CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 22.11.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:37Zahájení
09:57:371 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2016
10:09:012 Zpráva o činnosti rady kraje
10:09:39Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:10:44Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:13:57Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
10:14:42Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:16:46Kaňkovský Vít MUDr.3Diskuse
10:18:49Fialová Jana Ing., MBA2Diskuse
10:19:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:20:58Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:22:16Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:24:55Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
10:25:57Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:26:54Kalina Jaromír Ing.3Diskuse
10:27:523 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
10:27:56Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:28:47Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:36:144 Stanovení důležitých termínů na rok 2017
10:37:595 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatky č. 1 ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
10:41:526 Náhrada výdělku
10:43:2942 Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
10:43:53Řezníčková Ludmila Mgr.1Diskuse
10:44:54Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:45:51Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:47:30Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
10:50:02Kalina Jaromír Ing.2Diskuse
10:51:02Plodík Milan1Diskuse
10:52:01Novotný Vladimír Ing.3Diskuse
10:52:23Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:52:54Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
10:54:3143 Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
10:55:21Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
10:55:44Plodík Milan1Diskuse
10:57:357 Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na pořízení bezobslužného parkovacího systému
10:57:47Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:00:128 Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
11:00:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:01:409 Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně
11:01:40Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:03:47Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:05:0128 Dodatek č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
11:05:11Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:05:49Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:06:53Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:08:30Franěk Pavel Mgr.2Diskuse
11:08:4444 FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016“
11:08:43Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:10:5930 Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí
11:10:58Franěk Pavel Mgr.1Diskuse
11:11:05Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:14:4631 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
11:14:56Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:16:5634 Smlouva o poskytnutí dotace ID ZZ01508.0088 - dodatek č. 1
11:17:02Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:18:5935 FOND VYSOČINY - úprava čísla účtu příjemce
11:19:01Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:20:42Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:22:0539 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace - Stanice Pavlov, o. p. s.
11:22:04Fialová Jana Ing., MBA1Diskuse
11:22:14Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:23:1740 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
11:23:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:25:0845 Rozprava členů zastupitelstva
11:25:28Bradáč František Ing.1Diskuse
11:28:12Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
11:29:22Kalina Jaromír Ing.1Diskuse
11:31:14Hyliš Jan Ing.1Diskuse
11:31:35Pavlík Josef Ing.1Diskuse
11:31:54Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
11:32:19Blaško Hynek Ing.1Diskuse
11:35:36Blaško Hynek Ing.2Diskuse
11:36:42Veleba Jan Ing.1Diskuse
11:37:32Pacal Pavel Mgr.1Diskuse
11:39:08Zahradníček Josef1Diskuse
11:39:48Kalina Jaromír Ing.2Diskuse