CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 09.05.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:55:39Zahájení
09:55:391 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2017
10:05:13Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:07:46Plodík Milan1Diskuse
10:08:29Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:10:40Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:12:52Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:14:33Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:16:00Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
10:17:39Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
10:18:542 Zpráva o činnosti rady kraje
10:19:28Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:20:43Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:21:18Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:22:49Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:28:16Blaško Hynek Ing.1Diskuse
10:29:25Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:30:35Plodík Milan1Diskuse
10:31:23Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:32:473 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:33:55Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:34:23Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:36:23Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:37:33Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
10:39:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:43:52Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:43:53Hyliš Jan Ing.2Diskuse
10:45:094 Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10:47:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:49:045 Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2017
10:50:396 Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
10:50:59Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:52:337 Prodloužení termínu vrácení zápůjček pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
10:52:34Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:54:15Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:55:23Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:57:278 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2017
10:57:30Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:02:30Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:03:26Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:05:00Pavlík Josef Ing.3Diskuse
11:05:37Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:08:3521 Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
11:08:44Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:09:54Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:14:5724 Zrušení kupní smlouvy formou souhlasného prohlášení
11:15:03Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:19:04Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:21:57Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:23:5127 Poskytnutí dotace Klubu českých turistů na akci Obnova a údržba značených pěších turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2017
11:24:01Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:26:05Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
11:26:16Fischerová Jana Ing. CSc.2Diskuse
11:27:5128 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
11:28:00Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:30:2529 Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:30:31Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:32:3730 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017
11:32:36Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:34:1431 Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:34:13Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:35:5132 Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016
11:36:00Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:37:2533 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2017
11:37:26Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:39:1534 Žádost obce Kámen o projednání převodu kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
11:39:32Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:46:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:47:37Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:50:19Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:51:2937 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
11:51:36Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:53:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:54:18Hyliš Jan Ing.2Diskuse
11:55:41Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:56:11Hyliš Jan Ing.3Diskuse
11:57:32Houška Miroslav Ing.2Diskuse
11:59:0438 Žádost o povolení splátkového kalendáře
11:59:05Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:00:3439 Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v souvislosti s upřesněním služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
12:00:47Hyliš Jan Ing.1Diskuse
12:01:58Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:02:14Hyliš Jan Ing.2Diskuse
12:03:17Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:03:48Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:05:55Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:07:1049 Řešení situace ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třešť
12:07:17Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:08:57Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:09:16Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:09:24Vrzalová Helena Mgr.2Diskuse
12:09:28Vrzalová Helena Mgr.3Diskuse
12:12:22Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:15:43Fialová Jana Ing., MBA3Diskuse
12:18:1950 Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina
12:18:25Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:20:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:20:31Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
12:21:5051 Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - schválení závazku k financování z rozpočtu kraje v letech 2018 - 2021
12:21:49Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
12:22:04Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:23:2253 Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
12:23:21Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
12:26:3854 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
12:26:37Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:00:5455 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku
13:01:04Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:03:23Plodík Milan1Diskuse
13:03:47Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:04:06Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:05:00Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
13:05:03Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:12:15Hyský Martin Ing. Bc.4Diskuse
13:18:31Hyský Martin Ing. Bc.5Diskuse
13:19:3358 Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2016
13:19:32Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:22:1360 FOND VYSOČINY - grantový program VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
13:22:14Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
13:24:00Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:27:00Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:29:5962 Rozprava členů zastupitelstva
13:30:43Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:31:40Nevoral Marek1Diskuse
13:34:03Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:36:25Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:38:19Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse