CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 15.05.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
09:51:28Zahájení
09:51:281 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 02/2018
10:10:202 Zpráva o činnosti rady kraje
10:11:01Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:12:21Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:13:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:14:513 Informace o činnosti krajského úřadu
10:14:56Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:18:40Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:19:45Plodík Milan1Diskuse
10:19:51Plodík Milan2Diskuse
10:20:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:25:09Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:27:11Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
10:27:39Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:31:06Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:36:49Blaško Hynek Ing.1Diskuse
10:39:07Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:41:004 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:42:47Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:43:03Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
10:44:195 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
10:46:496 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2018
10:48:157 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“
10:48:30Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:49:32Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:50:588 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a návrh na schválení záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10:51:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:53:32Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:55:23Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:57:009 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
10:57:07Kukla Martin Ing.1Diskuse
10:58:23Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:59:12Kukla Martin Ing.2Diskuse
10:59:57Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:04:40Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:08:0380 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
11:08:02Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:09:34Plodík Milan1Diskuse
11:11:35Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:13:0681 Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
11:13:15Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:15:1542 Změna č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina
11:15:14Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:15:19Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:17:44Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:19:0543 Dohoda o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s.
11:19:10Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:21:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:24:31Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:25:24Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:29:08Hyliš Jan Ing.2Diskuse
11:30:1844 Veřejná doprava Vysočiny
11:30:18Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:34:4145 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (převod nedočerpaných prostředků z roku 2017) - smlouva č. 566S/2018 a návrh další přípravy na čerpání pro rok 2018
11:34:40Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:38:3346 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:38:41Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:41:1047 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:41:09Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:42:22Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:43:5848 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017
11:44:08Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:46:2449 FOND VYSOČINY– návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“
11:46:23Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:47:39Tecl Jan Mgr. MBA1Diskuse
11:47:5251 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
11:48:02Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:49:07Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:49:53Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:51:0552 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
11:51:05Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:53:0753 Uzavření smluv o partnerství v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
11:53:17Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:54:3554 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
11:54:34Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:55:41Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:56:25Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:59:5355 Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“
11:59:52Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:01:3156 Renominace zástupce Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
12:01:37Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:02:5757 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
12:02:56Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:04:4858 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“
12:04:47Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:06:0959 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2017
12:06:08Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:06:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:07:3660 Příprava projektů do OPŽP 2014-2020 – „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“
12:07:44Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:09:12Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
12:09:3061 FOND VYSOČINY: „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace
12:09:29Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:10:53Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:11:43Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:11:5863 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
12:11:57Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:12:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:12:36Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:13:21Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:14:3174 Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
12:14:30Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:19:0482 Rozprava členů zastupitelstva
12:19:17Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:20:44Zahradníček Josef1Diskuse
12:21:11Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:23:23Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:24:36Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
12:25:13Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:26:20Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:28:00Franěk Pavel Mgr.1Diskuse