pomocí rámcové dohody pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, které mají být financované z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019
11:02:53Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:05:0850 Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018
11:05:14Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:07:5551 Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace – projektový záměr a řešení dlouhodobého umístění pobočky Telč
11:07:55Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:10:42Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:11:4957 FOND VYSOČINY - návrh na neposkytnutí dotace z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“
11:11:55Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:13:1558 Poskytnutí dotace na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
11:13:30Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:15:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:0359 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
11:17:02Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:16Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:20:05Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:22:02Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:22:56Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:23:15Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:24:53Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
11:27:4187 Uzavření Dodatku č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
11:27:52Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:32:02Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:34:36Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:36:16Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:36:40Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:38:18Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:39:06Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
11:40:5771 Návrh na vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
11:41:05Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:42:15Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:42:31Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:43:39Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
11:44:55Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:45:26Pacal Pavel Mgr.3Diskuse
11:47:1872 Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina
11:47:21Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:48:16Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:49:4473 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:49:49Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:50:17Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:52:2774 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:52:29Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:53:04Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:54:2175 Podpora výzkumného projektu „Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
11:54:34Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:55:18Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:56:02Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:56:28Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:57:25Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:58:37Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
12:00:1276 Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina 2019
12:00:13Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:03:1177 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2018
12:03:19Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:03:48Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:04:56Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:06:59Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
12:07:4985 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019
12:07:53Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:08:31Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:08:51Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:10:3786 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
12:10:44Plodík Milan1Diskuse
12:12:3588 Rozprava členů zastupitelstva
12:15:11Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:15:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:16:26Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse