CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 28.03.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:54:05Zahájení
09:54:051 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2017
10:11:152 Zpráva o činnosti rady kraje
10:11:56Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:14:48Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:19:10Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
10:22:07Hyliš Jan Ing.1Diskuse
10:22:47Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:27:08Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:35:27Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:37:36Zahradníček Josef1Diskuse
10:38:07Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:41:46Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:45:56Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
10:46:25Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:48:14Pavlík Josef Ing.1Diskuse
10:49:56Hyliš Jan Ing.2Diskuse
10:51:16Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:53:01Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
10:56:22Hyliš Jan Ing.3Diskuse
10:57:19Benc Ota Mgr.1Diskuse
11:06:58Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
11:17:57Plodík Milan1Diskuse
11:19:03Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:20:51Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
11:22:163 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:22:19Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:24:12Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:25:09Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:30:30Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:33:36Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:37:56Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:40:47Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:43:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:47:16Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
11:47:58Hyský Martin Ing. Bc.4Diskuse
11:49:004 Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
11:49:425 Udělení ocenění Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2016
11:50:446 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční prostředky na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
11:52:51Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:53:4110 Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:55:2911 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2017
11:57:1112 Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
11:58:3113 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - žádost o změnu v projektu
11:59:33Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:01:4714 Mezistátní spolupráce při zabezpečení obyvatel pohraničního regionu v rámci zásahů záchranné služby
12:04:2415 Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12:04:30Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:05:5916 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12:06:09Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:10:05Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:10:23Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:10:48Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:11:19Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
12:12:06Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
12:12:40Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
12:12:43Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
12:15:0417 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vratka příspěvku od Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
12:15:15Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:17:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:17:59Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:19:2718 Rozhodnutí o žádosti Batelova o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
12:19:51Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:22:41Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
12:24:04Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:24:40Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
12:25:17Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
12:25:38Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
12:26:00Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:27:12Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
12:27:38Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
12:28:55Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
12:29:40Blaško Hynek Ing.1Diskuse
12:29:47Blaško Hynek Ing.2Diskuse
12:30:07Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
12:33:1319 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2016
13:07:52Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:13:34Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:14:32Pavlík Josef Ing.2Diskuse
13:15:02Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:15:30Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:15:43Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
13:20:4030 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
13:20:47Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:23:52Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:25:29Plodík Milan1Diskuse
13:25:40Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
13:26:53Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:28:3444 Transformace Domova Kamélie Křižanov II - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek v k. ú. Zámek Žďár
13:28:47Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:31:06Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:31:56Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:34:34Pavlík Josef Ing.3Diskuse
13:35:10Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
13:36:35Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
13:40:2846 Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina a soukromým investorem Cng Credit, s.r.o., pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/602 Jihlava - Dvorce
13:40:27Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
13:40:53Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:41:46Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:42:47Hyliš Jan Ing.2Diskuse
13:43:16Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:43:24Hyliš Jan Ing.3Diskuse
13:44:2247 Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017 na kapitolu Doprava
13:44:30Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:50:26Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:53:07Plodík Milan1Diskuse
13:53:43Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:54:48Hyliš Jan Ing.2Diskuse
13:55:15Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:57:01Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:58:32Hyliš Jan Ing.3Diskuse
13:59:13Čepička Ctibor Ing. Bc.1Diskuse
13:59:43Hyliš Jan Ing.4Diskuse
14:00:05Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
14:01:21Hyliš Jan Ing.5Diskuse
14:01:33Hyliš Jan Ing.6Diskuse
14:03:29Vystrčil Miloš RNDr.3Diskuse
14:05:01Herbrych Josef1Diskuse
14:05:20Herbrych Josef2Diskuse
14:06:07Herbrych Josef3Diskuse
14:07:1990 Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury – podání žádosti a rozpis akcí za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
14:07:26Hyliš Jan Ing.1Diskuse
14:10:2348 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
14:11:01Plodík Milan1Diskuse
14:14:2853 Poskytnutí dotace na provozování domácí hospicové péče na rok 2017 - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:14:36Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
14:15:26Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
14:16:35Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
14:18:0491 Návrh na udělení ceny soutěže Podnik přátelský rodině 2016
14:18:03Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
14:19:3192 Schválení podání žádosti o dotaci a registraci akce v ISPROFIN „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“, zařazení nové akce „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4
14:19:30Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
14:22:5393 Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
14:22:52Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
14:25:32Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
14:26:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
14:26:41Plodík Milan1Diskuse
14:26:55Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:27:56Houška Miroslav Ing.2Diskuse
14:28:36Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
14:28:4759 Změna ve zřizovací listině Dětského domova, Senožaty 199
14:28:46Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
14:30:3870 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
14:30:38Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:31:17Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
14:31:36Benc Ota Mgr.2Diskuse
14:34:3172 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční dar na zajištění Extraligy ČR v házené
14:34:39Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
14:34:53Plodík Milan1Diskuse
14:35:31Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
14:35:48Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:37:3075 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2015/2016 a kalendářní rok 2016
14:37:33Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:42:11Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
14:43:44Benc Ota Mgr.2Diskuse
14:44:27Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
14:45:3576 Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
14:45:45Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
14:46:5079 Žádost o poskytnutí dotace na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
14:47:00Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
14:47:54Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
14:48:56Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
14:49:19Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:50:46Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:51:22Vrzalová Helena Mgr.2Diskuse
14:52:00Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
14:53:5481 Poskytnutí dotace na realizaci akce Veletrh firem a práce Fortel 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14:54:08Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
14:56:1282 Poskytnutí dotací obcím, školám, mikroregionům, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA21 a Zdraví 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14:56:27Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
14:58:2483 Projekty na posílení biodiverzity
14:58:29Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
15:00:1784 Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
15:00:17Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
15:03:21Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
15:04:12Houška Miroslav Ing.1Diskuse
15:07:32Plodík Milan1Diskuse
15:08:52Zahradníček Josef1Diskuse
15:09:0694 Rozprava členů zastupitelstva
15:09:05Zahradníček Josef1Diskuse