CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 29.01.2019 Predsedajúci: J. Běhounek
09:59:05Zahájení
09:59:051 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 08/2018
10:09:142 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2018
10:10:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:10:46Plodík Milan1Diskuse
10:12:05Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:13:04Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:15:42Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:16:29Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:17:12Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:20:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:24:073 Informace o činnosti KrÚ
10:24:31Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:25:00Plodík Milan1Diskuse
10:27:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:30:09Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:36:134 Úpravy rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2018
10:36:12Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:36:38Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:37:13Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:38:55Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
10:39:409 Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
10:40:4610 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2018
10:41:16Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:43:2011 Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
10:43:47Plodík Milan1Diskuse
10:44:30Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:47:5912 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky ke stávajícím smlouvám – prodloužení termínu
10:48:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:49:3013 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
10:51:11Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:53:1622 Darování pozemku v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov
10:53:16Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:55:0726 Darování pozemku v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava
10:55:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:56:21Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:59:2972 Návrh na zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků kraje z roku 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
10:59:28Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:01:07Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:01:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:03:4073 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
11:03:51Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:05:5942 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11:06:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:07:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:10:5643 Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
11:11:00Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:12:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:19:56Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:22:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:27:4844 Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
11:27:56Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:30:0845 Návrh na podporu nejvýznamnějších akcí klasické hudby v Kraji Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
11:30:08Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:35:16Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
11:36:10Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:36:50Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:38:3446 Předfinancování realizace projektů transformace financovaných ex-post z IROP (P. Franěk, ZK-01-2019-46)
11:38:40Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:40:4247 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) a předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“
11:40:42Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:45:43Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:46:00Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:46:19Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:47:28Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:48:02Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
11:49:0374 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
11:49:02Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:50:20Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:51:55Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:51:58Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
11:52:08Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
11:55:3450 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
11:55:41Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:57:1051 Prodloužení realizace projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republik
11:57:10Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:58:48Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:59:15Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
12:01:2052 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:02:02Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:03:3953 Návrh na poskytnutí dotace městysu Křižanov na spolufinancování nákladů projektu „Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
12:03:42Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:05:08Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:07:23Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:09:30Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
12:13:01Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:15:20Veleba Jan Ing.1Diskuse
12:15:56Bradáč František Ing.1Diskuse
12:17:4554 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PREVENCE KRIMINALITY 2019"
12:19:00Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:19:20Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:21:3066 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
12:22:4167 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
12:22:54Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
12:24:1768 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
12:24:25Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:25:2670 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
12:25:35Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:26:3275 Rozprava členů zastupitelstva
12:26:42Zahradníček Josef1Diskuse
12:28:21Hodáč Pavel1Diskuse
12:31:08Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:32:20Plodík Milan1Diskuse
12:35:22Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse