CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 20.12.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
09:55:27Zahájení
09:55:271 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2016
10:09:322 Zpráva o činnosti rady kraje
10:10:473 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:10:50Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:12:094 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
10:13:485 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:17:036 Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
10:17:53Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:22:25Blaško Hynek Ing.1Diskuse
10:22:32Blaško Hynek Ing.2Diskuse
10:26:447 Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2017 (VIP akce)
10:28:228 Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
10:29:18Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:32:369 Projektový záměr Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016 spolufinancovaný z IROP
10:33:39Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:36:5677 CEF TELECOM – Projekt NIX-ZD.CZ
10:38:5710 Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
10:39:16Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:42:2711 Dodatek Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
10:42:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:43:14Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:43:35Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:43:58Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:45:0712 Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV - zvýšení předpokládaných výdajů
10:45:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:45:18Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:49:41Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:53:45Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:58:11Blaško Hynek Ing.1Diskuse
10:59:38Novotný Vladimír Ing.4Diskuse
11:00:22Blaško Hynek Ing.2Diskuse
11:01:19Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:03:4613 Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017
11:03:46Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:04:14Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:15:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:16:30Plodík Milan1Diskuse
11:20:24Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:26:3614 Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
11:26:45Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:28:24Pavlík Josef Ing.2Diskuse
11:28:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:30:55Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:32:32Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:32:4615 Nabytí pozemku zastavěného silnicí II/404 Luka nad Jihlavou
11:32:45Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:35:4616 Prodej pozemku v k. ú. a obci Měřín
11:35:47Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:36:46Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:37:43Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
11:39:4619 Prodej pozemků v k.ú. Vystrkov u Humpolce a obci Vystrkov
11:39:55Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:43:2643 Projekty úspory energií - 39. výzva OPŽP
11:43:36Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:45:5344 Zajištění předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
11:45:52Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:47:5145 Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
11:47:50Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:49:0946 Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./1/2004 - akce Balicí linka pro racionální výživu
11:49:08Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:51:1947 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
11:51:18Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:52:4748 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2017
11:52:46Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:54:4749 Zásady MA21 a Zdraví 21 - úprava čísla účtu příjemce
11:54:57Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:56:0650 Informace o výstupech Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016
11:56:15Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:57:28Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
11:59:06Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
12:00:11Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
12:02:2951 Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
12:02:33Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:04:3553 Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
12:04:45Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:06:2454 FOND VYSOČINY: Životní prostředí 2016 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
12:06:29Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:08:2255 Smlouva o poskytnutí dotace ID O00778 - dodatek č. 1
12:08:33Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:09:3778 Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01703.0005
12:09:50Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:11:1056 Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace předkládaný do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
12:11:18Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:15:4457 FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II
12:15:43Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:18:0358 Ukončení projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Porta culturae a návrh na provedení rozpočtového opatření
12:18:02Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
12:20:0559 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
12:54:18Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
12:54:56Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
12:55:5859 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče na rok 2017
12:56:01Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
13:01:3479 Dodatek č. 3 k Zásadám zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
13:01:49Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
13:04:05Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:05:1772 Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
13:05:16Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:07:2173 Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
13:09:2074 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2016
13:11:3575 Stanovení rozsahu drážní dopravy v Kraji Vysočina pro rok 2017
13:13:0776 Plán dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 2017 – 2021
13:13:38Blaško Hynek Ing.1Diskuse
13:16:08Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
13:17:38Janoušek Pavel Ing.2Diskuse
13:18:09Necid Radovan Ing.1Diskuse
13:19:21Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
13:20:19Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:21:01Plodík Milan1Diskuse
13:21:19Janoušek Pavel Ing.3Diskuse
13:22:04Necid Radovan Ing.2Diskuse
13:23:14Fabeš Roman Mgr.1Diskuse
13:26:0780 Rozprava členů zastupitelstva
13:26:14Zahradníček Josef1Diskuse
13:28:57Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:29:36Janoušek Pavel Ing.1Diskuse
13:30:19Plodík Milan1Diskuse
13:30:44Zahradníček Josef2Diskuse
13:33:02Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
13:33:08Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:36:06Veleba Jan Ing.1Diskuse
13:36:25Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:37:18Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
13:40:40Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:42:51Vichrová Lucie Ing.1Diskuse
13:43:03Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
13:43:40Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:44:00Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
13:44:07Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
13:46:06Novotný Vladimír Ing.4Diskuse