CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 12.12.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:53:54Zahájení
09:53:541 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2017
10:05:15Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
10:06:36Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:07:10Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
10:07:45Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:08:45Jůzl Čeněk Ing.2Diskuse
10:10:15Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:11:23Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:12:502 Zpráva o činnosti rady kraje
10:13:20Plodík Milan1Diskuse
10:14:52Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:16:37Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:17:34Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
10:18:51Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
10:20:513 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:20:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:24:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:26:36Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:34:14Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:37:32Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:39:544 Náhrada výdělku
10:42:245 Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
10:45:236 Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje
10:47:217 Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
10:49:09Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:50:06Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:52:43Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:54:598 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
10:58:479 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
11:00:00Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:05:43Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:07:4210 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11:09:3211 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
11:09:4971 Stanovení výše odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
11:11:3511 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
11:11:48Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:14:4212 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
11:14:58Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:16:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:17:33Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:17:4313 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
11:17:42Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:19:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:20:5714 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
11:20:56Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:21:11Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:29:34Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:32:45Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:33:43Plodík Milan1Diskuse
11:36:43Houška Miroslav Ing.3Diskuse
11:38:13Zahradníček Josef1Diskuse
11:43:28Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:44:3737 Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
11:44:36Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:44:44Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:48:00Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:49:43Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:50:59Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:52:15Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:54:3238 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
11:54:43Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:0439 Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:57:04Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:00:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:00:50Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:01:39Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:02:17Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:03:5240 Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
12:04:03Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:07:00Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:07:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:08:04Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:08:52Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:11:3172 Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nemovitosti pro proces transformace Domova Háj, p. o.
12:11:42Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:12:45Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:15:4173 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro dotační tituly odboru sociálních věcí pro rok 2018
12:15:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:15:53Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:19:3074 Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 – 2019
12:19:29Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:21:2047 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
12:22:3750 Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
13:02:25Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:02:34Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:02:38Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:02:55Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:02:59Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
13:03:08Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
13:03:15Blaško Hynek Ing.1Diskuse
13:03:20Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:04:4451 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017 (Modul B)
13:04:48Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:04:52Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:05:45Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:07:2353 Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
13:07:32Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:09:1855 Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
13:09:17Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:12:2358 Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
13:12:22Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:12:32Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:13:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:13:28Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:13:59Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:14:10Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:15:13Pacal Pavel Mgr.3Diskuse
13:16:5459 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
13:17:03Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:18:23Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:19:3360 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
13:19:38Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:21:34Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:21:4961 Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
13:21:49Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:23:0977 Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
13:23:11Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:24:4078 Příprava projektů do OPŽP zaměřených na energetické úspory
13:24:51Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:27:19Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:27:48Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:28:4064 Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
13:28:49Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:30:0565 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
13:30:05Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:31:1066 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
13:31:09Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:32:3967 Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
13:32:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:35:04Plodík Milan1Diskuse
13:36:0268 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
13:36:12Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
13:37:4169 Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
13:37:50Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:38:5979 Rozprava členů zastupitelstva
13:39:06Plodík Milan1Diskuse
13:40:22Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:40:37Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:41:08Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
13:41:23Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:43:11Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:44:58Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:45:34Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse