CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 13.09.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
09:56:53Zahájení
09:56:531 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2016
10:13:06Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:14:29Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:15:47133 Rezignace člena zastupitelstva kraje, složení slibu nového člena zastupitelstva
10:16:45Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:18:392 Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2016
10:19:54Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
10:22:04Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:24:22Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:27:32Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:29:06Bradáč František Ing.1Diskuse
10:30:02Fialová Jana Ing.1Diskuse
10:31:59Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:37:54Chlád Zdeněk1Diskuse
10:38:06Chlád Zdeněk2Diskuse
10:40:49Chlád Zdeněk3Diskuse
10:44:28Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
10:46:50Pačiska Karel Ing.1Diskuse
10:48:02Kaňkovský Vít MUDr.2Diskuse
10:55:02Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:56:26Slámečka Jan1Diskuse
11:00:47Kružíková Marie RNDr.2Diskuse
11:01:23Necid Radovan Ing.2Diskuse
11:06:34Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:08:53Fialová Jana Ing.2Diskuse
11:09:17Benc Ota Mgr.3Diskuse
11:10:25Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:14:39Joukl Libor Ing.1Diskuse
11:18:36Kaňkovský Vít MUDr.4Diskuse
11:26:15Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:38:353 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:38:43Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:41:074 Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení Výboru regionální rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina, Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
11:42:495 Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební pomůcka k výuce dějepisu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
11:43:54Fischerová Jana Ing. CSc.1Diskuse
11:46:026 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Počátky a městyse Batelov o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
11:48:057 FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016 - návrh na poskytnutí dotací
11:50:078 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020
11:52:179 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:54:1010 Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
11:54:57Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
11:56:2611 Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016
11:57:4612 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru dobročinnému fondu ViZa
11:59:3213 Spolek BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
12:01:2714 Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina
12:02:31Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:06:1815 Projektový záměr Kraje Vysočina na čerpání prostředků z IROP - Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
12:08:3416 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - akce Nemocnice Jihlava, p. o. - pořízení PET/CT
12:10:10Plodík Milan1Diskuse
12:11:5217 Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - projekt Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12:15:4518 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - zvýšení příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
12:18:0219 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2016
12:18:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:21:1720 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - řešení sporné pohledávky
12:21:28Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:24:59Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:04:28Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:05:05Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
13:05:23Joukl Libor Ing.3Diskuse
13:06:35132 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
13:06:34Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:08:03Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:08:19Černý Radek MUDr.1Diskuse
13:08:48Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
13:09:08Černý Radek MUDr.2Diskuse
13:11:06Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:11:39Kopecký Zdeněk Ing.1Diskuse
13:12:2980 Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
13:12:31Joukl Libor Ing.1Diskuse
13:16:34Kopecký Zdeněk Ing.1Diskuse
13:18:47Joukl Libor Ing.2Diskuse
13:21:44Kopecký Zdeněk Ing.2Diskuse
13:22:39Joukl Libor Ing.3Diskuse
13:25:09Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:26:10Joukl Libor Ing.4Diskuse
13:29:01Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
13:29:16Joukl Libor Ing.5Diskuse
13:32:4982 Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2016
13:32:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:34:0983 Návrh na vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
13:34:16Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:43:1584 Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
13:44:44Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:46:0589 Projekt MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika
13:46:04Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:48:33Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:48:58Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:49:5496 Poskytnutí dotace na organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 2016 v areálu Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
13:49:53Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:50:09Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:50:19Benc Ota Mgr.2Diskuse
13:51:48Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
13:53:31Benc Ota Mgr.3Diskuse
13:56:00131 Projektové záměry středních škol pro výzvy IROP určené pro investice do středního a vyššího odborného vzdělávání a do celoživotního vzdělávání a návrh rozpočtového opatření
13:56:15Fialová Jana Ing.1Diskuse
13:59:28Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
13:59:55Slámečka Jan1Diskuse
14:00:26Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
14:00:45Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:01:04Černý Radek MUDr.1Diskuse
14:01:51103 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v roce 2016
14:02:05Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:03:55Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:05:35114 Záměr uzavřít smlouvu s vybraným koncesionářem v rámci koncesního řízení Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec
14:05:50Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:07:46Dobrý Zdeněk PhDr.1Diskuse
14:08:57Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
14:12:10128 Schválení Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021
14:12:09Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:13:19Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:14:54Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
14:18:39Benc Ota Mgr.2Diskuse
14:19:01Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
14:20:10Kodet Václav Ing.1Diskuse
14:20:10Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:22:51129 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a Předfinancování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV.“
14:22:50Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:23:12Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:25:50130 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
14:26:12Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
14:29:38Chlád Zdeněk1Diskuse
14:30:59121 Zrušení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
14:30:58Chlád Zdeněk1Diskuse
14:35:28123 FOND VYSOČINY - Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
14:35:27Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:36:39124 FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok 2016
14:36:59Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:39:37Vlček Lukáš Ing.1Diskuse
14:40:14Chlád Zdeněk1Diskuse
14:40:42Vlček Lukáš Ing.2Diskuse
14:42:11126 FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
14:43:11Černý Radek MUDr.1Diskuse
14:43:14Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
14:44:29Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:44:55Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:45:20126 FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
14:45:19Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:46:29126 FOND VYSOČINY - grantový program Životní prostředí 2016
14:46:29Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:48:52127 Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2016
14:48:51Kasal Jan Mgr. Ing.1Diskuse
14:49:06Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:50:29134 Rozprava členů zastupitelstva
14:50:29Kučera Tomáš Ing.1Diskuse
14:50:45Slámečka Jan1Diskuse
14:52:33Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:54:26Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:55:43Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
14:57:13Šmarda Michal1Diskuse
14:57:19Šmarda Michal2Diskuse
14:58:06Bárta Ladislav Bc.1Diskuse
15:00:37Kodet Václav Ing.1Diskuse
15:01:39Benc Ota Mgr.1Diskuse
15:03:25Heřman Pavel MVDr.1Diskuse
15:03:55Jirků Ladislav PaedDr.1Diskuse
15:04:58Černý Radek MUDr.1Diskuse