CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 07.11.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:58:09Zahájení
09:58:091 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2017
10:07:272 Zpráva o činnosti rady kraje
10:09:53Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:10:27Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:15:19Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:15:50Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
10:16:14Zahradníček Josef1Diskuse
10:17:52Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:18:13Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:21:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:23:49Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:26:12Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:27:51Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:30:26Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:34:30Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:35:48Hyliš Jan Ing.2Diskuse
10:36:593 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:37:05Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:39:17Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:42:46Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:47:43Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:49:24Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:55:13Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:57:16Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
11:02:32Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:05:574 Stanovení důležitých termínů na rok 2018
11:07:305 Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
11:08:246 Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
11:10:027 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
11:11:35Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:13:088 FOND VYSOČINY: Infrastruktura ICT 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
11:14:339 FOND VYSOČINY - žádost o druhé prodloužení termínu realizace projektu č. FV01578.0030
11:16:0210 Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
11:18:3911 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče
11:18:55Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:20:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:22:0512 Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11:22:14Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:23:5513 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
11:24:00Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:27:4914 Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně
11:28:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:31:3315 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení interního pavilonu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
11:31:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:34:20Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:34:52Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:36:0534 Majetkoprávní příprava stavby II/353 Velký Beranov - obchvat
11:36:04Jůzl Čeněk Ing.1Diskuse
11:36:07Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:37:4660 FOND VYSOČINY - změna usnesení v rámci GP Klenotnice Vysočiny 2017
11:37:45Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:38:03Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:41:0861 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Památky žijí
11:41:07Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:42:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:42:39Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:43:22Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:45:1562 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu (EuroVelo 13)
11:45:14Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:48:1163 Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice
11:48:11Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:51:1164 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01830.0012
11:51:11Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:52:5065 Obnova kulturních památek - dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace
11:52:50Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:55:0066 Zásady ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina - aktualizace
11:54:59Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:57:16Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:57:43Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:58:34Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:59:5289 Předfinancování akce Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
11:59:51Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:02:5390 Dofinancování neuznatelných nákladů z projektu pro služby s klientelou nad 65 let zapojených do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. včetně navýšení osobních nákladů
12:02:52Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:06:02Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:06:35Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:08:5091 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
12:08:49Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:11:08Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:14:0372 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV1560.0008
12:14:13Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:15:2473 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
12:15:23Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:16:4774 Předložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
12:16:46Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:17:31Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:17:56Hyliš Jan Ing.2Diskuse
12:19:0775 Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina
12:19:06Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:20:36Plodík Milan1Diskuse
12:21:27Hyliš Jan Ing.2Diskuse
12:23:00Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:23:41Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:25:12Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:25:4282 Změny ve zřizovacích listinách
12:25:41Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:26:4483 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
12:26:44Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:28:1785 Návrh na poskytnutí finančního daru v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
12:28:17Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:01:15Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:02:2486 Návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
13:02:35Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:04:1787 Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2018
13:04:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:04:49Plodík Milan1Diskuse
13:06:5992 Podpora výzkumného projektu Ochrana vod - Pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:07:14Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:09:41Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:10:0388 Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub SPO/SPD
13:10:02Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:11:4593 Rozprava členů zastupitelstva
13:22:24Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:24:02Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:32:18Nevoral Marek1Diskuse
13:35:51Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:37:26Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:39:04Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:39:47Pokorný Jiří Ing.1Diskuse