CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 11.09.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:58Zahájení
09:57:581 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2018
10:28:21Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:29:312 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018
10:30:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:33:26Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:39:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:39:26Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:40:26Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:42:253 Informace o činnosti krajského úřadu
10:42:30Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:44:554 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:47:325 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:48:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:50:586 Žádosti města Svratka a městyse Bohdalov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:52:447 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
10:54:168 FOND VYSOČINY – grantový program Prevence kriminality 2018 – návrh na poskytnutí dotací
10:56:149 Metropolitní síť Třebíč - smlouva o společném postupu zadavatelů
10:57:4410 Vyřazení majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa
10:57:52Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:59:36101 Prodloužení termínů vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10:59:38Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:01:5111 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018
11:01:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:02:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:03:2412 Návrh na rozhodnutí o změně usnesení zastupitelstva kraje v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“
11:03:34Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:03:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:05:32Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:06:5053 Uzavření smlouvy o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská Knihovna Vysočiny - budova KKV
11:06:49Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:07:04Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:08:3159 „Transformace Domova Háj III.“ - koupě hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Chotěboř
11:08:30Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:10:2160 Žádost města Brtnice
11:10:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:10:24Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:13:0861 Začlenění objednávky dopravní obslužnosti obcí pod objednávku Kraje Vysočina
11:13:07Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:16:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:18:5262 Dopravní značení označující zastávky linkové osobní dopravy – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
11:18:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:19:02Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:21:25Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:24:2163 Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
11:24:29Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:25:4164 Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
11:25:40Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:27:30Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
11:33:3865 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11:34:04Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:37:21Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:40:1466 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“
11:40:19Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:41:27Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:42:07Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:42:5269 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
11:43:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:43:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:44:5472 Změna Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
11:44:58Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:46:1773 Koncepce podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023
11:46:23Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:48:3274 Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“
11:48:38Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:50:1175 FOND VYSOČINY - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
11:50:18Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:52:04Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:52:44Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:53:50Mojžyšková Ivana Ing.1Diskuse
11:55:11Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:55:56Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:57:2294 FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“
11:57:37Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:59:20Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:00:25Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
12:03:1695 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2018
12:03:21Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:03:45Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:04:4598 Podklady k žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ z Operačního programu Životní prostředí
12:04:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:06:1599 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
12:06:19Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:08:16100 Fond Vysočiny – grantový program „Čistá voda 2017“ - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
12:08:23Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:09:48103 Rozprava členů zastupitelstva
12:10:49Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:14:05Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:14:18Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:15:27Zahradníček Josef1Diskuse
12:16:17Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:16:51Hodáč Pavel1Diskuse
12:22:02Veleba Jan Ing.1Diskuse
12:23:19Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
12:24:17Kukla Martin Ing.1Diskuse