CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 19.06.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:51Zahájení
09:56:511 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 03/2018
10:05:422 Zpráva o činnosti rady kraje
10:11:15Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:13:06Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:14:41Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:15:48Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:19:50Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:21:41Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:24:03Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
10:24:11Fischerová Jana Ing. CSc.3Diskuse
10:25:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:26:44Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:32:493 Informace o činnosti krajského úřadu
10:32:48Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:35:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:35:57Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:36:59Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:39:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:06Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:44:29Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:48:13Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
10:48:48Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:48:54Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:49:43Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:53:06Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:53:53Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:56:364 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:57:54Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:59:325 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:01:236 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:02:537 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
11:04:048 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11:05:599 FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
11:07:3310 FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
11:08:5511 CEF TELECOM – NIX-ZD.CZ II – Zavedení přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví v České republice – ePreskripce a eDispenzace
11:11:2312 Protialkoholní záchytná služba
11:11:26Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:14:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:14:27Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:16:04Plodík Milan1Diskuse
11:16:37Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
11:18:04Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:19:42Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:19:57Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
11:21:3913 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
11:21:44Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:23:5014 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
11:23:49Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:25:4215 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017
11:25:41Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:26:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:27:36Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:28:15Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:30:1816 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2017
11:30:20Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:31:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:32:0517 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021
11:32:12Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:33:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:34:25Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:34:57Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:36:41Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:42:1354 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
11:42:26Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:43:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:43:31Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:45:12Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
11:45:44Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:46:47Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:49:0555 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
11:49:12Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:50:4656 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Jihlava
11:50:46Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:50:56Hyliš Jan Ing.2Diskuse
11:51:55Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:54:0257 Revize seznamu projektů z oblasti dopravy s předpokládaným financováním ze zdrojů EU
11:54:13Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:55:4358 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. FV01987.0009
11:56:10Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:57:0260 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“
11:57:01Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:58:5861 Dodatek ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
11:58:57Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:00:0362 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/406 Dvorce - Telč, PD
12:00:03Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:00:43Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:02:1363 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/353 Nové Veselí - obchvat
12:02:24Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:03:3564 Smlouva o společném zadání veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce "Stavební preference na komunikaci Hradební – Brněnská, Jihlava"
12:03:34Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:05:2565 Zastávky veřejné dopravy, ul. Hradební, Jihlava
12:05:24Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:06:5189 Návrh na vyjmutí nepotřebného movitého majetku ze správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnou zřizovací listiny a jeho převedení do vlastnictví Dobročinného fondu ViZa
12:06:50Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:08:5366 Žádost o finanční prostředky na nákup movitého majetku pro vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod a stravovacího provozu Nemocnice Havlíčkův Brod – návrh na provedení rozpočtového opatření
12:08:53Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:08:59Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:10:08Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:10:18Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:10:44Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:11:44Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:12:20Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
12:15:2271 Žádost o poskytnutí dotace na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina
12:15:28Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:15:58Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:17:04Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:19:2273 Finanční dar pro Statutární město Jihlava
12:20:38Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:21:27Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:21:55Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:23:0274 Schválení Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 - 2025
12:23:04Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:28:3980 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
13:02:16Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:02:48Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:03:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:03:5982 Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042
13:03:58Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:05:21Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:05:58Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:06:23Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:07:13Pacal Pavel Mgr.3Diskuse
13:08:2085 Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019 – schválení Statutu Fondu Vysočiny a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny
13:08:34Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:13:3292 Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
13:13:40Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:14:38Zahradníček Josef1Diskuse
13:15:08Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:16:02Zahradníček Josef2Diskuse
13:18:0786 FOND VYSOČINY: „Odpady 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
13:18:08Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:19:2887 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích
13:19:30Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:20:25Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:21:18Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:22:4088 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
13:22:50Plodík Milan1Diskuse
13:24:4493 Rozprava členů zastupitelstva
13:24:44Plodík Milan1Diskuse