CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 12.09.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:59:51Zahájení
09:59:511 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2017
10:08:272 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2017
10:08:41Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:09:59Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:11:03Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:13:05Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:14:01Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:17:57Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:18:26Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:20:49Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:22:01Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:22:40Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:23:12Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:25:25Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:25:313 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:25:30Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:27:28Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:28:54Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:29:59Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
10:30:06Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:31:25Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:32:454 Výbor pro národnostní menšiny
10:33:475 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Městu Velká Bíteš
10:34:54Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:38:48Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:40:456 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
10:41:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:42:41Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:44:40Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:46:067 Žádost města Pacov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:47:37Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
10:48:528 Záměr výstavby administrativní budovy Krajského úřadu Kraje Vysočina
10:52:05Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:53:00Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:53:03Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:54:00Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:55:48Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:58:15Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
11:00:169 FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2017 - návrh na poskytnutí dotací
11:02:2310 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
11:04:3811 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční dar obci Osová Bítýška na úhradu nákladů vzniklých při zásahu jednotky SDH obce
11:07:0912 Jednací řád Zastupitelstva Kraje Vysočina
11:08:03Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:11:23Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:14:14Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:16:53Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:18:31Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:19:23Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:21:20Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:23:4113 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování medailí Kraje Vysočina
11:25:05Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:26:2814 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
11:26:40Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:28:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:29:3815 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na pořízení SPECT/CT pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11:29:46Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:32:0516 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
11:32:21Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:33:5817 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2017
11:34:06Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:39:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:40:26Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:41:17Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:43:4160 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
11:43:40Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:43:52Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:46:1861 Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
11:46:17Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:47:2562 Akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - optimalizace péče o sbírky
11:47:24Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:50:0163 Akce Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ
11:50:00Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:51:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:53:3164 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, p. o.
11:53:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:53:46Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:55:27Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
11:56:04Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:57:0965 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Klenotnice Vysočiny 2017
11:57:19Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:59:0166 Souhrnná žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 2018 a schválení dokumentu Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2018
11:59:19Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:00:5967 Doplnění projektů Transformace Domova Kamélie Křižanov III. a IV. do předfinancování projektů
12:00:58Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:03:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:04:53Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:06:0468 Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč (služba zapojená do projektu IP IV.)
12:06:04Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:07:4869 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2017
12:07:48Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:09:5897 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
12:09:57Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:12:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:12:53Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
12:13:42Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:14:00Franěk Pavel Mgr.3Diskuse
12:15:3470 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy
12:16:4675 Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - navýšení příspěvku na provoz na rok 2017 na řešení dopadu úpravy platových tarifů u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
12:19:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:20:50Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:21:47Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
12:23:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:25:31Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:26:20Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:27:38Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:28:08Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
13:03:55Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:04:46Kalina Jaromír Ing.3Diskuse
13:05:25Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:06:18Houška Miroslav Ing.3Diskuse
13:07:1885 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2017
13:08:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:09:2386 Profil Kraje Vysočina - září 2017
13:10:5387 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
13:11:40Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:12:25Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:12:59Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
13:14:3588 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:16:2789 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - podpora rozvoje Vysoké škole polytechnické Jihlava v letech 2017-2021
13:18:3890 Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
13:20:3291 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtových opatření
13:20:42Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:21:23Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:23:0492 Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2016 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
13:23:07Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:24:3693 Příprava a realizace projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
13:24:35Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:27:0594 Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
13:27:05Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:29:1095 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu PODPORUJEME PRORODINNOU A SENIORSKOU POLITIKU OBCÍ 2017
13:29:10Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:29:18Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:31:2696 Rezignace a volba člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub KSČM
13:31:37Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
13:33:0299 Rozprava členů zastupitelstva
13:33:13Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
13:34:50Vejvoda Kamil1Diskuse
13:35:14Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:37:24Blaško Hynek Ing.1Diskuse