CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 07.02.2017 Predsedajúci: J. Běhounek
09:54:59Zahájení
09:54:591 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2016
10:11:312 Zpráva o činnosti rady kraje, Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2016
10:17:24Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
10:18:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:21:56Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:22:03Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:26:54Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:34:59Plodík Milan1Diskuse
10:38:02Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:40:39Plodík Milan2Diskuse
10:43:14Plodík Milan3Diskuse
10:44:23Houška Miroslav Ing.2Diskuse
10:44:54Zahradníček Josef1Diskuse
10:46:28Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:54:16Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:56:44Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
10:59:29Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:02:21Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:04:35Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
11:07:23Plodík Milan4Diskuse
11:09:04Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:10:24Novotný Vladimír Ing.5Diskuse
11:12:013 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:12:06Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:15:484 Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016
11:17:045 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
11:18:526 Vyjádření podpory výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany (NJZ EDU - projekt EDU 5, případně EDU 6)
11:20:00Zahradníček Josef1Diskuse
11:22:12Bradáč František Ing.1Diskuse
11:24:02Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:26:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:28:49Malý Vladimír1Diskuse
11:35:24Blaško Hynek Ing.1Diskuse
11:38:427 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2017
11:40:178 Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na udržení a zvýšení akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:40:55Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:42:31Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:43:53Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:45:409 Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:48:1010 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
11:49:36Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
11:53:1011 Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2017
11:54:18Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:58:01Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
11:58:0912 Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou
11:58:09Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
11:58:27Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:59:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:02:1013 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - příspěvek a zápůjčka na vybavení zrekonstruované budovy č. 13 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
12:02:24Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:05:2314 Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2016
12:05:22Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:09:19Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:11:34Pavlík Josef Ing.2Diskuse
12:11:58Houška Miroslav Ing.2Diskuse
12:12:40Plodík Milan1Diskuse
12:13:5635 Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro akci Transformace Domova Háj III.
12:13:55Plodík Milan1Diskuse
12:13:58Pavlík Josef Ing.1Diskuse
12:14:07Plodík Milan2Diskuse
12:19:12Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:26:40Mojžyšková Ivana Bc.1Diskuse
12:27:04Plodík Milan3Diskuse
12:32:34Pavlík Josef Ing.2Diskuse
12:32:5969 Uzavření dohody o řešení duplicitního vlastnictví – k. ú. Pozďátky
12:32:58Pavlík Josef Ing.1Diskuse
13:06:5770 Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
13:07:02Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:07:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:09:1470 Poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje a zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace kraje na financování sociálních služeb - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
13:09:28Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:13:27Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:15:2371 Dopady vládou schváleného nařízení do prokazatelné ztráty dopravců v linkové osobní dopravě a stanovení rozsahu veřejné linkové osobní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
13:15:22Hyliš Jan Ing.1Diskuse
13:18:24Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:18:58Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:19:5145 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže v ledním hokeji - VTM 2017 Kraj Vysočina
13:19:50Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:20:02Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:21:43Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
13:22:5251 Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
13:22:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:24:2052 Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Územní plánování
13:25:5453 Renominace zástupců Kraje Vysočina do Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
13:28:4354 Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2017
13:29:16Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:29:28Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:30:5655 Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
13:32:44Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:33:49Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:36:0267 Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
13:36:14Kobrlová Bohumila Mgr. et Mgr.1Diskuse
13:37:4268 Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
13:37:46Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:39:34Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:41:01Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
13:41:47Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:42:55Vlček Lukáš Ing.3Diskuse
13:44:2172 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
13:44:21Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:45:2273 Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017
13:45:22Vrzalová Helena Mgr.1Diskuse
13:45:28Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:46:38Plodík Milan1Diskuse
13:50:12Houška Miroslav Ing.2Diskuse
13:52:16Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:53:28Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:55:0574 Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ANO
13:55:19Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
13:55:30Vichrová Lucie Ing.2Diskuse
13:56:2775 Rozprava členů zastupitelstva
13:56:57Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
14:01:39Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:03:33Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:05:31Plodík Milan1Diskuse
14:06:26Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
14:08:30Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
14:15:00Zahradníček Josef1Diskuse