CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 27.03.2018 Predsedajúci: J. Běhounek
09:58:42Zahájení
09:58:421 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 01/2018
10:05:03Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:07:442 Zpráva o činnosti rady kraje
10:09:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:10:56Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:11:57Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:12:37Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:15:58Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:19:05Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:24:083 Informace o činnosti KrÚ
10:24:09Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:24:41Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:25:00Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:29:144 Volba přísedících pro Českou republiku – Krajský soud v Hradci Králové
10:30:305 Návrh Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě s městysem Nový Rychnov na dotaci na dopravní automobil
10:31:596 Návrh na poskytnutí dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:33:507. Źádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:35:538 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:38:11Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:39:509 Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:43:1510 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2018
10:44:3811 Žádost o schválení finančního daru městu Moravské Budějovice
10:46:12Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:49:0712 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
10:49:54Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:52:4313 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10:54:2914 Dotace na podporu mezinárodních sportovních akcí v Kraji Vysočina v roce 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
10:55:32Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:56:5315 Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2017
10:57:53Plodík Milan1Diskuse
10:58:46Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:02:3619 CEF - projekt eID-NIX.ZD (eIDAS v elektronickém zdravotnictví)
11:06:37Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:06:4421 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2017
11:06:44Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:08:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:09:2922 Návrh na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017
11:09:39Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:11:59Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:13:40Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:15:30Kukla Martin Ing.2Diskuse
11:15:42Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:19:23Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:22:03Kukla Martin Ing.3Diskuse
11:23:4320 Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Zdravotnictví
11:26:13Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:29:02Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:32:55Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:36:11Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:41:21Kukla Martin Ing.1Diskuse
11:42:4261 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018 na kapitolu Doprava
11:43:38Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:46:28Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:48:42Hodáč Pavel1Diskuse
11:52:2462 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
11:55:0763 Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní, PD“
11:56:2864 Revize sborníku nákladových středisek a změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
11:57:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:59:1265 Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018
11:59:21Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:01:4066 Návrh na úpravu zřizovací listiny u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
12:01:39Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:03:4467 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – dotace v oblasti neprofesionálního umění
12:03:44Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:05:4668 Dotace na oslavy obcí – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
12:05:45Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:07:48Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
12:09:00Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
12:09:21Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
12:10:50Kukla Martin Ing.1Diskuse
12:11:02Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:13:08Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:14:58Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:16:12Fischerová Jana Ing. CSc.3Diskuse
12:16:55Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
12:20:1369 Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na 28. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
12:20:22Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:21:3470 Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
12:21:33Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:22:34Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
12:23:3771 Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
12:23:50Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:28:11Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:10:05Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:11:46Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:12:29Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:12:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:14:0684 Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
13:14:05Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:14:19Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:15:55Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:18:01Mojžyšková Ivana Ing.1Diskuse
13:18:44Vrzalová Helena Mgr.2Diskuse
13:19:09Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
13:21:3894 Řešení situace v Dětském domově, Budkov 1
13:21:54Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:23:17Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:24:21Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:27:0297 Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:27:08Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:28:22Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:30:2298 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
13:30:26Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:31:22100 Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
13:31:21Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:33:06101 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA21 a Zdraví 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:34:18Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:35:30102 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
13:37:57103 Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Ústav sociální péče – Těchobuz – odstoupení od udržitelnosti projektu
13:41:52Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:43:06111 Rozprava členů zastupitelstva
13:43:23Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:44:47Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:46:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:46:38Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:47:09Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
13:47:10Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:48:59Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:50:17Hodáč Pavel1Diskuse
13:51:15Pavlík Josef Ing.2Diskuse
13:51:20Pavlík Josef Ing.3Diskuse
13:52:09Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
13:54:58Blaško Hynek Ing.1Diskuse