CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 19.03.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:56Zahájení
09:56:561 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2019
10:06:372 Zpráva o činnosti rady kraje
10:07:09Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:08:13Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:08:39Zahradníček Josef1Diskuse
10:10:09Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:10:45Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:15:59Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:16:37Plodík Milan1Diskuse
10:18:52Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:19:53Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:22:463 Informace o činnosti KrÚ
10:22:45Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:24:54Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:27:35Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:28:15Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:30:07Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:32:06Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:33:20Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:37:004 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě "Záslužné medaile Kraje Vysočina"
10:39:175 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018
10:40:386 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10:42:207 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:44:108 „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ výběr nejvýhodnější nabídky - rozpočtové opatření na kapitole Informatika
10:44:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:46:3972 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:46:47Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:47:19Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:48:1773 Evropský region Dunaj – Vltava 2019
10:48:18Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:49:4074 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
10:49:39Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:50:30Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:51:3375 Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
10:51:39Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:54:239 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na pořízení mobiliáře pro výdejnu léčiv
10:54:31Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:55:3910 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018
10:55:48Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:58:1311 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2018
10:58:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:01:13Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:05:4412 Žádosti HZS Kraje Vysočina o dotace – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:07:25Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:08:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:10:17Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:10:33Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:14:2034 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
11:14:39Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:17:0738 Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka“
11:17:06Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:17:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:18:2539 Návrh na provedení rozpočtového opatření – na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019 na kapitolu Doprava a převod z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty
11:18:24Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:21:1640 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2019
11:21:30Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:22:5541 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:23:04Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:24:5442 Návrh na zajištění finančních prostředků na kapitole Kultura - Krajská knihovna Vysočiny – vnitřní vybavení
11:25:05Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:27:1343 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
11:27:18Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:28:51Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:29:17Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:29:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:30:2949 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:30:29Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:30:41Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:31:49Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:33:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:34:33Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:34:59Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:36:41Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:37:02Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:37:10Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:38:12Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
11:38:2753 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
11:38:27Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:38:52Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:40:23Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
11:41:4967 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
11:41:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:43:2169 Žádost o prodloužení termínu pro realizaci projektu a vyúčtování dotace
11:43:27Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:44:3870 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Návštěvnická infrastruktura – interaktivní prvky z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
11:44:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:46:3471 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
11:46:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:47:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:52:1581 Rozprava členů zastupitelstva
11:52:32Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:54:44Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:55:29Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:57:04Hodáč Pavel1Diskuse