CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 20.06.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:39Zahájení
09:56:391 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2017
10:05:44Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:07:492 Zpráva o činnosti rady kraje
10:08:25Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:10:02Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:10:34Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:17:10Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:18:25Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:23:07Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:25:56Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
10:27:083 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:28:51Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:30:334 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2016
10:31:525 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:34:126 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
10:36:18Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:37:03Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
10:39:387 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:41:248 Poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o. - návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
10:43:079 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na 21. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2017
10:44:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:44:58Plodík Milan1Diskuse
10:48:5010 Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
10:50:2011 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Vysočina Fest 2017
10:51:17Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:56:53Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:57:57Plodík Milan1Diskuse
11:00:3412 Žádost o prodloužení termínu realizace akce Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2017
11:01:29Pařík Jaromír Mgr.1Diskuse
11:02:2513 Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
11:03:25Plodík Milan1Diskuse
11:05:02Plodík Milan2Diskuse
11:06:01Pokorný Jiří Ing.1Diskuse
11:06:27Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:07:03Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:08:2514 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2017 - schválení navržených podpor
11:09:5115 Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2017 - schválení navržených podpor
11:11:1816 Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
11:12:4317 Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - žádost o změnu v projektu
11:14:0118 Změna účelu zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
11:14:07Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:15:55Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:19:3019 Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
11:19:29Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:20:12Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:23:35Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:26:10Plodík Milan1Diskuse
11:27:48Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:30:28Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:33:55Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
11:35:09Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:38:28Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
11:43:26Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
11:45:2220 Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
11:45:31Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:47:3421 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na projekt Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
11:47:41Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:48:20Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:49:3622 Návrh na schválení projektových záměrů krajských nemocnic - Nemocniční informační systém
11:49:44Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:52:2623 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
11:52:34Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:54:0899 10. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – Bezpečná nemocnice
11:54:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:55:4724 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016
11:55:52Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:59:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:01:4425 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2016
12:01:55Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:04:57Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:06:1926 Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020
12:06:21Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:10:48Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:12:02Pavlík Josef Ing.2Diskuse
12:12:35Pařík Jaromír Mgr.1Diskuse
12:13:4467 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2017
12:14:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:15:4468 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - zápůjčka pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na předfinancování projektu Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině
12:16:51Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:19:2769 Uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace
12:20:5070 FOND VYSOČINY - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
12:23:1913 Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
12:23:2071 Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
12:23:2913 Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
13:00:2171 Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace
13:00:24Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:00:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:02:32Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
13:02:44Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:03:3572 Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
13:03:37Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:06:15Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:10:29100 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
13:10:28Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:11:58101 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2017
13:11:57Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:13:50102 Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje – návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
13:13:49Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:16:1378 Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)
13:16:12Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:16:25Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:17:3079 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
13:17:30Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:19:0380 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017
13:19:03Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:20:5081 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
13:20:50Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:22:0282 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
13:22:02Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:22:56Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:23:20Hyliš Jan Ing.2Diskuse
13:25:28Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:25:59Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:26:40Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:27:19Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:27:38Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
13:27:53Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
13:29:3590 Návrh na projednání 4. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
13:30:03Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:31:10Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:31:41Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:33:22Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:36:2291 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2016
13:36:25Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:37:02Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:37:18Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:38:33Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:39:4092 Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016
13:39:39Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:40:25Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:43:34Pacal Pavel Mgr.2Diskuse
13:44:4693 Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
13:44:55Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:46:2794 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2017
13:46:36Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:48:1195 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:48:25Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:49:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:50:0196 Žádost obce Vyskytná nad Jihlavou o poskytnutí dotace na zřízení vodního zdroje pro tréninkovou plochu
13:50:13Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:51:4297 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
13:51:48Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:53:5613 Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za Kraj Vysočina
13:56:12103 Rozprava členů zastupitelstva
13:57:01Plodík Milan1Diskuse
13:59:33Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:01:30Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
14:04:04Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse