CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA
 
Dátum konania: 21.06.2016 Predsedajúci: J. Běhounek
09:57:36Zahájení
09:57:361 Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2016
10:09:47Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:11:20Černý Radek MUDr.1Diskuse
10:15:29Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:18:08Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:20:34Černý Radek MUDr.2Diskuse
10:21:22Černý Radek MUDr.3Diskuse
10:22:18Benc Ota Mgr.2Diskuse
10:23:53Černý Radek MUDr.4Diskuse
10:23:55Oulehla Drahoslav JUDr.1Diskuse
10:25:31Černý Radek MUDr.5Diskuse
10:29:25Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
10:31:37Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
10:33:40Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
10:36:58Joukl Libor Ing.2Diskuse
10:38:18Černý Radek MUDr.6Diskuse
10:40:14Číž Josef1Diskuse
10:43:182 Zpráva o činnosti rady kraje
10:43:17Číž Josef1Diskuse
10:43:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
10:44:45Houška Miroslav Ing.1Diskuse
10:46:32Benc Ota Mgr.1Diskuse
10:47:25Kaňkovský Vít MUDr.1Diskuse
10:49:51Joukl Libor Ing.1Diskuse
10:55:55Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
10:56:57Joukl Libor Ing.2Diskuse
11:00:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:02:31Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
11:04:05Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
11:04:433 Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
11:04:51Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:07:01Houška Miroslav Ing.1Diskuse
11:08:02Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:11:21Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.2Diskuse
11:13:084 Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2015
11:13:07Zdeněk Kadlec Mgr. Ing. dr. h. c.1Diskuse
11:13:36Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
11:16:365 Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:18:466 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádosti města Velké Meziříčí a obce Velká Losenice o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
11:19:45Necid Radovan Ing.1Diskuse
11:19:58Komínek Josef1Diskuse
11:20:587 Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
11:20:57Komínek Josef1Diskuse
11:22:12Slámečka Jan1Diskuse
11:25:018 Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
11:25:539 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov
11:27:5210 Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2016 - schválení navržených podpor
11:29:1711 Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 - schválení navržených podpor
11:30:4312 Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
11:32:3713 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - duben 2016
11:32:45Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:35:5514 Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2017 až 2019
11:36:43Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:45:53Plodík Milan1Diskuse
11:46:24Černý Radek MUDr.1Diskuse
11:47:16Novotný Vladimír Ing.2Diskuse
11:50:1715 Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2015
11:50:22Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
11:58:0716 Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2015
11:58:06Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
12:00:43Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:01:05Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:02:0223 Odůvodnění významné veřejné zakázky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina
12:02:01Benc Ota Mgr.1Diskuse
12:02:11Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:02:30Benc Ota Mgr.2Diskuse
12:05:26Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:05:28Benc Ota Mgr.3Diskuse
12:05:29Joukl Libor Ing.3Diskuse
12:09:22Benc Ota Mgr.5Diskuse
12:10:22Joukl Libor Ing.4Diskuse
12:12:08Benc Ota Mgr.6Diskuse
12:12:30Joukl Libor Ing.5Diskuse
12:13:27101 Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
12:13:34Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:16:01Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:17:18Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:18:24Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
12:18:41Joukl Libor Ing.3Diskuse
12:23:31102 Společný postup při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
12:23:30Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:23:54Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:28:04Necid Radovan Ing.1Diskuse
12:28:25Houška Miroslav Ing.1Diskuse
12:28:41Komínek Josef1Diskuse
12:29:2361 Výstavba Krajské knihovny Vysočiny, koordinace záměru s městem Havlíčkův Brod
12:29:46Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:34:17Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
12:35:41Joukl Libor Ing.2Diskuse
12:35:56103 Záměr koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Jihlava
12:35:55Joukl Libor Ing.1Diskuse
12:38:31Plodík Milan1Diskuse
12:39:47Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
12:40:4764 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 10/2012 až 03/2016
13:15:46Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:16:42Černá Marie Ing.1Diskuse
13:17:57Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:18:43Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:21:0665 Poskytnutí dotací obcím, školám, MAS, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:21:21Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:22:4666 Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
13:22:52Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:24:0567 Profil Kraje Vysočina - červen 2016
13:24:09Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:25:0568 Projekt SMART AKCELERÁTOR - Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020)
13:25:14Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:26:44Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:28:44Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:29:4869 Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
13:30:01Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:31:2670 Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020)
13:31:28Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:32:5171 Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:33:03Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:34:0572 Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
13:34:12Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:36:30Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:39:17Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:40:4673 Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše škola 2016
13:40:55Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:42:0074 Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
13:42:09Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:43:33Houška Miroslav Ing.1Diskuse
13:45:1375 Projekt MINDtheENERGY (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020)
13:45:20Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:47:5876 Teritoriální pakt zaměstnanosti
13:48:01Hyský Martin Ing. Bc.1Diskuse
13:49:25Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse
13:54:11Benc Ota Mgr.1Diskuse
13:54:27Hyský Martin Ing. Bc.2Diskuse
13:56:32Vystrčil Miloš RNDr.2Diskuse
13:58:21Benc Ota Mgr.2Diskuse
13:59:13Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:02:55Hyský Martin Ing. Bc.3Diskuse
14:04:52Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:05:26Benc Ota Mgr.3Diskuse
14:06:1587 Systémové zajištění poradenských služeb v Kraji Vysočina - převod služeb speciálně pedagogického centra ze Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina
14:06:15Fialová Jana Ing.1Diskuse
14:06:27Benc Ota Mgr.1Diskuse
14:08:34Fialová Jana Ing.2Diskuse
14:10:12Chloupek Rudolf PaedDr. Ing.1Diskuse
14:11:39Benc Ota Mgr.2Diskuse
14:12:3288 Návrh na zajištění financování projektu Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
14:12:37Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:14:5789 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
14:14:56Kružíková Marie RNDr.1Diskuse
14:14:59Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:16:0690 Doplnění projektu Transformace Domova Háj IV. do předfinancování projektů
14:16:05Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:16:18Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:18:4391 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Senior Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
14:18:42Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:18:51Krčál Petr Mgr. Bc.2Diskuse
14:20:3492 Rozhodnutí o žádostech o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2016 - 2018, zásady pro poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu
14:20:34Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:26:36104 Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
14:26:35Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:28:37105 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb
14:28:36Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:30:56106 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2016
14:30:55Krčál Petr Mgr. Bc.1Diskuse
14:32:17Chlád Zdeněk1Diskuse
14:33:0398 FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
14:33:03Chlád Zdeněk1Diskuse
14:33:10Novotný Vladimír Ing.1Diskuse
14:37:3099 FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu Investujme v sociálních službách 2016
14:38:48107 Rozprava členů zastupitelstva
14:39:27Joukl Libor Ing.1Diskuse
14:41:39Vystrčil Miloš RNDr.1Diskuse